ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*revival*

R IH0 V AY1 V AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: revival, -revival-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revival(n) การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revival(n) การทำให้ฟื้นคืนชีพ, See also: การทำให้มีพลังใหม่, Syn. rebirth, resurrection
revivalism(n) การฟื้นฟูใหม่
revivalist(n) ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่, See also: ผู้ฟื้นฟูศรัทธาใหม่, Syn. preacher, missionary, evangelist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู, การคืนชีพ, การทำให้มีพลังอีก, การนำมาใช้อีก- S. renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
revival(n) การฟื้นฟู, การคืนชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revivalการกลับคืนมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revival of willการรื้อฟื้นพินัยกรรมเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Revival"?Revival? The Few Who Dare (2017)
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง Day of the Dead (1985)
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
"Bad Moon Rising" by Creedence Clearwater Revival"Bad Moon Rising" by Creedence Clearwater Revival In My Time of Dying (2006)
Credence Clearwater Revival.เครเดนซ์ เคลียวอเทอร์ รีไววอล Live Free or Die Hard (2007)
Just when we're all required to play our part in the national revival.ในขณะที่พวกเราทุกคน ต้องทำหน้าที่ฟื้นฟูประเทศ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Just rehearsing for the revival of evita.แค่กลับมาได้ยินการกลับมาของเอวิต้า House Divided (2009)
Folks in my support group have been going to this revival serviceดนตรีแนวพื้นบ้านของกลุ่มสนับสนุนของฉัน เป็นการช่วยเหลือบำบัดผู้ป่วยโรคนี้ Fa Guan (2009)
When we did it back in '93, the disco revival was in its heyday.ยุคฉัน ปี'93 เป็นยุครุ่งเรืองของดิสโก้ Showmance (2009)
We hit the revival theater downtown for the midnight show of Rocky Horror.เราจะฟื้นฟูโรงละครขึ้นมาใหม่ ในเมือง ตอน เที่ยงคืน สำหรับการแสดง The Rocky Horror Glee Show (2010)
Hey, if I may interrupt the Chuck Norris revival with some logic...เอ่อ ถ้าฉันจะขอขัดจังหวะ อะไรสักหน่อย สักหน่อยนะ As You Were (2010)
We saw Love Story at the Revival Theater.เราไปดู Love Story ที่โรงละครริไววัลด้วยกัน Blame It on the Alcohol (2011)
'It's a '60s, '70s, and '80s revival night at Anfield.ในยุค '60s, '70s และ '80s คืนแห่งการคืนชีพที่แอนฟิลด์ Will (2011)
But the revival house across the street is showing It's a Wonderful Life, so pretty sure we'll clean up when it gets out.แต่ที่ศูนย์ฟื้นฟูตรงข้ามถนนนั่น เป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์มาก ดังนั้นจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะได้กำไรเมื่อเราออกมา Extraordinary Merry Christmas (2011)
For him, the keys to life extension, to reversing death itself, were within reach, so he would never give up his chance at revival.สำหรับเขา กุญแจสำคัญของการยืดชีวิต ก็คือการเปลี่ยนความตายทันที เขาจะไม่พลาดโอกาสเพื่อการคืนชีพแน่ๆ Head Case (2011)
There's a revival theater in the village that's showing of mice and men this weekend.มีโรงหนังกลับมาเปิดใหม่ ฉายเรื่อง ชายกับหนู Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)
From revival, we proceed to the hygiener.ехріrе іn аn еndіng thаt іѕ flаt аnd іnаnе bеyоnd bеlіеf." Cloud Atlas (2012)
Always knocks you right out. [ Chuckles ] [ Creedence Clearwater Revival's "Bad Moon Rising" plays ]เปิดทีไรนายหลับปุ๋ยทุกที แฟรงก์ Out with the Old (2012)
But I wouldn't have gotten that chorus gig in the revival ofWorking แน่ๆ ถ้าเธอไม่เคี่ยวเข็ญขนาดนั้น The New Rachel (2012)
It's a Tudor Revival house, which means it was built in the 1940s.นี่เป็นบ้านไสตล์ทิวเดอร์ แสดงว่าสร้างในยุค 1940 Through the Looking Glass (2012)
She scored the coveted role of temptress Lola in a high-profile revival of Damn Yankees.เธอได้แสดงบทนางยั่วชื่อ โลล่า ใน บทละครที่ได้รับความนิยมเรื่อง Damn Yankees Britney 2.0 (2012)
I don't know if you heard, but apparently the revival of "Funny Girl" is having open auditions.ฉันไม่รู้ว่าเธอได้ยินรึเปล่า ว่า Funny Girl จะเปิดให้ออดิชันน่ะ Diva (2013)
Um, well, we're going to the double feature of All About Eve and Showgirls at the revival house if you want to come with us.เอ่อใช่ เราจะไปดูหนังควบ เรื่อง All About Eve กับ Showgirls ที่ The Rivaval House จะมาด้วยกันมั้ยอ่ะ .. I Do (2013)
