ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*storm*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: storm, -storm-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
storm surge(n) ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm(n) พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm(n) การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm(n) การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm(n) การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vt) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm(vi) โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag
stormy(adj) มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent
stormer(n) ผู้โจมตี, See also: ผู้เข้าจู่โจม, Syn. attacker, besieger, combatant
storm at(phrv) โกรธมากเพราะ
storm in(phrv) เข้ามาอย่างโกรธ
barnstorm(vi) ตระเวณไปที่ต่างๆ เพื่อแสดงละครหรือแสดงสุนทรพจน์
firestorm(n) ทะเลเพลิง, See also: ไฟที่โหมกระหน่ำและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
sandstorm(n) พายุทราย, Syn. dust storm, high wind
snowstorm(n) พายุหิมะ, Syn. blizzard, hailstorm, snow squall
storm out(phrv) ออกไปอย่างโกรธ
windstorm(n) ลมพายุ, See also: พายุที่มีแต่ลมไม่มีฝน
brainstorm(n) การถกเถียงอย่างเปิดเผย
brainstorm(vi) ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา, Syn. confer
brainstorm(adj) เกี่ยวกับการถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
brainstorm(n) กระแสประสาท, See also: ความคิด
storm door(n) ประตูชั้นนอกป้องกันมรสุม
barnstorming(adj) ซึ่งเปิดการแสดงไปตามที่ต่างๆ
storm center(n) ศูนย์กลางความวุ่นวาย
thunderstorm(n) พายุเมฆ
brainstorming(n) การระดมความคิด
magnetic storm(n) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
any port in a storm(idm) ยอมรับความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย
storm(สทอร์ม) n. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, การโหม กระหน่ำ, ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง, ความโกลาหล, ความเกรียวกราว, การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง, vi., vt. (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, พายุ) โหมกระหน่ำ, ระดมยิง, ยิงกระหน่ำ, ถลันออกไปด้วยความโกรธ, พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous, turbulent, violent, rough
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
snowstorm(n) พายุหิมะ
storm(n) ลมมรสุม, พายุ, การระดมยิง, ความโกลาหล
storm(vi, vt) ระดมยิง, เข้าโจมตี, โหมกระหน่ำ, พูดรุนแรง
stormy(adj) รุนแรง, มีพายุจัด, ดุเดือด, โกลาหล
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Sturm und Drang (storm and stress)ขบวนการพายุและแรงอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
snadstormพายุทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brainstormingการระดมสมอง [TU Subject Heading]
Storm sewersท่อระบายน้ำฝน [TU Subject Heading]
Storm surgesคลื่นพายุซัดฝั่ง [TU Subject Heading]
Stormsพายุ [TU Subject Heading]
Thunderstorm Turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง, Example: การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Snow Stormพายุหิมะ, Example: ก) การแปรปรวน (disturbance) ทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้เกิด พายุและมีหิมะตกหนัก ข) ลมพายุที่พัดหิมะฟุ้งกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Brain Stormingการระดมสมอง, ระดมสมอง [การแพทย์]
Snow - stormพายุหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Dustatorm or sandstormพายุฝุ่น หรือพายุทราย [อุตุนิยมวิทยา]
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Violent stormพายุใหญ่ [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical stormพายุโซนร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Eye fof stormตาพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Source (region) of thunderstorm activityแหล่งกำเนิดของพายุ ฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
Frontal thunderstormsพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Cold front thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบแนว ปะทะอากาศเย็น [อุตุนิยมวิทยา]
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Convective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศลอยขึ้น [อุตุนิยมวิทยา]
Advective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Ice storm - Gleze stormพายุน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
rain stormrain storm, พายุฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design stormdesign storm, พายุฝนออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Brainstormการระดมสมอง [การจัดการความรู้]
tropical stormพายุโซนร้อน, พายุดีเปรสชันที่มีกำลังแรงขึ้น เกิดขึ้นในเขตร้อน ความเร็วลมบริเวณใกล้ศูนย์กลางประมาณ 70-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่ง, คลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dust storm(n, phrase) พายุฝุ่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She worked at Barnstormers.Sie hat im Barnstormers gearbeitet. Another 48 Hrs. (1990)
For? The shit-storm.Dem Shitstorm. Like Hell: Part 1 (2014)
500 autographed copies of "Wild Storm."500 signierte Ausgaben von "Wild Storm". For Better or Worse (2014)
- Stormy.Stormy? Short Cuts (1993)
Yeah, in Germany and desert storm.- Ja, in Deutschland, dann Desert Storm. A Walk Among the Tombstones (2014)
And I'm just spitballing here, but, uh, maybe... you are not as good as you think you are.Und ich mache hier Brain-Storming, aber, uh, vielleicht... du bist nicht so gut wie du denkst zu sein. Reichenbach (2014)
It's best we take a brainstorm before we answer it there.Vielleicht sollten wir ein kleines Brainstorming einlegen, ehe wir rangehen. The Homecoming (2014)
"Wild Storm" and "Raging Heat.""Wild Storm" und "Raging Hitze". Montreal (2014)
It's no secret your last book, "Wild Storms,"Es ist kein Geheimnis, dass Ihr letztes Buch "Wild Storms" Montreal (2014)
It's created a diplomatic shitstorm for the State Department.Das hat einen diplomatischen Shitstorm für das State Department ausgelöst. Iconoclast (2014)
Please don't start a shit storm.Ich will keinen Shit-Storm. The Pink Dragon (2014)
Well, there's gonna be a get-to-know-you phase, of course, we're gonna spend some time brainstorming, but I think so.Es wird eine Kennenlern-Phase geben, wir werden einige Zeit mit Brainstorming verbringen, aber ich denke schon. Bella (2014)
