Search result for

*sabot*

(116 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sabot, -sabot-
English-Thai: Longdo Dictionary
sabotage(n) การบ่อนทำลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sabot[N] รองเท้าไม้, See also: (ใช้สวมในสมัยก่อนของประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนอร์เธอแลนด์ และเยอรมัน), Syn. patten
sabotage[N] การก่อวินาศกรรม, See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย, Syn. impairment, incapacitation, subversive destruction, vandalism
sabotage[VT] ก่อวินาศกรรม, See also: ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย, Syn. subvert, wreck
saboteur[N] ผู้ก่อวินาศกรรม, See also: ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา, Syn. destroyer, terrorist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน

English-Thai: Nontri Dictionary
sabot(n) รองเท้าไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sabotageการก่อวินาศกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saboteurผู้ก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But don't sabotage this. What? I-i'm not doing anythingแต่อย่าทำลายเรื่องนี้ / อะไร หนูไม่ได้ทำอะไรซักหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Wait. you intentionally sabotaged blair? I know you're upset,เดี๋ยวก่อน ฉันเจตนาทำแบล์รงั้นหรอ ฉันรู้ว่าคุณหัวเสีย Pret-a-Poor-J (2008)
Those clankers sabotaged our transmitter, and hard-wired the all-clear signal.ไอ้พวกหุ่นกระป๋องมันแทรกแซง ระบบสื่อสารของเรา แล้วต่อสายตรงสัญญาณเหตุปกติไว้ ต้องซ่อมกันนานเล Rookies (2008)
Saboteur!ไอ่ตัวบ่อนทำลายยย Bolt (2008)
What did you just let me sabotage my career in peace?ข้อมูลนั่นเป็นความลับนะ The Eye (2008)
I sabotaged his rear weapons. Why?อาวุธน่ะใช้ได้จริง แต่มีคนสั่งชั้นมา Death Race (2008)
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค Frost/Nixon (2008)
And I have a history of sabotaging relationships.แล้วฉันก็มีประวัติคบแล้วเลิกมาไม่รู้เท่าไหร่ Home Is the Place (2009)
Just to sabotage my relationship with jackson?เพื่อที่จะทำให้ฉันต้องเลิกกับแจ็คสันหรือเปล่า Home Is the Place (2009)
About how I sometimes sabotage my relationships.เกี่ยวกับบางครั้งที่ฉันทำลายความสัมพันธ์ของตัวเอง Home Is the Place (2009)
How was I to know if I threw you a party you'd sabotage it?ฉันจะไปรู้ได้ไง ว่าฉันจัดงาน ปาร์ตี้ดีๆแห่งปีให้เธอ แล้วเธอจะทำลายมันหรอ Remains of the J (2009)
SAMCROhassabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Albification (2009)
I don't think Clay sabotaged Caracara.ฉันคิดว่าไม่ใช่ฝีมือเคลย์ วางเพลิงคาราคาร่า Balm (2009)
Sam Crow has sabotaged every major development effort that's come through Charming.พวก SAMCRO ได้บ่อนทำลาย ในทุกๆความพยายามการพัฒนาที่สำคัญ ที่มาสู่ชาร์มมิ่ง Smite (2009)
So you think what... that somebody sabotaged the plant and killed all these people?งั้นคุณก็คิดว่า มีบางคนทำลายโรงงาน และฆ่าคนพวกนี้ Desert Cantos (2009)
AM I SABOTAGING YOUR DREAM PROM?ว่าฉันทำลายงานพรอมในฝันของนายน่ะหรอ? Valley Girls (2009)
WITH NELLY YUKI'S NAME. HE'S SABOTAGING ME.ทั้งช่อดอกไม้ ชุดของฉัน ลิโมซีน แล้วก็โรงแรม ใช่ไหม ? Valley Girls (2009)
Sabotage.ทำโดยเจตนา Roadkill (2009)
