Search result for

*teamwork*

(66 entries)
(0.1072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: teamwork, -teamwork-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teamwork[N] การกระทำร่วมกัน, See also: การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ, Syn. collaboration, partisanship, union

English-Thai: Nontri Dictionary
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teamworkการทำงานเป็นทีม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Safety. Safety first, then teamwork. Now, listen.ปลอดภัยไว้ก่อน แล้วตามมาด้วยทีมเวิร์ก ฟังนะ Pineapple Express (2008)
This is teamwork. This is a partnership. We are in this together.นี่เป็นทีมเวิร์ก นี่คือการเป็นคู่หู เราต้องทำเรื่องนี้ด้วยกัน Pineapple Express (2008)
- TeamWork.- ทีมเวิร์ก Pineapple Express (2008)
That teamwork I saw tonight, that assist where you gave up the final shot, that's the kind of players I'm looking for.ความเป็นทีมที่ผมได้ดูเมื่อกี้, ยิ่งเป็นตอนที่ชู๊ดลูกสุดท้าย ผู้เล่นแบบนั้นล่ะ ที่ชั้นมองหาอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Teamwork's never really been our strong suit.การทำงานร่วมกันของเรา ไม่เคยไปได้ด้วยดีเท่าไรนัก Bulletproof (2009)
Teamwork, David.ทำงานกันเป็นทีม เดวิด Smite (2009)
The entire crew turns to with battle station teamwork.พวกมันจึงโดนจับ The Cove (2009)
Teamwork is the key to the marine corps machine-gun squad!ตลอดทั้งเดือนเลย Iwo Jima (2010)
Now keep your herbs and spices balanced while the crew helps you with teamwork.ทีนี้รักษาระดับสมุนไพร และเครื่องเทศให้สมดุล ขณะที่ลูกเรือช่วยเหลือคุณด้วยการทำงานเป็นทีม Basic Rocket Science (2010)
Look at that teamwork.ดูความเป็นทีมเวิร์กสิ Withdrawal (2010)
Teamwork, right?เพราะทีมเวิร์ก ใช่ไหม Devil's Night (2010)
Teamwork, right.ใช่ ทีมเวิร์ก Devil's Night (2010)
In wire action, the teamwork between the person pulling the rope and the person riding the rope is important.ในการแสดงที่ต้องใช้สลิง การประสานกันระหว่างคนดึงเชือกกับคนที่โหนเชือกสำคัญมาก Episode #1.4 (2010)
Kang Woo, it's not a threat but teamwork.Kang Woo, it's not a threat but teamworkThe Birth of the Rich (2010)
Today is about teamwork.วันนี้เกี่ยวกับ ทีมเวิร์ค How to Train Your Dragon (2010)
Teamwork!ทีมเวิร์ค Your Highness (2011)
Great teamwork, guys.ฉันอยากจะไปแทนเขาไหม Just Go with It (2011)
Got to love good old-fashioned teamwork. [ Siren walls ] [ Police radio chatter ]รู้สึกรับทีมเวิร์คแบบเก่าจัง เขากรีดร้องหาทนายทันที ที่ผมใส่กุญแจมือเขา Countdown (2011)
This is teamwork now, isn't it?นี่คือทีมเวิร์คแล้วใช่ไหม Episode #18.4 (2012)
We're actually doing teamwork.เรากำลังเป็นทีมเวิร์ค Episode #18.4 (2012)
The Pro Rider was eventually righted, but this teamwork nonsense wasn't getting us anywhere.โปรไรเดอร์ก็ยังดี แต่ทีมเวิร์ค ที่ไม่เข้าท่าไม่ได้ทำให้ขยับไปไหนได้ Episode #18.4 (2012)
Very good. Family teamwork.ดีมาก ครอบครัวสามัคคีกัน Fifty-One (2012)
Teamwork.ทีมเวิร์คน่ะ Digital Estate Planning (2012)
Cool cool cool! Ah, I see you've chosen teamwork.แกเลือกเล่นแบบทีมเวิร์คสินะ Digital Estate Planning (2012)
Teamwork!ทีมเวิร์ค! Dynamic Duets (2012)
If teamwork doesn't help, then we can always go back to having the constant threat of dismissal hang over our heads.ถ้าการทำงานเป็นทีมไม่ได้ผล เราก็ยังสามารถกลับไปใช้ วิธีการดั้งเดิมของเราได้ The Patriot in Purgatory (2012)
Well, I'm impressed that Dr. Brennan sees the value in teamwork.ผมเป็นปลื้มนะที่ด็อกเตอร์เบรนเนนมองเห็น คุณค่าของการทำงานเป็นทีม The Patriot in Purgatory (2012)
Teamwork."ทำงานกันเป็นทีม"ไง The Method in the Madness (2012)
This is all about teamwork.นี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม Monsters University (2013)
- To teamwork.- แด่ทีมเวิร์ค Collusion (2013)
- Teamwork.- ทีมเวิร์ค Collusion (2013)
That's not luck; that's teamwork.นั่นไม่ใช่โชคหรอก นั่นคือการทำงานเป็นทีม The Fact in the Fiction (2013)
Um, communication's key to teamwork.คุณหิวรึเปล่า ? Kidnapped (2013)
Second, it's about teamwork.อย่างที่สอง มันคือทีมเวิร์ค The Sin Eater (2013)
Teamwork.การทำงานเป็นทีม Kingsman: The Secret Service (2014)