- Total shitstorm.- Krasser Shitstorm. Episode #1.7 (2014)
I'II do some brainstorming at home.Ich brainstorme auch noch mal zu Hause. Männerhort (2014)
Okay, what are we going to do?Machen wir ein Brainstorming. Ganging Up (2014)
Until then, why don't you go with Moonshade and Stormy.Warum gehst du bis dahin nicht mit Moonshade und Stormy. Philly Feast (2014)
Oh hey, how about the lovely Moonshade or Stormy?Aber hey, wie wäre es mit der reizenden Moonshade und Stormy? Philly Feast (2014)
We'll help you remember who you are.Wir helfen dir, dich daran zu erinnern, wer du bist. "Firestorm". The Man in the Yellow Suit (2014)
Johnny Storm.Johnny Storm! Fantastic Four (2015)
Uh, so that must have been...Äh, das muss... cool sein, so mit Dr. Storm als Vater. - Ja. Fantastic Four (2015)
Can you tell Dr. Storm for me?Sagst du Dr. Storm Bescheid? Fantastic Four (2015)
That place could explain the origin of our species, the evolution of our planet, (Dr. Storm) Dieser Ort könnte den Ursprung unserer Spezies erklären. Die Evolution unseres Planeten. Fantastic Four (2015)
I'd like for you all to meet Franklin Storm who is our supervisor here on the floor.Gut, darf ich vorstellen? Franklin Storm, er ist der Supervisor für diesen Bereich. Fantastic Four (2015)
The Franklin Storm Research Center."Franklin Storm Forschungs-Labor". Fantastic Four (2015)
I wasn't planning on founding my own company here today... but if anyone wants to play a key role... in a new mineral sales company that does it the right way... then walk through that door with me, "Raumschiff?" Kleines Brainstorming. Ich hatte ja nicht vor, meine eigene Firma zu gründen... aber wenn jemand eine Schlüsselrolle... in einer neuen Vertriebsgesellschaft für Mineralien spielen will... dann geht mit mir durch die Tür, denn ich hab eine Stelle. Unfinished Business (2015)
Our very own weatherman of action, Stormin' Norman is gonna be down there helping out like the true Christmas angel he is.Unser tatkräftiger Wetterfrosch, Stormin' Norman, wird dort sein und mithelfen, als der Weihnachtsengel, der er ist. A Christmas Horror Story (2015)
Okay, well we're gonna check in with good ol' Stormin' Norman down at the charity food drive.Ok. Wir fragen beim guten, alten Stormin' Norman nach, wie die Benefiz-Aktion läuft. A Christmas Horror Story (2015)
- My mother was gonna call me "Storm," though.Meine Mutter nannte mich aber auch "Storm". Deathgasm (2015)
That you got caught in a shit-storm, but you put up a sturdy umbrella.Dass Sie in einen Shitstorm gerieten, aber einen guten Schirm hatten. Mother's Day (2015)
Now I'm doing Madame Shit-Storm's job, along with doing my old job, which the powers-that-be have yet to fill.Ich mache jetzt den Job von Madam Shitstorm und meinen alten, für den die da oben noch keinen Nachfolger haben. Mother's Day (2015)
What's firestorm?- Was ist "Firestorm"? Revenge of the Rogues (2015)
- What if firestorm isn't a word?Was, wenn "Firestorm" kein Wort ist... Revenge of the Rogues (2015)
It was a fucking shit storm, bro.Das war ein verdammter Shitstorm. Part 10 (2015)
I can spare you a shit storm the likes of which you never seen.Aber wenn ihr die Barrikade hier räumt, erspare ich euch einen gewaltigen Shitstorm. The Stanford Prison Experiment (2015)
Storm?Storm? Del X (2015)
It seems Ronnie's fight with The Flash has exacerbated the Firestorm Matrix.Es sieht so aus, als hätte Ronnies Kampf mit "The Flash" die Firestorm-Matrix verschärft. The Nuclear Man (2015)
Bring me Firestorm.Bringen Sie mir Firestorm. The Nuclear Man (2015)
It's Firestorm.Es ist Firestorm. Fallout (2015)
Firestorm.Firestorm Fallout (2015)
Firestorm was tonight's main objective, but getting you-- that's just gravy.Firestorm war unser Hauptziel für heute Nacht, aber dich zu kriegen-- ist einfach klasse. Fallout (2015)
I don't know how Firestorm works.Ich weiß nicht wie Firestorm funktioniert. Fallout (2015)
You want the secret to Firestorm.Ihr wollt das Geheimnis um Firestorm. Fallout (2015)
And now, it's the age of Firestorm.Und nun ist die Zeit des Firestorms. Fallout (2015)
It's as I feared-- the Firestorm matrix is building toward a proximity reemergence.Es ist wie ich befürchtete-- Die Firestorm Matrix würde eine Wiedervereinigung verursachen. Fallout (2015)
We've been able to isolate the Firestorm matrix inside the subject's cellular structure.Uns ist es gelungen die Firestorm matrix aus der Zellstruktur des Subjekts zu isolieren. Fallout (2015)
- Firestorm.- Firestorm. Rogue Air (2015)
I can only imagine the shitstorm we'll see.Da wird ein Shitstorm losgetreten. Look Who's Back (2015)
Okay, Kimmy, there's no judgment in brainstorming.Kimmy, bei einem Brainstorming wird man nicht beurteilt. Kimmy Goes to Court! (2015)
He calls himself Storm and are behind several killings of nonhumans.Er nennt sich Storm und steckt vermutlich hinter den Morden an Nicht-Menschlichen. Del X (2015)
I had a meeting with Storm.- Ich bin auf Storm gestoßen. Del X (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormThe storm prevented her from arriving on time.
stormHe had a brainstorm when he invented that machine!
stormThe strong wind indicates that a storm is coming.
stormAt this hint of the violent storm to come we shuddered as one.
stormBlack clouds announced the coming thunderstorm.
stormOwing to the storm, the ship could not leave port.
stormThey were on the lookout for a storm.
stormThe storm prevented me from leaving.
stormTaxis are few and far between during a rainstorm.
stormTo make matters worse, there were signs of a fearful storm.
stormThat was some storm.
stormThe new coalition government is trying to ride out the storm.
stormThe cabin was torn asunder by the storm.
stormHe need not go in the storm.
stormThe train was held up for two hours on account of the snowstorm.
stormBefore we knew where we were, the dust storm was on us.
stormThe storm prevented many planes from leaving the airport.