For the Nelly Yuki s.a.t. sabotage party.สำหรับงานปาร์ตี้ การทำลายคะแนน SAT ของ Nelly Yuki Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
The sue sylvester who has been obsessed With sabotaging your every move is now just a distant memory.ซู ซิลเวสเตอร์ ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับ การบ่อนทำลายนาย กลายเป็นอดีตไปแล้ว Mash-Up (2009)
Oh. So if you're not trying to sabotage me, then what is this?ถ้าเธอไม่ได้พยายามจะทำลายฉันแล้วนี่มันอะไร The Freshmen (2009)
Which means that she had motive to try to sabotage his audition.ซึ่งหมายความว่าเธอมีแรงจูงใจ ที่จะทำลายการแสดงเพื่อคัดตัวของเขา The Plain in the Prodigy (2009)
Dr. Nayak, can you think of anyone who would want to steal your data or might want to sabotage you?ดร.นาแยคคุณพอคิดออก บ้างมั้ย ว่ามีใครบ้างที่อยาก ขโมยข้อมูลคุณไป หรือมีใครบ้างที่อยาก บ่อนทำลายคุณ? Dream Logic (2009)
What are you guys doing sabotaging Carter?และเธอสองคนละทำอะไร พยายามจะใส่ร้ายคาร์เตอร์ The Lost Boy (2009)
Playing the bad guy, the saboteur.ผู้ร้าย ที่ก่อวินาศกรรม Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
So no more sabotage, okay?ดังนั้นจึงไม่เกิดวินาศกรรม Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า? Advanced Criminal Law (2009)
People are staring. - Eric sabotaged me. - I was trying to save you.ขอร้องละ หยุดทำฉันขายหน้า ทีได้ไหม ดูสิคนมองกันใหญ่แล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Please. You, of all people, respect a well-Thought-Out sabotage.แหม คนเขานับถือคุณหลังจากโดนบ่อนทำลาย The Treasure of Serena Madre (2009)
For sabotaging me at cotillion.สำหรับการทำลายฉันที่คอทิลัน The Treasure of Serena Madre (2009)
For sabotaging me at cotillion.ในการที่จะทำลายฉันที่ Cotillion The Debarted (2009)
- You sabotaged our presentation. - Extermination virus. Nasty stuff.ไม่ต้องกังวล. G-Force (2009)
The drill's been sabotaged sir but we have reached the planet's core.ตอนนี้แท่นขุดโดนทำลายแล้วครับ แต่ว่าเราเจาะถึงแกนดาวแล้ว Star Trek (2009)
Well, she'd sabotage the whole operation.ดีเธอจะก่อวินาศกรรมการดำเนินการทั้งหมด Inception (2010)
Used the stones, and sabotaged our FTL drive.ใช้หินสื่อสาร และก่อวินาศกรรมกับเครื่องความเร็วแสง Sabotage (2010)
They sabotaged the ship.พวกมันก่อวินาศกรรมบนยาน Sabotage (2010)
You meddled around in my marriage, you terrorize the glee club, you continue to sabotage my relationship with Emma.คุณยุ่งกับ ชีวิตคู่ของผม คุณคุกคาม ชมรมร้องเพลง คุณบ่อนทำลาย ผมกับเอมม่า Funk (2010)
No more sabotage.เลิกก่อกวนกลั่นแกล้งกันซะที Chuck Versus First Class (2010)
Either way, for those of you who are willing to abandon the plot to sabotage me in my assistant managership, you're free to go.ยังไงก็ตาม สำหรับพวกนาย ใครที่จะถอนตัว จากการลอบทำลาย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการของฉัน Chuck Versus First Class (2010)
Actually... he worked as a spy for the Allies, sabotaging German research and- and smuggling scientific information to the Americans.ความจริงคือ เขาเป็นสายลับให้แอลลี่ส์ เป็นไส้ศึกพวกเยอรมัน The Bishop Revival (2010)
However, a separatist saboteurอย่างไรก็ตาม ผู้ก่อวินาศกรรมฝ่ายแบ่งแยก The Mandalore Plot (2010)
