Search result for

*talking*

(233 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: talking, -talking-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stalkingstalking

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talking-to[N] การกล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ), See also: การตำหนิ, การประณาม
talking head[SL] ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์
talking-shop[IDM] ที่ประชุม (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stalking-horseผู้สมัครเพื่อดึงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Stalkingการเฝ้าติดตาม [TU Subject Heading]
Talking birdsนกพูดได้ [TU Subject Heading]
Talking bookหนังสือแถบเสียง [TU Subject Heading]
Books, Talkingหนังสือสำหรับพูด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone (pron. )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stalking her?Stalking ihr? About Face (2011)
We've been talking about him in econ.เราคุยกันเรื่องของเขาในวิชาเศรษฐศาสตร์ New Haven Can Wait (2008)
And I know this because talking with Blairและที่ฉันรู้เรื่องนี้ก็เพราะ เคยคุยกับแบลร์ New Haven Can Wait (2008)
Nothing yet. Keep talking.ไม่เอาคุยกันก่อน Not Cancer (2008)
We've been talking about what that actually means.เราเลยคิดกันถึงความหมายของมัน Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about? According to my sources,เธอกำลังเรื่องอะไรหนะ จากแหล่งข่าวของฉัน Chuck in Real Life (2008)
Actual guy friends. What are you talking aboutเพื่อนผู้ชายจริงๆหน่ะ เธอกำลังพูดอะไร? Chuck in Real Life (2008)
If I thought this was actually you talking, I might listen.ถ้าฉันคิดว่าสิ่งที่แม่พูดคือสิ่งที่แม่กำลังพูดจริงๆ หนูอาจจะฟัง Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about?เธอพูดอะไรหนะ? Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about?เธอกำลังพูดอะไรอยู่นะ? Chuck in Real Life (2008)
Are you kidding? you're talking about blair waldorf.เธอล้อเล่นรึป่าว นั่นแบล์ร วอดอร์ฟนะ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, we're talking about chuck here.ฉันหมายความว่า เราพูดเกี่ยวกับชัคที่นี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Max and I were just talking about it.แม็กกับฉันคุยกันว่า Pret-a-Poor-J (2008)
what are you talking about?- เธอกำลังพูดถึงอะไร ? Pret-a-Poor-J (2008)
I heard you talking about getting into yale.-ฉันได้ยินว่าเธอกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องจะเข้าเยล There Might be Blood (2008)
Get into yale. What are you talking aboutเธอกำลังพูดอะไรเนี่ย There Might be Blood (2008)
Let's not ruin it with talking.อย่าทำมันพังด้วยการพูดอะไรนั่น There Might be Blood (2008)
What's he talking about?เขากำลังพูดถึงอะไร ? There Might be Blood (2008)
Will be talking about is not the timeจะพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเวลา There Might be Blood (2008)
I don't know. He was talking about how important it is toเขาพูดถึงความสัมพันว่ายังไง? Committed (2008)
He was talking about how secrets kill, and, our bond.หมอนั่นค่อนข้างวิกลจริตน่ะ, ซี.เค. Committed (2008)
Start talking, or the biography of Clark Kent comes to a sudden, tragic end!พูดได้แล้ว หรือจะให้เรื่องราวของคล๊ากกลายเป็นเรื่องจบของละครเสร้าง Odyssey (2008)
What are you talking about?คุณพูดอะไรของคุณ? Dead Space: Downfall (2008)
Why are you talking?คุณจะพูดทำไม Not Cancer (2008)
You're stalking her?นายตามเธอ ไม่ใช่ Not Cancer (2008)
You are stalking her, just not for very long.คุณตามเธอ แค่เดี๋ยวเดียว Not Cancer (2008)
How do you know what they're talking about?คุณจะรู้ได้อย่างไร ว่าพวกเขาพูดอะไรกัน Not Cancer (2008)
Talking to cuddy, foreman, But not me.คุยกับคัดดี้ โฟร์แมน แต่ไม่คุยกับฉัน Not Cancer (2008)
We can talk, we can be two human beings talking-เราคุยกัน เราสามารถเ้ป็นมนุษย์ 2 คนที่คุยกัน ฉันกับเขา Not Cancer (2008)
Make your point. It's like that "cancer, but not cancer" thing You were talking about before.มันเหมือนเป็นมะเร็งแต่ไม่ใช่ เป็นเรื่องที่เราคุยกัน Not Cancer (2008)
And I'm not talking fever here.ฉันเมาส์ที่นี่หรอก Adverse Events (2008)
