ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*repel*

R IH0 P EH1 L   
145 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: repel, -repel-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, Syn. drive off, repulse
repel[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse, reject
repel[VT] ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ, Syn. disgust, revolt
repeller[N] คนตีตัวออกห่าง
repellant[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง
repellent[ADJ] ซึ่งตีตัวออกห่าง, Syn. repulsive, repugnant
repel from[PHRV] ขับไล่จาก, Syn. repulse from
water-repellent[ADJ] ซึ่งกันน้ำได้, See also: ซึ่งน้ำไม่ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repel(รีเพล') vt. ขับไล่,ผลักออก,ตีกลับ,ต้านทาน,โต้กลับ,ด้านการซึมผ่าน,ยับยั้ง,ปฏิเสธ,ขจัด,ทำให้รังเกียจ vi. ขับไล่,ผลักออก,ทำให้รังเกียจ, See also: repellence,repelency n. repeller n., Syn. reject,refuse ###A. accept,attract
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

English-Thai: Nontri Dictionary
repel(vt) ขับไล่,ต้านทาน,ไม่ยอมรับ,ผลักไส,ปฏิเสธ
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Water repellentสารกันน้ำซึม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]
Insect Repellentsยาทาไล่แมลง, ยาฆ่าแมลง [การแพทย์]
Intrinsic Repellencyคุณภาพภายในของตัวยาเอง [การแพทย์]
Mosquito Repellentsยาทาผิวหนังกันยุง [การแพทย์]
Moth Repellentsยากันแมลง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์ Hero (1992)
I don't care if they're repelled all the way back to Tokyo.ฉันไม่สนหรอก ถึงพวกนั้นจะถูก ไล่กลับโตเกียวก็เถอะ Seven Years in Tibet (1997)
I was looking for Flesh-Eating Slug Repellent.กำลังหาซื้อยาไล่ตัวทากกินเนื้อ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's Flesh-Eating Slug Repellent. For the Mandrakes, you know.ยาไล่พวกทากกินเนื้อ สำหรับแมนเดรก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Luckily, a very simple charm exists to repel a boggart.โชคดีที่มีคาถาง่ายๆ ที่ใช้ไล่มันได้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Their blind conviction repels me from their church.การตัดสินสินโทษแบบผิดๆของพวกเค้า ขับไล่ชั้นจากโบสถ์ Silent Hill (2006)
Does it repel you?มันทำให้คุณต้องออกห่างไหม? No Such Thing as Vampires (2007)
It repels my dates sometimes.บางครั้งเวลาผมเดท No Such Thing as Vampires (2007)
"'It was only yesterday I repelled Lord Graham and his six million,""เมื่อวานฉันปฏิเสธลอร์ดเกรแชม กับเงินหกล้าน..." Becoming Jane (2007)
I literally repel technology now. I miss you.น่าขันพิลึก แม่ล่ะไม่ชอบเทคโนโลยีเลยจริงๆ Twilight (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
Green company, prepare to repel the enemyหน่วยกรีน เตรียมพร้อมขับไล่ศัตรู Cloak of Darkness (2008)
The enemy has been repelledศัตรูถูกขับไล่ออกไปหมดแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Evil spirits, I repel thee. Evil spirits, I repel thee!ขอขับไล่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ขับไล่ดวงวิญญาณทั้งหลาย Inkheart (2008)
People of our mighty state... join me in repelling the iron fist of the machine.คนของรัฐอันยิ่งใหญ่ของเรา เข้าร่วมฉันในการยับยั้งกำปั้น เหล็กของเครื่อง 9 (2009)
Yours is a bit more repellent, so if you want to try...คุณมันแย่ ถ้้าคุณแค่พยายาม Leap Year (2010)
That's penis repellent right there.คุณอยากได้ลายเซ็นผมมั้ย And Then There Were Fewer (2010)
Lock the place down with vamp repellent.ปิดตายที่นี่ด้วยยากันแวมไพร์ Family Matters (2010)
Your bracelet seemed to repel the darkness, not send it away.ทึ่กำไลของคุณสามารถทำลายความชั่วร้ายได้ อย่าทิ้งมันล่ะ Supergirl (2010)
It repels the fabric of space and time and would prevent gravity from crushing a wormhole.มันโหนผ้าของพื้นที่และเวลา และจะป้องกันไม่ให้แรงโน้ม ถ่วงจากการบดหนอน Is Time Travel Possible? (2010)
And the guys that repelled out of them were like commandoes.เหมือนเป็นพวกหน่วยจู่โจม Kill Jill (2010)
