Search result for

*terror*

(231 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terror, -terror-
English-Thai: Longdo Dictionary
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terror[N] ความหวาดกลัว, See also: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ, Syn. fright, horror, panic
terror[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย
terror[N] เด็กที่ก่อกวน
terrorism[N] การใช้ความรุนแรงเพื่อข้อเรียกร้องทางการเมือง, See also: ลัทธิก่อการร้าย, Syn. disorder, lawlessness, nihilism
terrorist[N] ผู้ก่อการร้าย, Syn. destroyer, dictator, hijacker
terrorist[ADJ] ซึ่งก่อการร้าย
terrorize[VT] ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate
reign of terror[N] ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terror(เท'เรอะ) n. ความหวาดกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ., See also: terrorful adj., Syn. panic,fear,dread
terror-stricken(เท'เรอะสทริค'เคิน) adj. หวาดกลัว,อกสั่นขวัญหาย
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
terrorism(เท'เรอะริสซึม) n. ลัทธิก่อการร้าย, See also: terrorist ผู้ก่อการร้าย
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
terror(n) ความตกใจกลัว,ความน่ากลัว,ความสยองขวัญ
terrorism(n) การทำให้ตกใจกลัว,ลัทธิก่อการร้าย
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balance of terrorดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terror, balance ofดุลการคุกคาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terrorismระบบก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
terrorismการก่อการร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terroristผู้ก่อการร้าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic terrorismการก่อการร้ายภายในประเทศ [TU Subject Heading]
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
State-sponsored terrorismการใช้อำนาจรัฐก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism victims' familiesครอบครัวของผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terroristsผู้ก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Victims of terrorismผู้ประสบภัยจากการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
War on Terrorism, 2001-สงครามตอบโต้การก่อการร้าย ค.ศ. 2001- [TU Subject Heading]
international terrorismการก่อการร้ายสากล [การทูต]
Bioterrorismการก่อการร้ายชีวภาพ, การก่อการร้ายชีวภาพ การก่อการร้ายที่ข่มขู่หรือตั้งใจใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส) หรือชีวพิษ
การก่อการร้าชีวภาพ สร้างความกลัวให้กับกลุ่มคนเป้าหมายหรือสังคมโดยรวม โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจได้มาจากธรรมชาติหรืออยู่ในรูปที่ดัดแปลงโดยมนุษย์ก็ได้ และอาจใช้ในรูปฝุ่น ผง หรือทำให้ปนเปื้อนไปกับอาหารหรือน้ำ เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
We only make wild speeches or perform even wilder acts of terrorism.เรามีแต่คำพูดที่รุนแรง และก่อการร้าย Gandhi (1982)
Terrorism would only justify their repression.การฆ่าฟันทำให้พวกเขา มีสิทธิ์ปราบปราม Gandhi (1982)
I too have read Mr. Gandhi's writings but I'd rather be ruled by an Indian terrorist than an English one.ผมก็ได้อ่านงานเขียนของคุณคานธีแล้ว แต่ผมยอมถูกปกครองโดย ผู้ร้ายอินเดียดีกว่าผู้ร้ายอังกฤษ Gandhi (1982)
They're more afraid of terrorism than of you.เขากลัวการก่อการร้ายมากกว่าคุณอีก Gandhi (1982)
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้ Gandhi (1982)
The flambe terrorist.ไอ้ตัวก่อเรื่อง! Mannequin (1987)
I mean, what are the three terrors of the Fire Swamp?ข้าหมายถึง , อะไรคือความน่ากลัว 3 อย่างของกับดักไฟ The Princess Bride (1987)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
Terrorist activities carried out by anti-government elements have skyrocketed this month.การกระทำที่น่ากลัวเกิดจาก... ...กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่มีจรวดเดือนนี้ Akira (1988)
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย! Akira (1988)
But with all those demonstrations and terrorist attacks lately, things are rough.แต่ด้วยการสาธิตและการโจมตีของ ผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ ของอาจไม่ดีนัก Akira (1988)
I like to piss off Middle Eastern people. It's called punk terrorism.ยั่วโมโหคนตะวันออกกลาง เรียกว่า"ก่อการร้ายแบบพั้งค์" Punchline (1988)
