หรือคุณหมายถึง %rightneß%?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rightness*

R AY1 T N AH0 S   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rightness, -rightness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rightness[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, Syn. correctness, fairness
brightness[N] ความสว่าง, See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส, Syn. brilliant, Ant. darkness
uprightness[N] พฤติกรรมที่ซื่อตรง, Syn. honesty, integrity, Ant. dishonesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness

English-Thai: Nontri Dictionary
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luminance (brightness)ความสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ [ดาราศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To humans, it is like staring at the sun: a blinding brightness that conceals a source of great power.มันจะเหมือนการมองดวงอาทิตย์; ตามองไม่เห็น เพราะแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่. Ghost in the Shell (1995)
At first, the brightness was overwhelming, but I kept looking, forcing myself not to blink.ในตอนแรก แสงแดดจ้ายากจะต่อต้าน แต่ผมพยายามฝืนจ้องไว้ Pi (1998)
And then the brightness began to dissolve.บังคับตัวเองไม่ให้กระพริบตา จนแสงสว่างเริ่มหายไป Pi (1998)
I've found a brightness, it's always with meฉันได้เจอสิ่งล้ำค่า ที่จะอยู่กับฉันตลอดไป Spirited Away (2001)
All the brightness, and everything i hate.สู่แสงสีเจิดจรัส และทุกอย่างที่ข้าชิงชัง The Chronicles of Riddick (2004)
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า The Bad Fish Paradigm (2008)
wrapped in a blazing brightness.พันไว้เนียนๆน่ะสิ Agora (2009)
Why do the wanderers bury their brightness?ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่า งานฝีมือของเจ้าแสดงให้เห็นว่า Agora (2009)
In the brightness of my day. *In the brightness of my day. Albification (2009)
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ The Plimpton Stimulation (2010)
We had to show that we can measure the brightness of these stars,มันก็พบกับการจัดการ ที่ดีของความสงสัย และชุมชนวิทยาศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์จริงพูด ที่ไม่สามารถทำได้." Are We Alone? (2010)
BECAUSE IT'S ALWAYS THE SAME AMOUNT OF MASS JUST WHEN IT EXPLODES, AND SO IT MAKES THE SAME BRIGHTNESSเมื่อดาวเล็กน้อยใหญ่ กว่าดวงอาทิตย์ของเรา Beyond the Darkness (2010)
You can tell by looking but I'm naturally brightness itself.อย่างที่นายบอก ฉันนี่แหล่ะเจิดจ้าที่สุด Episode #1.3 (2010)
Wish I could make you see this brightness.Ι knоw, Ι knоw. Cloud Atlas (2012)
It will light up the night of the southern hemisphere with the brightness of a second moon.จะใส่ในการแสดงค่อนข้าง มันจะสว่างขึ้นคืนวันที่ซีกโลกใต้ Sisters of the Sun (2014)
But then a splendid new feature of the eye evolved a lens that provided both brightness and sharp focus.แต่แล้วคุณลักษณะ ใหม่ที่สวยงามของตาพัฒนา เลนส์ที่ให้ทั้งความสว่าง และความคมชัด Some of the Things That Molecules Do (2014)
When a supernova explodes, its brightness rivals that of its entire galaxy.คู่แข่งสว่างของมัน ที่กาแลคซีทั้งหมด Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Since the mass of the original star can fall within a wide range, its peak brightness as a supernova can also vary widely.เนื่องจากมวลของดาวเดิม สามารถตกอยู่ในช่วงกว้าง ความสว่างสูงสุดของการเป็นซูเปอร์โนวา Unafraid of the Dark (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightnessHe flipped/flicked the switch and threw the room into brightness.
rightnessThe brightness of her smile always makes me feel better.
rightnessThe brightness of the sky showed that the storm had passed.
rightnessThe lighting was set up to have the intensity controlled by one knob so you could produce the brightness as you want.
rightnessThe noonday sun beat down with dazzling brightness on the tennis court.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาส[N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความถูกต้อง[N] uprightness, See also: integrity, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, Example: การที่มนุษย์มีสำนึกเกี่ยวกับความถูกต้อง ทำให้มนุษย์มีความซับซ้อนที่ไม่สามารถให้คำตอบได้
ความใส[N] brightness, See also: clearness, limpidity, transparency, translucency, Syn. ความกระจ่าง, ความใสสะอาด, Example: ความใสของน้ำทำให้มองเห็นปลาทุกตัวที่ว่ายอยู่
ภาณุ[N] light, See also: brightness, rays of light, Syn. แสงสว่าง, แสง
วิภา[N] ray, See also: light, splendour, brightness, clearness, lustre, Syn. รัศมี, แสงสว่าง, ความสุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เวโรจน์[N] brightness, See also: prosperity, progress, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสดใส, ความสุกใส, Notes: (บาลี)
อาภา[N] light, See also: brightness, ray, Syn. อาภาส, แสง, รัศมี, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาภาส[N] light, See also: ray, brightness, Syn. อาภา, รัศมี, แสงสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาโลก[N] light, See also: brightness, Thai definition: แสงสว่าง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอภาส[N] brightness, See also: brilliance, Thai definition: ความสุกใส, ความเปล่งปลั่ง, Notes: (บาลี)
