Search result for

*rads*

(108 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rads, -rads-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seven rads or so.สักระดับ 7 โดยประมาณ Earthling (2009)
Nothing, I'm just surprised not to be "Bradshaw" at your wedding.เปล่า ฉันแค่แปลกใจที่ไม่เป็นแบรดชอว์ Sex and the City 2 (2010)
says "Bradshaw."แบรดชอว์ค่ะ! Sex and the City 2 (2010)
- Miss Bradshaw?- มิสแบรดชอว์ Sex and the City 2 (2010)
"Until the talented Bradshaw is better able to grasp the complexities of married life... she would be better advised to explore the vow of silence."จนกว่าแบรดชอว์ผู้หญิงเก่ง จะเข้าถึงความซับซ้อนของชีวิตแต่งงานได้ เราขอแนะนำให้เธอ เรียนรู้ภาษิตนี้ "สาวไส้ให้กากิน" Sex and the City 2 (2010)
He set up a website where you vote on the hotness of female undergrads.เขาทำเวบให้คนโหวตว่า ผู้หญิงคนไหนสวยกว่ากัน The Social Network (2010)
Students. Undergrads.นักศึกษา ปริญญาตรี The Social Network (2010)
Well, at 25 they'd be much older than most undergrads at S.U.อายุยี่สิบห้าถือว่าแก่กว่า เด็กป.ตรีส่วนใหญ่ของเอสยู Today I Do (2011)
I.U. has about 32,000 undergrads, while Notre Dame only has eight.ม.อินเดียน่ามีนักศึกษา ราว 3 หมื่น 2 พันคน -ขณะที่โนเทรอดามมีแค่ 8 พัน Spring Cleaning (2011)
Tammy Bradstone's parents just filed a report.ครอบครัวของแทมมี่ แบรดสโตน เพิ่งแจ้งความว่า Proof (2011)
I just opened up Tammy Bradstone's computer.ผมเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์ ของแทมมี่ แบรดสโตน Proof (2011)
Cy Bradstone.ไซ แบรดสโตน ครับ Proof (2011)
On the halfway house list, all I got was a Ben Bradstone.ตามรายชื่อสถานพักฟื้นทางจิต ผมมีแต่ชื่อ เบ็น แบรดสโตน Proof (2011)
Cy Bradstone!ไซ แบรดสโตน! Proof (2011)
I heard Mr. Bradstone wants to watch the tape.ฉันได้ยินมาว่า คุณแบรดสโตนขอดูเทป Proof (2011)
♪ Help me raise a glass for the college grads#ให้ฉันดื่มฉลอง สำหรับจบการศึกษา# Asian F (2011)
Well, there were drones, undergrads...อย่างที่รู้ก็มี พวกผู้ช่วยหลัก พวกทดสอบแล๊ป Matter of Time (2012)
So, now home is Jasoom and you came on one of your sailing ships across millions of karads of empty space?แปลว่า บ้านท่านคือจาซูม ท่านแล่นเรือของท่านมาถึงที่นี่ และข้ามอวกาศไกลหลายล้านกะรัตเนี่ยนะ John Carter (2012)
Terry Bradshaw's nipple!หัวนมของเทอร์รี่! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
(alarm beeping) but then I always wake up the same old Carrie Bradshaw... (beeping stops) in Castlebury, Connecticut.แล้วฉันก็ตื่นขึ้นเป็น แคร์รี่ แบรดชอว์ คนเก่าเหมือนทุกที... Pilot (2013)
Bradshaw.แบรดชอว์ Pilot (2013)
Hey, Bradshaw.เฮ้ แบรดชอว์ Pilot (2013)
(mr. Bradshaw's voice) You need to come home.เธอต้องกลับบ้าน Pilot (2013)
Of course, Mr. Bradshaw.ได้ครับ , Mr. Bradshaw Pilot (2013)
(Mr. Bradshaw) Carrie, we leave for the city in five minutes!แครรีย์ เราจะออกจากเมืองใน 5 นาที Pilot (2013)
Carrie Bradshaw.แคร์รี่ แบรดชอว์ .. Pilot (2013)