What are you talking about?คุณพูดเรื่องอะไร Adverse Events (2008)
Instead of creepy stalking.อาจมีการพูดถึงที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
I was talking about the patient.ผมพูดถึงผู้ป่วย Adverse Events (2008)
Taub. What are you talking about?คุณพูดเรื่องอะไรนี่? Adverse Events (2008)
We stayed up late talking.พวกเราคุยกันจนดึก Birthmarks (2008)
We're going to continue talking.เรายังคงคุยกันอยู่ Birthmarks (2008)
I'm not talking about what caused the cyst, but what the cyst caused.ผมไม่ได้คุยเกี่ยวกับซีส ผมพูดเกี่ยวกับซีสเพราะซิสคือทุกอย่าง Birthmarks (2008)
You're talking.เธอต้องพูด Birthmarks (2008)
I am not talking.ฉันไม่พูดอะไรไม่ออก Birthmarks (2008)
What are you talking about? It's 4:30.พ่อพูดอะไรอยู่คะ นี่มัน 4: Joy (2008)
What are you talking about? You got my best.คุณพูดอะไร คุณได้ของดีที่สุดของฉัน Joy (2008)
But I'm hoping you'll come up with a better answer when everyone asks what we're talking about.แต่ฉันหวังว่าคุณจะกลับไป\ กับคำตอบที่ดีกว่านี้ เมื่อทุกๆคนถาม ว่าเราคุยกันเรื่องอะไร The Itch (2008)
I'm not talking about her heart. I'm talking about her head.ฉันไม่ได้พูดเรื่องหัวใจเธอ ฉันพูดเรื่องหัวเธอ Emancipation (2008)
This is your grief talking.นี่เป็นความเศร้าของคุณที่พูดอยู่ Dying Changes Everything (2008)
Then you're talking about another patient.งั้นคุณกำลังพูดถึงคนไข้อีกราย Dying Changes Everything (2008)
So you're talking about another surgeon. I didn't miss anything.งั้นคุณก็กำลังพูดถึงศัลยแพทย์คนอื่น เพราะฉันไม่ได้พลาดอะไรไป Dying Changes Everything (2008)
But we're not talking about another videotape. It showed a bump.แต่เราไม่ได้พูดถึงวิดีโอเทปอันอื่นนี่ ที่มีรอยกระแทก Dying Changes Everything (2008)
No one's talking about what you want.ไม่มีใครกำลังพูดถึงว่าคุณต้องการอะไร Dying Changes Everything (2008)
What are you talking about? What happened?แกกำลังจะพูดเรื่องอะไร มันเกิดอะไรขึ้น Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talkingA bird is known by its song and a man by his way of talking.
talkingAfter we finished working, we enjoyed talking together.
talkingAll the students began talking at once.
talkingAnd had spent hours talking together.
talkingA police officer is talking to her.
talkingA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
talkingAre you talking to me?
talkingA talking dictionary is no longer a fantasy.
talkingBeth has a strong habit of interrupting people while they are talking.
talkingCut the talking and listen.
talkingDon't be shy about talking to the teacher; if you don't understand, use some initiative!
talkingDon't cut in when others are talking.
talkingDon't cut in while others are talking.
talkingDon't cut in while we're talking.
talkingDon't hang up; I haven't finished talking to you.
talkingDon't interrupt me while I am talking.
talkingDon't interrupt people when they are talking.
talkingDo stop talking and listen to the music.
talkingDo you know why they stopped talking?
talkingEach robot is equipped with a talking machine.
talkingFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
talkingGiving advice to him is like talking to a brick wall.
talkingGuys, what are you talking about? Are you gonna steal my date!?
talkingHave you finished talking?
talkingHe broke off talking because of the sudden noise.
talkingHe ceased talking suddenly.
talkingHe didn't stop talking.
talkingHe frequently jumps from one topic to another while he is talking.
talkingHe had a good time talking with her.
talkingHe has a good art of talking.
talkingHe has a reputation for talking a long time to make up his mind.
talkingHe is always talking big.
talkingHe is a teacher, as is clear from his way of talking.
talkingHe is in his element when talking economics.
talkingHe is talking of going to Spain this winter.
talkingHe is talking on the telephone.
talkingHe is the very person I was talking of.
talkingHe is used to talking to foreigners.
talkingHe keeps on talking for ever if you listen to him.
talkingHe kept talking.
talkingHe likes talking a walk by himself.
