ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*resurgence*

R IY0 S ER1 JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: resurgence, -resurgence-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resurgence(n) การฟื้นคืน, See also: การกลับสู่สภาพ, Syn. recovery

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resurgence; riseจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rise; resurgenceจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This new resurgence is wholly different.แต่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ต่างออกไป Signs (2002)
Handing me a pamphlet on the resurgence of gonorrhea?-การให้หนังสือเล่มเล็กๆ เกี่ยวกับการรักษาโรคหนองใน... A Vision's Just a Vision (2008)
♪ Stargate Universe 2x10 ♪ Resurgence Original Air Date on November 30, 2010Stargate Universe S02 Episode10 "Resurgence" Resurgence (2010)
As I explained, I am in the midst of a career resurgence, okay?อย่างที่ฉันได้บอกไว้ ว่าฉันกำลังอยู่ระหว่าง การกลับมาผงาดอีกครั้ง เข้าใจใช่ไหม? Comeback (2011)
And she had a gift, the power of resurgence.และเธอมีพรสวรรค์ พลังแห่งการฟื้นฟู Bitchcraft (2013)
You have the power of resurgence.คุณมีพลัง การฟื้นคืน Boy Parts (2013)
The power of resurgence.พลังแห่งการคืนชีพ Boy Parts (2013)
No. You have the power of resurgence.ไม่ ก็เธอมีพลัง แห่งการฟื้นคืนนี่ The Axeman Cometh (2013)
Mayor's concerned about a resurgence in organized crime.ท่านนายกเทศมนตรี กังวลเรื่องการกลับมา ของขบวนการอาชญากรรม Endgame (2013)
♪ We built the Wall ♪ We built the pyramids ♪The Proton Resurgence The Proton Resurgence (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESURGENCE R IY0 S ER1 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resurgence (n) rˈɪsˈɜːʳʤəns (r i1 s @@1 jh @ n s)
resurgences (n) rˈɪsˈɜːʳʤənsɪz (r i1 s @@1 jh @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederaufleben { n }resurgence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
中興[ちゅうこう, chuukou] (n, vs) restoration; revival; resurgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resurgence \Re*sur"gence\, n.
   The act of rising again; resurrection.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resurgence
   n 1: bringing again into activity and prominence; "the revival
      of trade"; "a revival of a neglected play by Moliere"; "the
      Gothic revival in architecture" [syn: {revival},
      {resurgence}, {revitalization}, {revitalisation},
      {revivification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top