Oh, that whole innocent, young thing you have going... You could come in handy, Miss Carrie Bradshaw.เธอใช้ได้เลย คุณแคร์รี่ แบรดชอว์ Pilot (2013)
Bradshaw?แบรดชอว์ Pilot (2013)
Carrie. Carrie Bradshaw.แคร์รี่ แคร์รี่ แบรดชอว์ Lie with Me (2013)
- Hey, Bradshaw.-เฮ้ แบรดชอว์ Lie with Me (2013)
Carrie Bradshaw, mortified.แคร์รี่ แบรนด์ชอร์/ เสียใจ Lie with Me (2013)
Think we're ever gonna have one minute alone, Bradshaw?คิดว่าเราจะมีเวลาซักนาทีที่อยู่กันตามลำพังมั๊ย แบรดชอว์? Lie with Me (2013)
Nah. We Bradshaws aren't really joiners.อ้า พวกเราแบรนด์ชอว์จริงๆแล้วไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมหน้าใหม่ซะหน่อย Lie with Me (2013)
I'll try, but I can't promise, Bradshaw.จะพยายามนะ แต่ฉันสัญญาไม่ได้หรอก แบรดชอว์ Lie with Me (2013)
Tom Bradshaw is not here.ทอม แบรดชอว์ไม่อยู่ครับ Lie with Me (2013)
"Is Carrie Bradshaw there?"'แคร์รี่ แบรดชอว์อยู่รึเปล่า' Lie with Me (2013)
Bradshaw.แบรดชอว์ค่ะ Lie with Me (2013)
Mr. Bradshaw?คุณแบรดชอว์ครับ Lie with Me (2013)
I'm Sebastian, Mr. Bradshaw.ผมเซบาสเตียนครับ คุณแบรดชอว์ Lie with Me (2013)
Yeah, it's fine, Bradshaw.ใช่ ไม่เป็นไรหรอก แบรดชอว์ Lie with Me (2013)
You can't be that mad at me since you called me "Bradshaw."นายโกรธฉันไม่ได้ตั้งแต่ที่นายเรียกฉัน แบรดชอว์ Lie with Me (2013)
Okay then, Bradshaw.โอเค งั้นแบรดชอว์ Lie with Me (2013)
Carrie. Carrie Bradshaw.แครี่ แครี่ แบรดชอว์ Endgame (2013)
Happy Turkey day, Bradshaw.สุขสันต์วันไก่งวงนะแบรดชอว์ Endgame (2013)
Carrie Bradshaw.แครรี่ /แครรี่ แบรนด์โชว์ Read Before Use (2013)
Hey, Bradshaw! Saved you a seat.เฮ้ แบรดชอว์ จองที่ไว้ให้เนี่ย Read Before Use (2013)
Carrie Bradshaw.แคร์รี่ แบนรด์ชอว์ Read Before Use (2013)
(Amplified voice) Carrie Bradshaw.แคร์รี่ แบนรด์ชอว์ Read Before Use (2013)
Carrie Bradshaw, when I look at you,แคร์รี่ แบรนด์ชอว์/ เมื่อฉันได้มองไปยังเธอ Read Before Use (2013)
Learn from my mistakes, Carrie Bradshaw.เรียนรู้จากความผิดพลาดของฉัน/แคร์รี่ แบรนด์ชอว์ Read Before Use (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADS    G R AE1 D Z
TETRADS    T EH1 T R AE2 D Z
CONRADS    K AA1 N R AE0 D Z
BRADSHER    B R AE1 D SH ER0
BRADSHAW    B R AE1 D SH AO2
AUTORADS    AO1 T OW0 R AE2 D Z
GRADSTEIN    G R AE1 D S T IY0 N
GRADSTEIN    G R AE1 D S T AY0 N
BRADSTREET    B R AE1 D S T R IY2 T
GRADSTEIN'S    G R AE1 D S T IY0 N Z
GRADSTEIN'S    G R AE1 D S T AY0 N Z
BRADSTREET'S    B R AE1 D S T R IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brads    (n) (b r a1 d z)
Radstock    (n) (r a1 d s t o k)
Bradstreet    (n) - (b r a1 d - s t r ii1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrradschlauch {m}inner tube [Add to Longdo]
Fahrradständer {m}bicycle stand [Add to Longdo]
Fahrradständer {m} (am Fahrrad)kick stand [Add to Longdo]
Geradstück {n}straight section [Add to Longdo]
Kameradschaft {f}comradeship [Add to Longdo]
Kameradschaft {f}fellowship [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend {m}social evening [Add to Longdo]
