ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*schwanz*

SH W AO1 N S   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schwanz, -schwanz-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pecker?- Schwanz ab? Under Fire (1983)
Fuck you.Schwanzlutscher. Ebola Syndrome (1996)
Cocksucker.Schwanzlutscher. Mergers and Acquisitions (2002)
Look at ya.SchlappschwanzIll Manors (2012)
Reiss ihm den verdammten Schwanz ab!ถ้ำ IHM ไดอานา verdammten ชวาน AB! Sacramentum (2012)
F'rcht nicht mein Schwert, nur meinen Schwanz in deiner Kehle.F'rchtnichtหมี่Schwert nurmeinenชวาน ใน deiner Kehle. Sacramentum (2012)
Stepan Astakhov caught his horse by the tail and got away.Stjopka Astachow hat sein Pferd am Schwanz gepackt, er ist weggeritten. Tikhiy Don (1957)
Stepan Astakhov caught his horse by the tail and got away.Stjopka Astachow hat sein Pferd am Schwanz gepackt, er ist weggeritten. Tikhiy Don II (1958)
- It's a bull's tail.- Der Schwanz eines Stiers. Beloved Infidel (1959)
Fan your tail for home.Mit dem Schwanz wedeln können Sie zu Hause wieder. On the Beach (1959)
I knew you'd be back in a week, your tail between your legsIch wußte, du würdest innerhalb einer Woche zurück sein, mit eingeklemmtem SchwanzCharlotte and Her Boyfriend (1960)
But the poor dog was a terrible gambler, because every time he got a good hand, he'd wag his tail.Aber der Hund war ein schlechter Spieler, denn immer wenn er gute Karten hatte, wedelte er mit dem SchwanzLet's Make Love (1960)
- he wagged his tail. - He wagged his tail!Wedelte er mit dem SchwanzLet's Make Love (1960)
I'LL GIVE HIM A LEFT THEN A RIGHT. AND I'M GOING TO THE STOMACH, THEN PICK HIM U P BY THE TAI L AND THROW HIM RIGHT UP INTO THE N I NTHROW.Ich verpasse ihm eine Linke, danach eine Rechte und eine in den Magen, dann pack ich ihn am Schwanz und schleuder ihn in die neunte Reihe. The Big Tall Wish (1960)
I'm tired and I'm hungry and my tail's froze...Ich bin müde und hungrig, und mein Schwanz ist erfroren... 101 Dalmatians (1961)
And this, comrades, ... Tail. Seen?An seinem Ende ist deutlich erkennbar der SchwanzStriped Trip (1961)
Heel muscle. Breast. Knuckle.Außerdem gibt es das Bruststück, den Oberschenkel und den SchwanzStriped Trip (1961)
You don't want one of those rinky-dink, slapped-together on an assembly line, covered with chintzy chrome, fin tails, idiotic names and no more workmanship than you can stick into a thimble.Was wollen Sie mit diesen lausigen und geklebten Fließbandkisten, die in kitschiges Chrom getaucht wurden und außer Schwanzflossen und idiotischen Namen soviel Wertarbeit haben, wie in einen Fingerhut passt? The Whole Truth (1961)
Soft balls, soft balls, soft balls.Schlappschwanz, Schlappschwanz, Schlappschwanz... War of the Buttons (1962)
Soft balls.- SchlappschwanzWar of the Buttons (1962)
Soft balls.- SchlappschwanzWar of the Buttons (1962)
What if I told you what Lebraque and the others are doing?Lebrac ist ein Schlappschwanz, Ehrenwort! Soll ich dir sagen, was er gerade macht? War of the Buttons (1962)
He had two great, glaring eyes short tail and pointed wings.- Ja, habe ich. Er hatte zwei funkelnde Augen, einen kurzen Schwanz und spitze Flügel. Dr. No (1962)
He's chicken.So ein SchlappschwanzKing Kong vs. Godzilla (1962)
Kong, hold his tail!Kong, halt seinen Schwanz fest! King Kong vs. Godzilla (1962)
He sings on eight different pitches simultaneously and accompanies himself with his tail.Er singt in acht verschiedenen Tonlagen gleichzeitig und begleitet sich dabei mit seinem SchwanzHocus-Pocus and Frisby (1962)
- Heads or tails, everything goes.Kopf oder Schwanz: Alle gehen! Nackt unter Wölfen (1963)
Uniform black above, from head to tail.Oben ist er schwarz vom Kopf bis zum SchwanzThe Great Escape (1963)
