Search result for

*recruiting*

(69 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recruiting, -recruiting-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recruitingการสรรหา [TU Subject Heading]
Recruiting and enlistmentการสรรหาและการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That your recruiting numbers are still coming up a little short.ว่าจำนวนทหารเกณฑ์ที่คุณกำลังจัดหามันยังน้อยเกินไป 24: Redemption (2008)
I was working at Siemens when I heard the SS was recruiting.ตอนนั้นฉันทำงานที่ซีเมนส์ ตอนได้ข่าวว่า SS กำลังหาคน The Reader (2008)
They run CEO and management training seminars, but really that's just a front for a FULCRUM recruiting facility.พวกเขาทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดการฝึกอบรมสัมมนา แต่จริงๆแล้ว มันเป็นแค่ฉากหน้า สำหรับการจัดหาที่ของ FULCRUM Chuck Versus the First Kill (2009)
Bill Bergey's head of recruiting.บิล เบอร์กี้ เป็นหัวหน้าในการรับคน Chuck Versus the First Kill (2009)
You guys must be way down on your recruiting quarter for the month.เที่ยวนี้โควต้ารับคนของคุณคงต่ำมากละสิท่า Star Trek (2009)
Tom Lemming Recruiting, please hold...Tom Lemming กำลังหาอยู่ครับ กรุณาถือสายรอสักครู่ The Blind Side (2009)
No, they're not gonna start recruiting until they hire a another coach.ไม่ พวกเขายีงไม่เปิดรับสมัคร จนกว่าพวกเขาจะจ้างโค้ชคนอื่นได้ The Blind Side (2009)
I think the price rise even more. I remember how hard it was the march when he was recruiting.ข้าก็ยังอยากให้มันแพงกว่านี้อยู่ดี ข้านึกถึงความทุกข์ทรมานตอนเดินขบวน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Colonel Flood, that gang is recruiting.โคโรเนล ฟลัดด์ แก๊งค์นั้นกำลังรับสมาชิกใหม่ Trouble (2010)
Is he recruiting more?เขาจะช่วยคนเพิ่มอีกหรือ? Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Calaveras have been on a recruiting spree.พวก Calaveras เข้าร่วมเป็นสามชิกด้วย Oiled (2010)
Jimmy's circle has been down in Newry, South Armagh, recruiting off the streets; broken kids.จิมมี่หมดอานาจในนิวรี่ เซาธ์อาร์แมกห์ หาพรรคพวกใหม่ตามท้องถนน ทำร้ายเด็ก Home (2010)
Recruiting.หาทหารเพิ่ม Lochan Mor (2010)
All the recruiting Jimmy's been doing down south.การรับทหารใหม่เพิ่มของจิมมี่ ทำให้เรื่องกลับตาลปัตร Lochan Mor (2010)
That's who Jimmy is recruiting?พวกนั้นเด็กที่จิมมี่เกณฑ์ทหารใหม่ใช่ไหม Turas (2010)
Let's just say... he's recruiting.เอาเป็นว่า เขากำลังระดมคนอยู่ Chuck Versus the Suitcase (2010)
She is a temporary employee in the company, a trainee hired through internet recruiting.เธอเป็นพนักงานชั่วคราวในบริษัท ที่ผ่านการสรรหาว่าจ้างฝึกอบรมทางอินเทอร์เน็ต Episode #1.12 (2010)
The design team is looking for an Art Director and recruiting for that position.มีผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์อยู่คนหนึ่ง จากทีมวางแผนที่โซลค่ะ Episode #1.13 (2010)
Is Eun Young recruiting...?อึนยองกำลังหาผู้จัดการ.. Episode #1.15 (2010)
Are they recruiting nuns for exorcists?พวกเขากำลังจะรับแม่ชีเป็นเวลาหมอผีด้วยเหรอ? The Rite (2011)
They're recruiting.เค้ารวบรวมคนอื่น X-Men: First Class (2011)
I hear you be recruiting a crew.ได้ยินว่าเ้จ้า รับสมัครลูกเรือ เหรอ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
He was recruiting for his own personal Armageddon.เขาได้สรรหาสำหรับ Armageddon ส่วนตัวของเขาเอง Drive Angry (2011)
He has a background in weapons engineering, ties to Syria, which is a hotbed for Al Qaeda recruiting.เพราะเขาเคยเป็นวิศวกรสร้างอาวุธให้กับซีเรียอัลกออิดะห์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักรบของ Countdown (2011)
- Well, you can tell Bishop that the hospital is off-limits for recruiting.เหรอ นายบอกบิชอพได้เลย ที่โรงพยาบาล ไม่ใช่ที่หาคน There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
You want help with your little recruiting plan?อยากให้ฉันช่วยเรื่องสร้างแวมไพร์อะไรนั่นเหรอ? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
