Search result for

*sied*

(132 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sied, -sied-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral palsied childrenเด็กสมองพิการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want you guys to go get gussied upฉันอยากให้พวกเธอ ไปแต่ตัวให้สวยๆ Mattress (2009)
I know that this sounds crazy, but what if my dad did leave me a message in the classied ads?ฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้านะ แต่ถ้าเกิดพ่อฉันทิ้งข้อความลับไว้ในโฆษณาล่ะ Chuck Versus the First Fight (2010)
- He's been restrained and experimented upon, biopsied, and tortured by Nelec.วู้ดเวิร์ด! - เขาถูกยับยั้ง และทำการทดลอง เกี่ยวกับ การตรวจชิ้นเนื้อ และทรมานโดย เนเลค Super 8 (2011)
I think when we met, he curtsied.ฉันว่า ตอนที่เจอกันเขาดูแต๋วๆนะ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Already autopsied? What the hell?ชันสูตรกันแล้วเรอะ อะไรวะ Hello, Cruel World (2011)
I autopsied, the lungs were clear.ผ่าศพ ปอดเขาสะอาด Kame'e (2011)
We gave him a chance to be a hero for humanity and he pussied out.เราให้โอกาสเขาแล้ว เพื่อเป็นฮีโร่แห่งมวลมนุษยชาติ แต่แล้วมันก็ไม่ทำ Everybody Wants to Rule the World (2012)
Oh, look at you, all gussied up like 007, again.โอ้ ดูคุณสิ แต่งตัวจัดเต็มเหมือน 007 อีกครั้ง Sabotage (2013)
Angela I.D.'d the victim as Jonas Siedel.ฉันคิดมาตลอดว่ามันน่าสนใจ The Secrets in the Proposal (2013)
Jonas Siedel's cell phone records show that somebody texted him22 ครั้งตลอดทั้งวัน ก่อนเขาจะถูกฆ่าตกรรม The Secrets in the Proposal (2013)
Can you think of any reason why Jonas Siedel would check into a hotel under an assumed name?ต้องเช็กอินเข้าโรงแรม ภายใต้ชื่อปลอม? โจเนสไม่ใช่คนที่ จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอดีตของตัวเอง เรื่องนี้ผมแน่ใจ The Secrets in the Proposal (2013)
Did you text-message Jonas Siedel the day that he died?ไม่ต้องตอบ ลิลลี่ นี่ มันคงจะเป็น The Secrets in the Proposal (2013)
Did Jonas Siedel deserve to be murdered and tossed out that window?ไม่ต้องตอบ ลิลลี่ แม้แต่คำเดียวก็ไม่ต้อง โจเนสไม่ควรที่จะต้องตาย The Secrets in the Proposal (2013)
BOOTH: So, Jonas Siedel was CIA.ใช่ รวมถึงอิหร่าน เกาหลีเหนือแล้วก็คนอื่นๆ The Secrets in the Proposal (2013)
Danny has nothing against us solving Siedel's murder.จะทำงานของเขา และเราก็จะทำตามหน้าที่ของเรา The Secrets in the Proposal (2013)
We also know that Jonas Siedel recruited you on behalf of the CIA.จริงเหรอ? The Secrets in the Proposal (2013)
Might as well have told us Jonas Siedel's murder didn't have anything to do with his CIA work.อย่างน้อยที่สุดคุณควร ช่วยพวกเราจับฆาตกรที่ฆ่าเขา ถ้าแม่คุณ The Secrets in the Proposal (2013)
Whether you like Jonas Siedel or not, you could at least help us catch his killer.จะเห็นด้วย ฉันไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน แม่ แม่ต้องกลับไปก่อน The Secrets in the Proposal (2013)
Dr. Brennan, your report states that the Band-Aid we found was likely on Jonas Siedel's jaw?ใช่ ขนาดเนื้อเยื่อบาดแผล และความรุนแรง ตรงกับรอยช้ำกระดูกที่ขากรรไกรล่างซ้าย The Secrets in the Proposal (2013)
It's a warrant for your briefcase. BOOTH: Yeah, the $5,000 briefcase you hit Jonas Siedel with because you thought he was your daughter's pimp.คุณถูกจับ มาเรียนเน่ ธอร์น ข้อหาฆาตกรรม The Secrets in the Proposal (2013)
