ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stavro*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stavro, -stavro-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who is stavros demetrios?สตาโวรส ดีมิเทรียสเป็นใคร Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
stavros demetrios,a handsome playboy, owns and operates a number of la clubs.สตาโวรส ดีมิเทรียส เพลย์บอยรูปหล่อ เจ้าของคลับในแอลเอหลายแห่ง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck,we need you to get as close to stavros as possible and see if you flash on anything related to the shipment.เราอยากให้คุณประกบสตาโวรส เผื่อจะแว่บอะไรที่เกี่ยวกับสินค้า Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I want you to keep it as close to stavros as possible. Are you kidding?เอาไปใกล้สตาโวรสให้มากที่สุด Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
stavros.สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Chuck,stavros.ชัค นี่สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Stavros...- สตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Um,so stavros,uh,you're in the,uh... You're in the club game?สตาโวรส คุณต้องคุมคลับนี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Casey? Casey,stavros' father yari just walked in!เคซี่ย์ ยาริ พ่อสตาโวรสมาที่นี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Katalabaini, stavros? These people will kill us.พวกนั้นฆ่าเราแน่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Casey: okay, chuck, our intel says lou should be meeting stavros behind the club.ชัค สายเราว่าลูไปพบสตาโวรสหลังคลับ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Thank you, stavros.- ขอบคุณสตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I, uh, i didn't quite know. I just saw you with stavros and i suspected the worst.ไม่รู้ แต่คุณกับเขาทำลับ ๆ ล่อ ๆ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Give me the dock number where you're receiving your shipments from stavros.ขอหมายเลขท่าเรือ ที่คุณได้รับสินค้าจากสตาโวรส Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
- Thank you, Stavrou. Thank you. - Yeah, no worries.นี้มันวันเป็นวันของคุณ ทำในสิ่งที่คุณต้องการเถอะ Battle Los Angeles (2011)
Move it! Stavrou, you got front.บนหลังคาปลอดภัย Battle Los Angeles (2011)
Stavrou, cover front.- ผมกำลังคุ้มกัน Battle Los Angeles (2011)
Stavrou, Harris. Lieutenant needs recon on a bus.นายสองคนมีใครขับรถบัสเป็นบ้าง? Battle Los Angeles (2011)
Either of you know how to hotwire a bus? Stavrou can.เชิญสุภาพสตรีก่อน Battle Los Angeles (2011)
Well, it's your call. Stavrou, get us on a freeway.ชั้นจะไม่อยู่ที่นี่ถ้าระเบิดตกลงมา Battle Los Angeles (2011)
Try to miss at least one of the cars, Stavrou.ขับตรงไป อีก 1.5 กิโลเมตร ถึง Holframe. Battle Los Angeles (2011)
Where's Stavrou?สถาณการณ์เป็นยังไง Battle Los Angeles (2011)
That's how we honour your brother and Lieutenant Martinez Corporal Stavrou Lance Corporal Mottola Hector's father who picked up a rifle and did what needed to be done.สิบเอก สเตโว สิบเอกมิโทร่า พ่อของแฮกเตอร์ เราจะหยิบปืนขึ้นมาทำงานให้จบ และเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ Battle Los Angeles (2011)
Stavros.สตาฟรอส! Immortals (2011)
Stavros.สตาฟรอส Immortals (2011)
Stavros, help me!-ช่วยด้วย Immortals (2011)
Stavros!สตาฟรอส! Immortals (2011)
The man you are talking to now, the man inside your head, is Ernst Stavro Blofeld.คนที่นายกำลังคุยด้วยตอนนี้คนในหัวนาย... คือ เอิร์นท์ส สตาโฟร โบลเฟลด์ Spectre (2015)
The recently deceased head of Spectre, Ernst Stavro Blofeld, and his chief of intelligence, your new best friend, C.หัวหน้าสเปคเตอร์ที่เพิ่งล่วงลับ เอิร์นท์ส สตาโฟร โบลเฟลด์ และหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขา ซี้คนใหม่ของคุณ ซี Spectre (2015)
- The Germans have a price on you and Andrea Stavros of 10,000 pounds apiece.Die Deutschen setzten den Preis auf Sie und Stavros auf 10.000 Pfund herauf. The Guns of Navarone (1961)
I suppose it's too late to get Andrea Stavros to help me.Ist es zu spät, Andrea Stavros als Unterstützung anzufordern? The Guns of Navarone (1961)
And of course, there's Lucky here. And the redoubtable Mr. Stavros and yourself.Dazu unser Glückspilz hier der gefürchtete Mr. Stavros und Sie. The Guns of Navarone (1961)
Mr. Stavros is Colonel Stavros of the Greek 19th Motorized Regiment.Mr. Stavros ist Colonel eines griechischen Infanterie-Regiments. The Guns of Navarone (1961)
Aren't you Andrea Stavros?Sind Sie nicht Andrea Stavros? The Guns of Navarone (1961)
Colonel Stavros?Oberst Stavros? The Guns of Navarone (1961)
Mr. Stavros.Mr. Stavros. The Guns of Navarone (1961)
- Mr. Stavros?Mr. Stavros? The Guns of Navarone (1961)
I am Ernst Stavro Blofeld.Ich bin Ernst Stavro Blofeld. You Only Live Twice (1967)
Oh, Guy, let me introduce you to Argyron Stavropoulos.Guy, lass mich dir Argyron Stavropoulos vorstellen. Rosemary's Baby (1968)
Where is Ernst Stavro Blofeld?Wo ist Ernst Stavro Blofeld? On Her Majesty's Secret Service (1969)
That's Inspector Stavros's job.Das ist die Aufgabe von Inspektor Stavros. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
As soon as Stavros gives me my passport, I'll get them to excuse me from the assignment.Sobald ich von Stavros meinen Pass bekomme... ziehe ich mich von meinem Auftrag zurück. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Stavros watches you constantly.Stavros überwacht Sie täglich. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Is Inspector Stavros there?Ist da Inspektor Stavros dran? The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Is Inspector Stavros there?Ist da Inspektor Stavros? The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Inspector Stavros, who is responsible for the investigation, who is responsible for the investigation, hasn't shown much optimism.Inspektor Stavros, für die Ermittlungen verantwortlich, zeigt sich wenig optimistisch. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
! Call Inspector Stavros.Rufen Sie Inspektor Stavros. The Case of the Scorpion's Tail (1971)
Where is Ernst Stavro Blofeld?Wo ist Ernst Stavro Blofeld? Diamonds Are Forever (1971)
- Stavros Milos.- Stavros Milos. Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)
""Stavros Milos."""Stavros Milos." Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
STAVROS S T AH0 V R OW1 Z
STAVROPOULOS S T AH0 V R AA1 P AH0 L IH0 S

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top