- Who said anything about recruiting?ใครพูดเรื่องสร้างกองทัพให้นายฟัง? There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
The hospital is off-limits for recruiting.โรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ที่เปลี่ยนใคร The End of the World as We Knew It (2011)
I just remember my dad telling me about the day after Pearl Harbor was bombed, how thousands of guys, some of them as young as me, came flooding into the recruiting offices.ผมยังจำเรื่องที่พ่อผม เล่าให้ฟัง ถึงวันที่หลังจาก เพิร์ลฮาเบอร์โดนโจมตีได้ ผู้ชายหลายพันคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มเหมือนผม Eight Hours (2011)
I was recruiting and training volunteers and vaccinating entire villages.ฉันได้เป็นสมาชิกใหม่ได้คอยฝึกพวกอาสาสมัคร แล้วก็ได้ฉีดวัคซีนให้กับคนทั้งหมู่บ้าน Traffic (2011)
- Recruiting. Harvey.- เราต้องการจ้างคนเพิ่ม ฮาร์วีย์ Pilot (2011)
Can we please skip the recruiting?อย่าจับเด็กใหม่ไม่ได้เหรอ Pilot (2011)
Sir, we're not really recruiting new people right now.ท่าน เราไม่ได้จริงๆ การรับคนใหม่ได้ในขณะนี้ Ua Lawe Wale (2011)
But he was also recruiting assets, and spying on foreign nationals, and sending that information back to Langley.แต่เขายังทำหน้าที่เฟ้นหาสายลับที่มีแวว และสายลับต่างชาติ และส่งข้อมูลกลับไปยังแลงลีย์พิจารณา Sad Professor (2011)
I could not have done this without your recruiting skills, Abed.หากไม่ได้ทักษะการสรรหาของคุณ อาเบด Regional Holiday Music (2011)
Imagine someone recruiting runaways in your town and creating a child pornography ring.ลองจินตนาการถึงการสรรหาคนจรจัด ในเมืองของคุณ และการสร้างแหวนสื่อลามกอนาจารเด็ก. Disconnect (2012)
Recruiting minors could get you serious jail time.ผู้เยาว์การสรรหา คุณจะได้รับเวลาคุกร้ายแรง. Disconnect (2012)
They're recruiting one of my very own chancellors, trying to undermine my guardianship from the inside.พวกนั้นเอานายกฯ ของผมไปเป็นพวก พยายามทำลาย หน่วยปกครองของผมจากภายใน Whatever I Am, You Made Me (2012)
He's our best closer. Recruiting, your interviews are set up for tomorrow.นี้ฮาร์วี่ สเปคเตอร์ เขาเป็นทนายที่เก่งที่สุด She Knows (2012)
I hope this doesn't mean you're gonna put me in charge of recruiting.ฉันไม่คิดว่านั้นหมายความว่าคุณจะให้ผม She Knows (2012)
Harvard wants to rescind our on-campus recruiting privileges.ฮาร์วาร์ดต้องการจะยกเลิก สิทธิ์ในการสรรหา พนักงานใหม่ของเรา Meet the New Boss (2012)
So unless you want to find yourself recruiting SUNY Binghamton, you'll treat me with a little more respect.เว้นแต่ว่าคุณอยากจะพบว่าตัวเอง กำลังฟื้นฟู ซูนี บิงแฮมตัน อยู่ คุณควรจะปฏิบัติตัวกับฉัน ด้วยความเคารพมากกว่านี้หน่อย Meet the New Boss (2012)
I'm going to allow you to maintain your recruiting privileges because of the manฉันจะอนุญาตให้คุณรักษา สิทธิพิเศษของคุณไว้ เพราะชายคนที่ Meet the New Boss (2012)
They are recruiting followers even among your closest allies.มันกำลังแพร่หลายในหมู่ของผู้ศรัทธา แม้แต่ท่ามกลางพันธมิตรคนสนิทของท่าน Let's Boot and Rally (2012)
They're recruiting.เขากำลัง หาคนอยู่พอดี Matter of Time (2012)
We knew she was recruiting.เรารู้ว่าเธอหาสมาชิกใหม่ Consequences (2012)
He was responsible for recruiting thousands of child soldiers.เขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่อง เกณฑ์เด็กเป็นพันๆคน ให้มาเป็นทหาร The Survivor in the Soap (2013)
Sebastian's been recruiting them younger and dumber.เซบาสเตียนได้เข้าร่วมกับพวกมัน ทั้งที่ยังเด็กและไม่รู้อะไรเลย The Love Boat (2013)
Ladies and gentlemen, this is what we in the community college recruiting game call a "whale."8 ล้านดอลลาร์ คือรายได้ครอบครัวเขา ทุกๆท่าน นี่คือสิ่งที่เรา Economics of Marine Biology (2013)
Let's have a look at your recruiting video.มาดูวิดีโอเเนะนำตัวของคุณกันดีกว่า Into the Deep (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recruitingOur basketball team is recruiting tall boys.