Who is this terrorist?ใครที่เข้ามาก่อวินาศกรรมเรา? Rambo III (1988)
He's going to reconstruct the balance of terror, and open the ultimate can of worms.เขาจะสร้างความสมดุลของความหวาดกลัว และเปิดกระป๋องสูงสุดของหนอน The Russia House (1990)
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล The Cement Garden (1993)
But now he was truly alone, with only his faithful dog Cosmo to share in his terror...เขาอยู่ลำพัง กับสุนัขคู่ใจ ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข The Cement Garden (1993)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว In the Name of the Father (1993)
You're being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังถูกจัดขึ้น ภายใต้การป้องกันการก่อการร้ายพร? In the Name of the Father (1993)
- When was I a fucking terrorist?- - เมื่อถูกฉันร่วมเพศก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
It permits us to hold suspected terrorists... for a period of up to seven days.มันอนุญาตให้เราถือ ... สงสัยว่าผู้ก่อการร้าย เป็นระยะเวลาถึงเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
I have the confessions of four obvious terrorists. What more do you want?ผมมีคำสารภาพของสี่อย่างเห็นได้ชัด ผู้ก่อการร้าย ทำอ In the Name of the Father (1993)
- They terrorized me for seven days.- พวกเขา terrorized ฉันสำหรับเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน Wild Reeds (1994)
This afternoon, a neighborhood was terrorized by a bank holdup gone wrong.บ่ายวันนี้การปล้นธนาคารเกิดผิดพลาด Heat (1995)
A Los Angeles neighborhood is shaken by a bank robbery... that ended in homicide and terror.ลอสแองเจลิสสั่นสะเทือนจากการปล้น ซึ่งจบลงด้วยการตายอย่างสยดสยอง Heat (1995)
All we know for certain is, this person is on the international most wanted list for crimes including stock manipulation, illegal information gathering political engineering, several acts of terrorism.ҧ͹ժ¨Ѻ ͧ ǡѺͧ⡧Թ, Ң÷Դ, Դҹ÷ٵ, ͡... Ghost in the Shell (1995)
Section 9 announced that it was a terrorist incident, and in return, the Foreign Minister resigned.แผนก 9 ออกประกาศว่าเป็นการก่อการร้าย, และทางกระทรวงฯก็ทำเฉยไป. Ghost in the Shell (1995)
- In the dark of the night, terror will strike her- ในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวจะจู่โจมนาง Anastasia (1997)
- Terror's the least I can do!- ความหวาดกลัวน้อยที่สุดที่ข้าทำได้! Anastasia (1997)
In the dark of the night, terror comes throughในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวเข้าแทนที่ Anastasia (1997)
- You made faces and terrorised the cook- เธอเผชิญหน้าและข่มขวัญพ่อครัว Anastasia (1997)
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้ Contact (1997)
- But don't promise too much. After all...he's a terrorist.อย่าให้สัญญากับเขามากนัก ยังไงเขาก็คือผู้ก่อการร้าย The Jackal (1997)
He was the guerrilla terrorist of the food service industry.ไอ้เหี้ย! มึงต่อย หูกู Fight Club (1999)
I am the leader of a terrorist organisation... ..responsible for numerous acts of vandalism and assault all over this city.ผลิตไนโตรกลีเซอรีนจำนวนมาก แผนคือ ระเบิดสำนักงานใหญ่ Fight Club (1999)
So, I hear you were terrorizing Mr Morgan's class again.ไง ครูได้ยินว่าเธอไปก่อการร้าย ในห้องครูมอร์แกน... อีกแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Expressing my opinion is not a terrorist action.การออกความคิดเห็น ไม่ใช่การก่อการร้ายนะคะ 10 Things I Hate About You (1999)
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป Pola X (1999)
I found out later that it's the same Valium gas Russian soldiers used on the Chechen terroristsผมรู้มาภายหลังว่า มันเป็นก๊าชแบบเดียวกับก๊าซวาเลี่ยม ที่ทหารรัสเซียเคยใช้ กับกบฏชีเชน Oldboy (2003)
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
This is where the terrorists got their weapons in the movie.พวกนักข่าวโดนแยกไปอีกลำนึง Yankee White (2003)
Three years from 9-11, Clancy wrote a bookwhere a terrorist hijacked a commercial jetliner and crashed into the capitol.ในหนัง.. ผู้ก่อการร้ายได้ข้อมูล จากสมุดคู่มือตำรวจลับ เปลี่ยนกฏเกี่ยวกับการแต่งกายหรือ เคท Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrorAmerica's radioactive waste may be targeted in terrorist attacks.
terrorAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
terrorAnne lived in terror of capture by Nazis.
terrorHelen shrieked with terror.
terrorHe was paralyzed with terror.
terrorHis words struck terror into her.
terrorI felt the terror of my neighbors after the earthquake.
terrorI have a terror of heights.
terrorIn reports in America guerrilla resistance by the Iraq military is called terrorism.
terrorMost young people don't know the terror of war.
terrorOne student says the purge is still going on in China and terror is spread all over.
terrorRobson's proposal is tantamount to defending terrorists because they have a cause.
terrorShe has a terror of darkness.
terrorShe screamed with terror.
terrorShe uttered a scream of terror.
terrorSince 9.11 large scale acts of terrorism have occurred all over the world.
terrorThat terrorist was to blame for the disaster.
terrorThe act known as terrorism, that rips away from us in an instant our peaceful days of happiness, is certainly worthy of being called an enemy to all mankind.
terrorThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
terrorThe eerie silence struck terror into their hearts.
terrorThe festive mood was slightly spoiled by terrorist bombs.
terrorThe frightened boy's heart palpitated with terror.
terrorThe frightened boy's voice was shaking with terror.
terrorThe government cannot be seen to give in to terrorists' demands.
terrorThe government is determined to put an end to terrorism.
terrorThe grenade blew up before the terrorist could throw it, and his arm was blown off!
terrorThe King was assaulted by terrorists.
terrorThe neighboring countries never submitted to his terrorism.
terrorThis is a horror staple - young men and women spend a night of terror in an isolated house.
terrorWe will never countenance terrorism.
terrorWe will never give in to terrorist demands.
terrorWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.
terrorWhen we saw the animal so near us, we ran away in terror.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อการร้าย[V] terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ขู่เข็ญ[V] coerce, See also: intimidate, threaten, bluff, terrorize, force, compel, Syn. ขู่, บังคับ, บีบบังคับ, ข่มขู่, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง, Thai definition: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
ความหวาดกลัว[N] dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai definition: การสะดุ้งกลัว
ความหวาดหวั่น[N] apprehension, See also: panic, scare, terror, dread, Syn. ความกลัว, ความหวาดกลัว, ความพรั่นกลัว, Example: คดีฆ่าชิงทรัพย์โดยแก๊งโจเหวินฟะสร้างความหวาดหวั่นต่อผู้คนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริต
แสยงขน[V] terrify, See also: terrorize, frighten, Example: กลิ่นนี้ทำให้ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว แสยงขนขึ้นมาทันที, Thai definition: ขนลุกด้วยความกลัวหรือเกลียด
ตระหนก[V] alarm, See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน, Thai definition: เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใจหวิว[V] feel dizzy, See also: be giddy, be nervous, get alarmed, throb with terror, , Syn. ใจสั่นหวิว, Example: เขารู้สึกใจหวิว เมื่อมองลงไปข้างล่างในคลองน้ำ, Thai definition: รู้สึกเพลียดุจจะเป็นลม, รู้สึกเหมือนใจจะขาด
น่าเกรงขาม[V] terrify, See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe, Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง, Example: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก, Thai definition: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
ระทึกใจ[V] excite, See also: tremble with terror, be extremely frightened
ความเกรงกลัว[N] fear, See also: dread, terror, fright, Syn. ความกลัวเกรง, Ant. ความกล้า, Example: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก
ข่มขวัญ[V] frighten, See also: intimidate, threaten, terrorize, Syn. ขู่, ข่มขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: ศัตรูพยายามข่มขวัญพวกเรา, Thai definition: ทำให้ขวัญเสีย
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātklūa) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright   FR: terreur [f] ; épouvante [f]
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERROR    T EH1 R ER0
TERRORS    T EH1 R ER0 Z
TERRORIZE    T EH1 R ER0 AY2 Z
TERRORIST    T EH1 R ER0 IH2 S T
TERRORISM    T EH1 R ER0 IH2 Z AH0 M
TERRORIZED    T EH1 R ER0 AY2 Z D
TERRORIZES    T EH1 R ER0 AY2 Z AH0 Z
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S
TERRORISTS    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORIZING    T EH1 R ER0 AY2 Z IH0 NG
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S S
TERRORISTS'    T EH1 R ER0 IH2 S T S
TERRORISTIC    T EH2 R ER0 IH1 S T IH0 K
COUNTERTERRORIST    K AW2 N ER0 T EH1 R ER0 IH2 S T
COUNTERTERRORIST    K AW2 N T ER0 T EH1 R ER0 IH2 S T
COUNTERTERRORISM    K AW1 N ER0 T EH2 R ER0 IH2 Z AH0 M
COUNTERTERRORISM    K AW1 N T ER0 T EH2 R ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terror    (n) (t e1 r @ r)
terrors    (n) (t e1 r @ z)
terrorism    (n) (t e1 r @ r i z @ m)
terrorist    (n) (t e1 r @ r i s t)
terrorize    (v) (t e1 r @ r ai z)
terrorists    (n) (t e1 r @ r i s t s)
terrorized    (v) (t e1 r @ r ai z d)
terrorizes    (v) (t e1 r @ r ai z i z)
terrorizing    (v) (t e1 r @ r ai z i ng)
terror-struck    (j) - (t e1 r @ - s t r uh k)
terror-stricken    (j) - (t e1 r @ - s t r i k @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
Pistenrowdy {m}terror in the slopes [Add to Longdo]
Schrecken {m}; Schreck {m}; Erschrecken {n}; Entsetzen {n} | Schrecken {pl} | starr vor Schreckterror | terrors | paralysed with terror [Add to Longdo]
Schreckensherrschaft {f}reign of terror [Add to Longdo]
Terror {m}terror [Add to Longdo]
Terrorakt {m}act of terrorism [Add to Longdo]
Terroranschlag {m}; Terrorangriff {m}terrorist attack [Add to Longdo]
Terrorismus {m}terrorism [Add to Longdo]
Terrorist {m}; Terroristin {f} | Terroristen {pl}terrorists | terrorists [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto terrorize | terrorizing | terrorized [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto bulldoze | bulldozing | bulldozed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
テロ[, tero] (n) (abbr) (See テロリズム,テロル) terror; terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロとの戦い[テロとのたたかい, tero tonotatakai] (exp) war on terror [Add to Longdo]
テロる[, tero ru] (v5r) to commit an act (or acts) of terrorism [Add to Longdo]
テロリスト[, terorisuto] (n) terrorist; (P) [Add to Longdo]
テロリストグループ[, terorisutoguru-pu] (n) terrorist group [Add to Longdo]
テロリズム[, terorizumu] (n) terrorism; (P) [Add to Longdo]
テロル[, teroru] (n) (See テロ) terrorism (ger [Add to Longdo]
テロ攻撃[テロこうげき, tero kougeki] (n) terrorist attack [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
テロ組織[テロそしき, tero soshiki] (n) terrorist organization; terrorist organisation [Add to Longdo]
テロ対策[テロたいさく, tero taisaku] (n) anti-terrorist [Add to Longdo]
バイオテロリズム[, baioterorizumu] (n) bioterrorism [Add to Longdo]
核テロ[かくテロ, kaku tero] (n) (abbr) nuclear terrorism [Add to Longdo]
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]
恐怖心[きょうふしん, kyoufushin] (n) fear; terror [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]
国家テロ[こっかテロ, kokka tero] (n) state (sponsored) terrorism [Add to Longdo]
国際テロ[こくさいテロ, kokusai tero] (n) international terrorism [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
自爆テロ[じばくテロ, jibaku tero] (n) (terrorist) suicide bombing [Add to Longdo]
震駭[しんがい, shingai] (n,vs) terror; shock [Add to Longdo]
赤色テロ;赤色テロル[せきしょくテロ(赤色テロ);せきしょくテロル(赤色テロル), sekishoku tero ( sekishoku tero ); sekishoku teroru ( sekishoku teroru )] (n) (See 白色テロ) red terror [Add to Longdo]
