ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*proxy*

P R AA1 K S IY0   
134 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proxy, -proxy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proxy[N] ตัวแทน, Syn. agent, substitute, representative
proxy[N] อำนาจในการทำแทนผู้อื่น
proxy[N] หนังสือมอบฉันทะ
proxy[N] ผู้รับมอบฉันทะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
proxy serverตัวบริการแทนหมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หากสถานีปลายทางเครื่องใดต้องการข้อมูล ก็จะสามารถเรียกได้จากตัวบริการแทนนี้ จะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเรียกหาเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proxyผู้รับมอบฉันทะ, ผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
proxy serverตัวบริการแทน, เครื่องบริการแทน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxy warสงครามตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vote by proxyออกเสียงลงมติโดยผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proxyใบมอบฉันทะ
หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Proxyผู้รับฉันทะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
give a proxy to lawyerมอบฉันทะให้ทนายความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't she something like a proxy?เธอไม่ใช่ตัวแทนเหรอ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- Proxy?ตัวแทน? My Wife Is a Gangster 3 (2006)
It's very simple. Dr.Torres needs to treat Jackie's shoulder and leg, so, jackie, you need a proxy.มันง่ายมาก ดร.ทอเรสต้องการรักษา ไหล่และขาของเจคกี้,ดังนั้น,เจคกี้,คุณต้องหาตัวแทน Kung Fu Fighting (2007)
I'll be the proxy.ไม่มีทาง Kung Fu Fighting (2007)
Dr. O'malley's the proxy.ดร.โอมาลลี่จะเป็นคนเก็บไว้ให้ Kung Fu Fighting (2007)
Uh, Münchausen syndrome by proxy.Munchausen syndrome by proxyBedtime Stories (2007)
His lawyer now holds his health care proxy.ทนายของเขาได้รับมอบฉันทะให้ดูแลสุขภาพเขา The Itch (2008)
Munchauseny proxy?เป็นตัวแทนเธอ Emancipation (2008)
I can proxy for you.ฉันจะเป็นตัวแทนออกคะเนนเสียงให้นาย Balm (2009)
You're going to need to proxy a vote.นายจะต้องมอบอำนาจ ให้คนอื่นออกเสียงเเทนการโหวต Balm (2009)
I got Tig's proxy, it's a yea.ฉันเป็นตัวแทนออกคะเเนนเเทนทิก เห็นด้วย Balm (2009)
Juice's proxy's a yea.ตันเเทนออกคะเเนนแทนจูส เห็นด้วย Balm (2009)
Alvarez is running proxy for a bigger player, backed by the AB.อัลวาเรซได้เป็นตัวแทนค้าขายรายใหญ่ โดยพวกAB คอยหนุนหลัง The Culling (2009)
The nords are running proxy for a bigger player.พวกเดอะนอร์ดเป็นตัวแทนจำหน่ายยา ให้กับผู้ค้ารายใหญ่ Fix (2009)
This is a hostile work environment claim filed against me and myproxy by Margaret Murphy.นี่เป็นเอกสารเเจ้งเจตนาร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ร้องเรียนมายังฉัน โดยมาร์กาเร็ต เมอร์ฟี่ Potlatch (2009)
This is a hostile work environment claim filed against me and my proxy by Margaret Murphy.นี่เป็นเอกสารเเจ้งเจตนาร้ายต่อเพื่อนร่วมงาน ร้องเรียนมายังฉัน โดยมาร์กาเร็ต เมอร์ฟี่ คุณข่มขู่เธอ Fa Guan (2009)
It depends on how many proxy servers he filtered it through, but it was time-delayed, so it'll leave fingerprints.แต่มันจะช้าหน่อยนะ/ ถ้างั้นทิ้งร่องรอยไว้ คุณหมุนมันได้นะ ไง กิ๊บสัน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
What the hell are they doing proxying a retaliation?นี่พวกมันจะทำห่าอะไร ยืมมือพวกอื่นช่วยแก้เเค้นคืนงั้นเหรอ Oiled (2010)
What the hell are they doing, proxying a retaliation?นี่พวกมันจะทำห่าอะไร ยืมมือพวกอื่นช่วยแก้เเค้นคืนงั้นเหรอ The Push (2010)
So what are you saying? Burgess used a proxy to get the licenses?งั้นคุณกำลังจะบอกอะไร เบอร์เกสใช้ตัวแทนเพื่อขอใบอนุญาตงั้นเหรอ Episode #1.3 (2010)
By proxy. She's in montecito so she's having cece call.จากตัวแทนเธอ เธอหลบหลีกอยู่เพื่อจะได้ตอบกลับคุณอย่างเร็ว The Townie (2010)
Do you guys know what a proxy server is?พวกคุณรู้มั้ยว่าพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์คืออะไร The Internet Is Forever (2010)
Now, usually one proxy is plenty,ทีนี้ ปกติแล้วพร็อกซี่เดียวก็เหลือแหล่ The Internet Is Forever (2010)