And she was howling all the time, because he bloody hurt her.Anfangs, weil es so weh tat denn sein Pimmel war so groß, wie ein Pferdeschwanz491 (1964)
No one could escape from that.Da ist kein Schwanz lebend herausgekommen. The Mysterious Magician (1964)
A proper kite needs a proper tail, don't you think?Ein Drachen braucht einen SchwanzMary Poppins (1964)
All I'm good for is catching bugs by the tail.Insekten am Schwanz zu fangen, ist das Einzige, was ich kann. Woman in the Dunes (1964)
Here we are, ruthlessly exploited, yet happily wagging our tails.Sie benützen uns und wir wedeln froh mit dem SchwanzWoman in the Dunes (1964)
Francesito, you and your friends must absolutely find this man again.Ja, Ein Drachen, dersich in den Schwanz beisst. -Francesito, ihr müsst diesen Mann unbedingt finden. Tintin et les oranges bleues (1964)
Mr. Standish you can continue with the cutting of the tail surfaces.Mr. Standish... Sie können fortfahren, die Schwanzflächen zu zerschneiden. The Flight of the Phoenix (1965)
- Cut his tail off. - Why?Er will ihm den Schwanz abschneiden. A High Wind in Jamaica (1965)
He then pounds the water with his tail near to the female who waits with patient lust on the ocean's surface.Dann schlägt es mit dem Schwanz auf das Wasser in der Nähe... des Weibchens, das mit geduldiger Lust... an der Ozeanoberfläche wartet. King Rat (1965)
He then dives deep and soars up out of the water huge, vast, enormous and crashes back with thundering flukes churning the water into spray, pounding at the water.Dann taucht er tief und springt aus dem Wasser... groß, riesig, enorm... und schlägt wieder auf mit donnernder Schwanzflosse... wühlt das Wasser zu Gischt auf und schlägt darauf ein. King Rat (1965)
From this point on we tuck our tail between our legs and run for home...Ab jetzt klemmen wir unseren Schwanz zwischen unsere Beine und fliehen zurück, Major Dundee (1965)
You have no idea what that is, so just follow me around, wagging your tail.Du hast sicherlich keine Ahnung, was das bedeutet. Also lauf mir einfach nach und wedle mit dem SchwanzStory of a Prostitute (1965)
Soldiers wag their tails and come to me.Soldaten wedeln mit dem Schwanz und kommen zu mir. Sogar der Adjutant. Story of a Prostitute (1965)
And him, the big gun everybody's always bragging about, he slunk lower than anyone in the place.Und er da mit seiner großen Knarre, mit der jeder angibt, schlich mit eingezogenem Schwanz davon. The Sons of Katie Elder (1965)
No one escapes Camp 13.Kein Schwanz haut aus meinem Lager ab. The Informer (1965)
What's that, sir?Was denn für ein SchwanzTop Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
Oh, I had his quarters bugged.Ach so! "Verwanzt"! Ich hab "verschwanzt" verstanden. Top Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
[Laughs] All right, Grandpa. You can let go of your tail now.Okay, Grandpa, du kannst deinen Schwanz jetzt loslassen. Grandpa's Call of the Wild (1965)
I was just stirring up some oxtail soup.Ich mache gerade eine Ochsenschwanzsuppe. Herman's Happy Valley (1965)
My oxtail soup is getting restless.Meine Ochsenschwanzsuppe wird ungeduldig. Herman's Happy Valley (1965)
Where's the rest of you?Wo ist denn Ihr SchwanzCupid Comes to Stalag 13 (1966)
Well, he did it. The Iron Eagle just got his tail caught in the barbed wire.Der fliegende Tiger blieb gerade mit dem Schwanz im Stacheldraht hängen. Don't Forget to Write (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHWANZ SH W AO1 N S

German-Thai: Longdo Dictionary
schwänzen(vt) |schwänzte, hat geschwänt| ไม่เข้าเรียน เช่น die Schule schwänzen โดดเรียน
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
Schwanz(n ) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstich {m} [techn.] | schwalbenschwanzförmiger Einstichgroove | dovetailed groove [Add to Longdo]
