ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*rearrangement*

R IY0 ER0 EY1 N JH M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rearrangement, -rearrangement-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rearrangement(n) การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal

English-Thai: Nontri Dictionary
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่,การจัดแจงใหม่,การจัดใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chromosome Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของยีน [การแพทย์]
Cope Rearrangementsการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในโมเลกุลตามแบบของโคป [การแพทย์]
DNA Rearrangementการสับเปลี่ยนตำแหน่งของดีเอ็นเอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, prearrangements have already been made in Albuquerque.หรือแบบที่เคยจัดการในอัลบูเกอร์ Little Miss Sunshine (2006)
Sorry about the rearrangement.โทษทีที่จัดห้องใหม่ Regional Holiday Music (2011)
They both were affected by the dark matter, and they were both admitted to the hospital showing symptoms of gene rearrangement mutation.ทั้งสองคนได้รับผล จากดาร์คแมตเตอร์ และพวกเขาก็ถูกส่ง ตัวเข้าโรงพยาบาล โดยลำดับพันธุกรรม มีการจัดเรียงใหม่ The Fury of Firestorm (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรื้อ(n) revival, See also: resurrection, recovering, rearrangement, Example: เทปชุดนี้เกิดจากการรื้อเพลงเก่ามาทำดนตรีใหม่, Thai Definition: การเอาขึ้นมาใหม่ เช่น การรื้อเรื่องที่ระงับไว้

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REARRANGEMENT R IY0 ER0 EY1 N JH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rearrangement (n) rˌiːərˈɛɪnʤmənt (r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t)
prearrangement (n) prˌiːərˈɛɪnʤmənt (p r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t)
rearrangements (n) rˌiːərˈɛɪnʤmənts (r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t s)
prearrangements (n) prˌiːərˈɛɪnʤmənts (p r ii2 @ r ei1 n jh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuordnung {f}; Reorganisation {f}rearrangement [Add to Longdo]
Umordnung {f} | Umordnungen {pl}rearrangement | rearrangements [Add to Longdo]
Vorausbestimmung {f}prearrangement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]
再整理[さいせいり, saiseiri] (n,vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]
再配置[さいはいち, saihaichi] (n) rearrangement; reallocation; realignment; relocation [Add to Longdo]
組み替え(P);組替え;組み換え;組換え[くみかえ, kumikae] (n,vs) rearrangement (of classes); recomposition; recombination; reclassification; (P) [Add to Longdo]
直読[ちょくどく, chokudoku] (n,vs,adj-no) reading (Chinese) without syntactical rearrangement into Japanese [Add to Longdo]
転位[てんい, ten'i] (n,vs) transposition; dislocation; rearrangement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rearrangement \Re`ar*range"ment\ (-ment), n.
     The act of rearranging, or the state of being rearranged.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rearrangement
      n 1: changing an arrangement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top