ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tabulated*

T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tabulated, -tabulated-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data, Tabulatedข้อมูลที่ปรุงแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี Underworld (2003)
They would punch that number in the material was tabulated and the machines were set.ตีตราลงบนตัวเชลย และเซ็ทเครื่อง แน่นอน ต้องมีการพิมพ์บัตรขึ้นมา The Corporation (2003)
I tabulated them against their urinalysis results.ฉันทำตารางกับผลตรวจปัสสาวะของพวกเขา Bombshells (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABULATED T AE1 B Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulated (v) tˈæbjulɛɪtɪd (t a1 b y u l ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ordnen | ordnend | geordnet | ordnetto tabulate | tabulating | tabulated | tabulates [Add to Longdo]
tabellarisieren | tabellarisierend | tabellarisiert | er/sie tabellarisiert | ich/er/sie tabellarisierte | er/sie hat/hatte tabellarisiertto tabulate | tabulating | tabulated | he/she tabulates | I/he/she tabulated | he/she has/had tabulated [Add to Longdo]
tabellierttabulated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabulate \Tab"u*late\, v. t. [imp. & p. p. {Tabulated}; p. pr. &
   vb. n. {Tabulating}.] [L. tabula a table. See {Tabular}.]
   1. To form into a table or tables; to reduce to tables or
    synopses.
    [1913 Webster]
 
       A philosophy is not worth the having, unless its
       results may be tabulated, and put in figures. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To shape with a flat surface.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top