ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ptôsis*

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ptôsis, -ptôsis-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Proptosis (n ) bulging eyes, protruding eyes
See also: S. exophthalmos,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ptosis (n ) เปลือกตาหย่อน, drooping of upper eyelids, also called blephaloptosis สามารถเป็นข้างเดียวหรือเป็นทั้งสองข้าง
See also: S. blephaloptosis,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carpoptosisn. ข้อมือตก,ข้อมืออัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panoptosisอวัยวะช่องท้องย้อยทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
procidentia uteri; hysteroptosisมดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ procidentia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protopsis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptosis๑. การยื่นย้อย๒. หนังตาตก [มีความหมายเหมือนกับ blepharoptosis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenoptosisกะบังลมหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proptosis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptosis; syntexisการซูบโทรม, กษัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoptosia; splenoptosisม้ามย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenoptosis; splenoptosiaม้ามย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syntexis; symptosisการซูบโทรม, กษัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnoptosia; splanchnoptosis; visceroptosisอวัยวะภายในย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnoptosis; splanchnoptosia; visceroptosisอวัยวะภายในย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylolisthesis; spondyloptosisกระดูกสันหลังเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondyloptosis; spondylolisthesisกระดูกสันหลังเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmoptosis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; proptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmocele; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmoptosis; proptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onychoptosisเล็บหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchidoptosisอัณฑะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharoptosisหนังตาตก [มีความหมายเหมือนกับ ptosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coloptosisไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpoptosis; hand, drop; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caecoptosis; cecoptosis; typhloptosisกระพุ้งไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardioptosia; cardioptosisหัวใจย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardioptosis; cardioptosiaหัวใจย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cecoptosis; caecoptosis; typhloptosisกระพุ้งไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop hand; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroptosia; gastrokateixia; gastroptosis; ventroptosia; ventroptosisกระเพาะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroptosis; gastrokateixia; gastroptosia; ventroptosia; ventroptosisกระเพาะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastroenteroptosisกระเพาะและลำไส้ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrokateixia; gastroptosia; gastroptosis; ventroptosia; ventroptosisกระเพาะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteroptosisลำไส้ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exophthalmus; exophthalmos; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosis; protopsisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoptosisม่านตายื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceroptosis; splanchnoptosia; splanchnoptosisอวัยวะ(ภายใน)ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventroptosis; gastrokateixia; gastroptosia; gastroptosis; ventroptosiaกระเพาะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventroptosia; gastrokateixia; gastroptosia; gastroptosis; ventroptosisกระเพาะย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhloptosis; caecoptosis; cecoptosisกระพุ้งไส้ใหญ่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hand, drop; carpoptosis; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatoptosia; hepatoptosisตับย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatoptosis; hepatoptosiaตับย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hysteroptosis; procidentia uteriมดลูกย้อย [มีความหมายเหมือนกับ procidentia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephroptosia; nephroptosisไตย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nephroptosis; nephroptosiaไตย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uvuloptosisลิ้นไก่ย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wristdrop; carpoptosis; hand, dropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apoptosisอะพอพโทซิส [TU Subject Heading]
Blepharoptosisตาตี่,หนังตาบนตก,หนังตาตก [การแพทย์]
Breast, Reshaping of Ptosis ofการผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่หย่อนยาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apoptosis[อะพอบโตสิส] (n vi vt) กระบวนการตายของเซลล์

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポトーシス;アポプトーシス[, apoto-shisu ; apoputo-shisu] (n) apoptosis; apoptotic [Add to Longdo]
胃下垂[いかすい, ikasui] (n) gastroptosis [Add to Longdo]
眼瞼下垂[がんけんかすい, gankenkasui] (n) ptosis [Add to Longdo]
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n,vs,adj-no) (1) escape; break-out; (2) prolapse; proptosis; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top