talkingHe resembles his father in his way of talking.
talkingHer way of talking got on my nerves.
talkingHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
talkingHe's not talking theory.
talkingHe sometimes forgets what he was talking about.
talkingHe started talking about his ideals as usual.
talkingHe stayed in his hotel most of the next day, talking to friends and supporters.
talkingHe stopped talking.
talkingHe stopped talking to them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาสน์[N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ลอยหน้าลอยตา[V] move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้า, Ant. ก้มหน้าก้มตา, Example: นิภายืนเท้าสะเอว ลอยหน้าลอยตาและแลบลิ้นใส่เจ้าหมาตัวเล็ก, Thai definition: กลอกหน้ากลับไปกลับมา (มักแสดงว่าไม่ยำเกรง)
ภาษณ์[N] speaking, See also: talking, declaring, Syn. การพูด, Notes: (สันสกฤต)
ลอยหน้า[V] waggle one's head, See also: move the head from side to side while talking, Syn. ลอยหน้าลอยตา, เชิดหน้า, Example: เธอลอยหน้าให้การต่อตำรวจอย่างไม่สะทกสะท้าน, Thai definition: ทำหน้าตายักเยื้องกลอกไปกลอกมา
การกล่าวขวัญ[N] speaking about, See also: mentioning to, referring to, talking about, Syn. การพูด, Example: บุคคลที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงเรื่องกลอน คือสุนทรภู่, Thai definition: การพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
การคุย[N] chatting, See also: talking, Example: การคุยเสียงดังในห้องเรียนทำให้อาจารย์ไม่พอใจ
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?
พูดนอกเรื่อง[V] speak beside the point, See also: get off the track (while talking), get sidetracked, Syn. พูดนอกประเด็น, Example: ทำไมคุณชอบพูดนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะ?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
คุยสนุก[v. exp.] (khui sanuk) EN: enjoy talking ; be a good speaker   
ขุนทอง[n.] (khunthøng) EN: talking myna   
ลอยหน้า[v. exp.] (løi nā) EN: waggle one's head ; move the head from side to side while talking   FR: agiter la tête
ลอยหน้าลอยตา[v. exp.] (løi nā løi tā) EN: move the head from side to side while talking   
ปากแข็ง[v. exp.] (pāk khaēng) EN: not to say what one thinks or feels ; not talking ; racalcitrant ; obdurate   FR: ne pas divulguer ses sentiments ; taiseux
พูดนอกเรื่อง[v. exp.] (phūt nøk reūang) EN: speak beside the point ; get off the track (while talking) ; get sidetracked   
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
เสียอีก[X] (sīa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected]   
ตัดบท[v. exp.] (tatbot) EN: cut short while talking ; cut s.o. off ; cut short ; conclude abruptly ; end abruptly   FR: couper court à

CMU English Pronouncing Dictionary
TALKING    T AO1 K IH0 NG
STALKING    S T AO1 K IH0 NG
TALKINGTON    T AO1 K IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talking    (v) (t oo1 k i ng)
stalking    (v) (s t oo1 k i ng)
talking-to    (n) - (t oo1 k i ng - t uu)
talking-tos    (n) - (t oo1 k i ng - t uu z)
deerstalking    (n) (d i@1 s t oo k i ng)
talking-point    (n) - (t oo1 k i ng - p oi n t)
stalking-horse    (n) - (s t oo1 k i ng - h oo s)
talking-points    (n) - (t oo1 k i ng - p oi n t s)
stalking-horses    (n) - (s t oo1 k i ng - h oo s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pirsch {f}; Pirschjagd {f} | auf die Pirsch gehenstalk; still hunt | to go (deer-) stalking [Add to Longdo]
Pirschjagd {f}stalking [Add to Longdo]
nach Rücksprache mitafter consulting; after talking to [Add to Longdo]
Strohmann {m}; Strohfrau {f}stalking-horse [Add to Longdo]
Verfolgen und Belästigen von Prominenten [jur.]stalking [Add to Longdo]
Vorwand {m}; Deckmantel {m}stalking-horse [Add to Longdo]
kaudern | kaudernd | gekaudert | kaudert | kauderteto talk gibberish | talking gibberish | talked gibberish | talks gibberish | talked gibberish [Add to Longdo]
politisieren | politisierend | politisiert | politisiert | politisierteto talk politics | talking politics | talked politics | talks politics | talked politics [Add to Longdo]
stelzen; steifbeinig gehen | stelzend; steifbeinig gehend | gestelzt; steifbeinig gegangen | stelzt | stelzteto stalk | stalking | stalked | stalks | stalked [Add to Longdo]