A mandalorian saboteur. you must be mistaken.ผู้ก่อวินาศกรรมชาวแมนดาลอเรี่ยน ท่านต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ The Mandalore Plot (2010)
Jimmy sabotaged that shipment, knowingly murdered two of our men, then that task I put on you is no longer covert.ว่าจิมมี่เป็นคนก่อวินาศกรรมการขนส่งสินค้า เจตนาฆ่าคนของเราถึง 2 คน จากนั้นพ่อจะให้ลูก ลงมืออย่างเปิดเผยได้ Fírinne (2010)
You want to explain to me why you sabotaged your deal?เธอมีอะไรจะอธิบายกับฉันไหม ทำไมเธอถึงทำลายข้อตกลงของตัวเอง The Push (2010)
All right, so we need to review the footage going back seven days before the sabotage, see if we can't find our man on his recce.เอาล่ะ งั้นเราจำเป็นต้องย้อนภาพบันทึกเทป กลับไปอีก 7 วันก่อน ก่อนที่จะเกิดเหตุก่อวินาศกรรม เผื่อว่าเราอาจจะไม่เห็นรถลาดตระเวนของเรา ผมขอฟังเสียง 999 อีกครั้งได้ไหม Episode #1.2 (2010)
Sounds like our saboteur may have gotten to the cadets.ฟังเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะเข้าถึง พวกนักเรียนแล้วนะ Death Trap (2010)
Please don't sabotage me.ได้โปรด อย่าบงการฉัน Mercury Retrograde (2010)
I called city college about transferring, and the Dean told me that he would get me in if I helped sabotage Greendale's launch.ฉันโทรไปหาทางวิทยาลัยซิตี้ เรื่องการโอนหน่วยกิต และคณบดีทางนั้นก็บอกว่าจะรับฉันเข้า ถ้าฉันช่วยเขาทำลายงานเปิดตัวยานของกรีนเดล Basic Rocket Science (2010)
Because I might black out and sabotage the ship without even knowing it.เพราะว่าฉันอาจหมดสติไป และก่อวินาศกรรม โดยที่ฉันไม่รู้ตัว เธอช่วยชีวิตฉันไว้ Trial and Error (2010)
Yeah, and not some subroutine that could sabotage the ship.ใช่ และไม่ใช่แค่ส่วนของคอมขนาดใหญ่เท่านั้น นั้นอาจหมายถึงการโจรกรรมยานลำนี้เลย Malice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, Example: นายกรัฐมนตรีควรจัดการกับการก่อวินาศกรรมอย่างจริงจังเสียที, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือการทำลายเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วินาศกรรม[N] sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
ก่อวินาศกรรม[V] sabotage, See also: undermine, overturn, destroy, wreck, Example: กลุ่มผู้ก่อการแสดงเจตนาที่จะก่อวินาศกรรมอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน
การก่อวินาศกรรม[N] sabotage, See also: wreck, Example: การก่อวินาศกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในอินเดียมีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน, Thai definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สิน สาธารณสมบัติ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเดือดร้อน หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert   FR: saboter
การก่อวินาศกรรม[n. exp.] (kān kø winātsakam) EN: sabotage   
เกี๊ยะ[n.] (kia) EN: wooden sandals ; wooden clogs   FR: sabots chinois [mpl]
กีบ[n.] (kīp) EN: hoof   FR: sabot [m]
กีบม้า[n. exp.] (kīp mā) EN: horse's hoofs   FR: sabot de cheval [m]
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsakam) EN: sabotage ; undermine ; overturn   
ก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรม[v. exp.] (kø winātsakam thāng utsāhakam) EN: sabotage the industrial production   
นักก่อวินาศกรรม[n. exp.] (nak kø winātsakam) EN: saboteur   FR: saboteur [m]
วินาศกรรม[n.] (winātsakam) EN: sabotage ; destruction   FR: sabotage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SABOTAGE    S AE1 B AH0 T AA2 ZH
