Search result for

*thors*

(116 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thors, -thors-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authorship(ออ'เธอชิพ) n. อาชีพการเขียนหนังสือหรือบทความ,แหล่งที่มาของผลงาน
coauthors}n. นักประพันธ์ร่วม vt. เขียนร่วม

English-Thai: Nontri Dictionary
authorship(n) อาชีพการประพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
joint authorshipการประพันธ์ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorshipการเขียนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorshipความเป็นเจ้าของผลงาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Authorsนักประพันธ์ [TU Subject Heading]
Authors and publishersนักประพันธ์กับสำนักพิมพ์ [TU Subject Heading]
Authors, Americanนักประพันธ์อเมริกัน [TU Subject Heading]
Authors, Chineseนักประพันธ์จีน [TU Subject Heading]
Authors, Danishนักประพันธ์เดนมาร์ก [TU Subject Heading]
Authors, Englishนักประพันธ์อังกฤษ [TU Subject Heading]
Authors, Filipinoนักประพันธ์ฟิลิปปินส์ [TU Subject Heading]
Authors, Frenchนักประพันธ์ฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Authors, Germanนักประพันธ์เยอรมัน [TU Subject Heading]
Authors, Japaneseนักประพันธ์ญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Authors, Thaiนักประพันธ์ไทย [TU Subject Heading]
Authorshipการเขียนหนังสือ [TU Subject Heading]
Buddhist authorsนักประพันธ์ชาวพุทธ [TU Subject Heading]
Child authorsนักประพันธ์เด็ก [TU Subject Heading]
Foreign authorsนักประพันธ์ชาวต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Motion picture authorshipการเขียนบทภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Radio authorshipการเขียนบทวิทยุ [TU Subject Heading]
Television authorshipการเขียนบทโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women authorsนักประพันธ์สตรี [TU Subject Heading]
Women authors, Englishนักประพันธ์สตรีอังกฤษ [TU Subject Heading]
Authorshipผู้แต่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authorship (n ) ผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริง (ศัพท์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I WAS ABLE TO DIFFERENTIATE BETWEEN 2 DISTINCT VOICES, 2 AUTHORS.มีรูปแบบประโยค, คำต่างกันหลายจุด Soul Mates (2009)
We represent a small stable of elite nonfiction authors from all over the world.เราเป็นตัวแทนของความมั่นคง ของนักเขียนที่เลือกสรรค์แล้วจากทั่งโลก Crime Doesn't Pay (2009)
Like a lot of authors,เหมือนนักเขียนส่วนมาก The Real Ghostbusters (2009)
Well, your da had good taste in authors.พ่อเจ้าเข้าใจเลือกเรื่องอ่านดีจริง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
If so, the authors are most likely in possession of my stolen laptop.คนนั้นๆเป็นผู้ต้องสงสัย ในการขโมยแลปทอปของผม The Bozeman Reaction (2010)
Do these authors even know anything?คนพวกนี้รู้อะไรเกี่ยวกับ กูมิโฮบ้าง? Episode #1.2 (2010)
Why am I stuck with something famous authors haven't seen before?เขียนเรื่องออกมาทั้งที่ไม่เคยเจอ แล้วทำไมเธอต้องมาอยู่กับฉันด้วย Episode #1.2 (2010)
[ International Authors' Rights ][กฎหมายการลอกเลียนแบบระหว่างประเทศ] Episode #1.13 (2010)
International Authors' Rights? What's that?สิทธิของนักเขียนระดับประเทศ อะไรล่ะนั่น? Episode #1.13 (2010)
Precisely. Despite being attributed to different authors.แม้ว่ามันจะเขียนโดยผู้เขียนคนละคนกัน Concentrate and Ask Again (2011)
Of contemporary authors, and lynn hirschberg'sเกี่ยวกับนักเขียนร่วมสมัย โดยมีลินน์ เฮิร์ซเบิร์ค Damien Darko (2011)
Okay, so then we'll both show up with our authorsก็ได้ งั้นเราจะโผล่ไป พร้อมนักเขียนของเรา Damien Darko (2011)
Authors.-ผู้ประพันธ์ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