And Rachel got an audition to play Fanny Brice in a Broadway revival of Funny Girl, to fulfill her dream of playing Fanny Brice in a Broadway production of Funny Girl.เพื่อแสดงเป็น แฟนนี่ ไบรส์ ในละครเพลงฉบับใหม่ของ Funny Girl เพื่อเติมเต็มความฝัน ที่อยากแสดงเป็น แฟนนี่ ไบรส์ ในละครเพลง Funny Girl Sweet Dreams (2013)
I mean, it's a revival in the sticks.มันเป็นโชว์เก่า เอามาแสดงใหม่ Behind the Red Curtain (2013)
I saw the revival of Camelot three times... four, if you include the bootleg that my friend Kurt has, so...ฉันดูเรื่องคามีลอทมาสามรอบ อันที่จริงก็สี่นะคะ ถ้านับที่ ดูในแผนปลอมของเคิร์ทเพื่อนฉัน Love, Love, Love (2013)
Its revival the plan.แผนนี้เป็นไปได้ Man of Steel (2013)
There's a revival of Sorry, Wrong Number at the Film Forum.มีหนังน่าสนใจเรื่อง ขอโทษ หมายเลขผิด ที่โรงฟอรั่ม Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Someone said they saw her in New York, starring in a revival of The Fantasticks.มีคนบอกว่าเห็นเธอที่นิวยอร์ค เป็นนักแสดงอยู่ที่คณะแฟนตาสติกส์ Paper Towns (2015)
Neo-Nazis, skinheads, anti-Semites, SS revival groups, all kinds of assorted riffraff.นีโอนาซีสกินเฮด, ป้องกัน Semites กลุ่มเอสเอสฟื้นฟู ทุกชนิดของคนชั้นตำสารพัน Denial (2016)
...where we quickly produced a revival of the Broadway smash Porgy and Bess.Und haben kurz ein Revival von Porgy und Bess produziert. Daddy's Home (1987)
The Winfield Revivalists.Die Winfield Revivalists. Fletch Lives (1989)
It's Disco Appreciation Night at the Coconut Teazer.Heute ist Disko-Revival-Abend im Coconut Teazer. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Grunge is due for a revival, and I can get paid if I do the reviving.Grunge braucht ein Revival. Damit könnte ich gut Knete machen. Shorties in Love (2001)
Have a little tour, and then the two of you girls could go off and have fun, and the old folks can have a somber little dinner.Ich führe euch herum. Danach könnt ihr 2 losziehen, während wir Alten unser Revival-Abendessen genießen. Let the Games Begin (2002)
Let's see. I've got Creedence Clearwater Revival.- Ich habe Creedence Clearwater Revival. Those Are Strings, Pinocchio (2003)
We loved punk rock but we also loved Credence Clearwater Revival and we loved Slayer as much as we loved Public Enemy and so it seemed like things were gonna work.Wir mochten Punkrock, aber auch Credence Clearwater Revival, genauso wie Slayer und Public Enemy. Also schien es, dass es klappen könnte. Nirvana: Nevermind (2005)
We loved punk rock but we also loved Credence Clearwater Revival and we loved Slayer as much as we loved Public Enemy and so it seemed like things were gonna work.Wir mochten Punkrock, aber auch Credence Clearwater Revival, genauso wie Slayer und Public Enemy. Also schien es, dass es klappen könnte. Nirvana: Nevermind (2005)
They celebrated their revival as a mediocre band without any inspiration, without their own sound, as vegetables in the soup of the pop music of their days.Sie feierten ihr Revival als mittelmäßige Band ohne Inspiration, ohne eigenen Sound, als Gemüse in der Suppe des damals Gängigen. Grave Decisions (2006)
Creedence Clearwater Revival?Creedence Clearwater Revival? Live Free or Die Hard (2007)
Alice Fabian was herself a leading figure in the folk revival, achieving international success a few years before their first meeting in 1962.Alice Fabian war selbst eine führende Kraft des Folk-Revivals und hatte internationalen Erfolg, bevor sie sich 1962 kennenlernten. I'm Not There (2007)
There's talk of a Spice Girl reunion.Es gibt Gerüchte von einem Spice-Girls-Revival. Music and Lyrics (2007)
No, I was 16 when a neighborhood theater had a horror revival festival.Nein, ich war 16, als ein nahegelegenes Kino ein Horror- Revival-Festival feierte. Doppelganger (2007)
CCR CCR is short for Creedence Clearwater Revival.CCR, weiß du? Das ist die Abkürzung für Creedence Clearwater Revival. 20th Century Boys 3: Redemption (2009)
And that's why I get bent out of shape any time anybody tries to play "Pin the tail on the donkey" and the tail they're trying to pin on us is that this is some kind of revival antique show.Und deshalb schüttelt es mich immer, wenn jemand versucht, Topfschlagen zu spielen, und uns in den Topf zu stecken, dass dies eine Art antike Revival-Show sein soll. Iron Maiden: Flight 666 (2009)
I should never have pushed disco so hard. When we did it back in '93... the disco revival was in its heyday.Als wir den Song '93 gemacht haben, war das Disco-Revival in der Blüte. Showmance (2009)
