ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*psychoanalyst*

S AY2 K OW0 AE1 N AH0 L AH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: psychoanalyst, -psychoanalyst-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
psychoanalyst(n) นักจิตวิทยา, Syn. psychiatrist, psychopathist

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychoanalystนักจิตวิเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Psychoanalystsนักจิตวิเคราะห์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
PSYCHOANALYST S AY2 K OW0 AE1 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
psychoanalyst (n) sˌaɪkouˈænəlɪst (s ai2 k ou a1 n @ l i s t)
psychoanalysts (n) sˌaɪkouˈænəlɪsts (s ai2 k ou a1 n @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弗洛姆[Fú luò mǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄨˇ,   ] Fromm (psychoanalyst) #116,469 [Add to Longdo]
伊里格瑞[Yī lǐ gé ruì, ㄧ ㄌㄧˇ ㄍㄜˊ ㄖㄨㄟˋ,     /    ] Irigaray (psychoanalyst, feminist) [Add to Longdo]
佛洛伊德[Fó luò yī dé, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ,    ] Freud (psychoanalyst) [Add to Longdo]
克里丝蒂娃[Kè lǐ sī dì wá, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄨㄚˊ,      /     ] Kristeva (psychoanalyst) [Add to Longdo]
拉冈[Lā gāng, ㄌㄚ ㄍㄤ,   /  ] Lacan (psychoanalyst) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Psychoanalytiker {m}psychoanalyst [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  psychoanalyst
      n 1: a licensed practitioner of psychoanalysis [syn: {analyst},
           {psychoanalyst}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top