You're under arrest, Marianne Thorn, for the murder of Jonas Siedel.นั่นมันง่ายมาก ที่จะอธิบายในศาล นอกจากนี้ อัจฉริยะคนนี้จะบอกคุณ ว่าการที่ฉันตีโจเนส ไซเดลล์ ที่กรามด้วยกระเป๋าของฉัน The Secrets in the Proposal (2013)
Besides, brainiac here will tell you that whoever hit Jonas Siedel in the jaw with my briefcase did it several hours before he died.เราไม่เคยบอกคุณว่าคุณตีเขาที่ไหน ใช่ เธอได้ตัวคุณล่ะ ลุกขึ้น ไปเถอะ ฉันมีข้อกำหนดกับการทำร้ายนั้น The Secrets in the Proposal (2013)
Meaning the killer brought a three-foot-long pole with him, conked Siedel on the head, and then took it with him when he left?และตวัดไปที่นี่ และนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะสะบัดเข้าที่ขมับเขา The Secrets in the Proposal (2013)
Their battle is prophesied to ordain the fate of the world... on judgment day.การต่อสู้ของพวกเขาได้ถูกทำนายเอาไว้แล้ว เพื่อบัญญัติโชคชะตาของโลก... ในวันพิพากษา Pilot (2013)
I've seen your help ... autopsied the bodies.ฉันเคยเห็นความช่วยเหลือของนายแล้ว จากการชันสูตรศพ Maveth (2015)
The very same word engraved on our prophesied tablet.คำเดียวกับที่จารึกในแผ่นศิลาของเรา The Sisters Mills (2015)
I don't want to be friends with a palsied cripple who listens to BackStreet Boys, Arvingarna, or whatever shit you listen to.ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน\ กับคนพิการง่อยเปลี้ยเสียขา ใครจะไปฟังเพลง Backstreetboy,Arvingarna \ หรือเพลงบ้าบอที่เธอฟัง Show Me Love (1998)
Let's go upstairs and get gussied up and go out dancing.ขึ้นไปแต่งตัวสวยๆ แล้วออกไปเต้นรำกัน Mona Lisa Smile (2003)
Impossible! Mordred would boil me in oil!- Sir Mordred würde mich in Öl sieden. Unidentified Flying Oddball (1979)
Our people settled this country long before the Anglos.Unser Volk hat dieses Land lang vor den Anglos besiedelt. Space Croppers (1980)
"They settled in Vienna and Prague around 1900"In Wien und Prag siedelten sie sich um 1900 an." Every Man for Himself (1980)
"and relocate the entire colony just north of here."und die ganze Kolonie nördlich von hier ansiedeln. The Fog (1980)
"and our small settlement to become a township"und die Siedlung zu einer Stadt heranwachsen kann, The Fog (1980)
While the wrecking of that beautiful ship upon our coast was, of course, a tragedy to those who were in the ship, it was the catalyst that brought together all the people of this wonderful area.Obwohl der Schiffbruch dieser wunderbaren Brigg an unserer Küste natürlich eine Tragödie für die Besatzung war, so war dieses Unglück doch der Anbeginn der Besiedlung dieser schönen Gegend. The Fog (1980)
They were a party of settlers in covered wagon times.Das war eine Gruppe von Siedlern, die in ihren Planwagen rumzogen. The Shining (1980)
My mother was too busy running the boiled chicken through the deflavorizing machine to think about shooting herself or anything.Meine Mutter war zu beschäftigt, das Hähnchen zu sieden, bis es den Geschmack verlor, um daran zu denken, sich zu erschießen oder so. Stardust Memories (1980)
You've got some nerve telling me to control myself.Und dann haben Sieden Nerv, mir zu sagen, ich soll mich zusammenreißen? Contamination (1980)
I know, but he's also working as chairman of the Refugee Resettlement Committee.Aber offenbar arbeitet er selbst daran in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Gesamtausschusses für die Umsiedlung von Flüchtlingen. The Compassionate Society (1981)
