ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rias*

   
204 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rias, -rias-
English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Triassic[ADJ] เกี่ยวกับยุคภูเขาไฟระเบิด
psoriasis[N] โรคผิวหนังที่มีลักษณะแดงเป็นวง, Syn. itch
satyriasis[N] การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ, Syn. lewdness
uncinariasis[N] พยาธิปากขอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
decrias(ดิไคร'อัล) n. การประนาฌ
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial
mydriasisรูม่านตาขยาย
trichuriasisโรคพยาธิแส้ม้า
uncinariasis(อันซะนะไร'อะซิส) n. พยาธิปากขอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phthiriasis corporisการติดตัวหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriasisการติดโลน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phthiriasis capitisการติดเหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis linguae; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalisฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psoriasis buccalis; keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoplakia, oral; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucokeratosis; keratosis linguae; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sunstroke; heliosis; siriasis๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siriasis; heliosis; sunstroke๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenocoriasisภาวะม่านตาหรี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satyriasisอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของชาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oral leucoplakia; keratosis linguae; leucokeratosis; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acariasisโรคตัวไร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankylostomiasis; uncinariasis; uncinariosisโรคพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mydriasisรูม่านตาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichuriasisโรคพยาธิแส้ม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Triassic Periodยุคไทรแอสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
keratosis linguae; leucokeratosis; leucoplakia, oral; psoriasis buccalis; psoriasis linguaeฝ้าขาวในปาก (อาจกลายเป็นมะเร็ง) [มีความหมายเหมือนกับ leucoplakia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypochondriasisโรคคิดว่าตนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heliosis; siriasis; sunstroke๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncinariasis; ankylostomiasis; uncinariosisโรคพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncinariosis; ankylostomiasis; uncinariasisโรคพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxyuriasisพยาธิเส้นด้าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trichuriasisพยาธิแส้ม้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ascariasisพยาธิไส้เดือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clarias gariepinusปลาดุกเทศ [TU Subject Heading]
Clarias macrocephaulusปลาดุกอุย [TU Subject Heading]
Dirofilariasisโรคพยาธิหนอนหัวใจ [TU Subject Heading]
Psoriasisโรคสะเก็ดเงิน [TU Subject Heading]
Psoriasisโรคสะเก็ดเงิน

โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) เป็นโรคผิวหนังที่ไม่ติดต่อโดยการสัมผัสที่พบได้เกือบทุกภูมิภาคของโลกรวมทั้งประเทศไทย ผื่นที่เกิดขึ้นบนผิวหนังมีได้หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่พบบ่อยคือ ผิวหนังอักเสบกลายเป็นปื้นแดงขนาดใหญ่และมีขุยสีขาวคล้ายสีเงินอยู่บนผิวของปื้นแดง ตำแหน่งที่พบผื่นผิวหนังส่วนใหญ่เป็นบริเวณผิวหนังที่มีการเสียดสีเช่น แขน ขา เข่า ศีรษะ ศอก ผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีผื่นแดงเกิดขึ้นทั่วทั้งตัว บางรายเกิดเป็นตุ่มหนองกระจายทั่วตัว นอกจากอาการผิดปกติที่ผิวหนังยังสามารถพบอาการผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆ ได้อีกได้แก่ อาการผิดปกติของเล็บมือและเล็บเท้า และอาการข้ออักเสบ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ได้เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมอย่างเดียวแต่ต้องมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นร่วมด้วยได้แก่

1. ปัจจัยภายนอก
1.1 ปัจจัยทางเคมี ยาบางอย่างเมื่อรับประทานอาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยาต้านมาลาเรีย
1.2 ปัจจัยทางชีวะ จุลชีพชนิดต่างๆ ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้ เช่น เชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในคนสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงิน
1.3 ปัจจัยทางฟิสิกส์ การเสียดสี กด แกะเกา บริเวณผิวหนังอาจกระตุ้นให้ผื่นเกิดขึ้นและลุกลาม
2. ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้ป่วย เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน โรคที่เกิดกับอวัยวะภายในต่างๆ เช่น โรคตับ โรคไต สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้
3. ปัจจัยทางด้านจิตใจของผู้ป่วย ความเครียด โกรธง่าย หงุดหงิด นอนไม่หลับ สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคสะเก็ดเงินได้

การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีทั้งการใช้ยาทา ยารับประทาน ยาฉีด และการรักษาโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต
- ยาทา ได้แก่ ยาทาสเตียรอยด์ ยาทากลุ่มน้ำมันดิน ยาทากลุ่มแอนทราลินหรือดิทรานอล (anthralin or dithranol) ยาทากลุ่มกรดซาลิซิลิก (salicylic acid) ยาทากลุ่มแคลซิโพทริออล (calcipotriol) ยาทากลุ่มเรทินอล (retinol) ยาทาให้ผิวชุ่มชื้น
- ยารับประทาน ได้แก่ ยารับประทานเมโทเทร็กเซต (methotrexate) ยารับประทานเรทินอยด์ (retinoids) ยารับประทานไซโคลสปอริน (cyclosporin)
- ยาฉีด ได้แก่ ยาฉีดกลุ่มชีวสาร (biologic agents)

แหล่งข้อมูล
ป่วน สุทธิพินิจธรรม. (2553). โรคสะเก็ดเงิน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 270-291). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Arias-Stella Phenomenonไอริแอส-สเตลล่าฟีโนมีนอน [การแพทย์]
Ascariasisอัสคาริอาสิส; โรคพยาธิไส้เดือนแอสคาริส; พยาธิไส้เดือน, โรค; โรคพยาธิไส้เดือน; โรคพยาธิไส้เดือนตัวกลม; พยาธิไส้เดือนในลำไส้เล็ก; โรคพยาธิตัวกลม [การแพทย์]
Dirofilariasisไดโรฟิลาริเอซิส,ไดโรฟิลาริเอซิส,โรค,โรคพยาธิหัวใจ [การแพทย์]
Filariasisฟิลาริอาซิส,เท้าช้าง,โรค,โรคเท้าช้างในมนุษย์,ฟิลารีเอซิส,ฟิลลาริเอซิส,โรคฟีลาริเอซีส,โรคเท้าช้าง [การแพทย์]
Mydriasisม่านตาขยาย, รูม่านตาขยาย, การขยายม่านตา, ม่านตาขยายโต, ม่านตาโต, ม่านตาขยายและไม่ตอบสนองต่อแสง [การแพทย์]
Mydriasis, Fixedรูม่านตาขยายตายตัว [การแพทย์]
Mydriasis, Ocularออคิวลามัยดริอะซีส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Carcharodon carcharias. It's a great white.ชี่อคาร์ชาโรดอน คาร์ชาไรอัส มันคือฉลามขาว Jaws (1975)
Mine sings arias spouts poetry, proofsท้องฉันร้องเป็นเพลงย่ะ.. ท่องกลอนก็ได้ Saving Face (2004)
If it leds only for a while, Tiberias, it still has left.มันคงจะสงบได้สักพัก, ไทบิเรียส, ต่อไปมันก็เกิด. Kingdom of Heaven (2005)
Of course, Tiberias. Obviously.แน่นอน, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
Tiberias thinks me unpredictable.ไทบิเรียสคิดว่าข้าเดาใจยาก. Kingdom of Heaven (2005)
Tiberias knows more than the Christian should about Saladin's intentions!ซาลาดินจะบุกมาที่อาณาจักรนี้ ! ไทบิเรียสรู้มากกว่าพวกคริสเตียน เรื่องเจตนาของซาลาดิน! Kingdom of Heaven (2005)
An army of Jesus Christ which bears Holy Cross cannot be beaten! Has it come of Tiberias suggest that it could be?กองทัพแห่งพระเจ้าซึ่งมีกางเขนนำทัพ จะไม่พ่ายแพ้! Kingdom of Heaven (2005)