stormMany people were killed as a result of the storm.
stormThe train arrived late because of the snowstorm.
stormThe industrialist found a wealthy financier to help him weather the storm which was inevitable.
stormThe oak tree remained standing after the storm.
stormThe storm laid the village flat.
stormThe traffic was paralyzed by the snowstorm.
stormAn old oak is groaning in the storm.
stormThe storm has died down.
stormThey announced that a storm was coming.
stormAfter the storm, it was calm.
stormA storm kept the ship from leaving Kobe.
stormThe storm didn't abate for several hours.
stormWe are going to have a storm.
stormThe snow storm held on.
stormHe could not go out because of a bad storm.
stormWe've had a lot of storms this winter.
stormShe flung her coat on the chair and stormed into the room.
stormBut for the storm, I would have arrived earlier.
stormHe must be crazy to go out in this stormy weather.
stormA big tree has fallen in the storm.
stormThe ship was owing to the terrible storm.
stormThe evening he died was stormy.
stormIf it had not been for the storm, we would have been in time for the meeting.
stormWe saw the boat tossing on the storm sea.
stormThe storm brought heavy losses.
stormWhat a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.
stormThe storm weather was dreadful.
stormIt was stormy the day before yesterday.
stormThe town was destroyed by the flood after the storm.
stormOwing to the storm, they arrived late.
stormThe storm-clouds brooded over the valley.
stormThis is the worst storm in ten years.
stormThe storm blew up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, การระดมความคิดเห็น, Example: การแก้ไขปัญหาโดยใช้การระดมสมองมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง, Thai Definition: การรวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
ระดมสมอง(v) brainstorm, Syn. ระดมความคิด, ระดมความคิดเห็น, Example: เวลานี้ให้หัวหน้ากลุ่มทุกคนระดมสมองสมาชิกในกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่กำหนดให้, Thai Definition: รวมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
การระดมสมอง(n) brainstorming, Syn. การระดมความเห็น, Example: เราต้องการระดมสมองของชาติมาช่วยกู้วิกฤติปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้, Thai Definition: การระดมความคิดของกลุ่มเฉพาะกิจที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาบางประการ หรือรวบรวมความคิดใหม่ๆ
มรสุม(n) monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
โกรธจัด(v) rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai Definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
พายุฝน(n) rainstorm, Example: กระท่อมหลังน้อยแค่นี้จะไปทนแรงของพายุฝนได้อย่างไร, Thai Definition: ฝนตกที่มีลมพัดแรงปนมาด้วย
พายุลูกเห็บ(n) hailstorm, Example: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพายุลูกเห็บที่บ้านฉันเลย, Thai Definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศเป็นจำนวนมาก
ลมแดง(n) windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai Definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
วายุ(n) wind, See also: air, storm, Syn. พายุ, Example: พฤกษาต้องวายุพัดโบกสะเทือนโยก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะเกียงเจ้าพายุ(n) storm lantern, See also: paraffin lamp, Example: เขาเขียนจดหมายถึงคนรักภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุ, Thai Definition: ตะเกียงใช้น้ำมัน จุดไส้ในครอบแก้ว
ตะเกียงรั้ว(n) barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ทะยาน(v) rush, See also: storm, charge, Syn. กระโจน, เผ่นโผน, Example: เสือทะยานเข้าใส่ศัตรูอย่างสุดกำลัง, Thai Definition: เผ่นขึ้นไป, โผนเข้าใส่
มรุต(n) God of Storm, See also: God of Wind, Syn. เจ้าแห่งพายุ, เจ้าแห่งลม, มารุต, Notes: (สันสกฤต)
กระโจมกระจาม(v) dash against, See also: rush, burst, storm, reach over, hurry, Syn. พรวดพราด, Example: โดยไม่ทันดูตาม้าตาเรือเขาก็กระโจมกระจามเปิดประตูเข้ามา, Thai Definition: พรวดพราดอย่างลุกลน (เป็นคำที่ใช้ในทางที่ติ)
กาฬวาต(n) hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai Definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง
โทรมศัสตราวุธ(v) attack, See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate, Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่, Example: ในการทำสงครามนั้นเราจะต้องโทรมศัสตราวุธไปยังฝ่ายข้าศึก
พายุโซนร้อน(n) tropical storm, Example: พายุโซนร้อนที่ชื่อไนกีจะเคลื่อนผ่านเชียงรายเย็นวันนี้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ชื่อพายุหมุนที่มีความเร็ว 34-63 น๊อต 62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [ m ]
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
การระดมความคิด[kān radom khwāmkhit] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
การระดมสมอง[kān radom samøng] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
มรสุม[mørasum] (n) EN: storm ; rainstorm ; tempest  FR: tempête [ f ]
น้ำขึ้นจากพายุ[nāmkheun jāk phāyu] (n, exp) EN: storm surge
นกกระสาคอขาวปากแดง[nok krasā khø khāo pāk daēng] (n, exp) EN: Storm's Stork  FR: Cigogne de Storm [ f ]
นกโต้คลื่นสีคล้ำ[nok tō khleūn sī khlam] (n, exp) EN: Swinhoe's Storm-Petrel  FR: Océanite de Swinhoe [ m ] ; Pétrel de Swinhoe
ผจญกับมรสุม[phajon kap mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]
พายุฝน[phāyū fon] (n, exp) EN: rainstorm  FR: pluie torrentielle [ f ] ; orage [ m ]
พายุหิมะ[phāyu hima] (n, exp) EN: snowstorm  FR: tempête de neige [ f ]
พายุลูกเห็บ[phāyu lūkhep] (n, exp) EN: hailstorm  FR: orage accompagné de grêle [ m ]
พายุโซนร้อน[phāyu sōn røn] (n, exp) EN: tropical storm  FR: tempête tropicale [ f ]
พายุไต้ฝุ่น[phāyu taifun] (n, exp) EN: typhoon ; tropical storm  FR: typhon [ m ] ; tempête tropicale [ f ]
พายุไต้ฝุ่น “กิสนา”[phāyu taifun “Kitsana”] (n, exp) EN: Typhoon Ketsana ; Tropical Storm Ketsana  FR: typhon Ketsana [ m ] ; tempête tropicale Ketsana [ f ]
ระดมความคิด[radom khwāmkhit] (v, exp) EN: brainstorm
ระดมความคิดเห็น[radom khwām khithen] (v, exp) EN: brainstorm
ระดมสมอง[radom samøng] (v, exp) EN: brainstorm
ตะเกียงเจ้าพายุ[takīeng jaophayu] (n, exp) EN: storm lantern ; paraffin lamp
ตะเกียงรั้ว[takīengrūa] (n) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [ f ]
วาตภัย[wātaphai] (n) EN: storm ; hurricane

