ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*reek*

R IY1 K   
278 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reek, -reek-
English-Thai: Longdo Dictionary
fenugreek(n ) ลูกซัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reek[N] กลิ่นเหม็น
creek[N] คลองเล็ก, See also: ลำธาร, Syn. stream, spring
creek[N] ช่องแคบ
Greek[N] กรีก, See also: ประเทศกรีก, ภาษากรีก
Greek[ADJ] เกี่ยวกับกรีก
reeky[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
reek of[PHRV] ส่งกลิ่นอบอวลด้วย, See also: คลุ้งไปด้วย (กลิ่น), Syn. reek with
reek of[PHRV] เต็มไปด้วย
reek with[PHRV] เต็มไปด้วย, Syn. reek of
Greek to me[IDM] เป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creek(ครีค) n. ลำคลอง,ลำธาร,อ่าวเล็ก ๆ ,ทางแคบระหว่างช่องเขา -Phr. (up the creek อยู่ในภาวะที่ลำบาก), Syn. streamlet,stream
greek(กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก
reek(รีค) n.,v. (ดม,ส่ง) กลิ่นรุนแรงที่ไม่ชวนดม,กลิ่นเหม็น,ไอ,ควัน vt. ใช้ควันอบ,ปล่อยควัน,ปล่อยไอ, See also: reekingly adv. reeky adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก
reek(n) กลิ่น,ไอ,ควัน
reek(vi) ฟุ้ง,ส่งกลิ่น,มีกลิ่น,มีควัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
creek๑. ลำธาร๒. อ่าวเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Greekศิลปะกรีก [TU Subject Heading]
Arts, Greekศิลปกรรมกรีก [TU Subject Heading]
Gods, Greekเทพเจ้ากรีก [TU Subject Heading]
Magic, Greekไสยศาสตร์กรีก [TU Subject Heading]
Mythology, Greekเทพปกรณัมกรีก [TU Subject Heading]
Philosophy, Greek (Modern)ปรัชญากรีกสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Crabs, Creekปูลำห้วย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reek.รีก Kill the Boy (2015)
Medic, pedic, zed oblique, orphic, morphic, dorphic, Greek.เมดิก เปดิก เซด โอบลีก โอฟิก โมฟิก โดฟิก กรีก Yellow Submarine (1968)
Greek letters. Alpha and...มีอักษรกรีก อัลฟ่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี The Godfather (1972)
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์ Oh, God! (1977)
In 1895 by a certain Helena Markos, A Greek immigrant,ในปี 1895 โดยคนที่มีชื่อว่าเฮเลนา มากอส, ผู้หญิงมาจากกรีก, Suspiria (1977)
There's an old mine shaft... way down by the-- by the end of Singer's Creek.มันมีทางลงเหมืองเก่าอยู่ ที่สุดปลายลำธารซิงเกอร์โน่น Phantasm (1979)
Well, then. I guess you're really up shit creek.ก็ เวลานั้น ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
Then I said, "I guess you're really up shit creek."ดังนั้นผมพูด ผมเดาว่าคุณเป็นไปตามคลองเล็ก ชิท โดยแท้จริง The Blues Brothers (1980)
He's just east of Smith's farm, headed towards Chapman Creek.เขาเพียงทิศตะวันออกฟาร์มของสมิธ มุ่งหน้าไปยังครีก แชปแมน First Blood (1982)
You've given us greek salad.-คุณส่งขยะอะไรมาก็ไม่รู้ Day of the Dead (1985)
I might as well speak Greek!ปล่อยให้ฉันพล่ามอยู่คนเดียว ! Cinema Paradiso (1988)
"Shit," I says, "it's Two Creeks, Texas."แล้วอุทานว่า"บ้าจัง" "นี่มันเมืองทูครีกในเท็กซัสนี่" Casualties of War (1989)
