ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*scraps*

S K R AE1 P S   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scraps, -scraps-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, construction was done long ago, so you should ask them to clean up the scrapsยังไงการก่อสร้างก็มีมานานแล้ว คุณก็น่าจะให้พวกเขาเก็บกวาดซะบ้าง Uninvited (2003)
Mi-ae just ate the scraps.ส่วนมีแอกินแต่เศษเหลือ ๆ Spin Kick (2004)
That was a joke. I'm not gonna eat your scraps.ล้อเล่นน่ะ ฉันไม่กินเศษเหลือของคุณหรอก Just My Luck (2006)
AND I WILL BE RIGHT THERE TO FEAST ON WHATEVER SCRAPSและก็ถึงตาฉัน ที่จะหิ้วเธอออกไป Betty's Wait Problem (2007)
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
We're down to our last few scraps of food.เราจะมีเสบียงอาหารเหลือน้อยเต็มที The Labyrinth of Gedref (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
All over the planet, the poorest scrabble to survive on scraps, while we continue to dig for resources that we can no longer live without.คนจนทั่วโลกดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า ในการขุดเจาะทรัพยากร ที่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมัน Home (2009)
Scrounging for scraps.ฉันอยากจะกินให้มาก Fallen Idols (2009)
Yeah. These clothing scraps look hand-stitched.ใช่ เศษผ้านี่เหมือนถูกเย็บด้วยมือ The Plain in the Prodigy (2009)
Scraps and bones is no kind of dinner.เศษซากกับกระดูกเนียนะมื้อเย็น Alpha and Omega (2010)
No more fighting during hunts. No more scraps and bones at dinnertime.ไม่ต้องทะเลาะกันตอนล่าอีก ไม่ต้องกินซากกับกระดูกเป็นมื้อเย็นอีก Alpha and Omega (2010)
We have a place at the table. We don't have to beg undneath for scraps of attention.เรามีโต๊ะของเรา ไม่ต้องโดนดูถูก Home (2010)
A much sweeter deal than the scraps Black Mask is leaving you.ข้อเสนอที่ดีกว่า ที่แบล็คมาสค์เคยให้พวกแก Batman: Under the Red Hood (2010)
I've managed to piece together a picture using scraps of information - credit card bills, receipts.ฉันได้ประติดประต่อ เรื่องราวทั้งหมดแล้ว โดยใช้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ.. บัตรเครดิตบ้าง บิลบ้าง.. The Blind Banker (2010)
We've been taking gigs at the Whisper Lounge in exchange for scraps of tapas, which...เราได้งานชั่วคราวที่ Whisper Lounge ในการแลกเพื่อจะขึ้นยอดของ Chuck Versus the Suitcase (2010)
I'm tired of being thankful for scraps.ข้าเป็นคนจับปลา เพอร์ซีอุสเป็นคนจับปลา Clash of the Titans (2010)
And a wendigo don't leave no scraps.เพราะเวนดิโก้ก็ไม่ทิ้งชิ้นส่วนกระจัดกระจาย How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Only get scraps. That's why I ran away.ป่าวหรอก ที่หนูหนีมาเพราะมีแต่ของเน่าๆให้กิน The Runaway (2011)
Everybody's got a home and nobody gets scraps.ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเอง ไม่มีใครเป็นส่วนเกิน The Runaway (2011)
I don't like scraps.หนูไม่ชอบเป็นส่วนเกิน The Runaway (2011)
They ruin us and when they are finished with us they toss us to the dogs like scraps.พวกเขาเสพสม และเมื่อสมใจ พวกเขาก็เขี่ยเราทิ้งเหมือนเศษขยะ Snow White and the Huntsman (2012)
What will they do to me? Do you remember when we were children begging for scraps like those wretches? Yes, sister.พวกเขาจะทำอะไรกับข้า? เจ้ายังจำได้ไหม .. Snow White and the Huntsman (2012)
