ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*silently*

S AY1 L AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: silently, -silently-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silently(adv) อย่างเงียบๆ, Syn. noiselessly, quietly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As if the two of them leaning against the wall, silently smoking....ทั้งสองคนเอนหลังพิงกำแพง พ่นควันอย่างเงียบสงบ... Basic Instinct (1992)
Come, come silently ~เข้ามา เข้ามา อย่างเงียบๆ My Little Bride (2004)
The prudent hunter treads silently to capture the prey.นักล่าที่ฉลาด ต้องย่างก้าวอย่างเงียบๆในการจะจับเหยื่อ... The King and the Clown (2005)
He's always been an intensely private figure, dispatching victims silently.คนที่เก็บตัวเงียบอย่างมากมาตลอด แยกชิ้นส่วนเหยื่ออย่างเงียบๆ That Night, a Forest Grew (2007)
So say all these years, Callie's been suffering silently because nobody knows the truth about what Mommy did.งั้นทุกๆปีแคลลี่กำลังทรมานอย่างเงียบๆ เพราะว่าไม่มีใครรู้ความจริงที่แม่สุดที่รักทำ Bedtime Stories (2007)
She'd been silently screaming for two hours.ตับอ่อนเธออักเสบ Alone (2007)
"Even as solitude grows silently in the heart"ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Even as solitude grows silently in the heart...ตราบเท่าที่ความเดียวดายเติบโตอย่างเงียบงัน ในหัวใจ Namastey London (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
But you silently watched me.แต่คุณก็เงียบ เพียงแค่มองดูผมเท่านั้น Eiga: Kurosagi (2008)
I can feel them looking at me and silently wondering how can a father possibly raise his daughter to be a professional killer.ฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่มีคำถามที่จับจ้องมาด้วยความระคนสงสัย. ว่าจะมีพ่อแบบไหนที่สามารถส่งเสริมลูกสาวให้เป็นอาชีพนักฆ่า Last Man Standing (2008)
Caught in their quotidian routines, these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้ Art Imitates Life (2008)
perhaps, finally, by using the flesh of human beings to replicate the flesh of human beings this madman who moves silently among us has crossed art's final frontierบางที ในที่สุด ก็มีการใช้เนื้อมนุษย์กลับมาทำเนื้อมนุษย์... ชายบ้าผู้นี้ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบท่ามกลางพวกเรา ได้ก้าวข้ามพรมแดนสุดท้ายของศิลปะ Art Imitates Life (2008)
Silently.เงียบไว้ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Your father is crying as well, silently inside, in one corner.พ่อของนายก็ร้องไห้.. แต่เก็บอาการสมเป็นลูกผู้ชาย.. The Breath (2009)
Snow is falling silently.หิมะโปรยปรายอย่างแผ่วเบา.. The Breath (2009)
We usually agree to silently disagree.เราเห็นด้วยว่า เราจะทำกันเงียบ ๆ Demonology (2009)
We leap down, floating silently like Lyze of Kiel.แล้วโฉบลงเงียบกริบ เฉกเช่น ไลซ์แห่งคีล Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
If I don't play, do I still get another drink? ( mouths silently ) spencer...ถ้าผมไม่เล่น ต้องดื่มใช่มั้ย? The Jenna Thing (2010)
If Christian is right and black holes form silently, then these cosmic cannibals could be hidden in plain sight all around us, and we might never know it.และดาวช้า แต่แน่นอน เพียงแค่หายไป มันอาจจะเป็นความ จริงที่ว่าดาวมากที่สุด หรือส่วนใหญ่ของ ดาวเพียงแค่หายไป The Riddle of Black Holes (2010)
Why were you silently standing behind me?ทำไมคุณมายืนอยู่ข้างหลังฉันเงียบๆล่ะ? Episode #1.8 (2010)
Yeah, no, he's just sitting there silently, field-stripping his weapon.ใช่ เขาแค่นั่งเงียบๆ Hello, Cruel World (2011)
Give one another of your bread... ( Mouthing silently ) ...แบ่งขนมปังกัน Over My Dead Body (2011)
¢ÜFalling down silently... ¢Üdews are so cold...ร่วงลงอย่างเงียบ ๆ น้ำค้างแสนเย็น The Front Line (2011)
¢ÜFalling down silently... ¢Üdew is so cold.ร่วงลงอย่างเงียบๆ น้ำค้างแสนเย็น The Front Line (2011)
At a moment like this, waiting silently next to your unni, that is helping her more!ในสถานการณ์แบบนี้ เธอควรจะอยู่อย่างเงียบๆข้างพี่สาวคนนี้ดีกว่านะ Episode #1.9 (2011)
Josh get to meet her and I get to stand there and judge her silently?ประมาณว่าจอชจะได้เจอเธอ และฉันต้องยืนมองเธอเงียบๆ? All Out of Blood (2012)
This is a hide, that fits over the top of the scooter so I can sneak up silently without frightening birds, like the pied wagtail and the...มันคือลายพราง ติดตั้งอยู่ด้านบนสกูตเตอร์ ผมเลยแอบดูได้เงียบเชียบ โดยไม่ให้นกตกใจกลัว จำพวก Episode #18.4 (2012)
[ Mouths silently ] Not really.[ ปิดปากเงียบ ] ก็ไม่เชิง The Choice (2012)
I silently mourn my lost love.ได้แต่ตรอมใจกับรักที่สูญหาย Journey to the West (2013)
