ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*solely*

S OW1 L L IY0   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: solely, -solely-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solely[ADV] โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm doing this solely for pleasure.พ่อก็แค่จะหาความสุข Vampire Hunter D (1985)
According to Mr Chow's will, all the properties, stocks, bonds and cash will be inherited solely by Ms Chow.ดังนั้นที่คุณเชาจะทำ ทรัพย์สมบัติทั้งหมด หุ้น พันธบัตรและเงินสด Confession of Pain (2006)
House did something solely out of self-interest?เฮาส์ทำหลายอย่างคนเดียว เพราะสนใจแต่ตัวเอง Emancipation (2008)
I am solely to blame for the crime she committedเป็นความผิดของหม่อมฉัน ที่ทำให้นางต้องมารับโทษอย่างนี้ Portrait of a Beauty (2008)
"This attack was a cminal act motivated solely"การโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรม ที่เกิดมาจากความตั้งใจ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Juma's not solely coordinating this attack.จูม่าไม่ได้ทำงานนี้คนเดียว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I heard there was an FBI field office which appointed themselves solely responsible for investigating the blackout.ฉันได้ยินมาว่า ทางสำนักงาน FBI ระบุว่าเป็นองค์การเดียว รับผิดชอบ การสืบสวนเรื่อง การวูบหมดสติ White to Play (2009)
And, as you do so, focus solely on the light.และตอนที่ทำอยู่ ให้มองตรงมาที่แสง Frankie & Alice (2010)
Focus solely on the light.มองที่แสงอย่างเดียว Frankie & Alice (2010)
Well, we can't work based solely on rumor, can we?ดีเราไม่สามารถทำงานเพียงลำพังบนพื้นฐานข่าวลือเราสามารถ? Inception (2010)
We didn't move her out of CTU solely for security reasons, as I'm sure you remember.เราไม่ได้เคลื่อนย้ายเธอจาก CTU ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และผมมั่นใจว่าท่านจะจำได้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Look, Jack Bauer can't accept the fact that Dana Walsh was an enemy agent working solely with the I. R.K. opposition to Hassan's government.ฟังนะ,แจ๊ค บาวเออร์ ยอมรับความจริงไม่ได้ ที่เดนาเป็นสายให้ศัตรู ทำงานให้กับฝ่ายครงข้ามหน่วย I.R.K Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
My wife stays with me solely out of obligation.เมียผมยังอยู่กับผมเพราะมีจำเป็นต้องอยู่ The Glamorous Life (2010)
Kepler is the first-ever satellite solely devoted to the hunt for planets outside our solar system.แต่จะได้ค้นพบดาวเคราะห์ ประมาณคล้ายกันในขนาด และบรรยากาศมาสู่โลก Are We Alone? (2010)
I don't rely solely on physical evidence.ผมไม่ได้เชื่อจากแค่ หลักฐานทางกายภาพเพียงอย่างเดียว 25 to Life (2010)
If there is but one genuine thing about Woo Young, it belongs to solely one woman.นี่แหละด้านที่ไร้เดียงสาของเขา แค่เพราะผู้หญิงคนเดียว คนนั้น Episode #1.6 (2010)
Depending solely on Min Suk, Manager Jeong,ขึ้นอยู่กับ มินซุค เท่านั้น , ผจก. จาง Episode #1.12 (2010)
And if he was moved to think that I should be His Majesty's heir, then the blame lies solely upon you.และถ้ท่านลุงคิดว่าหม่อมฉันควรเป็นผู้สืบสันตติวงส์ มันตำหนิองค์ชาย Episode #1.4 (2010)
Zoloft, a drug approved solely for the treatment of depression.ยาโซลอฟต์ ใช้รักษาอาการซึมเศร้าเท่านั้น Love & Other Drugs (2010)
I allow you to live solely to keep on eye on elena.ที่ฉันยอมให้พวกคุณมีชีวิตอย่างสงบ และฉันจับตาดูเอเลน่า The Dinner Party (2011)
This is solely about how Dean feels, way down deep.มันเกี่ยวกับว่าดีนรู้สึกอย่างไร ข้างใน Defending Your Life (2011)
The Lone Vengeance web site is registered solely to Sean Elt.เวบไซต์ของโลน เวนเจนส์ ก็จดทะเบียนในนาม ฌอน เอลท์ Heroes and Villains (2011)
That's solely her idea.นี่มันความคิดของเธอคนเดียวค่ะ Dream High (2011)
My decision will be made solely on talent, experience, and who irritates me the least.ฉันจะตัดสินใจตามความสามารถ ประสบการณ์ และคนที่ฉันรำคาญน้อยที่สุด Witch's Lament (2011)
Catch ghost ocean troops born with. Solely every kind of martial art add get up just 12 paragraph. At the present office to Blue House bodyguard.เด็กผู้หญิงกำลังร้องไห้ แล้วสถาณการณ์ตอนนั้นดูฉุก Spellbound (2011)
Evaluation will be based solely on the music.เราจะตัดสินกันด้วยดนตรีเพียงอย่างเดียว You've Fallen for Me (2011)
I have been solely responsible for this university's six-loop quantum gravity calculations;ฉันรับผิดชอบ การคำนวณความโน้มถ่วงควอนตัม แบบ6ลูปของมหาลัยนี้คนเดียว The Parking Spot Escalation (2012)
- So there's this planet that exists outside of time and space, its future rested solely on the whims of the mighty dwarf warrior Gallantra.-ครั้งหนึ่งยังมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ซึ่งดำรงอยู่นอกกาลเวลาและอวกาศ บนนั้นมีแต่พวกคนประหลาด Twenty Years (2012)
"I believe that we are solely responsible for our choices, and we have to accept the consequences of every deed, word and thought throughout our lifetime. "ที่เรามีความรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการเลือกของเรา และเราต้องยอมรับ ผลที่ตามมา ของทุกการกระทำคำพูดและความคิด ตลอดอายุการใช้งานของเรา. Oldboy (2013)