But this piece of work is using dozens of proxy servers.แต่นายเหลือรับคนนี้ใช้พร๊อกซี่เป็นโหล The Internet Is Forever (2010)
Looks like one of the proxy servers archived What he was streaming on the night of Dorris archer's disappearance.ดูเหมือนคลังเก็บของพร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์อันนึง เขากำลังส่งภาพสดคืนที่ ดอริส อาร์ชเชอร์หายไป The Internet Is Forever (2010)
He's using twice as many proxy servers.เขาใช้พร๊อกซี่เซิร์ฟเวอร์ 2 เท่า. The Internet Is Forever (2010)
He's not using any of the regular proxy servers.เขาไม่ได้ใช้ พร๊อกซี่ เซิร์ฟเวอร์ปรกติที่ใช้ประจำ The Internet Is Forever (2010)
If you intend to continue in that position as proxy for the President, you will need to convince us that you have sufficient skills and capability to do so.ถ้าคุณตั้งใจ ที่จะรักษาการแทนท่านประธานต่อไป คุณต้องทำให้เราเชื่อว่าคุณ มีทักษะและความสามารถที่จะทำได้ Bread, Love and Dreams (2010)
There won't be a proxy.อาจเป็นกลลวงก็ได้ Limitless (2011)
Once he was in medically-induced coma, his girlfriend signed the consent form as his proxy.และเมื่อเขาอยู่ใน โคม่าจากภาวะทางการแพทย์ เพื่อนหญิงของเขาเซ็น ใบยินยอม ในฐานะคนใกล้ชิด Last Temptation (2011)
Funds to be replenished through a proxy corporation.เงินทุนที่ถูกเติมเต็ม ผ่านบริษัทตัวแทน Pilot (2011)
Unfortunately they were using the public Wi-Fi at the Culver City College as a proxy server.โชคไม่ดีที่คนนั้นใช้ไว-ไฟ สาธารณะ ที่คลเวอร์ ซิตี้ คอลเลจ เซิฟเวอร์กลาง Cyber Threat (2011)
Normally, I would be very uncomfortable giving a husband this information, but you are her designated health care proxy.ปรกติแล้ว ฉันจะรู้สึกลำบากใจ ที่จะพูดกับสามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องสุขภาพของเธอ Spooky Little Girl (2011)
The Volks American website wasn't even using an open SSH secure proxy.เว็บไซท์ของประชาชนชาวอเมริกัน ไม่ได้ใช้ พร็อกซี่ในการรักษาความปลอดภัย Foe (2011)
Someone was using his computer as a proxy, all right?ใครบางคนได้รับการใช้คอมพิวเตอร์ของเขา ขณะที่พร็อกซีทั้งหมดใช่มั้ย? Disconnect (2012)
Yeah, offered me $500 to be his proxy, get unit 317.ให้ผม 500 เหรียญ เพื่อเป็นตัวแทนเขา ประมูลของในโกดัง 317 Secret's Safe with Me (2012)
It's been routed through multiple proxy servers.มันผ่านพร็อกซี่เสิร์ฟเวอร์มาหลายตัว Through the Looking Glass (2012)
Hey, I reran the last GPS signal of the bus through a proxy server, retracing the route, and it turns out that the signal was never disabled, it was just masked.เฮ้ ฉันลองตรวจสัญญาณจีพีเอสล่าสุด ของรถบัสอีกรอบผ่านระบบพร็อกซี่ ตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง ปรากฎว่า สัญญาณไม่เคยถูกปิด แค่ถูกกั้นไว้ The Wheels on the Bus... (2012)
You're Takeda's proxy.คุณคือตัวแทนของทาเคดะ Forgiveness (2012)
Mr. Takeda's proxy.ตัวแทนของ ทาเคดะ Forgiveness (2012)
Aiden is Mr. Takeda's proxy.ไอเด็นเป็นตัวแทนของคุณทาเคดะ Forgiveness (2012)
I'll route it through a proxy chain and send it to every possible Justin Trimple.ฉันใช้เส้นทางผ่านห่วงโซ่พร็อพซี่ และส่งมันถึงทุกๆคนที่ชื่อจัสติน ทริมเปิล The Corpse on the Canopy (2013)
And not as long as you continue to exploit our son as proxy to whatever it is you're planning.ในขณะที่คุณพยายามจะเอาเปรียบลูกชายของเรา ให้เป็นตัวแทนในสิ่งท่่กำลังวางแผนอะไรสักอย่างของคุณ Retribution (2013)
I realize that I'm just his fiancée and not technically his wife and, therefore, not his legal healthcare proxy.ผมเอง เกรย์สันไง ผมตาย, แต่พอผมขึ้นสวรรค์, Back from the Dead (2013)
My client's expenditures for parking, gifts, and food would not have been made but for the pharmaceutical trials. Regardless, none of these expenses enriched my client. In this case, the hospital serves as a proxy for your client.ข้อกล่าวหาจะกลายเป็น ฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนา อรุณสวัสดิ์สาวน้อย Back from the Dead (2013)
Okay, kids. Proxy server's deactivated.เอาล่ะ หนุ่มๆ ยกเลิกพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์แล้ว The Event Horizon (2014)
Whoever it is has covered his tracks with proxy servers and VPNs.ใครคนนั้นพยายามปกปิดร่องรอย ในเซิฟเวอร์ และ เครือข่ายสาธารณะ Green Light (2015)