Sitten minä saan kunnian, Tiberias. Sinulla oil oma kunnian aikasi, vuosia sitten.- แล้วเราจะมีชัยชนะ, ไทบิเรียส. Kingdom of Heaven (2005)
It has some beautiful arias on it.ในนั้นมีเพลงเพราะๆด้วย Match Point (2005)
North of Asturias.ทางตอนเหนือของแอซตัวเรซ ค่ำคืนนี้ในบางเมือง... The Orphanage (2007)
Robert James Zacharias, manโรเบิร์ต เจมส์ แซ็คคาไรอัส Bobby Z (2007)
Walks into the embassy says his name is Robert James Zacharias says he's dying says he needs to speak with somebody so I'm on a plane prontoตอนเดินอยู่ในสถานทูต เขาบอกว่าชื่อโรเบิร์ต เจมส์ แซ็คคาไรอัส บอกว่ากำลังจะตาย Bobby Z (2007)
Good. Bobby Zachariasสวัสดี บ๊อบบี้ แซ็คคาไรอัส Bobby Z (2007)
Well, I'm so sorry for the inconvenience, Mr. Zacharias, but like I say, I've been busy.ก็ ฉันขอโทษที่มันไม่สะดวก คุณแซ็คคาไรอัส แต่ก็อย่างที่ฉันบอก ฉันยุ่งอยู่ Bobby Z (2007)
Nieves... nieves-- werias fends,man.ไม่รู้! ไม่รู้! เราเป็นเพื่อนกัน Good Fences (2007)
Loa loa filariasis.Loa loa filariasis. Last Resort (2008)
acostarias you with anyone.acostarias you with anyone. Quantum of Solace (2008)
So, this pregnant lady steps into my office, she's got psoriasis...ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์นี้ \ เป็นงานบริการของผม เธอเป็นโรคสะเก็ดเงิน Pilot (2009)
(laughs) You pregnant, and me with psoriasis oh. And one testicle that won't descend.คุณท้อง ส่วนผมเป็นโรคผิวแดง แถมมีอัณฑะข้างเดียว Vitamin D (2009)
Phantasmagorias are these amazing pre-cinema projected ghost shows invented in France, where the showman attempted to spook the audience using science magic.โชว์เกี่ยวกับผีอันน่าทึ่ง ในยุคก่อนที่จะมีภาพยนตร์ มันเริ่มขึ้นที่ฝรั่งเศส ที่คนแสดงพยายามทำให้คนดูกลัว Devil's Night (2010)
Okay, Marias.เอาหละ มาเรีย I Am Unicorn (2011)
Are we seeing more ethnic Marias today?เราจะได้เห็นมาเรียต่างด้าวอีกมั้ย I Am Unicorn (2011)
Marias.มาเรียน่ะ Asian F (2011)
I said that I like "Arias," then she made me some right away.ผมบอกว่าผมชอบ "Arias" จากนั้นเธอก็ให้นี่ผมมา A Thousand Days' Promise (2011)
Once, "La Tibideaux" stopped a performance of Medea at the Met because someone glanced at their watch while she was doing one of her "I'm killing my babies" arias.โอเค โอว ราเชล เธอรู้เรื่องความขี้โมโหของเจ้าหล่อน พอๆกับที่ชั้นรู้ Choke (2012)
And the rest... Can use the annex cafeterias, right?และคนอื่น ๆ จะต้องไปใช้ร้านค้าในภาค โอเค? Episode #1.2 (2012)
I gleaned from Yelp, you had great success when a santeriasuzy37 brought you a pair of leather slacks stained with chicken blood.ที่ผมได้จากเยลป์ คุณทำได้เยี่ยมมาก ตอนชานเทอเรียนซูซี่ 37 เอากางเกงหนังเปื้นเลือดไก่ The Parking Spot Escalation (2012)
It's not just a shark, Veronica, he's a Carcharodon carcharias.มันไม่ใช่แค่ปลาฉลาม, เวโรนิกา เขาเป็น Carcharias Carcharodon Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You know, don't ever eat in hospital cafeterias.รู้มั้ย อย่ากินในโรงอาหารของโรงพยาบาล We Are Family (2013)
This is the world of the late Triassic period about 200 million years ago.นี่คือโลกของรอบระยะเวลา ไทรแอสิค ปลาย ประมาณ 200 ล้านปีที่ผ่านมา คนที่แต่งตัวประหลาดน้อย? The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The sequence of volcanic eruptions that made these cliffs also led to the next mass extinction-- the one that ended the Triassic world.ที่ทำให้หน้าผาเหล่านี้นำไป สู่การต่อไปมวล การสูญพันธุ์ หนึ่งที่สิ้นสุดวันที่โลก ไทรแอสิค แต่ภัยพิบัติ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The Triassic extinctions offered one group that had been around for a while the chance to take center stage.ที่ได้รับรอบสำหรับขณะที่ โอกาสที่จะใช้เวทีกลาง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
