ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*the sun.*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: the sun., -the sun.-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sit in the sun.นั่งอยู่ในดวงอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
Maybe it will open with the sun.บางทีมันอาจจะเปิดกับดวง อาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
But think what it would be if, every day, he had to try to kill the sun.แต่คิดว่าสิ่งที่มันจะถ้าทุกวัน เขาจะต้องพยายามที่จะฆ่าดวง อาทิตย์ The Old Man and the Sea (1958)
God, if I could only see the sun.ถ้าฉันสามารถเห็นตะวันได้คงดี Beneath the Planet of the Apes (1970)
I was born at the same moment as the sun.ฉันเกิดเวลาเดียวกับดวงอาทิตย์ The Little Prince (1974)
-And the sun. I hate to work in the dark.และดวงอาทิตย์ด้วย ผมไม่ชอบทำงานในความมืด Oh, God! (1977)
to safety to our place in the sun....สู่ดินแดนแสนอบอุ่น The Road Warrior (1981)
It's a guy standing in the sun.เป็นรูปผู้ชายยืนกลางแดด *batteries not included (1987)
Relax. Sit in the sun. Take a couple days off.นอนอาบแอด สักสองสามวัน Goodfellas (1990)
I did the sun.หนูวาดพระอาทิตย์ Goodfellas (1990)
Please hide ! Please ! [ Muttering ] ...warmed by the sun.ได้โปรด Schindler's List (1993)
People got memory problems these days. It must be the sun.คนมักจะมีปัญหาเรื่องความจำ มันต้องเหมือนดวงอาทิตย์ Léon: The Professional (1994)
- Know when to come out of the sun.- ที่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโผล่ออกมา Léon: The Professional (1994)
And of you and I walking in the sun.- เหรอ Rapa Nui (1994)
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ Don Juan DeMarco (1994)
How I love the sun.วิธีการที่ฉันรักดวงอาทิตย์ The Birdcage (1996)
My goodness, it's very fast. Let's get you out of the sun.คุณงามความดีของฉันก็ไปอย่างรวดเร็วมาก ให้ของได้รับคุณออกจากดวงอาทิตย์ The Birdcage (1996)
Just once around the sun.ก็แค่หนึ่งวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ Gattaca (1997)
He'll vanish with the sun.เขาเว็บไซต์นั้นจะหายไปกับดวงอาทิตย์ Princess Mononoke (1997)
Cue the sun.ปล่อยพระอาทิตย์ The Truman Show (1998)
When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun.เมื่อผมยังเป็นเด็ก แม่ห้ามผม อย่าไปจ้องดวงอาทิตย์ Pi (1998)
When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun.เมื่อผมยังเป็นเด็ก แม่ห้ามผม อย่าไปจ้องดวงอาทิตย์ Pi (1998)
When I was a little kid, my mother told me not to stare into the sun.เมื่อผมยังเป็นเด็ก แม่ห้ามผม อย่าไปจ้องดวงอาทิตย์ Pi (1998)
All the bodies were stripped and left to the sun.มัน เป็น ไปไม่ได้เพค่ะ Anna and the King (1999)
But imagine if a man each day should have to try to kill the sun...ลองนึกดู ถ้าแต่ละวันมนุษย์ พยายามที่จะกำจัดพระอาทิตย์ The Old Man and the Sea (1999)
Funny thing is, blades of grass... are gonna follow the sun.ที่ตลกก็คือใบหญ้า จะหันตามพระอาทิตย์ The Legend of Bagger Vance (2000)
They're born, sparkling and shinig in the sun.พวกมันเกิดขึ้นมา ส่องประกาย และส่องแสงสว่างจ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์ Visitor Q (2001)
Pluto only rises a few minutes before the sun.พลูโตจะขึ้นก่อนพระอาทิตไม่กี่นาทีนะ A Walk to Remember (2002)
From the sun.- ป้องกันจากแดด High Tension (2003)
And I don't want to be late for my "greetings to the sun. "และข้าไม่อยากจะมาสาย ข้ายังต้องรอรับ "การแสดงความยินดีของแสงแห่งอรุณ" Mulan 2: The Final War (2004)
Let's not get caught in the sun. If I owned this place and hell, I'd rent this place out... and live in hell.ถ้ามีบ้านที่นี่กับนรก จะปล่อยที่นี่ให้เช่า The Chronicles of Riddick (2004)
Stay behind the night... ahead of the sun.หลบในเงากลางคืน หนีแดดให้ทัน The Chronicles of Riddick (2004)
The only force strong enough to affect global weather is the sun.มีแต่แสงอาทิตย์ที่แรงพอจะส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก The Day After Tomorrow (2004)
That has not been forged in the furnace of the sun.- มันเยี่ยมยอดมั้ย หา I Heart Huckabees (2004)
That's the temperature of the sun.นั่นร้อนเท่าดวงอาทิตย์แล้วนะ. Fantastic Four (2005)
- In The Sun.- ที่ลง "เดอะซัน" Goal! The Dream Begins (2005)