Oh, scraps from the garbage, dead birds, even his own feces.เอาของจากถังขยะ นกตาย แม้แต่ของเสียของตัวเอง An Embarrassment of Bitches (2012)
Come to beg for scraps?คิดจะมาวิงวอนขอร้องล่ะสิ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Scraps of his T-shirt... and some of his pants.ชิ้นส่วนของเสื้อยืด และกางเกงของเขา The Patriot in Purgatory (2012)
Scraps?ขยะรึไง It's a Shame About Ray (2013)
Pierce spent his life begging for scraps of his father's approval.เพียร์ซใช้เวลาทั้งชีวิตที่น่าสมเพชของเขา ร้องขอการยอมรับจากพ่อ Paranormal Parentage (2013)
You know, it's amazing how I strive for such greatness for myself and my career, but I'm fine with taking whatever scraps I can get in my personal life.ที่ฉันต่อสู้เพื่อตัวฉันและอาชีพการงานของฉันแค่ไหน แต่ฉันก็ยังรู้สึกดี กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตฉัน Sadie Hawkins (2013)
Like those onion scraps, I mean, what are the point of those?ดูอย่างเจ้าหัวหอมนี่สิ ผมหมายถึง จะมีมันไปทำไม Red Letter Day (2013)
Uh, just scraps on the toilet.เห็นแต่เศษเล็ก ๆ ในห้องน้ำ The Red Tattoo (2013)
And where the districts are free to share the fruits of their labors and not fight one another for scraps!ที่ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง จะไม่กดขี่เรา ที่ทุกเขตมีอิสระ ในการแบ่งปันผลผลิต The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
We get their scraps.Look scratches. The Purge: Anarchy (2014)
For years, this city's been giving us nothing but scraps!หลายปีแล้ว เมืองนี้ไม่ได้ให้อะไรเราเลย นอกจากขยะ Arkham (2014)
Um, in your scraps. It's nice.เจอในกอง สวยดี The BFG (2016)
Do you see Lycans fighting over scraps?คุณเห็น ไลเคน ต่อสู้มากกว่าเศษ? Underworld: Blood Wars (2016)
But I'm not going to eat scraps out of a plastic container like some trainspotter on a windy platform in Runcorn.ฉันไม่ยอมกินจากกล่องพลาสติก... เหมือนพวกนั่งตากลมดูรถไฟ This Beautiful Fantastic (2016)
They beg for scraps, like poor Agathe.ต้องออกไปขอทาน เหมือนยายแก่อกาธา Beauty and the Beast (2017)
Can Scraps sit with us, Dad?Darf Scraps bei uns sitzen, Dad? Airplane II: The Sequel (1982)
Scraps is going to the moon with us.Scraps fliegt mit uns zum Mond. Airplane II: The Sequel (1982)
I'm afraid Scraps will have to be shot.Scraps muss leider erschossen werden. Airplane II: The Sequel (1982)
He shot him! He shot Scraps!Er hat Scraps erschossen! Airplane II: The Sequel (1982)
Scraps is fine.Siehst du? Scraps ist ok. Airplane II: The Sequel (1982)
I'm glad they let Scraps ride with us.Ich bin froh, dass Scraps bei uns mitfahren darf. Airplane II: The Sequel (1982)
Scraps will love the moon.Scraps mag den Mond bestimmt. Airplane II: The Sequel (1982)
Scraps.Wie heißt er? ScrapsAirplane II: The Sequel (1982)
Come on, Scraps.- Ja. Komm her, ScrapsAirplane II: The Sequel (1982)
Well, my goodness, Scraps is a boy, isn't he?Also, meine Güte, Scraps ist ein Junge, stimmt's? Airplane II: The Sequel (1982)
Jimmy, do you like it when Scraps holds onto your leg and rubs up and down?Jimmy, magst du es, wenn Scraps sich an deinem Bein fest hält und rauf und runter rubbelt? Airplane II: The Sequel (1982)
Is my dog Scraps going to make it?Wird mein Hund Scraps es schaffen? Airplane II: The Sequel (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrapsScraps of news about the accident.