So about eight years ago I'm still in Two Creeks.จน 8 ปีที่แล้วฉันก็ยังอยู่ในทูครีก Casualties of War (1989)
In Greek.ในภาษากรีก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Or even ancient Greek?หรือภาษากรีก โบราณ? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They'd be up a creek if not for me. Fuck him! I want my money.คงเหลวเป็นน้ำถ้าไม่ได้ฉัน ช่างหัวแม่ง ฉันต้องการเงิน Goodfellas (1990)
Mr. Jones, the Greeks did not let their emotions rule their music.คุณ โจนส์, พวกกรีกไม่ใช่อารมณ์ เพื่อกำหนดดนตรีของพวกเขา. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Mmm, it reeks of children.- มันเป็นกลิ่นของเด็ก. Hocus Pocus (1993)
You're right. You're right. It's like a Greek myth.คุณพูดถูก มันเหมือนนิทานกรีก Don Juan DeMarco (1994)
It's exactly like a Greek myth.มันเหมือนนิทานกรีกเปี๊ยบเลย Don Juan DeMarco (1994)
The Greeks built temples.ชาวกรีกก็สร้างวัด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Is it Greek?มันเป็นภาษากรีก? The Birdcage (1996)
Where are my glasses? It is Greek.ที่แว่นตาของฉันคืออะไร มันเป็นภาษากรีก The Birdcage (1996)
Greek boys, actually. Uh, naked Greek boys.เด็กชายกรีกจริง เอ่อ, เด็กชายกรีกเปล่า The Birdcage (1996)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
It tortures the great Greek mathematician for weeks.ทรมานนักคณิตศาสตร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่ อยู่หลายวัน Pi (1998)
I'm afraid your three chapters form a raving morass that reeks of plagiarism.เกรงว่าผลงานการเขียนที่คุณส่งมา เข้าข่ายการขโมยความคิดของผู้อื่น Pola X (1999)
He's got the guts of a Greek god.- ใจกล้าดีจริงๆ The Legend of Bagger Vance (2000)
Your horse needs water. There's a creek up here.ม้าของคุณต้องกินนํ้า มีลำธารบนโน้น Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's human You reek of humanกลิ่นมนุษย์นี่ กลิ่นมนุษย์คลุ้งไปหมด อย่างนั้นเหรอ? Spirited Away (2001)
I blew off Greek week to study for the LSATs.ฉันงดงานสัปดาห์กรีกเพื่อติวสอบ แอลแซท Legally Blonde (2001)
Jeremy Creek. This is him 12 years ago.เจอมี ครีค นี่เป็นรูปตอน 12 ปีที่แล้ว Pilot (2001)
Because 12 years ago today, they chose Jeremy Creek as the scarecrow.เพราะว่าวันนี้เมื่อ 12 ปีที่แล้ว พวกเค้าเลือก เจอมี ครีค เป็นหุ่นไล่กา Pilot (2001)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
On Stone Creek... really?ที่ สโตน ครีก... . เหรอครับ... Latter Days (2003)
We're all going to the creek tonight.-เฮ้ Bob The Girl Next Door (2004)
You know what, give me the Greek alphabet.What did you say to me? give me the Greek alphabet. The Butterfly Effect (2004)
Well folks, it looks like we're up chocolate creek without a popsickle stick.งั้นเอางี้ , มันดูเหมือนว่าเราตกอยู่ใน สถานะการณ์ไม่มีทางเลือกซะแล้ว. Shrek 2 (2004)
He worked out his frustration with life on the creek every morning.เขาออกจากงานที่น่าเศร้าในชีวิต / มาอยู่ข้างลำธารทุกๆ เช้า The Notebook (2004)
To the ancient Greek, it was Empurios.ชาวกรีกโบราณเรียกว่าเอ็มพูเรียส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Hotel Breeker 'Pull over. He's getting out.(ลากมันออกมา มันกำลังหนีรอดไปได้) The Bourne Supremacy (2004)
