Search result for

*suitcases*

(44 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: suitcases, -suitcases-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm proud of the fact that I can pack my life in two suitcases.ผมเดินทางมาทั้งชีวิต แค่แพคกระเป๋าก็ไปได้แล้ว The Ramen Girl (2008)
Where should I put the suitcases?ผมจะเอากระเป๋านี่ไว้ที่ไหนดี The Ramen Girl (2008)
They carry heavy suitcases. One of them looks like Dillinger.พวกเขาหิ้วกระเป๋าเดินทางใหญ่ คนนึงรูปประพรรณคล้ายดิลลิ่งเจอร์ Public Enemies (2009)
And forgive me, but I couldn't help noticing your suitcases.และขอโทษด้วย พอดีฉันสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทาง Ninja Assassin (2009)
There's 47 suitcases.แล้วก็อยู่อย่างนั้น The Cove (2009)
Suitcases packed, your car will be left at the port,แพกคุณลงไปในรถ แล้วไปส่งที่ท่าเรือ Dex Takes a Holiday (2009)
Why'd she bring three suitcases?แล้วเธอเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาทำไมตั้ง 3 ใบ The Chase (2010)
It's what they both brought back in those suitcases.แต่เค้าใส่อะไรกลับมา... ในกระเป๋าเดินทาง The Blind Banker (2010)
Their suitcases were packed when we got there.กระเป๋าเดินทางถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนที่เราเข้าไป Your World to Take (2010)
Suitcases. Honey, are we going on a trip?กระเป๋า เราจะไปเที่ยวกันเหรอคะ? Bad Teacher (2011)
I packed everyone's suitcases made snacks, checked tickets, made sure nobody gets lost.ฉันจัดกระเป๋าให้ทุกคน ทำของว่าง ตรวจตั๋ว Hecks on a Plane (2011)
Really? You're bringing two suitcases.จริงเรอะ คุณถือกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ Me and the Devil (2011)
- This suitcase moved. Suitcases don't move.กระเป๋าขยับได้ เกิดอะไรขึ้น Slither (2011)
Two suitcases, 2 train tickets and never look back and she--กระเป๋าเดินทางกับตั๋วรถไฟสองใบ และไม่หันกลับมามอง และเธอ (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
Well, I'll tell you exactly what you'll find-- suitcases with false bottoms for smuggling drugs through customs, about 2 kilos of pure Argentinean heroin, and the best drug-sniffing dogs we've ever had.ผมจะบอกให้ว่า คุณ จะได้พบอะไร กระเป๋าที่มีด้านล่างกลวง ไว้ขนยาผ่านด่านศุลกากร An Embarrassment of Bitches (2012)
Suitcases?กระเป๋าเสื้อผ้า.. Get Out of My Life (2012)
Why are there suitcases?? ทำไมถึงมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยล่ะ? Get Out of My Life (2012)
She just charged over $5,000 worth of Louis Vuitton suitcases.หล่อนพึ่งรูดไป 5,000 เหรียญ สำหรับกระเป๋าเดินทางหลุยส์วิตตอง Matsya Nyaya (2012)
She packed her suitcases, left the engagement ring on the table like you were nothing.เธอเก็บกระเป๋าของเธอ วางแหวนหมั้นไว้บนโต๊ะ เหมือนคุณไม่มีค่าอะไร The Desert Rose (2013)
She had a couple of suitcases, and she asked me to pick up her mail.เธอเอากระเป๋าเดินทางไปสองใบ และเธอขอให้ฉันคอยรับจดหมายให้เธอ Pilot (2015)
A First Lady must always be ready to pack her suitcases.สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ต้องพร้อมจัดกระเป๋าทุกเมื่อ Jackie (2016)
Yeah, there was suitcases everywhere.ใช่, มีกระเป๋าเดินทางเต็มเลย The Secret Life of Pets (2016)
There's suitcases in the sky?มีกระเป๋าเดินทางบนท้องฟ้า? The Secret Life of Pets (2016)
- Suitcases. A lot of luggage.กระเป๋า เยอะแยะเลย Ouroboros (2016)
Rule No. 26 No suitcases full of cottonอีทึก นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่าตัวเองแก่ Full House (1987)
Relax, man. I got half of Bolivia sitting in them suitcases.ใจเย็น ๆนะ ฉันมีของเพียบเลย Léon: The Professional (1994)
How many suitcases are you taking?จะเอากระเป๋าไปกี่ใบ ฉันจะเก็บชุดแดงก่อน The Pianist (2002)
Wonder around lugging your suitcases?หิ้วกระเป๋าเร่ร่อนไปเรื่อย ๆ ยังงั้นเหรอ The Pianist (2002)
Don't see any suitcases. I guess that means you're not moving back.ไม่เห็นกระเป๋าเลยสักใบ เดาว่าลูกคงไม่ได้กลับมาอยู่เลยใช่มั้ย The Fog (2005)
Why do you have those suitcases, and who are we picking up?นายเอากระเป๋าเดินทางมาทำไม แล้วนี่เราจะมารับใคร The Sweet Taste of Liberty (2005)
- Six phony green leather suitcases...- กระเป๋าหนังเทียม6ใบ... National Treasure: Book of Secrets (2007)
She has some boxes and suitcases downstairs and she didn't have any money for the cab.เธอมีกล่องและกระเป๋าเดินทาง และเธอ ไม่มีเงินจ่ายค่าแท็กซี่ Mr. Brooks (2007)
He claims it's his favourite picture... and you put it up where you store your suitcases.เขาบอกว่าเป็นรูปที่เขารักมาก แล้วก็อยู่ในห้องเก็บกระเป๋าเดินทางของเธอ Mr. Brooks (2007)
Julie, I'm gonna take your suitcases upstairs now, okay? Oh, I'll come with you.จูลี่ เดี๋ยวฉันเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปไว้ข้างบนนะ City on Fire (2008)
Why don't you just pack your little suitcases and go on back to Bogalusa?Why don't you just pack your little suitcases and go on back to Bogalusa? The Dream Team (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suitcasesI had the porter take my suitcases to my room.
suitcasesOne of my suitcases is missing.
suitcasesOne of the suitcases is completely empty.
suitcasesShe was encumbered with two heavy suitcases.
suitcasesWhen I got home, I realized that one of my suitcases had disappeared.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมภาระ[N] luggage, See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases, Example: เขาต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ในการย้ายบ้าน เพราะมีสัมภาระมากมาย, Thai definition: สิ่งของต่างๆ ซึ่งสะสมรวบรวม หรือจัดเตรียมไว้ เพื่อภาระต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมภาร[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings   FR: équipement [m] ; fourniture [f] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUITCASES    S UW1 T K EY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suitcases    (n) (s uu1 t k ei s i z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top