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRUITING    R AH0 K R UW1 T IH0 NG
RECRUITING    R IY0 K R UW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recruiting    (v) (r i1 k r uu1 t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personalbeschaffung {f}recruiting; recruitment [Add to Longdo]
rekrutieren; ergänzen | rekrutierend | rekrutiertto recruit | recruiting | recruited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
縁故募集[えんこぼしゅう, enkoboshuu] (n) (1) recruiting (inviting application for) through personal connections; (2) private (stock) offering (subscription) [Add to Longdo]
青田刈り[あおたがり, aotagari] (n) (1) harvesting rice while it is still green; (2) (sens) recruiting students before a company is allowed to [Add to Longdo]
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P) [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] (n,vs) recruiting; taking applications; (P) [Add to Longdo]
募集費[ぼしゅうひ, boshuuhi] (n) recruiting expenses [Add to Longdo]
募兵[ぼへい, bohei] (n,vs) (military) recruiting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
招聘机构[zhāo pìn jī gòu, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] recruiting agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recruit \Re*cruit"\ (r?*kr?t"), v. t. [imp. & p. p. {Recruited};
   p. pr. & vb. n. {Recruiting}.] [F. recruter, corrupted (under
   influence of recrue recruiting, recruit, from recro[^i]/tre,
   p. p. recr[^u], to grow again) from an older recluter,
   properly, to patch, to mend (a garment); pref. re- + OF. clut
   piece, piece of cloth; cf. Icel. kl[=u]tr kerchief, E.
   clout.]
   1. To repair by fresh supplies, as anything wasted; to remedy
    lack or deficiency in; as, food recruits the flesh; fresh
    air and exercise recruit the spirits.
    [1913 Webster]
 
       Her cheeks glow the brighter, recruiting their
       color.                --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to restore the wasted vigor of; to renew in
    strength or health; to reinvigorate.
    [1913 Webster]
 
   3. To supply with new men, as an army; to fill up or make up
    by enlistment; as, he recruited two regiments; the army
    was recruited for a campaign; also, to muster; to enlist;
    as, he recruited fifty men. --M. Arnold.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top