ชาลา[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความรุ่งเรือง, ความสว่าง, เปลวไฟ
กาลเทศะ[N] propriety, See also: suitability, balance, rightness, appropriateness, Syn. ความเหมาะสม, ความสมควร, ความเหมาะเจาะ, Example: เราต้องรู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรอะไรไม่ควร, Thai definition: ความควรและไม่ควร, Notes: (สันสกฤต)
ความรุ่งโรจน์[N] glory, See also: brilliance, brightness, splendor, Syn. ความรุ่งเรือง, ความก้าวหน้า, ความเจริญรุ่งเรือง, Example: พรรคเคยผ่านความรุ่งโรจน์ถึงกับเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาแล้ว
ช่วงสิทธิ์[N] get one rightness by the law
ความแจ่ม[N] brightness, See also: clearness, brilliant, Syn. ความชัด, ความแจ่มชัด, ความชัดเจน, Ant. ความคลุมเครือ
ความรุ่งเรือง[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Ant. ความตกต่ำ, Example: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ความรุ่งเรือง[N] flame, See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance, Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Ant. ความตกต่ำ, Example: เมืองละโว้หรือลพบุรีเป็นนครใหญ่ ที่มีความรุ่งเรืองกว่าบรรดาเมืองอื่นๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป
ความสว่าง[N] brightness, See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance, Ant. ความมืด, Example: ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งความสว่างในเวลากลางวันได้ลบหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงสิทธิ์[v.] (chūangsit) EN: get one rightness by the law   
ความสว่าง[n.] (khwām sawāng) EN: brightness ; light ; brilliance ; clearness ; flame   FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; éclat [m]
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsat sutjarit) EN: uprightness   
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHTNESS    R AY1 T N AH0 S
BRIGHTNESS    B R AY1 T N AH0 S
FORTHRIGHTNESS    F AO1 R TH R AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rightness    (n) rˈaɪtnəs (r ai1 t n @ s)
brightness    (n) brˈaɪtnəs (b r ai1 t n @ s)
uprightness    (n) ˈʌpraɪtnəs (uh1 p r ai t n @ s)
downrightness    (n) dˈaunraɪtnəs (d au1 n r ai t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
明亮[míng liàng, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, ] brightness, #8,865 [Add to Longdo]
清明[Qīng míng, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] Qingming or Pure Brightness, 5th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-19th April; the Qingming festival (Pure brightness or tomb-sweeping), 4th-6th April, #16,595 [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, ] brightness of sun; splendor, #18,826 [Add to Longdo]
清明节[Qīng míng jié, ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Qingming (Pure brightness or tomb-sweeping) festival, beginning of April in China, September in Japan, 3 day long celebration for the dead, #26,262 [Add to Longdo]
光亮度[guāng liàng dù, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] brightness; luminosity, #89,346 [Add to Longdo]
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehrlichkeit {f}forthrightness [Add to Longdo]
Geradheit {f}uprightness [Add to Longdo]
Helligkeit {f}brightness [Add to Longdo]
Helligkeitssteuerung {f} am Monitorbrightness control [Add to Longdo]
Richtigkeit {f}rightness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ブライトネス[, buraitonesu] (n) brightness [Add to Longdo]
輝度[きど, kido] (n) brightness; clearness; luminance; (P) [Add to Longdo]
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P) [Add to Longdo]
光輝[こうき, kouki] (n) brightness; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
晃曜[こうよう, kouyou] (n) dazzling brightness [Add to Longdo]
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality [Add to Longdo]
雪明り;雪明かり[ゆきあかり, yukiakari] (n) brightness of snow; reflected light of snow; (by) snow light [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) brightness; (2) clarity; acumen; (3) power of vision [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness [Add to Longdo]
明度[めいど, meido] (n) brightness; lightness [Add to Longdo]
融朗[ゆうろう, yuurou] (n) brightness; clearness [Add to Longdo]
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness [Add to Longdo]
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輝度[きど, kido] brightness, luminance [Add to Longdo]
明るさ[あかるさ, akarusa] brightness, luminance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rightness \Right"ness\, n. [AS. rihtnes.]
   Straightness; as, the rightness of a line. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   2. The quality or state of being right; right relation.
    [1913 Webster]
 
       The craving for rightness with God.  --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top