Well, normally, they lean toward the sun.อ้อ โดยปกติ พวกมันจะเอียงลำต้นไปหาแสงอาทิตย์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
The song of me rising from bed and meeting the sun."เสียงเพลงของฉัน ดังขึ้นมาจากบนเตียง และพบกับพระอาทิตย์ Loving Annabelle (2006)
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม 300 (2006)
Great people of the banner of the sun...Great people of the banner of the sun... Apocalypto (2006)
The corona is the pearly layer around the sun.ลำแสงโคโรน่าจะปรากฎ รอบๆดวงอาทิตย์ Dasepo Naughty Girls (2006)
You must have missed the sun.คุณจะไม่เห็นดวงอาทิตย์อย่างแน่นอน Confession of Pain (2006)
Gus, that thing is brighter than the sun.กัส สิ่งนั้มันสว่างกว่าพระอาทิตย์อีกนะ 65 Million Years Off (2007)
I thought it was the sun.ทีแรกป้านึกว่าเป็นประกายแดด Spider-Man 3 (2007)
Like some kind of evil spirit that has never seen the sun.คล้ายกับมีวิญญาณชั่วร้ายบางอย่าง ซึ่งไม่เคยเห็นตะวัน Pathfinder (2007)
"Cloudless." Could simply mean the sun." ไร้เมฆ " อาจหมายถึงดวงอาทิตย์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Stay out of the sun.พยายามอย่าตากแดดนะครับ The Ten (2007)
# eyes on the stars and head in the clouds. # # love in the sun. # # no losing allowed. ## eyes on the stars and head in the clouds. # # love in the sun. The Ten (2007)
I belong to Rama as the rays belong to the Sun.ข้าเป็นของท่านราม เหมือนแสงอาทิตย์เป็นของดวงอาทิตย์ Sita Sings the Blues (2008)
- That's into the sun.-ตรงนั้ ครับท่าน -มันอยู่กลางแดดเลยนี่ The Dragon's Call (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the sun.A cat is lying in the sun.
the sun.All I want to do during the dog days is stay indoors and keep out of the sun.
the sun.At that time she was bathing in the sun.
the sun.Cats like playing in the sun.
the sun.Copernicus proposed the idea that Earth travels around the Sun.
the sun.Copernicus taught that the earth moves around the sun.
the sun.Cover your head when you are in the sun.
the sun.Don't expose pictures to the sun.
the sun.Don't expose the tapes to the sun.
the sun.Fight my way and wait for the sun.
the sun.Formerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
the sun.Fruits decay in the sun.
the sun.Gravity binds the planets to the sun.
the sun.He declared that the earth goes round the sun.
the sun.He said that the earth goes round the sun.
the sun.He talks as if he knew everything under the sun.
the sun.He was lying asleep in the sun.
the sun.Ice melts in the sun.
the sun.I feel cooler standing in the shade, rather than out in the sun.
the sun.If there were no clouds, we should not enjoy the sun.
the sun.If you wash it, your car will shine in the sun.
the sun.If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.
the sun.I wore sunglasses to protect my eyes from the sun.
the sun.Long ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.
the sun.My eyes are dazzled by the sun.
the sun.My skin burns easily in the sun.
the sun.Nine planets including the earth are moving around the sun.
the sun.She didn't expose her skin to the sun.
the sun.She put on dark glasses to protect her eyes from the sun.
the sun.She talks as if he knew everything under the sun.
the sun.Standing solo in the sun.
the sun.Suddenly the thick clouds hid the sun.
the sun.Sunglasses protect our eyes from the sun.
the sun.The cat was basking in the sun.
the sun.The clouds hid the sun.
the sun.The earth goes around the sun.
the sun.The earth is small compared with the sun.
the sun.The earth is small in comparison with the sun.
the sun.The earth moves around the sun.
the sun.The earth travels in an orbit around the sun.
the sun.The fruits are dried in the sun.
the sun.The ice has melted in the sun.
the sun.The marigold rises with the sun.
the sun.The moon does not shine as brightly as the sun.
the sun.The most likely sources of energy in hot and dry regions are the wind and the sun.
the sun.The planets revolve around the sun.
the sun.There is no new thing under the sun.
the sun.There is nothing new under the sun.
the sun.There is nothing on earth that is not affected by the sun.
the sun.There is the scent of pineapples in the sun.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top