- What Greek city hosted- เมืองไหนของประเทศกรีกที่เป็นเจ้าภาพ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Greek vowel, four letters, beginning with "I."เสียงสระภาษากรีก 4 ตัวอักษรNเริ่มต้นด้วยอักษร ที Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I can meet you at pine creek. Ennis Del Mar (DECEASED)เราไปเจอนายที่ห้วยสนได้นะ ลงชื่อ เอ็นนิส เดล มาร์ (ตีกลับ ผู้รับเสียชีวิต) Brokeback Mountain (2005)
Do you know he's never been to the Greek Islands.คุณรู้มั้ยเขาไม่เคยไปที่กรีกไอร์แลนด์เลย Match Point (2005)
You know, I bought Chris an ancient Greek fertility charm.รู้มั้ย ฉันซื้อวัตถุคุณไสย สมัยกรีกยังรุ่งเรืองให้คริสด้วย Match Point (2005)
Yes, ma'am, the time the cops chased us across Koreno's Creek.ใช่จ๊ะ ถึงเวลาที่โปลิศไล่จับพวกเราถึงช่องแคบโครีโน่ American Pie Presents: Band Camp (2005)
That's the greek mythological ferryman of the dead.มาจากเทวตำนานของกรีก/Nเป็นชื่อของทูตแห่งความตาย Compulsion (2005)
How about Andrew? It's greek for valiant.ชื่อแอนดรูเป็นไง ภาษากรีกแปลว่าเข้มแข็ง Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reekThe writer was descended from the Greek royal family.
reekThe company was really up shit creek when a fire destroyed all their computer discs.
reekThe Greeks used to worship several gods.
reekYou may be able to read the handwriting on the wall, but it is Greek to me.
reekDuring the Middle Ages, astronomers had clung to the theory of a Greek philosopher.
reekThe Roman football game was like the Greek game.
reekI don't know French, much less Greek.
reekI learned about Greek culture.
reekThe Greeks made theoretical models of geometry.
reekI could understand the first few sentences, but the rest of his speech was all Greek to me.
reekAchilles was an ancient Greek hero.
reekThe Greeks used to hold a big athletic meet.
reekI am not an Athenian, nor a Greek.
reekThis word is derived from Greek.
reekGreek is difficult to learn.
reekHe tried to learn Greek but soon got tired and gave it up.
reekIn 776 B.C. the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks chief god, Zeus.
reekDo you know any Greek myths?
reekThese technical terms derive from Greek.
reekHe is a Greek by birth.
reekShe pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
reekThis word comes from Greek.
reekThe ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.
reekIt's all Greek to me.
reekI can understand written Spanish just a little but spoken Spanish is Greek to me.
reekHis wife caught him out with that blonde and then he was really up shit creek without a paddle.
reekHe translated Homer from the Greek into English.
reekWe studied Greek culture from various aspects.
reekEinstein's theory of relativity is Greek to me.
reekHe has a smattering Greek.
reekHe seems to be at home in Greek literature.
reekIn the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
reekGreek philosophers placed value on democracy.