SABOTEUR    S AE2 B AH0 T ER1
SABOTAGED    S AE1 B AH0 T AA2 ZH D
SABOTEURS    S AE2 B AH0 T ER1 Z
SABOTEURS    S AE2 B AH0 T AO1 R Z
SABOTAGING    S AE1 B AH0 T AA2 ZH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sabot    (n) (s a1 b ou)
sabots    (n) (s a1 b ou z)
sabotage    (v) (s a1 b @ t aa zh)
saboteur    (n) (s a2 b @ t @@1 r)
sabotaged    (v) (s a1 b @ t aa zh d)
sabotages    (v) (s a1 b @ t aa zh i z)
saboteurs    (n) (s a2 b @ t @@1 z)
sabotaging    (v) (s a1 b @ t aa zh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Holzschuh {m} | Holzschuhe {pl}sabot | sabots [Add to Longdo]
Sabotage {f}; Brandstiftung {f}incendiary [Add to Longdo]
Sabotage {f}sabotage [Add to Longdo]
Sabotageakt {m}act of sabotage [Add to Longdo]
Saboteur {m}saboteur [Add to Longdo]
sabotieren | sabotierend | sabotiertto sabotage | sabotaging | sabotaged [Add to Longdo]
sabotieren | sabotierend | sabotiert | sabotiert | sabotierteto ratten | rattening | rattened | rattens | rattened [Add to Longdo]
Sabotalerche {f} [ornith.]Sabota Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サボ[, sabo] (n) (1) sabot (fre [Add to Longdo]
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]
サボタージュ;サボタージ(ik)[, sabota-ju ; sabota-ji (ik)] (n,vs) work-to-rule (fre [Add to Longdo]
サボタージュ員[サボタージュいん, sabota-ju in] (n) (obsc) saboteur [Add to Longdo]
蝦蛄葉サボテン[しゃこばサボテン, shakoba saboten] (n) Christmas cactus; crab cactus [Add to Longdo]
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp,v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage [Add to Longdo]
怠業[たいぎょう, taigyou] (n) sabotage; slow-down tactics [Add to Longdo]
忍者[にんじゃ, ninja] (n) (See 忍術) ninja (persons in feudal Japan who used ninjutsu for the purposes of espionage, assassination, sabotage, etc.); (P) [Add to Longdo]
覇王樹;仙人掌[さぼてん;はおうじゅ(覇王樹);サボテン;シャボテン, saboten ; haouju ( haou ki ); saboten ; shaboten] (n,adj-no) (uk) (only the サボ, シャボ, etc. readings are from sabao) cactus (por [Add to Longdo]
妨害工作[ぼうがいこうさく, bougaikousaku] (n) sabotage [Add to Longdo]
妨害工作員[ぼうがいこうさくいん, bougaikousakuin] (n) saboteur [Add to Longdo]
妨業[ぼうぎょう, bougyou] (n) sabotage [Add to Longdo]
妨業員[ぼうぎょういん, bougyouin] (n) saboteur [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash, #23,901 [Add to Longdo]
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] wrecker; saboteur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
怠業[たいぎょう, taigyou] Sabotage, "Dienst_nach_Vorschrift" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sabot \Sa`bot"\ (s[.a]`b[=o]"), n. [F.]
   1. A kind of wooden shoe worn by the peasantry in France,
    Belgium, Sweden, and some other European countries.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) A thick, circular disk of wood, to which the
    cartridge bag and projectile are attached, in fixed
    ammunition for cannon; also, a piece of soft metal
    attached to a projectile to take the groove of the
    rifling.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sabot [sabo]
   hoof
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top