Something bill's good at... A proxy battle.Das ist wobei Bill gut ist, so ein Proxy-Übernamekampf. My Name Is Bill W. (1989)
I'm his official messenger... the Grand Proxy.Ich bin sein offizieller Botschafter, der Grosse ProxyFalse Profits (1996)
But, Grand Proxy, how did you...?Aber Grosser Proxy, wie sind Sie... False Profits (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือมอบอำนาจ[N] power of attorney, See also: proxy, Syn. หนังสือมอบฉันทะ, ใบมอบฉันทะ, Example: รัฐที่จะเจรจาทำสนธิสัญญานั้นจะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ที่จะทำการเจรจานั้นก่อน
ใบมอบฉันทะ[N] power of attorney, See also: proxy, Example: พ่อเซ็นมอบใบฉันทะให้ลูกชายไปโอนที่ดิน, Thai definition: ใบที่แสดงความยินยอมให้บุคคลอื่นทำธุระแทนโดยมีหลักฐาน
มอบฉันทะ[V] authorize, See also: empower, give a proxy to, Ant. รับมอบฉันทะ, Example: เพื่อนมอบฉันทะให้ฉันไปลงทะเบียนแทน, Thai definition: ไว้ธุระด้วยความวางใจ, ยินยอมให้ทำแทนโดยมีหลักฐาน
ผู้มอบอำนาจ[N] proxy, See also: substitute, representative, Syn. ผู้มอบฉันทะ, Example: การถอนเงินจะต้องมีลายเซ็นของผู้มอบอำนาจมา จึงจะถือว่าสมบูรณ์, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มอบหมายให้ผู้อื่นมีอำนาจจัดการหรือทำการแทนตนเอง
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวแทน[N] agent, See also: proxy, representative, deputy, substitute, Syn. ผู้แทน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเจรจาระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับกลุ่มสมัชชาคนจนในเรื่องการขอขึ้นราคาข้าว, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนคนกลุ่มใหญ่
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
ตัวการ[N] culprit, See also: chief, proxy, ringleader, Example: ตำรวจจับตัวการใหญ่ค้ายาบ้าได้ขณะกำลังขนยาบ้าข้ามชายแดน, Thai definition: ผู้ก่อเหตุ, ผู้กระทำความผิด
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
หนังสือมอบฉันทะ[N] proxy, See also: (letter of) power of attorney, Syn. หนังสือมอบอำนาจ, ใบมอบฉันทะ, Example: ผู้ใดต้องการจะถอนเงินแทนผู้อื่น ก็ต้องนำหนังสือมอบฉันทะมาด้วย, Thai definition: หนังสือซึ่งบุคคลหนึ่งให้อำนาจแก่บุคคลอีกคนหนึ่งให้ทำหน้าที่แทนตน
เป็นตัวแทน[V] be an agent, See also: be a representative, be a delegate, be a proxy, be a substitute, Syn. เป็นผู้แทน, Example: บริษัทนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น
เป็นผู้แทน[V] be a representative, See also: be a delegate, be a proxy, be an agent, be a substitute, Syn. เป็นตัวแทน, Example: กำนันเป็นผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่จะประสานกับประชาชน, Thai definition: กระทำการต่างๆ หรือมีอำนาจทำการแทนบุคคลอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
มอบฉันทะ[v.] (møpchantha) EN: authorize ; empower ; give a proxy to   
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp amnāt) EN: power of attorney ; proxy   
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp chantha) EN: proxy ; letter of power of attorney   
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้มอบอำนาจ[n.] (phū møp amnāt) EN: proxy ; substitute ; representative   
ผู้รับมอบฉันทะ[n. exp.] (phūrap møpchantha) EN: proxy   
ตัวการ[n.] (tūakān) EN: ringleader ; main culprit ; instigator ; chief ; proxy ; principal   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROXY    P R AA1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proxy    (n) prˈɒksiː (p r o1 k s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假手[jiǎ shǒu, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄡˇ, ] by proxy; acting via sb else, #63,653 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungsvollmacht {f}proxy [Add to Longdo]
Stellvertreter {m}proxy; deputy; surrogate [Add to Longdo]
Stellvertreterwahl {f}proxy vote [Add to Longdo]
Stellvertretung {f}proxy; supply; by deputy [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertretung {f} | Vertreter {pl}; Vertretungen {pl}proxy | proxies [Add to Longdo]
i.A. : im Auftragp.p. : per pro; pro procurationem; by proxy [Add to Longdo]