reekThe Greek often eat fish, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วย[N] brook, See also: stream, creek, Example: วันนี้หล่อนจะไปเก็บผักกูดตามริมห้วยมาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็น, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
โยน[N] Ionian, See also: Ionian Greece, Greek, Syn. โยนก, Thai definition: ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia, Notes: (บาลี)
ละหาน[N] brook, See also: rivulet, waterway, ditch, stream, creek, Syn. ธารน้ำ, ห้วงน้ำ, ห้วยละหาน, Example: ที่ตรงนี้มองเห็นละหานทอดยาวเป็นทางไกลออกไป, Count unit: แห่ง
สมัยกรีก[N] Greek time, Syn. ยุคกรีก, Example: ในสมัยกรีกโบราณเขาใช้นาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลา, Thai definition: สมัยตอนที่ชนชาติกรีกรุ่งเรือง
กรีก[N] Greek, Syn. ภาษากรีก, คนกรีก, ชาวกรีก, Example: มีสุภาษิตกล่าวว่าเมื่อจนแต้มให้พูดภาษากรีก เพื่อที่คนอื่นฟังแล้วจะไม่เข้าใจ
ขจร[V] spread, See also: diffuse, extend, be disseminated, reek, Syn. ฟุ้ง, กระจาย, แผ่กว้าง, แพร่, ฟุ้งกระจาย, Example: กลิ่นของบุหงารำไปขจรไปทั่วห้อง
คละคลุ้ง[V] smell, See also: stink, have an unpleasant odour, spread, reek to high heaven, Syn. คลุ้ง, Example: กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณนั้น, Thai definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)
ตุ่ยๆ[ADJ] smelly, See also: odorous, stinking, reeking, foul, Example: กางเกงตัวนี้มีกลิ่นตุ่ยๆ, Thai definition: กลิ่นเหม็นน้อยๆ
ตุๆ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ห้วยหนอง[N] brook, See also: creek, stream, rivulet, Syn. ห้วย, หนอง, Example: แมงดาตัวเล็กๆ มักอาศัยอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง, Count unit: ห้วย, Thai definition: แอ่งที่ขังน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
ห้วยหนอง[n. exp.] (hūay nøng) EN: brook ; creek ; stream ; rivulet   
ขจร[v.] (khajøn) EN: spread ; diffuse ; extend ; be disseminated ; reek   
คนกรีก[n. prop.] (khon Krīk ) EN: Greek   FR: Grec [m]
กรีก[adj.] (Krīk ) EN: Greek   FR: grec
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
ปรัชญากรีก[n. exp.] (pratyā Krīk ) EN: Greek Philosphy   FR: philosophie grecque [f]
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek   FR: fumer ; boucaner
สมัยกรีก[n. exp.] (samia Krīk) EN: Greek time   FR: Grèce antique [f]
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[n. exp.] (tamnān thēpphajāo Krīk-Rōman) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology   
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatham haeng krīk) EN: Greek civilization   FR: civilisation grecque [f]
โยน[n. prop.] (Yōn ) EN: Ionian ; Ionian Greece ; Greek   

CMU English Pronouncing Dictionary
REEK R IY1 K
GREEK G R IY1 K
CREEK K R IY1 K
REEKS R IY1 K S
CREEKS K R IY1 K S
GREEKS G R IY1 K S
CREEK'S K R IY1 K S
REEKING R IY1 K IH0 NG
NONGREEK N AA2 N G R IY1 K
ASHCREEK AE2 SH K R IY1 K
CREEKMUR K R IY1 K M ER0
NON-GREEK N AA2 N G R IY1 K
GOLDCREEK G OW1 L D K R IY2 K
FENUGREEK F EH1 N UW0 G R IY2 K
CREEKMORE K R IY1 K M AO0 R
RICHCREEK R IH1 CH K R IY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reek (v) rˈiːk (r ii1 k)
Greek (n) grˈiːk (g r ii1 k)
creek (n) krˈiːk (k r ii1 k)
reeks (v) rˈiːks (r ii1 k s)
Greeks (n) grˈiːks (g r ii1 k s)
creeks (n) krˈiːks (k r ii1 k s)
reeked (v) rˈiːkt (r ii1 k t)
reeking (v) rˈiːkɪŋ (r ii1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tào, ㄊㄠˋ, ] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ), #616 [Add to Longdo]
[pài, ㄆㄞˋ, ] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926, #945 [Add to Longdo]