So this letter Monica allegedly received from her daughter contains no indication of female authorship.จดหมายฉบับนี้ ที่โมนิก้าอ้างว่าได้รับจากลูกสาวของเธอ ไม่มีสิ่งที่บ่งบอกว่า เป็นสำนวนการเขียนของผู้หญิงเลย Hope (2011)
No, it's a bunch of boring old farts discussing dead authors.ไม่หรอก มีแค่คนแก่พูดกันเกี่ยวกับนักเขียนที่ล่วงลับ A Kiss Before Lying (2012)
Bestselling authors are always busy. So how well is The Heart selling?นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมักยุ่งเสมอล่ะ ยอดจำหน่ายเหนังสือหัวใจรักเป็นไงบ้าง A Muse (2012)
They're heading to a book signing for one of their authors.เขาพวกมุ่งหน้าไปงานแจกลายเซนต์ ของหนึ่งในนักเขียนของพวกเขา Til Death (2012)
Stoddard Thorsen.สทอร์ดาร์ด ธอร์เซน American Hustle (2013)
Stoddard Thorsen.สทอร์ดาร์ด โทรเซน American Hustle (2013)
They all said that often even they don't know the identity of authors who use pseudonyms.ทุกรายบอกว่าบ่อยครั้ง ที่พวกเขาไม่รู้จักผู้เขียนที่ใช้นามแฝง The Best Offer (2013)
I told Clark to replace my authorship credit with Dr. James Sutton-- that way, one dayฉันบอกคลาร์กให้ใส่เครดิตผลงาน เป็นชื่อ ดร. เจมส์ ซัตตัน แทนชื่อฉัน-- แบบนั้น สักวันหนึ่ง The Archaeologist in the Cocoon (2013)
We are the authors of our own destinies, the pioneers of our lives.พวกเราคือผู้เขียนจุดหมายปลายทางของพวกเราเอง ผู้บุกเบิกชีวิตของพวกเรา Two of a Kind (2013)
They were all composed by different authors.น่าจะเขียนโดยคนละคนกัน The Gathering (2013)
It looks like he chose three specific books, or maybe their authors.ดูเหมือนเขาจะเลือกหนังสือพิเศษ 3 เล่ม หรือไม่ก็นักเขียน Nameless (2013)
But all three of the authors aren't using their real names.นักเขียนทั้ง 3 คนไม่ใช่ชื่อจริง Nameless (2013)
All the authors didn't use their real names.และคนเขียนก็ไม่ได้ ใช้ชื่อจริง Nameless (2013)
We could be having on authors, activists, politicians. That's what people want.เราควรจะเป็น บรรณาธิการ นักกิจกรรม หรือนักการเมือง The Interview (2014)
But a good German girl knows never to mix the blood of a racehorse with that of a carthorse.และผู้หญิงเยอรมันก็ควรรู้ว่า... ไม่ควรผสมเลือดของม้าแข่ง กับม้าลากจูง The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The authors of Hooters play on our incessant need for fat and man's incessant need to be in the proximity of augmented breasts.คนเขียนฮูทเตอร์สดึงความต้องการไขมันของคนมาใช้ กับที่ผู้ชายชอบอยู่ใกล้หน้าอกที่ฉีดยาเสริมไว้ Split (2016)
The authors Yuzu Hanaki and Shin Michima.สองนักเขียน ฮานากิ ยูซุ และมิชิมะ ชินครับ Disbanded (2017)
Published, on this occasion, under sole authorship.ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์ Basic Instinct (1992)
Publishers, authors, critics and their wives.ทั้งสำนักพิมพ์ นักเขียน นักวิจารณ์กับพวกภรรยาของเขา The Joy Luck Club (1993)
- The Luthors wrote the book on uncomfortable silences.นายรู้ได้ยังไงกัน? ลูเธอร์เขียนหนังสือ.. เกี่ยวกับความลำบากบนความเงียบงัน Hothead (2001)
Luthors are not afraid!บ้านลูเธอร์ต้องไม่ขี้ขลาด Pilot (2001)
It's not like the Luthors can't afford it.มันไม่ใช่ของแพงสำหรับพวกเค้าซะหน่อย Pilot (2001)
It's just that the Luthors have been banking here for 12 years.แค่ลูเธอร์ไม่เคยมาที่นี่ 12 ปีแล้ว X-Ray (2001)
I'm reading books on Rothman's list of contemporary American authors.ฉันอ่านหนังสือของรอทแมน.. นักเขียนอเมริกัน A Walk to Remember (2002)
Dr. Bimbu, one of the authors of the book Bimbu?ด็อกเตอร์บิมบูคนที่เขียนเรื่องนี้... Signs (2002)
Pratincole, phalarope, sanderling...Brachschwalbe, Thorshühnchen, Wasserläufer... The Falls (1980)
My name's Ralph Thorson. My friends call me Papa.Ich heiße Ralph Thorson oder Papa. The Hunter (1980)
Call me Mr Thorson.Nenn mich Mr Thorson. The Hunter (1980)
- Goodbye, Mr Thorson.- Auf Wiedersehen, Mr Thorson. The Hunter (1980)