I have three Marias!ฉันมีสาม มาเรียส The Magnificent Seven (2016)
You're always concerned about Gloria's feelings, you're never concerned about mine.Dich kümmern nur Glorias Gefühle, meine interessieren dich nicht. Together (1958)
In Maria's world, money is no recommendation.In Marias Welt ist Geld keine Empfehlung. Cowboy (1958)
Gloria's crime. Her life could be over because of me.Durch dieses Verbrechen wäre Glorias Leben vielleicht vorbei, es war meine Schuld. Back to the Wall (1958)
- Juan's sister's friends did likewise- Marias Freunde machten es genauso. Paris Belongs to Us (1961)
- Do you know Zacharias?- Kennen Sie ZachariasSaint-Tropez Blues (1961)
S. KRYLOV as Katasonov N. GRINKO as GryaznovKatasonow: Stepan Krylow Griasnow: Nikolai Grinko Ivan's Childhood (1962)
Captain Kholin and Colonel Gryaznov.Hauptmann Kholin und Oberstleutnant Griasnow. Ivan's Childhood (1962)
Tell Colonel Gryaznov I'm here. Now.Teilen Sie auf der Stelle Oberstleutnant Griasnow mit, dass ich hier bin. Ivan's Childhood (1962)
He has one of the best restaurants in Trastevere, where classy people go to eat, like actresses and lawyers.Er hat eine der besten Trattorias in Trastevere. Nur feine Leute gehen dort essen. Schauspieler, Anwälte. Mamma Roma (1962)
Years ago, when you were a young cavalry officer stationed at the palace in Alexandria under that Roman general.Vor Jahren, als Ihr als Offizier der Kavallerie... am Palast Alexandrias unter einem römischen General stationiert wart. Cleopatra (1963)
I saw you climbing down from Maria's room.Ich habe Sie aus Marias Zimmer klettern sehen. A Shot in the Dark (1964)
He shot the Spaniard, and put the gun in Maria's hand.Er tötete den Spanier und legte die Waffe in Marias Hand. A Shot in the Dark (1964)
Georges saw M Ballon climb out of Maria's window after the shooting.Georges sah Monsieur nach dem Schuss aus Marias Fenster steigen. A Shot in the Dark (1964)
- I put the gun in Maria's hand.- Ich legte die Waffe in Marias Hand. A Shot in the Dark (1964)
I saw you drag his body into Maria's room.Du brachtest den Toten in Marias Zimmer. A Shot in the Dark (1964)
Production designers Zurab MEDZMARIASHVILI, Nika KAZBEGIBildgestaltung - Surab MEDSMARIASCHWILI, Nika KASBEGI Father of a Soldier (1965)
The story of Jim begins when Queen Victoria's fleet of merchant ships served a vast empire of trade and commerce.Jims Geschichte beginnt, als Queen Victorias Flotte... v on Handelsschiffen in einem riesigen Reich ihr Gewerbe betrieb. Lord Jim (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIAS    AA1 R IY0 AH0 Z
URIAS    Y ER0 IY1 AH0 Z
FRIAS    F R IY1 AH0 Z
MURIAS    M Y UH1 R IY0 AH0 S
FARIAS    F EH1 R IY0 AH0 Z
ARIAS'S    AA1 R IY0 AH0 S AH0 Z
GALERIAS    G AE2 L ER0 IY1 AH0 Z
ZACARIAS    Z AA0 K AA0 R IY1 AH0 Z
PIZZERIAS    P IY2 T S ER0 IY1 AH0 Z
PSORIASIS    S ER0 AY1 AH0 S AH0 S
VICTORIAS    V IH0 K T AO1 R IY0 AH0 Z
ZACHARIAS    Z AE2 K ER0 AY1 AH0 S
CAFETERIAS    K AE2 F AH0 T IH1 R IY0 AH0 Z
CONFITERIAS    K AA2 N F AH0 T IH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arias    (n) ˈaːrɪəʴz (aa1 r i@ z)
victorias    (n) vˈɪktˈɔːrɪəʴz (v i1 k t oo1 r i@ z)
wisterias    (n) wˈɪstˈɪəʴrɪəʴz (w i1 s t i@1 r i@ z)
cafeterias    (n) kˌæfətˈɪəʴrɪəʴz (k a2 f @ t i@1 r i@ z)
hypochondrias    (n) hˌaɪpəkˈɒndrɪəʴz (h ai2 p @ k o1 n d r i@ z)