Teamwork is paramount here at Kingsman.การทำงานเป็นทีมคือสิ่งสำคัญที่สุดของคิงส์แมน Kingsman: The Secret Service (2014)
The teamwork, and the trust, and the sacrifice those are all true for every single team sport.การทำงานเป็นทีม ความไว้ใจ และการเสียสละ ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกีฬาทุกชนิดที่ต้องเล่นเป็นทีม Free to Play (2014)
We had become so close after the 2008 ordeal... that to not give him the opportunity- it wasn't celebrating the teamwork that we came into the climb with.เราสนิทกันมากหลังจาก ผจญร่วมกันในปี 2008 การไม่เปิดโอกาสให้เขา มันไม่ส่งผลดีต่อทีมเวิร์ค ที่จะไต่เขาด้วยกัน Meru (2015)
It takes teamwork to make a dream work, Mummyji.ทีมเวิร์กที่ดี ถึงจะทำให้ เป็นงานในฝัน แม่จ๋า The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
It's one of those games where hard-working professionals can relax whilst performing virtual heroic acts that require creativity, tactical skill and teamwork, while saving the Moss Princess.ที่ช่วยผ่อนคลายมนุษย์วัยทำงานแบบเราๆ เหมือนต้องทำเควสจริงๆ ให้ได้ทั้ง ความสร้างสรรค์ ทักษะและการทำงานเป็นทีม Virtual Reality Bites (2015)
It requires teamwork.ต้องทำงานกันเป็นทีม I, Witness (2015)
Of real teamwork.การทำงานเป็นทีมที่แท้จริง Denial (2016)
Best at teamwork.Best At TeamworkThe Lego Batman Movie (2017)
Best at teamwork man is my full name."Best At Teamwork Man" คือชื่อเต็มผม The Lego Batman Movie (2017)
Anyway, I look forward to more teamwork in the future. Hmm.อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการทำงาน เป็นทีมด้วยในอนาคต Inspector Gadget 2 (2003)
The real secret to our success has always been teamwork, but there's one member of our team who hasn't been acknowledged yet.เคล็ดลับที่แท้จริงของความสำเร็จ เราก็คือ การทำงานเป็นทีม... แต่มีสมาชิกคนนึงในทีมของเรา... ที่ยังไม่มีใครได้รู้จัก Inspector Gadget 2 (2003)
Remember, teamwork ain't about ego, it's about "we go. "จำได้มั๊ย, การทำงานเป็นทีม เราไม่ควรใช้อีโก้ แต่มันหมายถึง การที่เราพร้อมที่จะไปด้วยกัน Mulan 2: The Final War (2004)
And my stepsisters? They finally put their teamwork to good use.แล้วสองพี่น้องของฉันนะเหรอ พวกเขา ทำงานเป็นทีมได้ดี A Cinderella Story (2004)
And teamwork. Teamwork to them is four homeboys robbin' a liquor store.ส่วนทีมเวิร์ค ทีมเวิร์คสำหรับพวกเขา คือช่วยกันปล้นร้านเหล้า Gridiron Gang (2006)
Teamwork, Ben.ทีมเวิร์ค เบ็น Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teamworkEach muscle shows perfect teamwork.
teamworkThe most wonderful thing about baseball is teamwork.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีมเวิร์ก[N] teamwork, Syn. คณะทำงาน, Example: การทำงานถ้าไม่เป็นทีมเวิร์กไม่เข้าคู่เข้าขางานก็ไม่ลื่นไหล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān) EN: teamwork development psychology   
ทีมเวิร์ก = ทีมเวิร์ค[n.] (thīmwoēk) EN: teamwork   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAMWORK    T IY1 M W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teamwork    (n) (t ii1 m w @@ k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinschaftsarbeit {f} | Gemeinschaftsarbeiten {pl}team work; teamwork | team works [Add to Longdo]
Teamwork {n}teamwork [Add to Longdo]
Zusammenspiel {n}teamwork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チームワーク[, chi-muwa-ku] (n) teamwork; (P) [Add to Longdo]
連係プレー[れんけいプレー, renkei pure-] (n) good teamwork play (baseball); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teamwork \Team"work`\, n.
   1. Work done by a team, as distinguished from that done by
    personal labor.
    [1913 Webster]
 
   2. Work done by a number of associates, usually each doing a
    clearly defined portion, but all subordinating personal
    prominence to the efficiency of the whole; as, the
    teamwork of a football eleven or a gun crew.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
       Is the teamwork system employed, or does one workman
       make the whole cigar?         --U. S.
                          Consular
                          Repts.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top