Because he's my nephew, Mr Thorson.Er ist mein Neffe, Mr Thorson. The Hunter (1980)
- Ralph Thorson on line one.- Ralph Thorson, auf Leitung 1. The Hunter (1980)
- Put Mr Thorson back on.- Gib mir Mr Thorson. The Hunter (1980)
Thorson. And that's my pick-up.Thorson. ich bin hier, um ihn zu holen. The Hunter (1980)
Mr Thorson is a bounty hunter.Mr Thorson ist ein Kopfjäger. The Hunter (1980)
Thorson.Thorson. The Hunter (1980)
I've been watching you, Thorson.Ich beobachte dich, Thorson. The Hunter (1980)
Plus, Lex Luthor's keen mind.Dazu Lex Luthors scharfen Verstand. Superman II (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thorsFor this reason the credibility of the book's authors, rests on the credibility of their sources.
thorsHere the authors touch on the central methodological issue.
thorsI have read many modern authors.
thorsThe authors state quite categorically that the female members of only a small number of species also sing.
thorsThese quotations were effective in sending complex messages to his friends, because, in his day, people could quote from such authors with every expectation of being understood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แต่ง[N] authors, Syn. คนแต่ง, ผู้เขียน, คนเขียน, Example: การสรรหาเรื่องราวแปลกๆ มานำเสนอผู้อ่านเป็นหน้าที่ของผู้แต่งอยู่แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เขียนหรือเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราว

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHORS    AO1 TH ER0 Z
THORSON    TH AO1 R S AH0 N
THORSEN    TH AO1 R S AH0 N
THORSTEN    T AO1 R S T AH0 N
THORSTAD    TH AO1 R S T AH0 D
THORSELL    TH AO1 R S AH0 L
AUTHORS'    AO1 TH ER0 Z
COAUTHORS    K OW1 AA2 TH ER0 Z
NIGHTHORSE    N AY1 T HH AO0 R S
AUTHORSHIP    AO1 TH ER0 SH IH2 P
THORSTENSON    TH AO1 R S T AH0 N S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authors    (n) (oo1 th @ z)
carthorse    (n) (k aa1 t h oo s)
authorship    (n) (oo1 th @ sh i p)
carthorses    (n) (k aa1 t h oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autor {m}; Autorin {f}; Verfasser {m}; Verfasserin {f} | Autoren {pl}; Autorinnen {pl}; Verfasser {pl}; Verfasserinnen {pl} | der Autor des hier vorliegenden Werkes {adj}author; writer | authors; writers | the present author [Add to Longdo]
Autorenexemplar {n}authors copy [Add to Longdo]
Mitverfasser {m} | Mitverfasser {pl}coauthor | coauthors [Add to Longdo]
Schriftsteller {m}; Schriftstellerin {f} | Schriftsteller {pl}; Schriftstellerinnen {pl} | ein Schriftsteller von Rangwriter; author | writers; authors | a writer of distinction [Add to Longdo]
Urheberschaft {f} | Urheberschaften {pl}authorship | authorships [Add to Longdo]
Verfasserschaft {f}authorship [Add to Longdo]
Thorshühnchen {n} [ornith.]Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
共著[きょうちょ, kyoucho] (n) collaboration; co-authorship; (P) [Add to Longdo]
合著[がっちょ;ごうちょ, gaccho ; goucho] (n) joint authorship [Add to Longdo]
自序[じじょ, jijo] (n) authors preface [Add to Longdo]
創作権[そうさくけん, sousakuken] (n) rights of authorship [Add to Longdo]
筆陣[ひつじん, hitsujin] (n) (lineup of authors engaged in a) war of words [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once, #38 [Add to Longdo]
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋 [Add to Longdo]
东观汉记[Dōng guān hàn jì, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄢ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] History of later Han dynasty, internal palace record by many 1st and 2nd century authors, 143 scrolls [Add to Longdo]
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top