We, ever your servants ... will continue to defend you liberty and repel the forces that seek to take it from you.ว่าเราในฐานะผู้รับใช้.. ... จะยังปกป้องอิสรภาพของท่าน และต่อต้านทุกพลังที่พยายามจะพรากมันไปจากท่าน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
- Where am I supposed to find a tent? Repello Muggletum.โพรเทโก โททาลัม แล้วเราจะหาเต็นมาจากไหน Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
Repello Inimigotumรีเพลโล อินิมิโกทัม Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Repello....รีเพลโล... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Repello Inimigotumรีเพลโล อินิมิโกทัม Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I repel you with the power of Christ the Lord.ผมขอขับไล่คุณ ด้วยอำนาจแห่งพระองค์ Fright Night (2011)
It's one of the few forms of interaction with people that I don't find repellent.เป็นการโต้ตอบกับมนุษย์ไม่กี่รูปแบบที่ฉันไม่ว่าอะไรเท่าไหร่ The Herb Garden Germination (2011)
Would be repelled by the thought of being anything like her.จะถูกปฏิเสธจากความคิด ที่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเธอ The Kids Are Not All Right (2011)
And you would usually find that repellent, except you don't, because you like her.และพี่คงได้เห็นอีกแน่ นอกจากจะไม่ยอมรับ เพราะพี่ชอบแบลร์ เอ่อ The Kids Stay in the Picture (2011)
The light doesn't kill them, it only repels them.แสงไม่ได้ฆ่าพวกมัน มันแค่ขับไล่พวกมัน The Darkest Hour (2011)
Well, maybe there is, but to really understand their physiology and find a way to repel them, we'd need a live specimen.โอ้พระเจ้า อะไรอีกล่ะ? เรา... Instinct (2011)
We don't have a way to repel these creatures, but we might have a way to attract them.คุณไม่ต้องการมัลคอล์ม คุณทำได้ดี ตั้งแต่ก่อนเขาจะมา Instinct (2011)
Prepare to repel all boarders!เตรียมพร้อม กำจัดผู้บุกรุก The Adventures of Tintin (2011)
I am about to do something so repellent... that it sickens me to my very core.ออกไปให้พ้นจากที่นี่ Dark Shadows (2012)
Well, apparently, that's where your wife is... and that's the repellant gentleman who owns her.นี่ดูเหมือนเป็นที่เมียนายอยู่นั่น พูดอีกทีสุภาพบุรุษเลวนั่นเป็นเจ้าของหล่อน Django Unchained (2012)
Well, it is the reason why sheeps' wool repels water.นี่แหละเหตุผลที่ ขนแกะไม่ซับน้ำ Desperate Souls (2012)
A million men could have marched on these walls and a million men would have been repelled.ฮาร์รินฮาลสร้างขึ้นเพื่อ ต้านทานการโจมตีจากพื้นดิน คนเป็นล้านยกทัพมาตีกำแพงนี่ A Man Without Honor (2012)
I heard that you repelled the attacker.อาจารย์ชิโนฮาระ เป็นอะไรรึเปล่า? PTA rinji soukai (2012)
The highly praised teacher that repelling the attacker is me."เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมมิยามิยาม่า" อ้อ ข่าวนี้อาจจะไปไม่ถึงที่คุณอยู่ PTA rinji soukai (2012)
I want to know if it's just the ring that's repelling members of the fairer sex.ฉันอยากรู้ว่าแหวนนี้ จะทำให้สาวๆหายไปจริงเหรอ A Dance with Death (2012)
Ah, repellent.อ้าห์ .. ไว้ขับไล่ ไว้โต้กลับ Walk with Me (2012)
We have proof that someone was on the roof of Alicia's building and repelled down to her window.เราต้องการข้อพิสูจน์ ว่ามีบางคนอยู่บนหลังคา ของ ที่พัก อลิเซีย และ หย่อนตัวลงมา ที่พักของเธอทางหน้าต่าง The Politics of Time (2012)
I actually find sex repellent.ฉันไปถึงจุด\ ต่อต้านเซ็กซ์ Pilot (2012)
All that sexist repellent crap.เรื่องโกหกเกลียดเซ็กซ์นั่น Pilot (2012)
The theory is that we're training your body to be physically repelled by certain... triggers.ทฤษฎีก็คือเราจะฝึกร่างกายของคุณ ให้ปฏิเสธโดยมี ตัวกระตุ้นบางอย่าง I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I failed to mention that the giant enchanted the beanstalk to repel intruders.ข้าลืมบอกว่าเจ้ายักษ์นั่น ได้ร่ายมนต์ใส่ต้นถั่ว เพื่อขับไล่ผู้บุกรุก Tallahassee (2012)
