ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*professionalism*

P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: professionalism, -professionalism-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
professionalism(n) ความเป็นมืออาชีพ
unprofessionalism(n) ความไม่เป็นมืออาชีพ, See also: การทำแบบสมัครเล่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that's professionalism.เห็นไหม, มือโปรก็คือมือโปร Kung Fu Hustle (2004)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
And I really appreciate your professionalism.และฉันรู้สึกขอบคุณ ความเป็นมืออาชีพของคุณ It's Alive! (2007)
it would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism.มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ Pilot (2008)
- Except Mr. Smith might get the wrong idea about our professionalism.เว้นเสียแต่ว่าคุณสมิท... อาจเป็นความคิดที่ผิดก็ได้เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพของเรา Bonfire of the Vanity (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)
I'm proud to say the outstanding professionalism of my fellow agents at the Albuquerque District Office resulted in a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets.ผมภูมิใจที่จะที่จะพูดว่า ความเป็นมืออาชีพเป็นหน้าเป็นตาระดับโลก... ...กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของผม เจ้าหน้าที่รัฐเขตอัลเบอร์เคอร์กี้... ...มีผลชิ้นงานใหญ่มาก ต่อการปราบปรามยาบ้า... Pilot (2008)
Now, it's your professionalism that I respect.แกมีความเป็นมืออาชีพจริงๆฉันนับถือ On the Head of a Pin (2009)
Professionalism? Scientific curiosity?ความสงสัยในวิทยาศาสตร์ แล้วแต่คุณจะเลือก The Proof in the Pudding (2010)
Which a woman of her professionalismด้วยความเป็นมืออาชีพของเธอแล้ว The Kids Are Not All Right (2011)
Oh, you mean my epic smack down of the glee club over their complete apathy and lack of professionalism?อ๋อ หมายถึงมหากาพย์ของฉันที่กำราบชมรมร้องเพลง เพราะพวกเขา เฉื่อยชาสุดๆและขาดแคลนความเป็นมืออาชีพใช่มั้ย? Big Brother (2012)
Hostility posing as professionalism.มีความเอื้อเฟื้อแต่แสร้งทำเป็นมืออาชีพ Big Feet (2012)
It's because of that professionalism that I think you should understand and appreciate our course of action here.แต่ก็เพราะความเป็นมืออาชีพนั่นแหละ คุณจึงควรเข้าใจ และยอมรับวิธีการของเราตรงนี้ Morgan (2016)
It would be best if we presented at least a semblance of professionalism while the board is here.จะดีกว่ามั้ยถ้าเราแจ้งไป อย่างน้อยก็แจ้งไปให้ดูเป็นมืออาชีพ ในขณะที่คณะกรรมการอยู่ที่นี่หน่อย Trompe L'Oeil (2016)
Sure. I appreciate your professionalism, but you really don't need to bother with this, given the change in your employment status.แน่นอน ฉันประทับใจกับความเป็นมืออาชีพของคุณ Trompe L'Oeil (2016)
Uh, PTT stands for 'Professionalism, Thoroughness and Tenacity'.Äh, PTT steht für, Professionalismus, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. I Still Pray (2008)
P-T-T - professionalism, thoroughness, tenacity.P - G - Z, Professionalismus, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. Cocksure (2008)
Tenacity. Thoroughness. Professionalism.Zuverlässigkeit, Gründlichkeit, Professionalismus. The Good, the Bad and the Ugly (2008)
We thank the men who carried out this operation, , for they exemplify the professionalism , Patriotism and the incomparable courage all those who serve our country.Wir danken den Männern, die diese Operation ausgeführt haben, denn sie stehen beispielhaft für den Professionalismus, Patriotismus und den unvergleichlichen Mut all derer, die unserem Land dienen. Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden (2012)
As you'll see, I really appreciate professionalism.Professionalismus ist wichtig für mich. Je fais le mort (2013)
I appreciate your professionalism.Ich schätze Ihren Professionalismus. Je fais le mort (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพนิยม[āchīpniyom] (n) EN: professionalism  FR: professionnalisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFESSIONALISM P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professionalism (n) prˈəfˈɛʃənəlɪzəm (p r @1 f e1 sh @ n @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufsausübung { f }professionalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness [Add to Longdo]
玄人気質[くろうとかたぎ, kuroutokatagi] (n) professionalism; the temperament of a professional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Professionalism \Pro*fes"sion*al*ism\, n.
   The following of a profession, sport, etc., as an occupation;
   -- opposed to {amateurism}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 professionalism
   n 1: the expertness characteristic of a professional person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top