Fischschwanz {m}fishtail [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m} | Fuchsschwänze {pl}foxtail | foxtails [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m}amaranth [Add to Longdo]
Fuchsschwanz {m}; Ansatzsäge {f}ripsaw; tenon saw [Add to Longdo]
Handsäge {f}; Fuchsschwanz {m}handsaw [Add to Longdo]
Katzenschwanz {m}cattail [Add to Longdo]
Ochsenschwanz {m}oxtail [Add to Longdo]
Pferd {n} | Pferde {pl} | kleines Pferd | ein Pferd vor einen Wagen spannen | aufs falsche Pferd setzen | das Pferd beim Schwanz aufzäumenhorse | horses | cob | to harness a horse to a carriage | to back the wrong horse | to put the cart before the horse [Add to Longdo]
Pferdeschwanz {m}horse's tail [Add to Longdo]
Pferdeschwanz {m} (Frisur)ponytail [Add to Longdo]
Ringelschwanz {m}curly tail [Add to Longdo]
Schlappschwanz {m} [ugs.]wimp; weenie [coll.] [Add to Longdo]
Schwalbenschwanz {m}dovetail [Add to Longdo]
Schwalbenschwanzverbindung {f}dovetail joint [Add to Longdo]
Schwanz {m} | Schwänze {pl}tail | tails [Add to Longdo]
Schwanz {m}caudal [Add to Longdo]
Schwanz {m}; erigierter Penis (vulgär)dick; cock; prick [slang] [Add to Longdo]
Schwanz {m}dong [Add to Longdo]
Schwanzende {n} | Schwanzenden {pl}tail end | tail ends [Add to Longdo]
Schwanzfeder {f} | Schwanzfedern {pl}tail feather | tail feathers [Add to Longdo]
Schwanzflosse {f}caudal fin [Add to Longdo]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang] [Add to Longdo]
Schwanzwirbel {m} [anat.]caudal vertebra [Add to Longdo]
Stummelschwanz {m}stumpy tail [Add to Longdo]
Stutzschwanz {m}bobtail [Add to Longdo]
den Schwanz einziehento draw in one's horns [Add to Longdo]
schwänzeln; wedeln | schwänzelnd; wedelnd | schwänzelt; wedelt | der Schwanz wedelt mit dem Hund [übtr.]to wag | wagging | wags | to wag the dog [Add to Longdo]
schwanzwedelnd {adj}with a wag of its tail [Add to Longdo]
schwanzlastig {adj}tail-heavy [Add to Longdo]
schwanzlos {adj} | schwanzlose Katzerumpless | rumpy [Add to Longdo]
schwanzwedelnd {adj}tail-wagging [Add to Longdo]
wedeln; wackeln (mit) | mit dem Schwanz wedelnto waggle | to wag its tail [Add to Longdo]
Der Hund wedelte mit dem Schwanz.The dog wagged its tail. [Add to Longdo]
Er ist ein Schlappschwanz.He's a wet blanket. [Add to Longdo]
Sie sollen das Pferd nicht beim Schwanz aufzäumen.Don't put the cart before the horse. [Add to Longdo]
Blauschwanz {m} [ornith.]Red-flanked Bluetail (Tarsiger cyanurus) [Add to Longdo]
Gartenrotschwanz {m} [ornith.]Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) [Add to Longdo]
Hausrotschwanz {m} [ornith.]Black Redstart (Phoenicurus ochruros) [Add to Longdo]
Schwanzmeise {f} [ornith.]Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus) [Add to Longdo]
Seidenschwanz {m} [ornith.]Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus) [Add to Longdo]
Weißschwanzkiebitz {m} [ornith.]White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus); White-tailed Plover [Add to Longdo]
Kurzschwanzalbatros {m} [ornith.]Short-tailed Albatross [Add to Longdo]
Keilschwanz-Sturmtaucher {m} [ornith.]Wedge-tailed Shearwater [Add to Longdo]
Kurzschwanz-Sturmtaucher {m} [ornith.]Short-tailed Shearwater [Add to Longdo]
Gabelschwanz-Wellenläufer {m} [ornith.]Fork-tailed Storm Petrel [Add to Longdo]
Weißschwanz-Tropikvogel {m} [ornith.]White-tailed Tropic Bird [Add to Longdo]
Rotschwanz-Tropikvogel {m} [ornith.]Red-tailed Tropic Bird [Add to Longdo]
Spitzschwanzibis {m} [ornith.]Sharp-tailed Ibis [Add to Longdo]
Spitzschwanzente {f} [ornith.]Georgian Teal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[お, o] Schwanz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schwanz /ʃvants/ 
   caudal; cock; dick; dong; tail

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top