When Jesus knew his time was near, when he knew he was gonna die when he knew they would not take that cup from his lips his thoughts were not upon his own.Als Jesus wusste, seine Zeit war gekommen, er würde sterben... JUGENDGRUPPE HOLY SAVIOR REVIVAL ...als er wusste, dass er diesen Becher nicht absetzen würde... galten seine Gedanken nicht ihm selbst. Faster (2010)
Retrouvez-nous chaque semaine... pour découvrir les énigmes de- S02E14 ~ ~ The Bishop Revival ~ ~ Übersetzt von ~ ~ siralos exizor ~ ~ Korrigiert von ~ ~ deadlikeme ~ The Bishop Revival (2010)
Song:Lied: "Susie Q" von Creedence Clearwater Revival Der kalte Himmel (2011)
We need to hold a reunion.- Wir feiern eine Revival-Party. Alyce Kills (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543
การรื้อ(n) revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai Definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้
การซ่อมแซม(n) repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai Definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[kān feūnfū] (n) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival
สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค[sathāpattayakam feūnfū Køthik] (n, exp) EN: Neo-Gothic architecture ; Gothic Revival architecture  FR: architecture néogothique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVIVAL R IH0 V AY1 V AH0 L
REVIVAL R IY0 V AY1 V AH0 L
REVIVALS R IY0 V AY1 V AH0 L Z
REVIVALIST R IY0 V AY1 V AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revival (n) rˈɪvˈaɪvəl (r i1 v ai1 v @ l)
revivals (n) rˈɪvˈaɪvəlz (r i1 v ai1 v @ l z)
revivalist (n) rˈɪvˈaɪvəlɪst (r i1 v ai1 v @ l i s t)
revivalists (n) rˈɪvˈaɪvəlɪsts (r i1 v ai1 v @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erweckung { f }; Wiederbelebung { f }revival [Add to Longdo]
Wiederaufführung { f }revival; rerun; restage [Add to Longdo]
Wiederbelebung { f }revival [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラム復興[イスラムふっこう, isuramu fukkou] (n) Islamic revival [Add to Longdo]
リバイバル[ribaibaru] (n, vs) revival; (P) [Add to Longdo]
リヴァイヴァル[rivaivaru] (n) revival [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n, vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n, vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
起死回生[きしかいせい, kishikaisei] (n) revival of the dead; recovering from a hopeless situation; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
再興[さいこう, saikou] (n, vs) revival; restoration; resuscitation [Add to Longdo]
再現[さいげん, saigen] (n, vs, adj-no) reappearance; reproduction; return; revival; (P) [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n, vs, adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]
産業再生[さんぎょうさいせい, sangyousaisei] (n) industrial revival or recovery [Add to Longdo]
中興[ちゅうこう, chuukou] (n, vs) restoration; revival; resurgence [Add to Longdo]
復活[ふっかつ, fukkatsu] (n, vs, adj-no) (1) revival (e.g. musical); come-back; (2) restoration; rebirth; resurrection; (P) [Add to Longdo]
復興[ふっこう, fukkou] (n, vs) revival; renaissance; reconstruction; (P) [Add to Longdo]
復興の気[ふっこうのき, fukkounoki] (n) signs of revival [Add to Longdo]
復古[ふっこ, fukko] (n, vs, adj-no) revival; restoration [Add to Longdo]
復古調[ふっこちょう, fukkochou] (n) revival or reactionary mood [Add to Longdo]
和食回帰[わしょくかいき, washokukaiki] (n) revival of Japanese food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revival \Re*viv"al\, n. [From {Revive}.]
   The act of reviving, or the state of being revived.
   Specifically:
   (a) Renewed attention to something, as to letters or
     literature.
   (b) Renewed performance of, or interest in, something, as the
     drama and literature.
   (c) Renewed interest in religion, after indifference and
     decline; a period of religious awakening; special
     religious interest.
   (d) Reanimation from a state of langour or depression; --
     applied to the health, spirits, and the like.
   (e) Renewed pursuit, or cultivation, or flourishing state of
     something, as of commerce, arts, agriculture.
   (f) Renewed prevalence of something, as a practice or a
     fashion.
   (g) (Law) Restoration of force, validity, or effect; renewal;
     as, the revival of a debt barred by limitation; the
     revival of a revoked will, etc.
   (h) Revivification, as of a metal. See {Revivification}, 2.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revival
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]
   2: an evangelistic meeting intended to reawaken interest in
     religion [syn: {revival}, {revival meeting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top