[chuān, ㄔㄨㄢ, ] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China, #3,450 [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] triumphant; victorious; chi (Greek letter Χχ), #4,228 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧ, / 谿] creek, #5,501 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ), #5,757 [Add to Longdo]
[Pān, ㄆㄢ, ] surname Pan; Pan, faun in Greek mythology, son of Hermes, #8,053 [Add to Longdo]
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, / ] to turn; to wrench; button; nu (Greek letter Νν), #10,973 [Add to Longdo]
血腥[xuè xīng, ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ, ] reeking of blood; bloody (events), #11,173 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] phonetic fei or fi; surname Fei; elegant; phi (Greek letter Φφ), #13,756 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] stream; creek, #24,180 [Add to Longdo]
柏拉图[Bó lā tú, ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ, / ] Plato (c. 427-c. 347 BC), Greek philosopher, #30,336 [Add to Longdo]
[miào, ㄇㄧㄠˋ, / ] surname Miao; mu (Greek letter Μμ), #32,523 [Add to Longdo]
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Venus (mythology, Greek goddess of love), #36,738 [Add to Longdo]
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, / ] alpha (Greek letter Αα), #39,478 [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me, #40,774 [Add to Longdo]
城邦[chéng bāng, ㄔㄥˊ ㄅㄤ, ] a city state (Greek polis), #46,198 [Add to Longdo]
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher, #46,217 [Add to Longdo]
周作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution, #46,385 [Add to Longdo]
桂冠[guì guān, ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] laurel; victory garland (in Greek and western culture), #51,064 [Add to Longdo]
希腊神话[Xī là shén huà, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Greek mythology, #51,659 [Add to Longdo]
贝塔[bèi tǎ, ㄅㄟˋ ㄊㄚˇ, / ] beta (Greek letter Ββ), #62,062 [Add to Longdo]
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西 / 西] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics), #69,814 [Add to Longdo]
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, ] Diana (goddess in Greek mythology), #77,009 [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me, #97,005 [Add to Longdo]
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables, #98,515 [Add to Longdo]
西塔[xī tǎ, ㄒㄧ ㄊㄚˇ, 西] theta (Greek letter Θθ), #98,979 [Add to Longdo]
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence, #109,088 [Add to Longdo]
欧米伽[ōu mǐ gā, ㄡ ㄇㄧˇ ㄍㄚ, / ] omega (Greek letter Ωω), #115,543 [Add to Longdo]
卡帕[kǎ pà, ㄎㄚˇ ㄆㄚˋ, ] kappa (Greek letter Κκ), #117,118 [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成, #120,850 [Add to Longdo]
伽马[gā mǎ, ㄍㄚ ㄇㄚˇ, / ] gamma (Greek letter Γγ), #125,684 [Add to Longdo]
欧几里德[Ōu jǐ lǐ dé, ㄡ ㄐㄧˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Euclid of Alexandria (c. 300 BC), Greek geometer and author Elements 幾何原本|几何原本, #131,509 [Add to Longdo]
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, / ] Greek alphabet, #138,053 [Add to Longdo]
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, ] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami, #147,633 [Add to Longdo]
阿瑞斯[Ā ruì sī, ㄚ ㄖㄨㄟˋ ㄙ, ] Ares, Greek god of war; Mars, #159,963 [Add to Longdo]
希腊文[Xī là wén, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] Greek literature, #181,970 [Add to Longdo]
赫尔墨斯[Hè ěr mò sī, ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄛˋ ㄙ, / ] Hermes (Greek god), #190,583 [Add to Longdo]
克西[kè Xī, ㄎㄜˋ ㄒㄧ, 西] xi or ksi (Greek letter Ξξ), #192,575 [Add to Longdo]
泽塔[zé tǎ, ㄗㄜˊ ㄊㄚˇ, / ] zeta (Greek letter Ζζ), #192,618 [Add to Longdo]
