ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*prang up*

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prang up, -prang up-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prang up[PHRV] ชน (คำไม่เป็นทางการ), See also: กระแทก, Syn. smash up
prang up[PHRV] ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้พัง, Syn. mess up
prang up[PHRV] ทำให้ตั้งครรภ์ (คำสแลง), See also: ทำให้ท้อง, Syn. bang up, knock up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But then it got colder, and the trees thinned out, broad grasslands sprang up, and our ancestors were forced to traverse them in search of food.และต้นไม้บางตาออก ทุ่งหญ้ากว้างผุดขึ้นและ บรรพบุรุษของเรา ถูกบังคับให้สำรวจพวกเขาใน การค้นหาของอาหาร The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prang upAffection sprang up between them.
prang upA strange idea sprang up in my mind.
prang upWeeds sprang up in the garden.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  prang up
      v 1: make pregnant; "He impregnated his wife again" [syn:
           {impregnate}, {knock up}, {bang up}, {prang up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top