対テロ作戦[たいテロさくせん, tai tero sakusen] (n) antiterrorist operation; counterterrorism operation [Add to Longdo]
対テロ戦争[たいテロせんそう, tai tero sensou] (n) (See 反テロ戦争) War on Terror [Add to Longdo]
白色テロ;白色テロル[はくしょくテロ(白色テロ);はくしょくテロル(白色テロル), hakushoku tero ( hakushoku tero ); hakushoku teroru ( hakushoku teroru )] (n) (See 赤色テロ) white terror [Add to Longdo]
反テロ戦争[はんテロせんそう, han tero sensou] (n) the War On Terror [Add to Longdo]
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror [Add to Longdo]
無差別テロ[むさべつてろ, musabetsutero] (n) indiscriminate terror; indiscriminate terrorism [Add to Longdo]
夜驚症[やきょうしょう, yakyoushou] (n) night terror [Add to Longdo]
愕然[がくぜん, gakuzen] (n,adj-t,adv-to) astonishment; terror [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist, #2,243 [Add to Longdo]
反恐[fǎn kǒng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, ] anti-terror, #8,179 [Add to Longdo]
恐怖主义[kǒng bù zhǔ yì, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] terrorism, #12,301 [Add to Longdo]
特警[tè jǐng, ㄊㄜˋ ㄐㄧㄥˇ, ] abbr. for 特種警察|特种警察, special police; PRC crack armed police dealing with hijacking, terrorism etc; US SWAT teams, #16,695 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] terror; terrified; afraid; frightened, #37,917 [Add to Longdo]
白色恐怖[Bái sè kǒng bù, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, ] White Terror, #51,658 [Add to Longdo]
闻风丧胆[wén fēng sàng dǎn, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, / ] terror-stricken at the news, #59,625 [Add to Longdo]
屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 尿 / 尿] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless, #69,629 [Add to Longdo]
恐怖主义者[kǒng bù zhǔ yì zhě, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] terrorist, #213,732 [Add to Longdo]
反恐战争[fǎn kǒng zhàn zhēng, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war on terrorism [Add to Longdo]
恐怖份子[kǒng bù fèn zi, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] terrorist [Add to Longdo]
恐怖分子[kǒng bù fèn zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] terrorist [Add to Longdo]
特种警察[tè zhòng jǐng chá, ㄊㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, / ] special police; PRC crack armed police dealing with hijacking, terrorism etc; US SWAT teams [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] gaze in terror; lonely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terror \Ter"ror\, n. [L. terror, akin to terrere to frighten,
   for tersere; akin to Gr. ? to flee away, dread, Skr. tras to
   tremble, to be afraid, Russ. triasti to shake: cf. F.
   terreur. Cf. {Deter}.]
   1. Extreme fear; fear that agitates body and mind; violent
    dread; fright.
    [1913 Webster]
 
       Terror seized the rebel host.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which excites dread; a cause of extreme fear.
    [1913 Webster]
 
       Those enormous terrors of the Nile.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Rulers are not a terror to good works. --Rom. xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       There is no terror, Cassius, in your threats.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Terror is used in the formation of compounds which are
      generally self-explaining: as, terror-fraught,
      terror-giving, terror-smitten, terror-stricken,
      terror-struck, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {King of terrors}, death. --Job xviii. 14.
 
   {Reign of Terror}. (French Hist.) See in Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Alarm; fright; consternation; dread; dismay. See
     {Alarm}.
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Terror [tɛroːr] (n) , s.(m )
   terror
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 terror
   horror
   alarm; terror
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top