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, ] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa, #203,769 [Add to Longdo]
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology, #215,274 [Add to Longdo]
伊塔[yī tǎ, ㄧ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #219,612 [Add to Longdo]
艾塔[ài tǎ, ㄞˋ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη), #223,157 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] become watery; creek, #234,796 [Add to Longdo]
阿多尼斯[Ā duō ní sī, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄙ, ] Adonis, figure in Greek mythology, #244,106 [Add to Longdo]
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, / ] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc, #268,705 [Add to Longdo]
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom, #270,985 [Add to Longdo]
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, ] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King, #311,084 [Add to Longdo]
阿里斯托芬[Ā lǐ sī tuō fēn, ㄚ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄣ, ] Aristophanes (c. 448-380 BC), Greek comic playwright, #365,551 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank {m}reek [Add to Longdo]
Altgriechisch {n}Old Greek [Add to Longdo]
Bockshornklee {m} [bot.]fenugreek [Add to Longdo]
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]
Flüsschen {n}; Bach {m} | Flüsschen {pl}creek | creeks [Add to Longdo]
Geschenk {n}; Gabe {f} | Geschenke {pl}; Gaben {pl} | trügerisches Geschenkgift | gifts | Greek gift [Add to Longdo]
Rauch {m}reek [Add to Longdo]
dampfendreeky [Add to Longdo]
gerauchtreeked [Add to Longdo]
rauchendreeking [Add to Longdo]
rauchtreeks [Add to Longdo]
nach etw. stinken | stinkend | gestunken | er/sie/es stinktto reek of sth. | reeking | reeked | he/she/it reeks [Add to Longdo]
Das kommt mir Spanisch vor.That's Greek to me. [Add to Longdo]
Ich verstehe nur Bahnhof. [ugs.]It's all Greek to me. [Add to Longdo]
Grieche {m}; Griechin {f}Greek; Grecian [Add to Longdo]
griechisch {adj}Greek; Grecian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アマゾン[, amazon] (n,adj-no) (1) the Amazon river; (2) Amazon (woman of Greek mythology) [Add to Longdo]
アレス[, aresu] (n) Ares (Greek god) [Add to Longdo]
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife) [Add to Longdo]
カオス(P);ケーオス;ケイオス[, kaosu (P); ke-osu ; keiosu] (n) (カオス is from Greek [Add to Longdo]
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
キタラ[, kitara] (n) kithara (ancient Greek musical instrument) (gre [Add to Longdo]
ギリシャ語;ギリシア語[ギリシャご(ギリシャ語);ギリシアご(ギリシア語), girisha go ( girisha go ); girishia go ( girishia go )] (n) Greek (language, word) [Add to Longdo]
ギリシャ神話;ギリシア神話[ギリシャしんわ(ギリシャ神話);ギリシアしんわ(ギリシア神話), girisha shinwa ( girisha shinwa ); girishia shinwa ( girishia shinwa )] (n) Greek mythology [Add to Longdo]
ギリシャ人;ギリシア人[ギリシャじん(ギリシャ人);ギリシアじん(ギリシア人), girisha jin ( girisha nin ); girishia jin ( girishia nin )] (n) Greek (person) [Add to Longdo]
ギリシャ正教;ギリシア正教[ギリシャせいきょう(ギリシャ正教);ギリシアせいきょう(ギリシア正教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ正教会;ギリシア正教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ正教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア正教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ彫刻;ギリシア彫刻[ギリシャちょうこく(ギリシャ彫刻);ギリシアちょうこく(ギリシア彫刻), girisha choukoku ( girisha choukoku ); girishia choukoku ( girishia choukoku )] (n) Greek sculpture [Add to Longdo]
ギリシャ哲学;ギリシア哲学[ギリシャてつがく(ギリシャ哲学);ギリシアてつがく(ギリシア哲学), girisha tetsugaku ( girisha tetsugaku ); girishia tetsugaku ( girishia tetsugaku )] (n) Greek philosophy [Add to Longdo]