That's the best news I've heard since I found out you can get high off insect repellent.นั่นคือข่าวที่ดีที่สุด ผมเคยได้ยินตั้งแต่ที่ผมพบ คุณจะได้รับสูงออกไล่แมลง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I must be the only woman in history that has to pretend to be a ditz to repel sexual attraction.วิชาการได้ผลนะ คุณหมอ ฉันคงเป็นผู้หญิงคนเดียว ในประวัติศาสตร์ SubterrFaenean (2013)
You want to hear about my latest monograph regarding the rhizome repellent gradient of Fae blood compared with human blood, especially when suspended in an isotonic solution?จากเลือดของเฟเมื่อเทียบกับเลือดของ มนุษย์เมื่อละลายในสาร ที่มีความดันเท่ากันเหรอ Confaegion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repelNo matter what I'm going to the beach! Towel and trunks. Insect repellant!
repelThe people could repel the invasion.
repelThere are plants that repel insects.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผละออก[V] repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
น่าสะอิดสะเอียน[V] be disgusting, See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant, Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, Example: ภาพฆาตกรรมในหนังสือพิมพ์ดูแล้วน่าสะอิดสะเอียน, Thai definition: ชวนให้คลื่นไส้อย่างรุนแรง ทั้งโดยตรงและโดยปริยายต่อสิ่งที่เร้าเร่งให้เกิดอารมณ์เช่นนั้น
ผลักไสไล่ส่ง[V] push away, See also: drive, exclude, repel, get rid of, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ผลักไส, ขับไล่, Example: เขารู้สึกเหมือนกับถูกผลักไสไล่ส่งให้ห่างอกพ่อแม่
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
ผละ[V] leave, See also: part with, desert, separate, forsake, repel, abandon, Syn. ละ, ทิ้ง, จาก, Example: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย, Thai definition: แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน
ผลักไส[V] push away, See also: get rid of, exclude, repel, Syn. ผลักไสไล่ส่ง, ขับไส, เสือกไส, Example: เธอพยายามผลักไสสามีให้ออกจากบ้านเพื่อแยกทางกันทุกวิถีทางแต่ก็ไร้ผล
มันไส้[V] dislike, See also: be repelled by, Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า, Ant. รัก, ชอบ, Example: คุณหญิงมันไส้แม่สะใภ้คนใหม่, Thai definition: ไม่ชอบใจการกระทำที่เกินสมควร
ยากันยุง[N] mosquito-repellent, Example: สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยในการเดินทางครั้งนี้, Count unit: กล่อง, ขด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by   FR: être dégoûté ; être écoeuré
ผละ[v.] (phla) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon   FR: s'en aller ; se détacher
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel   FR: refouler ; rejeter
ผลักไสไล่ส่ง[v. exp.] (phlak sai lai song) EN: push away ; drive ; exclude ; repel ; get rid of   
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer
ยากันยุง [n. exp.] (yā kan yung) EN: mosquito repellent ; mosquito coil   FR: insecticide qui tue les moustiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEL    R IH0 P EH1 L
REPELS    R IH0 P EH1 L Z
REPELLED    R AH0 P EH1 L D
REPELLED    R IH0 P EH1 L D
REPELLENT    R IH0 P EH1 L AH0 N T
REPELLING    R AH0 P EH1 L IH0 NG
REPELLENTS    R IH0 P EH1 L AH0 N T S
WATER-REPELLENT    W AO1 T ER0 R IH0 P EH1 L AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repel    (v) rˈɪpˈɛl (r i1 p e1 l)
repels    (v) rˈɪpˈɛlz (r i1 p e1 l z)
repelled    (v) rˈɪpˈɛld (r i1 p e1 l d)
repellent    (n) rˈɪpˈɛlənt (r i1 p e1 l @ n t)
repelling    (v) rˈɪpˈɛlɪŋ (r i1 p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] to resist; to repel; to refuse, #5,662 [Add to Longdo]
排斥[pái chì, ㄆㄞˊ ㄔˋ, ] to reject; to exclude; to eliminate; to remove; to repel, #8,957 [Add to Longdo]
击退[jī tuì, ㄐㄧ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to beat back; to repel, #24,573 [Add to Longdo]
驱除[qū chú, ㄑㄩ ㄔㄨˊ, / ] repel, #38,082 [Add to Longdo]
