ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*search engine*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: search engine, -search engine-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
search engineโปรแกรมค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search engineโปรแกรมค้นหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Search enginesเสิร์ชเอ็นจิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Search Engineเครื่องจักรค้นหาข้อมูล, เว็บที่ช่วยในการค้นหา รายชื่อเว็บไซต์ ที่มีข้อมูลตรงกับที่เราถาม [Assistive Technology]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Search enginesแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Web search enginesแหล่งค้นเว็บไซต์ [TU Subject Heading]
metasearch engineเมตาเสิร์ชเอนจิน, โปรแกรมค้นหาที่ไม่มีการรวบรวมเว็บเพจไว้เป็นฐานข้อมูลของตนเอง แต่ค้นหาจากฐานข้อมูลของโปรแกรมค้นหาอื่นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการที่สุดจากโปรแกรมค้นหาหลายโปรแกรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยอาจแสดงผลลัพธ์รวมจากทุกโปรแกรมค้นหาไว้ในชุดเด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engine operatorsตัวดำเนินการในการค้นหา, ใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา (search engine operators) จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้นหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
search engineโปรแกรมค้นหา, ใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมค้นหา[prōkraēm khonhā] (n, exp) EN: search engine  FR: moteur de recherche [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谷歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] Google internet company and search engine, #26,796 [Add to Longdo]
百度[Bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] Baidu, internet portal and search engine, www.baidu.com, listed as BIDU on NASDAQ since 1999, #44,940 [Add to Longdo]
爱问[Ài wèn, ㄞˋ ㄨㄣˋ, / ] iAsk.com, the search engine of Sina 新浪 [Add to Longdo]
搜寻引擎[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] Internet search engine; also written 搜索引擎 [Add to Longdo]
搜狗[Sōu gǒu, ㄙㄡ ㄍㄡˇ, ] Sougou (searching dog) search engine, www.sogou.com [Add to Longdo]
搜索引擎[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]
穀歌[Gǔ gē, ㄍㄨˇ ㄍㄜ, ] variant of 谷歌, Google internet company and search engine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchmaschine {f}; Suchroboter {m} [comp.]search engine [Add to Longdo]
Versuchsingenieur {m}research engineer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
グーグル;ググル[gu-guru ; guguru] (n) {comp} Google (WWW search engine) [Add to Longdo]
ググる[gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine) [Add to Longdo]
サーチエンジン[sa-chienjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
サーチエンジンポジショニング[sa-chienjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
サーチエンジン最適化[サーチエンジンさいてきか, sa-chienjin saitekika] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
サーチエンジン対策[サーチエンジンたいさく, sa-chienjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
ヤフる[yafu ru] (v5r) (sl) (See ググる) to search (using the Yahoo search engine) [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンジン, kensaku enjin] (n) {comp} search engine [Add to Longdo]
検索エンジンポジショニング[けんさくエンジンポジショニング, kensaku enjinpojishoningu] (n) {comp} search engine positioning [Add to Longdo]
検索エンジンマーケティング[けんさくエンジンマーケティング, kensaku enjinma-keteingu] (n) {comp} search engine marketing [Add to Longdo]
検索エンジン対策[けんさくエンジンたいさく, kensaku enjin taisaku] (n) {comp} search engine optimization [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] (n) {comp} searcher; person using a search engine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索エンジン[けんさくエンンジン, kensaku ennjin] search engine [Add to Longdo]
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 search engine
   n 1: a computer program that retrieves documents or files or
      data from a database or from a computer network (especially
      from the internet)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top