scrapsThe room was littered with scraps of paper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย[N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
เศษ[N] bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
เศษ[N] leftovers, See also: leavings, remnants, scraps, Example: ของในจานมีแต่เศษแล้ว อย่าเก็บกลับไปบ้านเลย, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ, Notes: (สันสกฤต)
กากขยาก[N] scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count unit: กาก, Thai definition: กากที่หยาบ
เศษอาหาร[N] food scraps, See also: crumb, discarded food, Example: กาฝูงหนึ่งเคยกินเศษอาหารของมนุษย์ เมื่ออาหารน้อยลงผู้คนก็ไม่เหลือเศษไว้ให้กาอีก, Thai definition: อาหารที่เหลือและไม่ต้องการแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศษอาหาร[N] food scraps, See also: crumb, discarded food, Example: กาฝูงหนึ่งเคยกินเศษอาหารของมนุษย์ เมื่ออาหารน้อยลงผู้คนก็ไม่เหลือเศษไว้ให้กาอีก, Thai definition: อาหารที่เหลือและไม่ต้องการแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เศษไม้[N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
ท่อน[X] (thǿn) EN: [classifier : pieces of cloth ; scraps ; timber cutoffs]   FR: [classificateur : pièces de vêtement ; résidus ; déchets de bois]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRAPS    S K R AE1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scraps    (v) skrˈæps (s k r a1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸片[zhǐ piàn, ㄓˇ ㄆㄧㄢˋ, / ] scraps of paper, #25,168 [Add to Longdo]
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, ] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends, #35,540 [Add to Longdo]
拾荒[shí huāng, ㄕˊ ㄏㄨㄤ, ] to glean; to collect scraps; to eke out a meager living, #42,863 [Add to Longdo]
料头[liào tóu, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] remainder of cloth; scraps, #197,528 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] scraps of wood, #300,725 [Add to Longdo]
料头儿[liào tóu r, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 料頭|料头, remainder of cloth; scraps [Add to Longdo]
[duò, ㄉㄨㄛˋ, ] wood scraps [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auskunft {f} | ein paar magere Auskünfteinformation | a few scraps of information [Add to Longdo]
ein paar Brocken Englischa few scraps of English [Add to Longdo]
verschrotten | verschrottend | verschrottet | verschrottetto scrap | scrapping | scrapped | scraps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
くず肉;屑肉[くずにく, kuzuniku] (n) waste meat; meat scraps; offal [Add to Longdo]
リペレット[, riperetto] (n,vs) re-pellet (plastics industry); regrind; grinding plastic scraps into small pieces as a form of recycling [Add to Longdo]
裁ち屑[たちくず, tachikuzu] (n) cuttings; scraps [Add to Longdo]
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
残菜[ざんさい, zansai] (n) kitchen waste; vegetable scraps [Add to Longdo]
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) food scraps; garbage [Add to Longdo]
残物[ざんぶつ, zanbutsu] (n) remnant; scraps; leftovers [Add to Longdo]
紙屑(P);紙くず[かみくず, kamikuzu] (n) wastepaper; paper scraps; paper waste; (P) [Add to Longdo]
切りっ端[きりっぱし, kirippashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]
切り屑[きりくず, kirikuzu] (n) scraps; chips [Add to Longdo]
切り出し[きりだし, kiridashi] (n) (1) pointed knife; (2) logging; cutting; (3) (beef) scraps; (4) starting to speak [Add to Longdo]
切り端[きりはし, kirihashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]
切れ[ぎれ, gire] (n) (1) piece; slice; strip; scrap; (2) (also written as 布, 裂) cloth; (3) sharpness; (ctr) (4) counter for scraps, pieces, etc.; (P) [Add to Longdo]
切れっ端[きれっぱし, kireppashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]
切れ屑[きれくず, kirekuzu] (n) cloth scraps [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
切れ端[きれはし, kirehashi] (n) scraps; cut end; cut-off piece [Add to Longdo]
藻屑[もくず, mokuzu] (n) (1) scraps of seaweed; (2) death at sea (metaphor) [Add to Longdo]
鉄片[てっぺん, teppen] (n) iron scraps [Add to Longdo]
片片[へんぺん, henpen] (n,adj-t,adv-to) pieces; fragments; scraps [Add to Longdo]
野菜くず;野菜屑[やさいくず, yasaikuzu] (n) vegetable scraps [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na,adv,adj-no,n,n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv,adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  scraps
      n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
           {refuse}, {food waste}, {scraps}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top