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
storm
storms
stormy
storm's
stormed
stormer
stormes
storment
storming
stormont
barnstorm
firestorm
hailstorm
rainstorm
sandstorm
shitstorm
snowstorm
stormiest
windstorm
brainstorm
rainstorms
sandstorms
snowstorms
storminess
brainstorms
barnstorming
brainstormed
thunderstorm
brainstorming
thunderstorms

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storm
storms
stormy
stormed
stormier
stormily
storming
barnstorm
hailstorm
sandstorm
snowstorm
stormiest
barnstorms
brainstorm
hailstorms
sandstorms
snowstorms
storm-cone
stormproof
barnstormed
barnstormer
brainstorms
storm-bound
storm-cloud
storm-cones
barnstormers
barnstorming
storm-beaten
storm-centre
storm-clouds
storm-signal
storm-tossed
storm-troops
thunderstorm
storm-centres
storm-lantern
storm-signals
storm-trooper
thunderstorms
storm-lanterns
storm-troopers

WordNet (3.0)
barnstorm(v) appear at county fairs and carnivals as a stunt flier and parachute jumper
barnstorm(v) tour the country making political speeches, giving lectures, or presenting plays
barnstormer(n) an actor who travels around the country presenting plays, Syn. playactor, trouper, play-actor
barnstormer(n) a pilot who travels around the country giving exhibits of stunt flying and parachuting, Syn. stunt flier, stunt pilot
brainstorm(v) try to solve a problem by thinking intensely about it
brainstorming(n) a group problem-solving technique in which members spontaneously share ideas and solutions
firestorm(n) a storm in which violent winds are drawn into the column of hot air rising over a severely bombed area
firestorm(n) an outburst of controversy
hailstorm(n) a storm during which hail falls
rainstorm(n) a storm with rain
storm(n) a violent weather condition with winds 64-72 knots (11 on the Beaufort scale) and precipitation and thunder and lightning, Syn. violent storm
storm(n) a violent commotion or disturbance, Syn. tempest
storm(n) a direct and violent assault on a stronghold
storm(v) take by force, Syn. force
storm(v) rain, hail, or snow hard and be very windy, often with thunder or lightning
storm(v) blow hard
storm(v) attack by storm; attack suddenly, Syn. surprise
storm-beaten(adj) damaged by storm
stormbound(adj) delayed or confined or cut off by a storm
stormily(adv) in a stormy or violent manner, Syn. turbulently, passionately
storminess(n) the state of being stormy
storminess(n) violent passion in speech or action
stormproof(adj) protected against or able to withstand storms
stormy(adj) (especially of weather) affected or characterized by storms or commotion, Ant. calm
stormy(adj) characterized by violent emotions or behavior, Syn. tempestuous
thunderstorm(n) a storm resulting from strong rising air currents; heavy rain or hail along with thunder and lightning, Syn. electric storm, electrical storm
windstorm(n) a storm consisting of violent winds
blizzard(n) a storm with widespread snowfall accompanied by strong winds, Syn. snowstorm
insight(n) the clear (and often sudden) understanding of a complex situation, Syn. brainstorm, brainwave
ramp(v) behave violently, as if in state of a great anger, Syn. rage, storm
SA(n) Nazi militia created by Hitler in 1921 that helped him to power but was eclipsed by the SS after 1943, Syn. Storm Troops, Sturmabteilung

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Barnstorm

v. i. & t. [ Barn + storm, v. ] 1. To travel from place to place, making brief stops. [ PJC ]

2. To fly an airplane from place to place, usually at small airports, doing flying stunts or flying passengers for sightseeing, for the purpose of earning money. [ PJC ]

3. to tour the country to solicit votes.
Syn. -- whistlestop. [ WordNet 1.5 ]

Barnstormer

n. [ Barn + storm, v. ] 1. An itinerant theatrical player who plays in barns when a theatre is lacking; hence, an inferior actor, or one who plays in the country away from the larger cities. -- Barn"storm`ing, n. [Theatrical Cant] [1913 Webster]

2. an aviator who flies an airplane from place to place, usually at small airports, doing flying stunts or flying passengers for sightseeing, for the purpose of earning money. It was a practise common in the early days of aviation, but by late 20th century was seldom encountered. [PJC]

Bestorm

v. i. & t. To storm. Young. [ 1913 Webster ]

brainstorm

n. the clear (and often sudden) understanding of a complex situation; a sudden brilliant insight.
Syn. -- insight, brainwave. [ WordNet 1.5 ]

brainstorm

v. t. & i. to try to solve a problem by discussing it exhaustively in an intense group meeting encouraging uninhibited and spontaneous contributions from all members.
Syn. -- practice brainstorming. [ WordNet 1.5 ]

dust storm

n. A strong windstorm that lifts particles of dust or dry soil into the air and blows them around, covering land or objects with a thick layer of dust. Dust storms may occur in arable areas during periods of drought; when a similar storm occurs in a desert area, such a storm is called a sandstorm. [ PJC ]

Hailstorm

n. A storm accompanied with hail; a shower of hail. [ 1913 Webster ]

Landstorm

‖n. [ Sw. ] See Varnpligtige. [ Webster 1913 Suppl. ]

magnetic storm

n. A sudden disturbance of the earth's magnetic field; caused by emission of particles from the sun. [ WordNet 1.5 ]

Outstorm

v. t. To exceed in storming. [ 1913 Webster ]

Insults the tempest and outstorms the skies. J. Barlow. [ 1913 Webster ]

Snowstorm

n. A storm with falling snow. [ 1913 Webster ]

Storm

n. [ AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel. stormr; and perhaps to Gr. &unr_; assault, onset, Skr. s&unr_; to flow, to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf. Stratum). √166. ] 1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind, rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often, a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied with wind or not. [ 1913 Webster ]

We hear this fearful tempest sing,
Yet seek no shelter to avoid the storm. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A violent agitation of human society; a civil, political, or domestic commotion; sedition, insurrection, or war; violent outbreak; clamor; tumult. [ 1913 Webster ]

I will stir up in England some black storm. Shak. [ 1913 Webster ]

Her sister
Began to scold and raise up such a storm. Shak. [ 1913 Webster ]