weitersprechento keep on talking [Add to Longdo]
Das sagen Sie nur so.You're just talking. [Add to Longdo]
Er führte das große Wort.He did all the talking. [Add to Longdo]
Hör auf zu reden!Stop talking! [Add to Longdo]
Jetzt redest du vernünftig.Now you're talking sense. [Add to Longdo]
Red keinen Quatsch!Don't talk rubbish! Stop talking rubbish! [Add to Longdo]
Sie reiten immer auf dem gleichen alten Thema herum.They keep on talking about the same old stuff. [Add to Longdo]
Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie es zu tun haben?Who do you think you're talking to? [Add to Longdo]
Worüber reden sie?What are they talking about? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]
こっちの話[こっちのはなし, kocchinohanashi] (exp) (col) (See こちらの話) talking to oneself [Add to Longdo]
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P) [Add to Longdo]
ざわつく;ザワつく[, zawatsuku ; zawa tsuku] (v5k,vi) (See ざわざわ) to be noisy (e.g. from people talking) [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here! [Add to Longdo]
ストーキング[, suto-kingu] (n,vs) stalking [Add to Longdo]
トーキングドラム[, to-kingudoramu] (n) talking drum [Add to Longdo]
トーキングペーパー[, to-kingupe-pa-] (n) talking paper [Add to Longdo]
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away [Add to Longdo]
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.) [Add to Longdo]
フリートーキング[, furi-to-kingu] (n) free talking [Add to Longdo]
一瀉千里[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
滑稽洒脱[こっけいしゃだつ, kokkeishadatsu] (n,adj-na) smooth-talking and polished; witty; free, easy, and urbane [Add to Longdo]
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]
気炎;気焔[きえん, kien] (n) high spirits; big talking [Add to Longdo]
気炎万丈;気焔万丈[きえんばんじょう, kienbanjou] (n) in high spirits; talking big [Add to Longdo]
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
喧伝[けんでん, kenden] (n,vs) spreading around (news, etc.); talking about widely [Add to Longdo]
言い出す(P);言いだす;言出す[いいだす, iidasu] (v5s,vt) to start talking; to speak; to tell; to propose; to suggest; to break the ice; (P) [Add to Longdo]
言い続ける[いいつづける, iitsudukeru] (v1) to keep talking; to go on and on; to talk non-stop [Add to Longdo]
言い暮らす;言暮らす[いいくらす, iikurasu] (v5s) to pass the time talking [Add to Longdo]
言い方(P);言方[いいかた, iikata] (n) way of talking; speaking style; (P) [Add to Longdo]
語り(P);語[かたり, katari] (n) talking; (P) [Add to Longdo]
口がうまい;口が上手い;口が巧い[くちがうまい, kuchigaumai] (exp,adj-i) honeymouthed; glib; fair-spoken; cajoling; talking glibly [Add to Longdo]
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut [Add to Longdo]
口では大阪の城も建つ[くちではおおさかのしろもたつ, kuchidehaoosakanoshiromotatsu] (exp) (id) easier said than done; if it's just talking you can even build Osaka Castle [Add to Longdo]
口の減らない[くちのへらない, kuchinoheranai] (adj-f) (See 口が減らない) always having a comeback (often used derogatorily); fast-talking [Add to Longdo]
口可笑[くちおかし, kuchiokashi] (n) witty talking; joking [Add to Longdo]
口受[くじゅ, kuju] (n) listening to someone talking [Add to Longdo]
口舌[くぜつ;こうぜつ, kuzetsu ; kouzetsu] (n,adj-no) talking recklessly; quarreling; quarrelling; curtain lecture; words; tongue [Add to Longdo]
口先のうまい;口先の上手い[くちさきのうまい, kuchisakinoumai] (adj-i) smooth talking [Add to Longdo]
口早[くちばや, kuchibaya] (adj-na,n) rapid talking [Add to Longdo]
口叩き[くちたたき, kuchitataki] (n) talking a lot; talkative person [Add to Longdo]
口当たり[くちあたり, kuchiatari] (n) (1) taste; (2) smooth talking; (3) reception; hospitality [Add to Longdo]
口返答[くちへんとう, kuchihentou] (n,vs) talking back; retort [Add to Longdo]
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big [Add to Longdo]
仕方話;仕方噺;仕形噺[しかたばなし, shikatabanashi] (n) talking with gestures [Add to Longdo]
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke [Add to Longdo]
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P) [Add to Longdo]
政談[せいだん, seidan] (n) talking politics; discussion of a law case [Add to Longdo]
舌端[ぜったん, zettan] (n,adj-no) tip of the tongue; speech; way of talking [Add to Longdo]
舌頭[ぜっとう, zettou] (n) tip of the tongue; speech; way of talking [Add to Longdo]
