ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stiffener*

S T IH1 F AH0 N ER0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stiffener, -stiffener-
English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, R. stiffened, stiff

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duct stiffenerโลหะดามท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFFENER S T IH1 F AH0 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffener (n) stˈɪfnər (s t i1 f n @ r)
stiffeners (n) stˈɪfnəz (s t i1 f n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktverstärker {m}contact stiffener [Add to Longdo]
Sahnesteif {n} [cook.]whipping cream stiffener [Add to Longdo]
Versteifung {f} | Versteifungen {pl}stiffener | stiffeners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Stiffener \Stiff"en*er\, n.
     One who, or that which, stiffens anything, as a piece of
     stiff cloth in a cravat.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top