i.V. : in Vertretungp.p. : by proxy, on behalf of [Add to Longdo]
pp(a). : per Prokurap.p. : per pro(c).; per procurationem; by proxy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロキシ;プロクシ[, purokishi ; purokushi] (n) {comp} proxy [Add to Longdo]
プロキシーサーバー[, purokishi-sa-ba-] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロキシサーバー;プロキシサーバ[, purokishisa-ba-; purokishisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
プロクシサーバ[, purokushisa-ba] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースプロキシ[, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースプロクシ[, riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
替え(P);換え;代え[かえ, kae] (n) (1) change; alteration; substitute; spare; proxy; (2) (usu. 換え) rate of exchange; (P) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]
代印[だいいん, daiin] (n,vs) signing by proxy [Add to Longdo]
代員[だいいん, daiin] (n) proxy [Add to Longdo]
代願[だいがん, daigan] (n) praying by proxy; applying by proxy [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
代行業[だいこうぎょう, daikougyou] (n) agency; proxy service [Add to Longdo]
代行者[だいこうしゃ, daikousha] (n) agent; proxy [Add to Longdo]
代執行[だいしっこう, daishikkou] (n) carrying out by proxy [Add to Longdo]
代人[だいにん, dainin] (n) substitute; deputy; proxy; representative; agent; (P) [Add to Longdo]
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P) [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P) [Add to Longdo]
代理サーバー[だいりサーバー, dairi sa-ba-] (n) {comp} proxy server [Add to Longdo]
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney [Add to Longdo]
代理申請会社[だいりしんせいかいしゃ, dairishinseikaisha] (n) proxy application company [Add to Longdo]
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney [Add to Longdo]
代理戦争[だいりせんそう, dairisensou] (n) war by proxy [Add to Longdo]
代理投票[だいりとうひょう, dairitouhyou] (n) voting by proxy [Add to Longdo]
名代[みょうだい, myoudai] (n) proxy; representative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロキシーサーバー[ぷろきしーさーばー, purokishi-sa-ba-] proxy server [Add to Longdo]
プロクシ[ぷろくし, purokushi] proxy [Add to Longdo]
プロキシ[ぷろきし, purokishi] proxy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procuration \Proc`u*ra"tion\, n. [L. procuratio: cf. F.
   procuration. See {Procure}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of procuring; procurement.
    [1913 Webster]
 
   2. The management of another's affairs.
    [1913 Webster]
 
   3. The instrument by which a person is empowered to transact
    the affairs of another; a proxy.
    [1913 Webster]
 
   4. (Ch. of Eng.) A sum of money paid formerly to the bishop
    or archdeacon, now to the ecclesiastical commissioners, by
    an incumbent, as a commutation for entertainment at the
    time of visitation; -- called also {proxy}.
    [1913 Webster]
 
   {Procuration money} (Law), money paid for procuring a loan.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, v. i.
   To act or vote by proxy; to do anything by the agency of
   another. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proxy \Prox"y\, n.; pl. {Proxies}. [Contr. from procuracy. Cf.
   {Proctor}.]
   1. The agency for another who acts through the agent;
    authority to act for another, esp. to vote in a
    legislative or corporate capacity.
    [1913 Webster]
 
       I have no man's proxy: I speak only for myself.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The person who is substituted or deputed to act or vote
    for another.
    [1913 Webster]
 
       Every peer . . . may make another lord of parliament
       his proxy, to vote for him in his absence.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   3. A writing by which one person authorizes another to vote
    in his stead, as in a corporation meeting.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Law) The written appointment of a proctor in suits
    in the ecclesiastical courts. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) See {Procuration}. [Obs.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top