早口(P);速口[はやくち(P);はやぐち, hayakuchi (P); hayaguchi] (n,adj-no) fast-talking; rapid talking; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sound of activity or people talking; news of activity, #9,625 [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen, #23,877 [Add to Longdo]
插嘴[chā zuǐ, ㄔㄚ ㄗㄨㄟˇ, ] to interrupt (sb talking); to butt in; to cut into a conversation, #32,079 [Add to Longdo]
指手画脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily, #35,195 [Add to Longdo]
住口[zhù kǒu, ㄓㄨˋ ㄎㄡˇ, ] shut up; shut your mouth; stop talking, #35,563 [Add to Longdo]
七嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once, #38,158 [Add to Longdo]
笑语[xiào yǔ, ㄒㄧㄠˋ ㄩˇ, / ] talking and laughing; cheerful talk, #40,297 [Add to Longdo]
谈天说地[tán tiān shuō dì, ㄊㄢˊ ㄊㄧㄢ ㄕㄨㄛ ㄉㄧˋ, / ] to talk endlessly; talking of anything under the sun, #51,887 [Add to Longdo]
辞令[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb, #57,671 [Add to Longdo]
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, / ] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy, #66,354 [Add to Longdo]
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, / ] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking, #66,501 [Add to Longdo]
油嘴滑舌[yóu zuǐ huá shé, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˊ, ] glib; oily-mouthed and smooth talking, #72,892 [Add to Longdo]
出口成章[chū kǒu chéng zhāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, ] to speak like a printed book; quick and clever talking; the gift of the gab, #84,657 [Add to Longdo]
鹩哥[liáo gē, ㄌㄧㄠˊ ㄍㄜ, / ] Hill myna (Gracula religiosa, talking bird); grackle, #90,645 [Add to Longdo]
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact, #129,885 [Add to Longdo]
词令[cí lìng, ㄘˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] appropriate language; manners in talking with sb; variant of 辭令|辞令, #141,284 [Add to Longdo]
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, / ] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly [Add to Longdo]
情急了[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
指手划脚[zhǐ shǒu huà jiǎo, ㄓˇ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] to gesticulate while talking (成语 saw); to explain by waving one's hands; to criticize or give orders summarily; also written 指手畫腳|指手画脚 [Add to Longdo]
秦吉了[qín jí liǎo, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 talk \talk\ (t[add]k), v. i. [imp. & p. p. {talked} (t[add]kt);
   p. pr. & vb. n. {talking}.] [Cf. LG. talk talk, gabble, Prov.
   G. talken to speak indistinctly; or OD. tolken to interpret,
   MHG. tolkan to interpret, to tell, to speak indistinctly,
   Dan. tolke to interpret, Sw. tolka, Icel. t[=u]lka to
   interpret, t[=u]lkr an interpreter, Lith. tulkas an
   interpreter, tulkanti, tulk[=o]ti, to interpret, Russ.
   tolkovate to interpret, to talk about; or perhaps fr. OE.
   talien to speak (see {tale}, v. i. & n.).]
   1. To utter words; esp., to converse familiarly; to speak, as
    in familiar discourse, when two or more persons
    interchange thoughts.
    [1913 Webster]
 
       I will buy with you, sell with you, talk with you,
       walk with you, and so following, but I will not eat
       with you.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To confer; to reason; to consult.
    [1913 Webster]
 
       Let me talk with thee of thy judgments. --Jer. xii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   3. To prate; to speak impertinently. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To talk of}, to relate; to tell; to give an account of; as,
    authors talk of the wonderful remains of Palmyra. "The
    natural histories of Switzerland talk much of the fall of
    these rocks, and the great damage done." --Addison.
 
   {To talk to}, to advise or exhort, or to reprove gently; as,
    I will talk to my son respecting his conduct. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talking \Talk"ing\, a.
   1. That talks; able to utter words; as, a talking parrot.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to talk; loquacious.
    [1913 Webster]
 
       The hawthorn bush, with seats beneath the shade,
       For talking age and whispering lovers made.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top