หรือคุณหมายถึง %rigorousneß%?
Search result for

*rigorousness*

(4 entries)
(0.0304 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rigorousness, -rigorousness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f}rigorousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigorous \Rig"or*ous\, a. [F. rigoureux, LL. rigorosus. See
   {Rigor}.]
   1. Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no
    abatement or mitigation; scrupulously accurate; exact;
    strict; severe; relentless; as, a rigorous officer of
    justice; a rigorous execution of law; a rigorous
    definition or demonstration.
    [1913 Webster]
 
       He shall be thrown down the Tarpeian Rock
       With rigorous hands.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We do not connect the scattered phenomena into their
       rigorous unity.            --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; intense; inclement; as, a rigorous winter.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent. [Obs.] "Rigorous uproar." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mathematics, Logic) Adhering scrupulously and exactly to
    accepted principles; hence, logically valid; as, a
    rigorous proof.
    [PJC]
 
   Syn: Rigid; inflexible; unyielding; stiff; severe; austere;
     stern; harsh; strict; exact.
     [1913 Webster] -- {Rig"or*ous*ly}, adv. --
     {Rig"or*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*rigorousness *

 


  

 
rigorousness
 • ความเข้มงวด: ความแม่นยำ [Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top