3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous force; violence. [ 1913 Webster ]

A brave man struggling in the storms of fate. Pope. [ 1913 Webster ]

4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious attempt of troops to enter and take a fortified place by scaling the walls, forcing the gates, or the like. [ 1913 Webster ]

☞ Storm is often used in the formation of self-explained compounds; as, storm-presaging, stormproof, storm-tossed, and the like. [ 1913 Webster ]


Anticyclonic storm (Meteor.), a storm characterized by a central area of high atmospheric pressure, and having a system of winds blowing spirally outward in a direction contrary to that cyclonic storms. It is attended by low temperature, dry air, infrequent precipitation, and often by clear sky. Called also high-area storm, anticyclone. When attended by high winds, snow, and freezing temperatures such storms have various local names, as blizzard, wet norther, purga, buran, etc. --
Cyclonic storm. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See Cyclone, above. --
Magnetic storm. See under Magnetic. --
Storm-and-stress period [ a translation of G. sturm und drang periode ], a designation given to the literary agitation and revolutionary development in Germany under the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the 18th century. --
Storm center (Meteorol.), the center of the area covered by a storm, especially by a storm of large extent. --
Storm door (Arch.), an extra outside door to prevent the entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in summer. --
Storm path (Meteorol.), the course over which a storm, or storm center, travels. --
Storm petrel. (Zool.) See Stormy petrel, under Petrel. --
Storm sail (Naut.), any one of a number of strong, heavy sails that are bent and set in stormy weather. --
Storm scud. See the Note under Cloud.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Tempest; violence; agitation; calamity. -- Storm, Tempest. Storm is violent agitation, a commotion of the elements by wind, etc., but not necessarily implying the fall of anything from the clouds. Hence, to call a mere fall or rain without wind a storm is a departure from the true sense of the word. A tempest is a sudden and violent storm, such as those common on the coast of Italy, where the term originated, and is usually attended by a heavy rain, with lightning and thunder. [ 1913 Webster ]

Storms beat, and rolls the main;
O! beat those storms, and roll the seas, in vain. Pope. [ 1913 Webster ]

What at first was called a gust, the same
Hath now a storm's, anon a tempest's name. Donne. [ 1913 Webster ]

Storm

v. t. [ imp. & p. p. Stormed p. pr. & vb. n. Storming. ] (Mil.) To assault; to attack, and attempt to take, by scaling walls, forcing gates, breaches, or the like; as, to storm a fortified town. [ 1913 Webster ]

Storm

v. i. [ Cf. AS. styrman. ] 1. To raise a tempest. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. To blow with violence; also, to rain, hail, snow, or the like, usually in a violent manner, or with high wind; -- used impersonally; as, it storms. [ 1913 Webster ]

3. To rage; to be in a violent passion; to fume. [ 1913 Webster ]

The master storms, the lady scolds. Swift. [ 1913 Webster ]

Storm-beat

a. Beaten, injured, or impaired by storms. Spenser. [ 1913 Webster ]

Stormcock

n. (Zool.) (a) The missel thrush. (b) The fieldfare. (c) The green woodpecker. [ 1913 Webster ]

Stormfinch

n. (Zool.) The storm petrel. [ 1913 Webster ]

Stormful

a. Abounding with storms. “The stormful east.” Carlyle. -- Storm"ful*ness, n. [1913 Webster]

Stormglass

n. A glass vessel, usually cylindrical, filled with a solution which is sensitive to atmospheric changes, indicating by a clouded appearance, rain, snow, etc., and by clearness, fair weather. [ 1913 Webster ]

Stormily

adv. In a stormy manner. [ 1913 Webster ]

Storminess

n. The state of being stormy; tempestuousness; biosteruousness; impetuousness. [ 1913 Webster ]

Storming

a. & n. from Storm, v. [ 1913 Webster ]


Storming party (Mil.), a party assigned to the duty of making the first assault in storming a fortress.
[ 1913 Webster ]

Stormless

a. Without storms. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Stormwind

n. A heavy wind; a wind that brings a storm; the blast of a storm. Longfellow. [ 1913 Webster ]

Stormy

a. [ Compar. Stormier superl. Stormiest. ] 1. Characterized by, or proceeding from, a storm; subject to storms; agitated with furious winds; biosterous; tempestous; as, a stormy season; a stormy day or week. “Beyond the stormy Hebrides.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. Proceeding from violent agitation or fury; as, a stormy sound; stormy shocks. [ 1913 Webster ]

3. Violent; passionate; rough; as, stormy passions. [ 1913 Webster ]

Stormy chiefs of a desert but extensive domain. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Thunderstorm

n. A storm accompanied with lightning and thunder. [ 1913 Webster ]