In this neighborhood... live the families of workers of large industries.Diese Siedlung hier unten ist typisch für die meisten Arbeitersiedlungen, die in der Nähe der großen Fabriken am Stadtrand von Sao Paulo liegen. Pixote (1981)
When they settled in Canaan,Nach ihrer Ansiedlung in Kanaan Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, to make this housing project complete, we're going to create right here, where you live, an entertainment park!Um aus dieser Siedlung etwas Besonderes zu machen, werden wir hier bei euch einen Freizeitpark errichten! The Cabbage Soup (1981)
Maria Konovalova, the village of Baturino, Krasina Street, 6.Maria Konowalowa, Siedlung Baturino, Krasin-Straße 6 Family Relations (1982)
When they opened the Cherokee Strip to white settlers.Damals haben sie den Cherokee Strip für weiße Siedler geöffnet. Honkytonk Man (1982)
You guys are moving.Ihr übersiedelt. I Are You, You Am Me (1982)
I mean, you'll be moving?Nein, du wirst übersiedeln? I Are You, You Am Me (1982)
Your family will move during summer vacation.Deine Familie wird übersiedeln. In den Sommerferien. I Are You, You Am Me (1982)
Because we'll be moving in a week.In einer Woche übersiedeln wir. I Are You, You Am Me (1982)
The colonization of Mars.Die Besiedlung des Mars. Návstevníci pricházejí (1983)
But the plan for the total colonization of the Moon, which was already recommended by our Council of Protection 10 years ago, and which was rejected by both the energetics, and the dolphins, would open extraordinary vistas for humanity.Demgegenüber eröffnet das Projekt der Besiedlung des Mondes, das vom Weltenrat schon vor 10 Jahren vorgeschlagen wurde, der Menschheit völlig ungeahnte Möglichkeiten. Zeme roku 2484 (1983)
And those are important, indeed, but the colonization of the Moon could only be a valid option for humanity.Ja, ich verstehe. Der Plan der Übersiedlung auf den Mond kann die Menschheit betreffen, aber nicht uns Delfine. Zeme roku 2484 (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siedHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
siedMother busied herself with sewing.

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSIED    B IH1 Z IY0 D
GUSSIED    G AH1 S IY0 D
AUTOPSIED    AO1 T AA2 P S IY0 D
SIEDLECKI    S IY0 D L EH1 T S K IY0
PROPHESIED    P R AA1 F AH0 S AY2 D
PROPHESIED    P R AA1 F AH0 S IY2 D
SIEDENBURG    S IY1 D AH0 N B ER0 G
SIEDSCHLAG    S IY1 D SH L AH0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
busied    (v) (b i1 z i d)
palsied    (v) (p oo1 l z i d)
curtsied    (v) (k @@1 t s i d)
prophesied    (v) (p r o1 f i s ai d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansiedeln {n}; Ansiedlung {f}; Besiedeln {n}; Besiedlung {f}settling [Add to Longdo]
Ansiedler {f}; Siedler {m} | Ansiedler {pl}; Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Aussiedler {m}emigrant; refugee [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
Besiedler {m}colonizer; coloniser [Br.] [Add to Longdo]
Besiedlung {f}; Ansiedlung {f}settlement [Add to Longdo]
Blasensieden {n}bulk boiling [Add to Longdo]
Dampfkessel {m}; Siedekessel {m}boiler; steam boiler [Add to Longdo]
Einsiedler {m}anchorite [Add to Longdo]
Einsiedler {m}hermit [Add to Longdo]
Einsiedler {m}recluse [Add to Longdo]
Evakuierter {m}; Umsiedler {m}evacuee [Add to Longdo]
Filmsieden {n}film boiling [Add to Longdo]