ギリシャ美術;ギリシア美術[ギリシャびじゅつ(ギリシャ美術);ギリシアびじゅつ(ギリシア美術), girisha bijutsu ( girisha bijutsu ); girishia bijutsu ( girishia bijutsu )] (n) Greek art [Add to Longdo]
ギリシャ文字;ギリシア文字[ギリシャもじ(ギリシャ文字);ギリシアもじ(ギリシア文字), girisha moji ( girisha moji ); girishia moji ( girishia moji )] (n) Greek character; Greek characters [Add to Longdo]
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca) [Add to Longdo]
ギ神[ギかみ, gi kami] (n) Greek god or goddess [Add to Longdo]
クリーク[, kuri-ku] (n) (1) cleek (golf - type of fairway wood); (2) creek; waterway, including irrigation or drainage canal; (3) clique; (4) creak; (P) [Add to Longdo]
グリーキング[, guri-kingu] (n) {comp} greeking [Add to Longdo]
グリーク[, guri-ku] (n) (See ぎりしゃ) Greek [Add to Longdo]
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre [Add to Longdo]
シシュフォス[, shishufosu] (n) Sisyphus, Sisuphos, Greek mythology, from Homer's Odyssey [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
セイレーン;セイレン;セイレーネス[, seire-n ; seiren ; seire-nesu] (n) (セイレーネス is plural) siren (in Greek mythology) (grc [Add to Longdo]
ダフニス[, dafunisu] (n) Daphnis (in Greek mythology) [Add to Longdo]
ダフニスとクロエ[, dafunisu to kuroe] (exp) Daphnis and Chloe (in Greek mythology) [Add to Longdo]
デメテル[, demeteru] (n) Demeter (Greek goddess) [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
パンクラチオン[, pankurachion] (n) pankration (ancient Greek martial art) [Add to Longdo]
フェヌグリーク;フェニュグリーク[, fenuguri-ku ; fenyuguri-ku] (n) fenugreek [Add to Longdo]
ヘスティア[, hesuteia] (n) Hestia (Greek goddess) [Add to Longdo]
ヘファイストス[, hefaisutosu] (n) Hephaestus (Greek god) (gre [Add to Longdo]
ヘラ[, hera] (n) Hera (Greek goddess) [Add to Longdo]
ポリス[, porisu] (n) (1) police; (2) polis (ancient Greek city state) (gre [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
ラオコオン[, raokoon] (n) Laocoon (figure from Greek mythology) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,n-pref) (abbr) (See 希臘) Greece; Greek [Add to Longdo]
自然学[しぜんがく, shizengaku] (n) (See 自然哲学) physics (study of natural science in ancient Greek philosophy) [Add to Longdo]
酒臭い[さけくさい, sakekusai] (adj-i) reek of liquor [Add to Longdo]
据え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]
正教[せいきょう, seikyou] (n) orthodoxy; (Greek) orthodox church; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]
入り海;入海[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
入り江;入江[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]
不定過去[ふていかこ;ふじょうかこ, futeikako ; fujoukako] (n) {ling} aorist tense (Greek); past-perfective tense [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\ (r[=e]k), n.
   A rick. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, n. [AS. r[=e]c; akin to OFries. r[=e]k, LG. & D.
   rook, G. rauch, OHG. rouh, Dan. r["o]g, Sw. r["o]k, Icel.
   reykr, and to AS. re['o]can to reek, smoke, Icel. rj[=u]ka,
   G. riechen to smell.]
   Vapor; steam; smoke; fume.
   [1913 Webster]
 
      As hateful to me as the reek of a limekiln. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reek \Reek\, v. i. [imp. & p. p. {Reeked} (r[=e]kt); p. pr. &
   vb. n. {Reeking}.] [As. r[=e]can. See {Reek} vapor.]
   To emit vapor, usually that which is warm and moist; to be
   full of fumes; to steam; to smoke; to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Few chimneys reeking you shall espy.   --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      I found me laid
      In balmy sweat, which with his beams the sun
      Soon dried, and on the reeking moisture fed. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The coffee rooms reeked with tobacco.  --Macaulay.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top