Unzealous

See obnoxious.
See observable.
See observant.
See obstructive.
See obvious.
See official.
See officious.
See oppressive.
See ordinary.
See ordinate.
See original.
See ornamental.
See orthodox.
See ostentatious.
See pacifiable.
See pacific.
See painful.
See palatable.
See parallelable.
See pardonable.
See partable.
See participant.
See passionate.
See pastoral.
See pathetic.
See patriotic.
See peaceable.
See peaceful.
See pedantic.
See perceivable.
See perceptible.
See perilous.
See permanent.
See personable.
See perspirable.
See persuadable.
See persuasive.
See philanthropic.
See philosophic.
See philosophical.
See physical.
See picturesque.
See pierceable.
See pitiful.
See plain.
See plausible.
See plausive.
See pleadable.
See pleasurable.
See pliable.
See pliant.
See plumb.
See poetic.
See poetical.
See political.
See popular.
See populous.
See portable.
See potable.
See precarious.
See precise.
See pregnant.
See prejudicate.
See prelatical.
See premeditable.
See presentable.
See preservable.
See presumptuous.
See pretentious.
See pretty.
See prevalent.
See priestly.
See primitive.
See princely.
See procurable.
See producible.
See productive.
See professional.
See profitable.
See prolific.
See pronounceable.
See prophetic.
See propitious.
See proportionable.
See proportionate.
See prosperous.
See provable.
See punctilious.
See punctual.
See punishable.
See pure.
See qualifiable.
See quenchable.
See quiet.
See rational.
See readable.
See reasonable.
See recallable.
See reclaimable.
See recognizable.
See reconcilable.
See recoverable.
See recumbent.
See reformable.
See refusable.
See regardable.
See regardant.
See relative.
See relievable.
See reluctant.
See remarkable.
See remediable.
See rememberable.
See remorseful.
See removable.
See remunerative.
See repairable.
See repealable.
See repentant.
See reprovable.
See repugnant.
See requisite.
See requitable.
See resolvable.
See respectable.
See restful.
See retentive.
See returnable.
See revengeful.
See ridable.
See ridiculous.
See rightful.
See romantic.
See rough.
See royal.
See ruinable.
See ruly.
See sacrificial.
See safe.
See sage.
See sailable.
See salable.
See sane.
See sanguine.
See sanitary.
See satisfactory.
See satisfiable.
See saturable.
See savory.
See scalable.
See scaly.
See scholarly.
See scholastic.
See scientific.
See scornful.
See scriptural.
See sculptural.
See seaworthy.
See sectarian.
See secular.
See sedentary.
See selfish.
See sentient.
See sentimental.
See serviceable.
See severe.
See shamefaced.
See shamefast.
See shapely.
See shy.
See sick.
See sicker.
See sightly.
See simple.
See sinewy.
See sizable.
See sleek.
See slumberous.
See sly.
See smooth.
See smotherable.
See smutty.
See sober.
See sociable.
See social.
See solemn.
See soliciutous.
See solvable.
See speakable.
See speedy.
See spiritual.
See spontaneous.
See sportful.
See sportsmanlike.
See statutable.
See steadfast.
See steady.
See stormy.
See stout.
See strong.
See subduable.
See subject.
See submissive.
See subordinate.
See substantial.
See successive.
See succorable.
See suggestive.
See suitable.
See sunny.
See superfluous.
See supple.
See sure.
See surpassable.
See susceptible.
See suspect.
See suspectable.
See suspicious.
See sustainable.
See sweet.
See syllogistical.
See symbolic.
See sympathetic.
See systematic.
See tamable.
See tame.
See teachable.
See technical.
See tellable.
See tenable.
See tender.
See terrestrial.
See terrific.
See thankful.
See theological.
See thinkable.
See thirsty.
See thorny.
See thoughtful.
See tidy.
See tillable.
See toothsome.
See touchable.
See traceable.
See tractable.
See tragic.
See tranquil.
See transferable.
See translatable.
See transmutable.
See transparent.
See transpassable.
See traversable.
See tremulous.
See trimphant.
See trustworthy.
See trusty.
See tumultous.
See tunable.
See uniform.
See usable.
See useful.
See vanquishable.
See variant.
See venerable.
See venomous.
See veracious.
See verdant.
See veritable.
See vigilant.
See vigorous.
See virtuous.
See vital.
See vitrifiable.
See vocal.
See voidable.
See voluptuous.
See voyageable.
See vulgar.
See walkable.
See warlike.
See watchful.
See watery.
See wealthy.
See wearable.
See weary.
See welcome.
See wet.
See wholesome.
See wieldsome.
See willful.
See wily.
See witty.
See womanly.
See workable.
See workmanlike.
See worldly.
See worshipful.
See wrathful.
See writable.
See zealous.
------ and the like.
[ 1913 Webster ]

Variants: Unwritable, Unwrathful, Unworshipful, Unworldly, Unworkmanlike, Unworkable, Unwomanly, Unwitty, Unwily, Unwillful, Unwieldsome, Unwholesome, Unwet, Unwelcome, Unweary, Unwearable, Unwealthy, Unwatery, Unwatchful, Unwarlike, Unwalkable, Unvulgar, Unvoyageable, Unvoluptuous, Unvoidable, Unvocal, Unvitrifiable, Unvital, Unvirtuous, Unvigorous, Unvigilant, Unveritable, Unverdant, Unveracious, Unvenomous, Unvenerable, Unvariant, Unvanquishable, Unuseful, Unusable, Ununiform, Untunable, Untumultous, Untrusty, Untrustworthy, Untrimphant, Untremulous, Untraversable, Untranspassable, Untransparent, Untransmutable, Untranslatable, Untransferable, Untranquil, Untragic, Untractable, Untraceable, Untouchable, Untoothsome, Untillable, Untidy, Unthoughtful, Unthorny, Unthirsty, Unthinkable, Untheological, Unthankful, Unterrific, Unterrestrial, Untender, Untenable, Untellable, Untechnical, Unteachable, Untame, Untamable, Unsystematic, Unsympathetic, Unsymbolic, Unsyllogistical, Unsweet, Unsustainable, Unsuspicious, Unsuspectable, Unsuspect, Unsusceptible, Unsurpassable, Unsure, Unsupple, Unsuperfluous, Unsunny, Unsuitable, Unsuggestive, Unsuccorable, Unsuccessive, Unsubstantial, Unsubordinate, Unsubmissive, Unsubject, Unsubduable, Unstrong, Unstout, Unstormy, Unsteady, Unsteadfast, Unstatutable, Unsportsmanlike, Unsportful, Unspontaneous, Unspiritual, Unspeedy, Unspeakable, Unsolvable, Unsoliciutous, Unsolemn, Unsocial, Unsociable, Unsober, Unsmutty, Unsmotherable, Unsmooth, Unsly, Unslumberous, Unsleek, Unsizable, Unsinewy, Unsimple, Unsightly, Unsicker, Unsick, Unshy, Unshapely, Unshamefast, Unshamefaced, Unsevere, Unserviceable, Unsentimental, Unsentient, Unselfish, Unsedentary, Unsecular, Unsectarian, Unseaworthy, Unsculptural, Unscriptural, Unscornful, Unscientific, Unscholastic, Unscholarly, Unscaly, Unscalable, Unsavory, Unsaturable, Unsatisfiable, Unsatisfactory, Unsanitary, Unsanguine, Unsane, Unsalable, Unsailable, Unsage, Unsafe, Unsacrificial, Unruly, Unruinable, Unroyal, Unrough, Unromantic, Unrightful, Unridiculous, Unridable, Unrevengeful, Unreturnable, Unretentive, Unrestful, Unrespectable, Unresolvable, Unrequitable, Unrequisite, Unrepugnant, Unreprovable, Unrepentant, Unrepealable, Unrepairable, Unremunerative, Unremovable, Unremorseful, Unrememberable, Unremediable, Unremarkable, Unreluctant, Unrelievable, Unrelative, Unregardant, Unregardable, Unrefusable, Unreformable, Unrecumbent, Unrecoverable, Unreconcilable, Unrecognizable, Unreclaimable, Unrecallable, Unreasonable, Unreadable, Unrational, Unquiet, Unquenchable, Unqualifiable, Unpure, Unpunishable, Unpunctual, Unpunctilious, Unprovable, Unprosperous, Unproportionate, Unproportionable, Unpropitious, Unprophetic, Unpronounceable, Unprolific, Unprofitable, Unprofessional, Unproductive, Unproducible, Unprocurable, Unprincely, Unprimitive, Unpriestly, Unprevalent, Unpretty, Unpretentious, Unpresumptuous, Unpreservable, Unpresentable, Unpremeditable, Unprelatical, Unprejudicate, Unpregnant, Unprecise, Unprecarious, Unpotable, Unportable, Unpopulous, Unpopular, Unpolitical, Unpoetical, Unpoetic, Unplumb, Unpliant, Unpliable, Unpleasurable, Unpleadable, Unplausive, Unplausible, Unplain, Unpitiful, Unpierceable, Unpicturesque, Unphysical, Unphilosophical, Unphilosophic, Unphilanthropic, Unpersuasive, Unpersuadable, Unperspirable, Unpersonable, Unpermanent, Unperilous, Unperceptible, Unperceivable, Unpedantic, Unpeaceful, Unpeaceable, Unpatriotic, Unpathetic, Unpastoral, Unpassionate, Unparticipant, Unpartable, Unpardonable, Unparallelable, Unpalatable, Unpainful, Unpacific, Unpacifiable, Unostentatious, Unorthodox, Unornamental, Unoriginal, Unordinate, Unordinary, Unoppressive, Unofficious, Unofficial, Unobvious, Unobstructive, Unobservant, Unobservable, Unobnoxious
Windstorm