phantasmagorias    (n) fˌæntæzməgˈɒrɪəʴz (f a2 n t a z m @ g o1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛皮癣[niú pí xiǎn, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˇ, / ] psoriasis, #34,731 [Add to Longdo]
中生代[Zhōng shēng dài, ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄉㄞˋ, ] Mesozoic (geological era 250-65m years ago, covering Triassic 三疊紀|三叠纪, Jurassic 侏羅紀|侏罗纪 and Cretaceous 白堊紀|白垩纪, #49,026 [Add to Longdo]
娃娃鱼[wá wa yú, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄩˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus), #52,411 [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago), #81,486 [Add to Longdo]
大鲵[dà ní, ㄉㄚˋ ㄋㄧˊ, / ] giant salamander (Andrias japonicus), #87,963 [Add to Longdo]
印支期[Yìn Zhī qī, ˋ ㄓ ㄑㄧ, ] Indo-Chinese epoch (geol. period in early Triassic, c. 240 million years ago); Indosinian orogeny, #127,992 [Add to Longdo]
阿斯图里亚斯[Ā sī tú lǐ yà sī, ㄚ ㄙ ㄊㄨˊ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄙ, / ] Asturias, northwest Spanish autonomous principality on the bay of Biscay; ancient Spanish kingdom from which the reconquista was based, #237,398 [Add to Longdo]
奥维耶多[Ào wéi yē duō, ㄠˋ ㄨㄟˊ ㄧㄝ ㄉㄨㄛ, / ] Oviedo (Asturian: Uviéu), capital of Asturias in northwest Spain, #271,985 [Add to Longdo]
三迭纪[sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago); also written 三疊紀|三叠纪 [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
乾癣[gān xuǎn, ㄍㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] psoriasis [Add to Longdo]
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon [Add to Longdo]
大白鲨[dà bái shā, ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄕㄚ, / ] great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, / ] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑 [Add to Longdo]
食人鲨[shí rén shā, ㄕˊ ㄖㄣˊ ㄕㄚ, / ] man-eating shark; same as 大白鲨[da4 bai2 sha1], great white shark (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis [Add to Longdo]
Trias {n} [geol.]Triassic [Add to Longdo]
Pityriasis {f}; Kleienflechte {f} [med.]pityriasis [Add to Longdo]
Pupillenerweiterung {f}; Mydriasis {f} [med.]pupil dilation; pupillary dilation; mydriasis [Add to Longdo]
Schuppenflechte {f}; Psoriasis {f} [med.]psoriasis [Add to Longdo]
Liberiaschnäpper {m} [ornith.]Liberian Black Flycatcher [Add to Longdo]
Salvadoriastrild {m} [ornith.]Ethiopean Crimson-wing [Add to Longdo]
Froschwels {m}; Wanderwels {m} (Clarias batrachus) [zool.]walking catfish [Add to Longdo]
Gestreifter Schleimfisch {m}; Juwelen-Felshüpfer {m} (Salarias fasciata) [zool.] {adj}algae blenny; lawnmower blenny [Add to Longdo]
RIAS : Rundfunk im amerikanischen SektorRadio in the American Sector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]
エイリアス[, eiriasu] (n) alias [Add to Longdo]
エオラプトル[, eoraputoru] (n) eoraptor (late-Triassic dinosaur; Eoraptor lunensis) (lat [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
キャリアサイド[, kyariasaido] (n) {comp} carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[, kyariasensu] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
クリアストーリー[, kuriasuto-ri-] (n) clerestory; clearstory [Add to Longdo]
シリアス[, shiriasu] (adj-na,n) serious; (P) [Add to Longdo]
シリアスドラマ[, shiriasudorama] (n) serious drama [Add to Longdo]
シロワニ;サンドタイガーシャーク[, shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus) [Add to Longdo]
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae) [Add to Longdo]
トリアセテート繊維[トリアセテートせんい, toriasete-to sen'i] (n) triacetate fiber; triacetate fibre [Add to Longdo]
ニュクリアス[, nyukuriasu] (n) {comp} nucleus [Add to Longdo]
ノートリアス[, no-toriasu] (n) notorious [Add to Longdo]