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, ] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another, #85,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstoß {f}repellency [Add to Longdo]
Abwehren {n}repelling [Add to Longdo]
Insektenschutzmittel {n}insect repellent [Add to Longdo]
Mückenschutz {m}; Mückenschutzmittel {n}mosquito repellent [Add to Longdo]
Ölabstoßungsvermögen {n}oil repellence [Add to Longdo]
Wasserabstoßungsvermögen {n}water repellence [Add to Longdo]
abstoßento repel [Add to Longdo]
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]
abwehren; abweisen; zurückweisen; zurückstoßen | abwehrend; abweisend; zurückweisend; zurückstoßend | abgewehrt; abgewiesen; zurückgewiesen; zurückgestoßen | er/sie wehrt ab; er/sie weist ab | ich/er/sie wehrte ab; ich/er/sie wies abto repel | repelling | repelled | he/she repels | I/he/she repelled [Add to Longdo]
flüssigkeitsabweisend {adj}liquid-repellent [Add to Longdo]
wasserabweisend; wasserabstoßend {adj}water-repellent [Add to Longdo]
weist zurückrepels [Add to Longdo]
widerlich; abstoßend; Ekel erregend {adj}repellent; repellant [Add to Longdo]
widerstehento repel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
蚊火[かび;かひ, kabi ; kahi] (n) (See 蚊遣り火) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation [Add to Longdo]
蚊遣り火;蚊燻り火[かやりび, kayaribi] (n) (See 蚊遣り) smoky fire to repel mosquitoes [Add to Longdo]
蚊遣器[かやりき, kayariki] (n) device to repel mosquitoes by fumigation [Add to Longdo]
蚊取り[かとり, katori] (n,adj-no) mosquito repellent [Add to Longdo]
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes [Add to Longdo]
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
撃退[げきたい, gekitai] (n,vs) repulse; repel (i.e. the enemy) [Add to Longdo]
鹿火屋;蚊火屋[かびや;かひや, kabiya ; kahiya] (n) (arch) (meaning uncertain) hut where a fire was kept to keep deer, wild boars, etc. away from fields; hut where a mosquito-repelling fire was kept [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
打ち払う;打払う[うちはらう, uchiharau] (v5u,vt) to brush away; to repel [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
弾き返す[はじきかえす, hajikikaesu] (v5s) to reject; to repel [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P) [Add to Longdo]
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P) [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P) [Add to Longdo]
反発力[はんぱつりょく, hanpatsuryoku] (n) repellent force; resiliency; elasticity [Add to Longdo]
防虫剤[ぼうちゅうざい, bouchuuzai] (n) insect repellent [Add to Longdo]
撥ね付ける;撥ねつける[はねつける, hanetsukeru] (v1,vt) to repel; to spurn [Add to Longdo]
撥水;発水[はっすい, hassui] (n,vs) water repelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repel \Re**pel"\ (r?-p?l"), v. t. [imp. & p. p. {Repelled}
   (-p?ld"); p. pr. & vb. n. {Repelling}.] [L. repellere,
   repulsum; pref. re- re- + pellere to drive. See {Pulse} a
   beating, and cf. {Repulse}, {Repeal}.]
   1. To drive back; to force to return; to check the advance
    of; to repulse as, to repel an enemy or an assailant.
    [1913 Webster]
 
       Hippomedon repelled the hostile tide. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They repelled each other strongly, and yet attracted
       each other strongly.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To resist or oppose effectually; as, to repel an assault,
    an encroachment, or an argument.
    [1913 Webster]
 
       [He] gently repelled their entreaties. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tu repulse; resist; oppose; reject; refuse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repel \Re*pel"\, v. i.
   To act with force in opposition to force impressed; to
   exercise repulsion.
   [1913 Webster] Repellence

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top