When have you ever done something that wasn't in your interest but solely for the benefit of the family?ท่านเคยต้องฝืนใจทำอะไร เพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวไหม? Mhysa (2013)
It's not solely a matter of the day to day operations.มันไม่ได้เป็นเรื่องของการทำงานวันต่อวัน Burned (2013)
Now that I'm focusing solely on my career and science, I believe my life is together.ตอนนี้ฉันกำลังโฟกัสไปกับงานของฉัน และวิทยาศาสตร์ ฉันเชื่อ ชีวิตฉันทำไปคู่กันได้ The Twist in the Plot (2013)
Well, these numbers are based solely on boors watching their daytime talk shows, answering their rotary phones.ผลสำรวจพวกนี้นับจาก กลุ่มคนน่าเบื่อที่เอาแต่ ดูทอล์คโชว์ตอนกลางวัน เฝ้ารอรางวัลทางโทรศัพท์ Victory (2013)
The geruck gland, which is below the hypothalamus, is unique to the ziegevolk and is devoted solely to regulating the release of pheromones through the sweat glands.ต่อมเจรุคซึ่งอยู่ใต้ไฮโพทาลามัส มีเฉพาะซีกโวล์คและไว้ใช้เพียงสำหรับ ปล่อยฟีโรโมน One Angry Fuchsbau (2013)
My focus is solely on the injured.ความสนใจของฉันอยู่ที่ ผู้บาดเจ็บมากมายนั่น Truth: Part 1 (2013)
Now she's convinced that I'm solely responsible for Declan Porter's death.แล้วตอนนี้ เธอเชื่อว่าฉันต้องรับผิดชอบ สำหรับการตายของ เดคแคลน Control (2013)
While Oliver was focused solely on the list...ขณะที่โอลิเวอร์ตั้งใจอยู่กับการจัดการตามรายชื่อนั้น Arrow: Year One (2013)
Methods of selection are not solely based on grades, and judgments are normally on things that cannot be seen.วิธีการคัดเลือกไม่ได้ขึ้นกับเกรดอย่างเดียว และปกติการตัดสินจะดูจาก สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในสายตา Episode #1.5 (2013)
What my family approves or does not approve rests solely on one thing...สิ่งที่ครอบครัวของข้าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย เพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้น... IV. (2014)
Don't you think any of that has anything to do with the fact that you've created an atmosphere based solely on negativity and raw ambition?เธอไม่คิดเหรอว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นเพราะความจริงที่ว่า เธอได้สร้างบรรยากาศอันโดดเดี่ยวบน ทัศนคติแง่ลบและความทะเยอทะยานดิบเถื่อน Pilot (2015)
And not solely because he'd barely uttered a word about Thyroid in the year I'd known him.ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่แล้วล่ะ ไบรอัน The Widow Maker (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solelyFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
solelyHe is actuated solely by ambition.
solelyI owe what I am solely to both my parents.
solelyThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้วน[ADV] all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงลำพัง[ADV] alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงผู้เดียว[ADV] only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
แค่[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เพียง, เท่า, Ant. มาก, มากมาย, Example: มีนักเรียนแค่คนเดียวเท่านั้นที่สอบข้อเขียนผ่าน
แค่นี้[ADV] only, See also: just, solely, merely, no more and no less, Syn. เท่านี้, เพียงนี้, เพียงเท่านี้, Example: ลงทุนเสียเงินซื้อไปเยอะแล้ว ถ้านำมาใช้งานแค่นี้ก็เสียดายเงินแย่
เอง[ADV] only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ
เอง[ADV] only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLELY    S OW1 L L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solely    (a) sˈouliː (s ou1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect, #14,344 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth), #16,040 [Add to Longdo]
舟山[Zhōu shān, ㄓㄡ ㄕㄢ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #22,404 [Add to Longdo]
惟独[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, / ] only; solely; this one alone, #30,751 [Add to Longdo]
舟山市[Zhōu shān shì, ㄓㄡ ㄕㄢ ㄕˋ, ] Zhoushan prefecture level city in Zhejiang (consisting solely of islands); formely Dinghai 定海, #54,514 [Add to Longdo]
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, ] solely; just [Add to Longdo]
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausschließlich; exklusiv {adv}exclusively; solely [Add to Longdo]
einzig; alleinig {adv}solely [Add to Longdo]
nur weil {adv}solely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or [Add to Longdo]
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) [Add to Longdo]
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) [Add to Longdo]
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Solely \Sole"ly\, adv.
     Singly; alone; only; without another; as, to rest a cause
     solely one argument; to rely solelyn one's own strength.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top