ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*raincoat*

R EY1 N K OW2 T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: raincoat, -raincoat-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raincoat[N] เสื้อกันฝน, Syn. trench coat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raincoat(เรน'โคท) n. เสื้อฝน,เสื้อกันฝน

English-Thai: Nontri Dictionary
raincoat(n) เสื้อฝน,เสื้อกันฝน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, she had blond hair and was wearing a brown raincoat.เอ้อ, หล่อนมีผมสีบลอนด์ และ ใส่เสื้อกันฝนสีน้ำตาล. Suspiria (1977)
You know, these guys are no Bikini Kill or the Raincoats.พวกนี้น่ะ อาจจะเล่นไม่ดีเท่า วง Bikini Kill หรือ The Raincoats (วง indyผู้หญิงนำ แถบ Seattle) 10 Things I Hate About You (1999)
- You know who the Raincoats are?นี่นายรู้จักวง The Raincoats ด้วยหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)
Wear a raincoat.ใส่เสื้อกันฝนด้วย American Beauty (1999)
Goddamn 1500-dollar waterproof raincoat.เสื้อกันฝนซื้อมาตั้ง 1,500 เหรีญ The Day After Tomorrow (2004)
Wearing a raincoat she appeared out of nowhere and rescued meสาวผู้สวมเสื้อกันฝน เธอปรากฏตัวและช่วยผมไว้ แล้วเธอก็เดินจากไป Spygirl (2004)
Got it. Either way, I need a raincoat.เข้าใจแล้ว แต่ยังไง ผมก็ต้องโดนอยู่ดี I Had a Dream (2008)
Yuri bear, tell him to bring the raincoat for Caesar.ยูริ เตือนให้บอกเขาด้วยว่าให้เอาเสื้อกันฝนสำหรับซีซาร์มาด้วย 2012 (2009)
Says the man was in a raincoat.เขาบอกว่าชายคนนี้ใส่เสื้อกันฝน White Tulip (2010)
Well, I have a pink raincoat.ฉันมีเสื้อกันฝนชมพู Taking Back the House (2011)
It was in the pocket of her raincoat.มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อฝน The Goodbye Look (2011)
And her raincoat was wet. So were her boots.เสื้อฝนเปียก รองเท้าบูทก็เหมือนกัน The Goodbye Look (2011)
Those boots, that raincoat.รองเท้าบูต เสื้อกันฝน Beneath (2011)
He had a raincoat.เขาสวมเสื้อกันฝน Meet the New Boss (2011)
Yeah, it's a raincoat, Aria, it's not a mummy.ได้, มันเป็นเสื้อกันฝนนะอาเรีย มันไม่ใช่มัมมี่ซะหน่อย The Naked Truth (2012)
The number in Ali's raincoat.หมายเลขที่อยู่ในเสื้อกันฝนของอาลี The Naked Truth (2012)
I mean, I'm not jealous, I just think that it's insane that all Porcelain had to do is take photos of every ridiculous outfit he's ever paired with a Cossack hat, and a see-through raincoatแบบว่า ฉันไม่ได้อิจฉาอะไรนะ ฉันแค่คิดว่ามันออกจะดูบ้าๆไปหน่อย กับสิ่งที่เคิร์ทจะต้องทำ คือถ่ายรูปเสื้อผ้าตลกๆพวกนั้น The Break-Up (2012)
And when you stick Mr. Happy inside somebody's hoo-ha without a raincoat on, babies come out!เมื่อคุณเผลอปล่อยไข่ ใส่คนอื่น โดยที่ไม่มี การป้องกันการตั้งครรภ์ นั่นแหละ เด็กๆก็เลยออกมา! Who Are You, Really? (2013)
Porn, it had gone from the place where you sat in a theater in your raincoat and jerked off to you bought a VCR, and you got a Ginger Lynn movie.(เมโทรโพลคาเฟ่ ท้อปเลสโกโก) หนังโป๊ เปลี่ยนจากการที่ คุณนั่งอยู่ในโรงหนัง ใส่เสื้อกันฝนและช่วยตัวเอง After Porn Ends 2 (2017)
You know, these guys are no Bikini Kill or the Raincoats. But they're not bad.Sind zwar nicht die Bikini Kill oder die Raincoats, aber nicht schlecht. 10 Things I Hate About You (1999)
-You know who the Raincoats are?- Du kennst die Raincoats? 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raincoatA button has come off my raincoat.
raincoatDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
raincoatFeel for the pockets of your raincoat.
raincoatHad it not been for your raincoat, I would have been drenched to the skin.
raincoatIf it had not been for your raincoat, I should have been drenched to the skin.
raincoatI'm looking for a navy blue raincoat, size 36.
raincoatThe raincoat sheds water perfectly.
raincoatThe rain penetrated my raincoat.
raincoatWho's the girl in a yellow raincoat?
raincoatYou had better put on a raincoat.
raincoatYou should put on a raincoat because It is cold out side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อกันฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อฝน, Example: เป้สำหรับเดินป่า ควรใช้ชนิดที่ใส่ของจำเป็นได้หลายอย่าง เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน เต๊นท์ ถุงนอน เปลสนาม, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมใส่แล้วสามารถป้องกันไม่ให้เปียกน้ำฝนได้
เสื้อฝน[N] raincoat, See also: waterproof, Syn. เสื้อกันฝน, Example: พี่ว่าเราจะเปียกกันหมดนะเพราะพี่รีบจนลืมเอาเสื้อฝนใส่ตะกร้ามา, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อที่สวมทับเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื้อฝน[n.] (seūafon) EN: raincoat   
เสื้อกันฝน [n. exp.] (seūa kan fon) EN: raincoat ; waterproof   FR: imperméable [m] ; vêtement de pluie [m] ; K-way [m] (TM)

CMU English Pronouncing Dictionary
RAINCOAT    R EY1 N K OW2 T
RAINCOATS    R EY1 N K OW2 T S
RAINCOAT'S    R EY1 N K OW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raincoat    (n) rˈɛɪnkout (r ei1 n k ou t)
raincoats    (n) rˈɛɪnkouts (r ei1 n k ou t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] raincoat [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] raincoat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenmantel {m} | Regenmäntel {pl}raincoat | raincoats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P) [Add to Longdo]
雨合羽[あまがっぱ, amagappa] (n) raincoat; oilcoat [Add to Longdo]
雨着[あまぎ, amagi] (n) raincoat [Add to Longdo]
合羽(ateji)[カッパ(P);かっぱ, kappa (P); kappa] (n) (See レインコート) raincoat (por [Add to Longdo]
[みの, mino] (n) straw raincoat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  raincoat
      n 1: a water-resistant coat [syn: {raincoat}, {waterproof}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top