(MUTTERS SILENTLY)(พึมพำเงียบ) The Art of the Steal (2013)
I suggest we wait here silently until the professor arrives.ผมแนะนำให้เรานั่งรอเงียบๆ จนกว่าศาสตราจารย์จะมา Intro to Knots (2013)
Why don't you just give me the cure so I can judge you silently elsewhere?ทำไมพี่ไม่เอายารักษามาให้ฉันล่ะ ฉันจะได้ไปตัดสินพี่เงียบๆที่อื่นๆ American Gothic (2013)
I've been silently correcting you all night.ฉันจะช่วยแก้ให้คุณทั้งคืนเลย Before We Go (2014)
11 hours before the first meta sighting, enormous blasts of dark matter radiation were silently expelled beneath this lab.11 ชั่วโมงก่อนที่เมตาฮิวเมนคนแรกปรากฎตัว ระเบิดมหาศาลของสารรังสีมืด ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอย่างเงียบ ๆ อยู่ที่ห้องปฏิบัติการนี้ The Darkness and the Light (2015)
And the world is like an apple whirling silently in space~ And the world is like an apple whirling silently in space ~ The Thomas Crown Affair (1968)
And the world is like an apple whirling silently in space~ And the world is like an apple whirling silently in space ~ The Thomas Crown Affair (1968)
From afar calling me silentlyFrom afar calling me Silently... Lisa the Drama Queen (2009)
Silently the senses ♪"Silently the senses" A Slight at the Opera (2013)
Silently the senses ♪"Silently the senses" A Slight at the Opera (2013)
Silently the senses ♪"Silently the senses" A Slight at the Opera (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
silentlyAll I can do is to work silently.
silentlyHe sat silently with his legs crossed.
silentlyHe silently went out of the room.
silentlyI cannot silently overlook this problem.
silentlyIt waited, silently.
silentlyLeaves were dropping silently to the ground.
silentlyNot knowing what to do, I stood there silently.
silentlyShe sat there silently with tears in her eyes.
silentlySnow falls silently and piles up ... on top of me.
silentlyThey went out of the room very silently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ(adv) calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ใบ้(adv) dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เป็นเบื้อ(adv) silently, See also: speechlessly, dumbly, mutely, Syn. นิ่ง, เงียบ, Example: เขานั่งเป็นเบื้ออีกพักใหญ่ก่อนจะกลับออกไปด้วยความอึดอัด
นิ่งเฉย(adv) silently, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: เขายืนนิ่งเฉยอยู่ที่ขอบสระ
เฉย(adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
ตกใน(v) grieve, See also: be tormented, cry silently to oneself, Syn. น้ำตาตกใน, Example: ภรรยาต้องน้ำตาตกในเพราะได้สามีที่เจ้าชู้, Thai Definition: โดยปริยายใช้เรียกอาการที่ต้องกล้ำกลืนความทุกข์ไว้ ไม่แสดงออกมาว่า น้ำตาตกใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
น้ำตาตกใน[nāmtā toknai] (v, exp) EN: grieve ; be tormented ; cry silently  FR: souffrir en silence
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SILENTLY S AY1 L AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silently (a) sˈaɪləntliː (s ai1 l @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐忍[yǐn rěn, ㄧㄣˇ ㄖㄣˇ, / ] to bear patiently; to endure silently; to forbear, #23,418 [Add to Longdo]
默坐[mò zuò, ㄇㄛˋ ㄗㄨㄛˋ, ] sitting silently, #137,532 [Add to Longdo]
默示[mò shì, ㄇㄛˋ ㄕˋ, ] express silently [Add to Longdo]
默志[mò zhì, ㄇㄛˋ ㄓˋ, / ] to recall silently [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schweigend { adv }silently [Add to Longdo]
still { adv }silently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
むっつり[muttsuri] (adv-to, adv, vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P) [Add to Longdo]
雁首をそろえる;雁首を揃える;がん首をそろえる[がんくびをそろえる, gankubiwosoroeru] (exp, v1) (See 雁首揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
雁首揃える;雁首そろえる;がん首そろえる[がんくびそろえる, gankubisoroeru] (exp, v1) (See 雁首を揃える) to sit silently at a meeting [Add to Longdo]
熟思黙想[じゅくしもくそう, jukushimokusou] (n, vs) considering (a matter) carefully and silently; being lost in silent contemplation [Add to Longdo]
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1, vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz, vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
黙座[もくざ, mokuza] (n) sit silently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silently \Si"lent*ly\, adv.
   In a silent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silently
   adv 1: without speaking; "he sat mutely next to her" [syn:
       {mutely}, {wordlessly}, {silently}, {taciturnly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top