n. A storm characterized by high wind with little or no rain. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] wave; ripple; storm; surge; abbr. for 波蘭|波兰 Poland #1,747 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ,   /  ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc) #6,376 [Add to Longdo]
暴雨[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ,  ] torrential rain; rainstorm #6,980 [Add to Longdo]
攻关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ,   /  ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem #10,799 [Add to Longdo]
沙尘[shā chén, ㄕㄚ ㄔㄣˊ,   /  ] sand; sandstorm (common in spring in north China) #12,866 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ,   /  ] campaign; storm and stress #16,069 [Add to Longdo]
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ,  ] thunderstorm #16,995 [Add to Longdo]
强攻[qiáng gōng, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ,   /  ] dominant; controlling; strong?opposite to 弱受; (mil.) to take by storm #17,052 [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] dust-storm #19,269 [Add to Longdo]
风浪[fēng làng, ㄈㄥ ㄌㄤˋ,   /  ] wind and waves; stormy sea #19,903 [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ,    /   ] rainstorm; storm; tempest #20,726 [Add to Longdo]
风沙[fēng shā, ㄈㄥ ㄕㄚ,   /  ] sand blown by wind; sandstorm #21,475 [Add to Longdo]
卷起[juǎn qǐ, ㄐㄩㄢˇ ㄑㄧˇ,  ] to swirl up (e.g. a sandstorm); to roll up (e.g. to cook a spring roll) #23,575 [Add to Longdo]
心血来潮[xīn xuè lái cháo, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄔㄠˊ,     /    ] to be prompted by a sudden impulse; carried away by a whim; have a brainstorm #29,701 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ,   /  ] storm wind; storm (force 11 wind) #29,738 [Add to Longdo]
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ,    /   ] snowstorm; blizzard #31,590 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ,   /  ] storm; gale; strong wind; flurry; blast #34,948 [Add to Longdo]
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ,  ] thunderstorm #41,061 [Add to Longdo]
暴风骤雨[bào fēng zhòu yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄓㄡˋ ㄩˇ,     /    ] violent wind and rainstorm; hurricane; tempest #51,880 [Add to Longdo]
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ,    /   ] storm surge #55,419 [Add to Longdo]
风灾[fēng zāi, ㄈㄥ ㄗㄞ,   /  ] wind damage; disaster caused by storm #63,804 [Add to Longdo]
沙暴[shā bào, ㄕㄚ ㄅㄠˋ,  ] sandstorm #78,767 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] rainstorm #138,513 [Add to Longdo]
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ,      /     ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草 #152,098 [Add to Longdo]
雹暴[báo bào, ㄅㄠˊ ㄅㄠˋ,  ] hailstorm #272,635 [Add to Longdo]
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ,     /    ] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test #324,567 [Add to Longdo]
争长论短[zhēng cháng lùn duǎn, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˇ,     /    ] lit. to argue who is right and wrong (成语 saw); to quibble; a storm in a teacup #406,981 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] rain storm; to fall #814,224 [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, wěn zuò diào yú tái, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ,            /           ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
掀风鼓浪[xiān fēng gǔ làng, ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄤˋ,     /    ] to raise a storm; to stir up trouble; to instigate [Add to Longdo]
暂息[zàn xī, ㄗㄢˋ ㄒㄧ,   /  ] a lull (in the storm); brief break (in rain) [Add to Longdo]
沙尘天气[shā chén tiān qì, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ,     /    ] spring sandstorms (common in N China) [Add to Longdo]
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ,    /   ] sandstorm [Add to Longdo]
热带风暴[rè dài fēng bào, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄈㄥ ㄅㄠˋ,     /    ] tropical storm [Add to Longdo]
稳坐钓鱼台[wěn zuò diào yú tái, ㄨㄣˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄊㄞˊ,      /     ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite storms (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
脑力激荡法[nǎo lì jī dàng fǎ, ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧ ㄉㄤˋ ㄈㄚˇ,      /     ] brain storming [Add to Longdo]
血雨[xuè yǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄩˇ,  ] rain of blood; heavy rain colored by loess sandstorm [Add to Longdo]
飘风[piāo fēng, ㄆㄧㄠ ㄈㄥ,   /  ] whirlwind; stormy wind [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] TH: คลั่ง  EN: to be stormy

