ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rotary club*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rotary club, -rotary club-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rotary Club(n) สโมสรโรตารี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rotary clubn. สโมสรโรตารี่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then who's gonna cover the power struggle down at the Rotary Club in Delray?แต่ตอนนี้ใครจะเขียนเรื่องอำนาจของ สโมสรโรตารี่ในเดลเรย์กันล่ะ Marley & Me (2008)
And the Rotary Club luncheon was charged for seven cases of wine, and only six showed up.แล้วก็งานเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงที่โรตารี่คลับก็ถูกคิดเงินไปเจ็ดทั้งๆที่ส่งไปแค่หก We All Deserve to Die (2010)
Figgins, allow me to introduce you to some friends of mine down at the Rotary Club.ฟิกกินส์ ให้ผมได้แนะนำตัวคุณ ..กับเพื่อนๆผมที่สโมสรโรตารี่ Pot O' Gold (2011)
I've rented it out to the Rotary Club.ฉันให้สมาคมโรตารีเช่าไปแล้ว Swan Song (2012)
Because I belong to the Greater Tampa Rotary Club myself, and I don't recall ever seeing you.เพราะตัวผมเองเป็นสมาชิกของ เกรทเทอร์แทมปาโรตารี่คลับ แต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นคุณ Live by Night (2016)
You'll end up tap-dancing at rotary clubs.Sie werden als Stepptänzerin in einem Rotary Club enden. King Kong (1976)
She said they're sort of like the, uh, Rotary Club.Sie sagte, das sei so ähnlich wie beim Rotary Club. Magic Bus (1983)
The chairman of Rotary Club, Mr Peter ChuAußerdem ist Herr Peter Chu und andere Vertreter des Rotary Clubs und Frau Diana Ling, Präsidentin der Frauenberufsvereinigung anwesend. The Killer (1989)
There was nothing goin' on at the Rotary Club.Und im Rotary Club war nichts los, und da hörte ich hiervon. Fletch Lives (1989)
I mean, I've never seen these guys before, but they're not exactly from the Rotary, if you know what I mean.Ich habe diese Typen noch nie vorher gesehen, aber sie sind nicht vom Rotary Club, wenn Sie wissen, was ich meine. Episode #2.12 (1991)
The New Rochelle Rotary Club has a history that goes back to 1919.Die Geschichte von New Rochelles Rotary Club geht bis ins Jahr 1919 zurück. Catch Me If You Can (2002)
I'm not a criminal. I'm a Medal of Honor winner. A member of the New Rochelle Rotary Club.Ich bin kein Verbrecher, ich habe einen Orden, bin Mitglied des örtlichen Rotary Clubs. Catch Me If You Can (2002)
The Rotary board of directors are coming to dinner at my house.Der Vorstand vom Rotary Club kommt heute Abend zum Essen zu mir. Wir sind dann zwölf. The Green Butchers (2003)
You know Holger from Rotary, don't you?Du kennst doch Holger vom Rotary Club? The Green Butchers (2003)
They had dinner with the Wachtmanns the night before they were killed.Sie waren bei Wachtmanns zu Gast. Ich kenne sie aus dem Rotary Club. Lisa? Bröderna (2005)
Watching the girl of my dreams with a man who spends weekends spinning Justin Timberlake for the Ladies Rotary.Das Mädchen meiner Träume mit einem Mann zu sehen, der seine Wochenenden damit verbringt Justin Timberlake für den Ladies Rotary Club aufzulegen. Episode #1.1 (2005)
Her husband's a VP belongs to the Rotary Club, doesn't get tickets.Ihr Mann ist Vizepräsident einer Versicherung, Mitglied im Rotary Club, hatte noch nie einen Strafzettel. The Stranger (2006)
- He used to be head of the rotary club.- Er war der Vorsitzende vom Rotary Club. Sin City (2007)
I'm getting an award tomorrow at the rotary club.Ich bekomme Morgen eine Auszeichnung im Rotary Club. Dress Big (2007)
Only if you've never seen the women of the rotary club.Nur wenn du noch nie die Frauen im Rotary Club gesehen hast. Dress Big (2007)
Yeah, rotary club, golf membership.Ja, Rotary Club, Golf-Mitgliedschaft. The Tap-Out Job (2009)
And the Rotary Club luncheon was charged for seven cases of wine, and only six showed up.Dem Rotary Club wurden sieben Kisten Wein berechnet, aber nur sechs wurden geliefert. We All Deserve to Die (2010)
The daughter works in real estate, member of the Rotary Club...Arbeitet als Immobilienmakler, Mitglied des Rotary Club... Second Degree (2013)
Because I belong to the Greater Tampa Rotary Club myself, and I don't recall ever seeing you.Ich selber bin ja im Tampa Rotary Club, aber da hab ich noch nie einen von Ihnen beiden gesehen. Live by Night (2016)
He's gonna go to the pancake breakfasts, ballparks, Rotary clubs, whatever it is.Er wird zu den Pfannkuchenfrühstücken, zu Baseballspielen, in Rotary Clubs gehen. Part 18 (2016)
Rotary Club.- Im Rotary Club. The Right Side of Paradise (2017)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扶轮社[Fú lún shè, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] Rotary Club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロータリークラブ[ro-tari-kurabu] (n) Rotary Club; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Rotary Club
   n 1: a group of businessmen in a town organized as a service
      club and to promote world peace [syn: {Rotary Club},
      {Rotary International}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top