フィラリア症[フィラリアしょう, firaria shou] (n) filariasis [Add to Longdo]
ポリアセタール[, poriaseta-ru] (n) polyacetal [Add to Longdo]
ポリアセチレン[, poriasechiren] (n) polyacetylene [Add to Longdo]
ミステリアス[, misuteriasu] (adj-na,n) mysterious; (P) [Add to Longdo]
ミズワニ[, mizuwani] (n) crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai) [Add to Longdo]
ミズワニ属[ミズワニぞく, mizuwani zoku] (n) Pseudocarcharias (sole genus of the family Pseudocarchariidae containing one species of crocodile shark) [Add to Longdo]
リアシート[, riashi-to] (n) rear seat [Add to Longdo]
リアス[, riasu] (n) Rias [Add to Longdo]
リアス式海岸[リアスしきかいがん, riasu shikikaigan] (n) deeply indented coastline; rias coastline [Add to Longdo]
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide [Add to Longdo]
乾癬[かんせん, kansen] (n,adj-no) psoriasis [Add to Longdo]
襟足;えり足;衿足;領脚[えりあし, eriashi] (n) nape of neck; border of hair at back of neck [Add to Longdo]
穴子;海鰻(oK)[あなご, anago] (n) garden eel; conger eel (esp. the common Japanese conger, Conger myriaster) [Add to Longdo]
左足[ひだりあし, hidariashi] (n,adj-no) left foot [Add to Longdo]
三畳紀[さんじょうき, sanjouki] (n) Triassic (geol.) [Add to Longdo]
縞牛の舌;縞牛舌[しまうしのした;シマウシノシタ, shimaushinoshita ; shimaushinoshita] (n) (uk) zebra sole (Zebrias zebrinus) [Add to Longdo]
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching) [Add to Longdo]
真穴子[まあなご, maanago] (n) (uk) (See 穴子) common Japanese conger eel (Conger myriaster) [Add to Longdo]
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise) [Add to Longdo]
折り悪しく;折悪しく[おりあしく, oriashiku] (adv) unfortunately; at a bad time; at an infortunate moment [Add to Longdo]
折悪しくして[おりあしくして, oriashikushite] (exp) unseasonably; inopportunely [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
煽り足[あおりあし, aoriashi] (n) scissors kick (swimming) [Add to Longdo]
送り足[おくりあし, okuriashi] (n) step out of the ring while carrying the opponent over the edge, not considered as loss (sumo) [Add to Longdo]
大山椒魚[おおさんしょううお;オオサンショウウオ, oosanshouuo ; oosanshouuo] (n) (uk) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
探り足[さぐりあし, saguriashi] (n) feel one's way (with one's feet) [Add to Longdo]
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding [Add to Longdo]
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis [Add to Longdo]
独り遊び;一人遊び[ひとりあそび, hitoriasobi] (exp) playing alone [Add to Longdo]
莫大小;目利安[めりやす;メリヤス;メリアス, meriyasu ; meriyasu ; meriasu] (n) knitting (spa [Add to Longdo]
半割;半裂[はんざき;ハンザキ, hanzaki ; hanzaki] (n) (uk) (See 大山椒魚) Japanese giant salamander (Andrias japonicus) [Add to Longdo]
頬白;画眉鳥;黄道眉[ほおじろ;ほほじろ(頬白);ホオジロ;ホホジロ, hoojiro ; hohojiro ( hoo shiro ); hoojiro ; hohojiro] (n) (1) (uk) meadow bunting (species of passerine, Emberiza cioides); (2) (頬白 only) (obsc) (See 頬白鮫) great white shark; white pointer (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]
頬白鮫[ほおじろざめ;ほほじろざめ;ホオジロザメ;ホホジロザメ, hoojirozame ; hohojirozame ; hoojirozame ; hohojirozame] (n) (uk) great white shark; white pointer (Carcharodon carcharias) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
ニュクリアス[にゅくりあす, nyukuriasu] nucleus [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
左足[ひだりあし, hidariashi] der_linke_Fuss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planaria \Pla*na"ri*a\, n.; pl. L. {Planari[ae]}, E. {-rias}.
   [NL. See {Planary}.] (Zool.)
   Any species of turbellarian worms belonging to {Planaria},
   and many allied genera. The body is usually flat, thin, and
   smooth. Some species, in warm countries, are terrestrial.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top