Search result for

*tolérer*

(7 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tolérer, -tolérer-
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure   FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  tolérer /tɔleʀe/ 
   endure; put up with; tolerate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top