Kameradschaftsehe {f}companionate marriage [Add to Longdo]
Kameradschaftsgeist {m}camaraderie [Add to Longdo]
Koksrückstand {m} | Koksrückstand nach Conradsoncarbon residue | Conradson carbon residue [Add to Longdo]
Kriterium {n} (Radsport)circuit race [Add to Longdo]
Lenkradschaltung {f}(steering-)column gear change (shift [Am.]) [Add to Longdo]
Lenkradschloss {n}steering-column lock; steering-wheel lock [Add to Longdo]
Radschaufel {f}paddle board [Add to Longdo]
Rad schlagen; radschlagen [alt] | Rad schlagend; radschlagend | Rad geschlagen; radgeschlagen [alt]to turn wheels; to turn cartwheels | turning wheels; turning cartwheels | turned wheels [Add to Longdo]
Radschlepper {m} | Radschlepper {pl}wheeled tractor | wheeled tractors [Add to Longdo]
Radschlüssel {m}ratchet wrench [Add to Longdo]
Radspeiche {f}; Speiche {f} | Radspeichen {pl}; Speichen {pl}spoke | spokes [Add to Longdo]
Radsport {m}cycling [Add to Longdo]
Radsportler {m}cyclist [Add to Longdo]
Radspur {f} | Radspuren {pl}wheel track | wheel tracks [Add to Longdo]
Radstand {m} | Radstände {pl}wheel base | wheel bases [Add to Longdo]
Radsturz {m}; Sturz {m} | Radstürze {pl} | fehlerhafter Sturz | negativer Sturz | positiver Sturzcamber | cambers | faulty camber | negative camber | positive camber [Add to Longdo]
Zwecke {f}; Drahtstift {m} | Zwecken {pl}; Drahtstifte {pl}brad | brads [Add to Longdo]
kameradschaftlichcompanionate [Add to Longdo]
kameradschaftlich; umgänglich {adj} | kameradschaftlicher | am kameradschaftlichstencompanionable | more companionable | most companionable [Add to Longdo]
Radschaeule {f} [ornith.]Rajah Scops Owl [Add to Longdo]
Maharadschanacht-schwalbe {f} [ornith.]Indian Long-tailed Nightjar [Add to Longdo]
Geradschnabeleremit {m} [ornith.]Straight-billed Hermit [Add to Longdo]
Geradschnabel-Baumsteiger {m} [ornith.]Straight-billed Woodcreeper [Add to Longdo]
Geradschnabel-Riedschlüpfer {m} [ornith.]Straight-billed Reedhaunter [Add to Longdo]
Geradschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Straight-billed Earthcreeper [Add to Longdo]
Geradschnabel-Honigfresser {m} [ornith.]Lowland Straight-billed Honeyeater [Add to Longdo]
Geradschwanzdrongo [ornith.]Square-tailed Drongo [Add to Longdo]
Geradschnabelkrähe {f} [ornith.]New Caledonian Crow [Add to Longdo]
Radscheibe {f}disc; wheel disc [Add to Longdo]
Radschlupf {m}wheel slip [Add to Longdo]
Radschüssel {f}disc; wheel disc [Add to Longdo]
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop [Add to Longdo]
zweiteilige Felge mit geteilter Radscheibedivided wheel; split (divided) rim [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角钉[jiǎo dīng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄧㄥ, / ] brads [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] RADSPUR, WAGENSPUR [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top