Search result for

*reps*

(57 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reps, -reps-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sitology; nutriology; sitiology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sitiology; nutriology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threpsis; nutrition๑. โภชนาการ๒. โภชนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
threpsology; nutriology; sitiology; sitologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutriology; sitiology; sitology; threpsologyโภชนวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition; threpsis๑. โภชนาการ๒. โภชนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erepsinอีเรปซิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So i'm gonna, uh, down some power bars, Knock off a few reps.งั้นผมขอไปยกเวท ออกกำลังสักหน่อย Acafellas (2009)
I suggest you call your union repsผมแนะนำให้พวกคุณ โทรหาตัวแทนสหภาพ Hello, Dexter Morgan (2009)
Not getting shivved today. Let's knock these reps out. Mmm!วันนี้ ห้ามใช้มีดเป็นอาวุธ ไปจัดการคนพวกนั้น อืม อืม Hot Tub Time Machine (2010)
because our free-falling reps have reached terminal velocity.ชื่อเสียงเรา กำลังดิ่งอย่างแรง Bad Reputation (2010)
And no overlap with sales reps.และไม่มีช่วงเวลาเปลี่ยนเจ้าเหลื่อมซ้อนกันด้วย The Internet Is Forever (2010)
Hospitals have a no-reps policy.โรงพยาบาลห้ามเซลขายยาเข้าไป Love & Other Drugs (2010)
Competing reps are not your friends. Okay, Knight.เซลคู่แข่งไม่ใช่เพื่อนนี่ ต่อไป หมอไนท์ Love & Other Drugs (2010)
Doctor only sees new reps who bring a lunch.คุณหมอจะพบเซลใหม่ ที่นำมื้อเที่ยงมาให้เท่านั้น Love & Other Drugs (2010)
It's way more than that. I've counted reps from 5 agencies.มันยิ่งไปกว่านั้นสิ ฉันนับตัวแทนได้จากตั้ง 5 หน่วยงาน Valhalla (2011)
PV reps came in and swapped them out.พีแอนด์วีได้เข้ามาสับเปลี่ยนมันออกไป Deadline (2011)
But even if the reps cleared out all the doctors' offices and hospitals, there's no way they got it all back.แต่ถึงแม้ว่าตัวแทนจะกวาดล้างมันออกไปจาก ร้านขายยาทั้งหมดและโรงพยาบาล ก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะได้มันคืนทั้งหมด Deadline (2011)
Are you one of our new sales reps?เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ของเราหรือเปล่า? Deadline (2011)
Pearson Hardman actually reps three of them.จริงๆแล้วแพร์สัน ฮาร์ทแมนเป็นตัวแทน3 ใน 6 คน The Choice (2012)
Classical acting majors are the preps.เมเจอร์ด้านการแสดงแบบคลาสสิค คือพวกลูกคุณหนู Sadie Hawkins (2013)
Red reps the followers of the Moon -- my peeps.สีแดงเป็นสมาชิกแห่งดวงจันทร์ พวกของฉัน LARP and the Real Girl (2013)
He can talk reps and curls, and I'll take a little look around.และผมจะเดินดูรอบๆสักหน่อย The Red Tattoo (2013)
Are they still looking for reps?นั่นล่ะที่คนจะพูดกัน Sexy Rollercoasters (2017)
My kid will start prepschooI soon...อีกหน่อยลูกฉันก็ต้องเข้าโรงเรียน.. Blues Harp (1998)
you get tired of doing reps at the gym... and bragging about your latest conquests and all the rest of your stupid, shallow little life?แล้วไปคุยที่ฟิตเนส เกี่ยวกับการทำดีให้กับไอ้งั่งคนนึง เพียงเพราะสงสาร Latter Days (2003)
You got your freshmen, ROTC guys, preps, JV jocks,จะมีโต๊ะเด็กใหม่ พวกหนุ่มๆ พวกคุณหนู,พวกตลก Mean Girls (2004)
If you don't give me fucking 12 reps,ถ้าไม่อนุญาตให้ฉัน Alpha Dog (2006)
While I do some reps?ตอนที่ผมช่วยตัวเอง The Ten (2007)
I want hourly sit reps from General McKenna.ขอรายงานจากนายพลแม็คเคนน่าทุกชั่วโมง Eagle Eye (2008)
L think Sonia would be better.Sonia Kreps kann das bestimmt besser. Les petites couleurs (2002)
You and Sonia?Und Sonia KrepsLes petites couleurs (2002)
Repsol polluted the area to such an extent that the Mapuche Indians lodged a complaint with international organizations.Die Verschmutzung durch Repsol in der Gegend... war so schlimm, daß die Mapuche-Indianer... bei internationalen... Organisationen Beschwerde erhoben. Social Genocide (2004)
Seven years ago, supposedly, Repsol decontaminated this area.Repsol hätte diesen Boden... vor 7 Jahren sanieren sollen. Social Genocide (2004)
Loma de la Lata, to the Repsol oil company.Loma de la Lata... für Repsol in der Tasche. Social Genocide (2004)
Maybe we ought to get little JD a few reps just in case.Vielleicht, sollten wir für den Fall den kleinen J.D. ein paar Reps (Anzahl an Snaps) kriegen lassen. How the Other Half Lives (2008)
Matt will take the reps.Matt wird die Reps bekommen. How the Other Half Lives (2008)
- Matt will take the reps.- Matt wird die Reps bekommen. How the Other Half Lives (2008)
Yeah, something about reps versus sets.Irgendwas über Reps gegen Sets. The Studio Job (2010)
When your plane went down, all the reps got a page and I just shot up my hand, 'cause I know you, said I wanted to come be the first face you'd see.Als dein Flugzeug abgestürzt ist, haben alle Reps 'ne Nachricht gekriegt und ich hab meine Hand gehoben, denn ich kenn dich und ich wollte das erste Gesicht sein, dass du siehst. Flight (2012)
I thought, you know, you had strep, and Tonya had strep, so I... Rose, I am so, so sorry.Ich dachte, du hast Streps und Tonya hatte Streps, also... We Are Never Ever Getting Back Together (2013)
Deposed or dead.- Die E-Reps? Sie haben mich in einen Wagen Richtung Westen gesetzt. The Opposite of Hallelujah (2014)
- Straight talk? - Yes.Sie haben rumgestänkert und die hohen Tiere der E-Reps in eine unangenehme Situation gebracht. The Opposite of Hallelujah (2014)
He was leaving Ducati for Repsol Honda, the team of his childhood hero, Mick Doohan.Er verließ Ducati und ging zu Repsol Honda, dem Team seines Helden aus der Kinderzeit, Mick Doohan. Hitting the Apex (2015)
Then you can work for Repsol Honda.Dann kannst du für Repsol Honda arbeiten. Hitting the Apex (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repsPlease send your sales reps to this new account.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPS    R EH1 P S
CREPS    K R EH1 P S
KREPS    K R EH1 P S
REPSOL    R EH1 P S AA0 L
STREPS    S T R EH1 P S
REPSHER    R EH1 P SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reps    (n) (r e1 p s)
preps    (n) (p r e1 p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streptokokkus {m} | Streptokokken {m}streptococcus; strep | streptococci; streps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレプシン[, erepushin] (n) erepsin [Add to Longdo]
撚翅[ねじればね;ネジレバネ, nejirebane ; nejirebane] (n) (uk) strepsipteran [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top