Höhensiedlung {f} [hist.]hilltop site [Add to Longdo]
Keimsieden {n} | unterkühltes Keimsiedennucleate boiling | subcooled nucleate boiling [Add to Longdo]
Kleingartensiedlung {f}allot settlement [Add to Longdo]
Kolonialist {m}; Besiedler {m} | Kolonialisten {pl}; Besiedler {pl}colonialist | colonialists [Add to Longdo]
Kolonisation {f}; Besiedlung {f}colonization [Am.]; colonisation [Br.] [Add to Longdo]
Oberflächensieden {n}surface boiling [Add to Longdo]
Pueblo {m}; indianische Siedlungpueblo [Add to Longdo]
Salzsieder {m}salter [Add to Longdo]
Seesiedlung {f}lake dwelling [Add to Longdo]
Seifensieder {m}soap boiler [Add to Longdo]
Seifensiederei {f}soap works [Add to Longdo]
Siedegrad {m}; Siedepunkt {m} | Siedegrade {pl}boiling point | boiling points [Add to Longdo]
Siedegrenze {f}boiling limit [Add to Longdo]
Siedehitze {f}boiling heat [Add to Longdo]
Siederohr {n}small flue tube; smoke tube [Add to Longdo]
Siederohrkessel {m}; Wasserrohrkessel {m}; Wasserröhrenkessel {m}water tube boiler [Add to Longdo]
Siedetemperatur {f}boiling temperature [Add to Longdo]
Siedler {m} | Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Siedlung {f}; Niederlassung {f} | Siedlungen {pl}settlement | settlements [Add to Longdo]
Siedlung {f} | Siedlungen {pl}colony | colonies [Add to Longdo]
Siedlungsgesellschaft {f} | Siedlungsgesellschaften {pl}land settlement society | land settlement societies [Add to Longdo]
Siedlungsplatz {m}; Siedlungsstelle {f}settlement site [Add to Longdo]
Stadtrandsiedlung {f} | Stadtrandsiedlungen {pl}suburban settlement | suburban settlements [Add to Longdo]
Tauchsieder {m} | Tauchsieder {pl}immersion heater | immersion heaters [Add to Longdo]
Übersiedlung {f}; Übersiedelung {f}move; moving; relocation [Add to Longdo]
Umsiedler {m}resettler [Add to Longdo]
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats [Add to Longdo]
Umsiedlung {f}resettlement [Add to Longdo]
Wiederansiedlung {f} (von)return (of) [Add to Longdo]
Zersiedlung {f} (durch Wohnbau)housing sprawl [Add to Longdo]
angesiedeltresiding; resided [Add to Longdo]
angesiedelt {adv}residently [Add to Longdo]
ansiedelnddomiciling [Add to Longdo]
aussiedelnto move out; to relocate [Add to Longdo]
beschäftigen | beschäftigend | beschäftigteto busy | busying | busied [Add to Longdo]
besiedeln; ansiedeln; ansässig werden; sich niederlassen | besiedelnd; ansiedelnd; ansässig werdend; niederlassend | besiedelt; angesiedelt; ansässig geworden; niedergelassento settle | settling | settled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
団地[だんち, danchi] Wohnsiedlung [Add to Longdo]
沸かす[わかす, wakasu] zum_Kochen_bringen, zum_Sieden_bringen [Add to Longdo]
沸き立つ[わきたつ, wakitatsu] -sieden, aufwallen [Add to Longdo]
沸く[わく, waku] -kochen, -sieden [Add to Longdo]
沸点[ふってん, futten] Siedepunkt [Add to Longdo]
沸騰[ふっとう, futtou] das_Sieden, das_Kochen, Erregung [Add to Longdo]
沸騰点[ふっとうてん, futtouten] Siedepunkt [Add to Longdo]
煮沸[しゃふつ, shafutsu] das_Sieden, das_Kochen [Add to Longdo]
移住[いじゅう, ijuu] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] Uebersiedlung (Aus-Einwanderung) [Add to Longdo]
部落[ぶらく, buraku] kleines_Dorf, Siedlung [Add to Longdo]
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] Siedler, Pionier [Add to Longdo]
隠者[いんじゃ, inja] Einsiedler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top