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geistesblitz { m } | Geistesblitze { pl }brainstorm | brainstorms [Add to Longdo]
Gewitter { n } | Gewitter { pl }thunderstorm | thunderstorms [Add to Longdo]
Gewitter { n }storminess [Add to Longdo]
Hagelschauer { m } | Hagelschauer { pl }hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Regenschauer { m }rainstorm [Add to Longdo]
Ruhe vor dem Sturmcalm before the storm [Add to Longdo]
Sammlung { f } von Ideenbrainstorming [Add to Longdo]
Sandsturm { m } | Sandstürme { pl }sandstorm | sandstorms [Add to Longdo]
Schneesturm { m } | Schneestürme { pl }snow storm; snowstorm | snow storms [Add to Longdo]
Staubsturm { m }dust storm [Add to Longdo]
Sturm { m } | Stürme { pl }storm | storms [Add to Longdo]
Sturm und Drangsturm and drang; storm and stress [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit { f }storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmflut { f }storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturmfock { f } [ naut. ]drogue; storm jib [Add to Longdo]
Sturmsegel { n } [ naut. ]lug sail; storm trysail [Add to Longdo]
Sturmsignal { n } | Sturmsignale { pl }storm signal | storm signals [Add to Longdo]
Unwetter { n }thunder-storm [Add to Longdo]
Wärmegewitter { n } [ meteo. ]heat thunderstorm; heat lightning [Add to Longdo]
(in der Provinz) eine Wahlrede halten | hielt Wahlredento barnstorm | barnstormed [Add to Longdo]
Wahlredner { m }barnstormer [Add to Longdo]
Wanderschauspieler { m } | Wanderschauspieler { pl }barnstormer | barnstormers [Add to Longdo]
Windsicherung { f }wind drift safety device; anti-storm device [Add to Longdo]
aufgewühlte See { f }stormy sea; troubled sea [Add to Longdo]
erstürmendstorming [Add to Longdo]
erstürmtstormed [Add to Longdo]
stürmento storm [Add to Longdo]
stürmisch { adj } | stürmischer | am stürmischstenstormy | stormier | stormiest [Add to Longdo]
stürmisch { adv }stormily [Add to Longdo]
sturmerprobt { adj }storm-proof [Add to Longdo]
wie der Ochse vorm Berglike a dying duck in a thunderstorm [Add to Longdo]
Er steht da wie die Ochsen vor dem Berge.He stands there like a duck in a thunder storm. [Add to Longdo]
Es ging heiß her.It was a stormy affair. [Add to Longdo]
Swinhoewellenläufer { m } [ ornith. ]Swinhoe's storm Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) #3,160 [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) #11,176 [Add to Longdo]
ストーム[suto-mu] (n) storm; (P) #14,871 [Add to Longdo]
難航[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
コップの中の嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サンドストーム[sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
ファイアストーム[faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]
ブレーンストーミング[bure-nsuto-mingu] (n) brainstorming [Add to Longdo]
ブレインストーム;ブレーンストーム[bureinsuto-mu ; bure-nsuto-mu] (n) brainstorm [Add to Longdo]
ブレスト[buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P) [Add to Longdo]
ブロードキャストストーム[buro-dokyasutosuto-mu] (n) { comp } broadcast storm [Add to Longdo]
伊弉諾尊;伊邪那岐命[いざなぎのみこと;いざなきのみこと, izanaginomikoto ; izanakinomikoto] (n) (See 伊弉冉尊) Izanagi; male deity who fathered Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
伊弉冉尊;伊邪那美命[いざなみのみこと, izanaminomikoto] (n) (See 伊弉諾尊) Izanami; female deity who gave birth to Japan and the sun, moon, and storm gods [Add to Longdo]
一世を風靡する[いっせいをふうびする, isseiwofuubisuru] (exp, vs-i) take the world by storm; to hold sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一大旋風[いちだいせんぷう, ichidaisenpuu] (n) great sensation; taking something by storm; making a splash [Add to Longdo]
宇宙線嵐[うちゅうせんあらし, uchuusen'arashi] (n) cosmic ray storm [Add to Longdo]
雨あられ;雨霰[あめあられ, amearare] (n, adv-to) hail (e.g. of bullets); barrage; storm; hail [Add to Longdo]
雨戸[あまど, amado] (n) sliding storm shutter; (P) [Add to Longdo]
雨水桝[うすいます, usuimasu] (n) stormwater inlet; street inlet [Add to Longdo]
渦雷[からい, karai] (n) cyclonic thunder-storm [Add to Longdo]
火山雷[かざんらい, kazanrai] (n) volcanic thunderstorm [Add to Longdo]
花吹雪;花ふぶき[はなふぶき, hanafubuki] (n) falling cherry blossoms; storm of falling cherry blossoms [Add to Longdo]
海燕[うみつばめ;ウミツバメ, umitsubame ; umitsubame] (n) (uk) storm petrel (any bird of family Hydrobatidae) [Add to Longdo]
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm [Add to Longdo]
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp, v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert [Add to Longdo]
強風注意報[きょうふうちゅういほう, kyoufuuchuuihou] (n) storm warning; strong wind warning [Add to Longdo]
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na, n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P) [Add to Longdo]
荒い波[あらいなみ, arainami] (n) wild (raging) waves; stormy seas [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1, vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒れ模様[あれもよう, aremoyou] (adj-na, adj-no) stormy; threatening [Add to Longdo]
荒天[こうてん, kouten] (n) stormy weather [Add to Longdo]
荒波[あらなみ, aranami] (n, adj-no) stormy seas; raging waves; (P) [Add to Longdo]
降雹[こうひょう, kouhyou] (n) hailstorm [Add to Longdo]
高潮[たかしお, takashio] (n) storm surge [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n, adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm [Add to Longdo]
黒風白雨[こくふうはくう, kokufuuhakuu] (n) sudden rain shower in a dust storm [Add to Longdo]
砂嵐[すなあらし, sunaarashi] (n) sandstorm [Add to Longdo]
山嵐[やまあらし, yamaarashi] (n) mountain storm [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] (v5r, vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P) [Add to Longdo]
磁気嵐[じきあらし, jikiarashi] (n) magnetic storm [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r, vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
宿木鶇[やどりぎつぐみ;ヤドリギツグミ, yadorigitsugumi ; yadorigitsugumi] (n) (uk) mistle thrush (Turdus viscivorus); missel thrush; stormcock [Add to Longdo]
春一番[はるいちばん, haruichiban] (n) first storm of spring [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top