ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*plagiarized*

P L EY1 JH ER0 AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plagiarized, -plagiarized-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He plagiarized it. He stole it. He got caught immediately.เขาขโมยความคิดคนอื่น ถูกจับได้คาหนังคาเขา Duplicity (2009)
The one that's been plagiarized... It was your song, right?เพลงที่ถูกขโมยนั้น เป็นเพลงของคุณใช่มั้ย? Episode #1.10 (2010)
The song she plagiarized.เพลงที่เธอขโมยความคิดไปงั้นเหรอ Episode #1.14 (2010)
She said that you went on with the song even when you knew it was plagiarized.เธอบอกว่าคุณไปเอาเพลงนั่นมา แม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันถูกขโมยมาก็ตาม Episode #1.14 (2010)
Oska's tacit permission with the known plagiarized song:เพลงของออสก้าได้รับอนุญาตอย่างมีนัยกับผลงานเพลงคัดลอกที่รู้จักกัน : Episode #1.14 (2010)
After finding out that the song was plagiarized, we stopped filming the music video and the song wasn't even officially released. What is the matter?หลังจากที่เรารู้ว่าเป็นงานที่ถูกขโมยมา เราก็เลิกถ่าย mv แล้วเพลงนั้นก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ จะเป็นอะไรไปล่ะ Episode #1.9 (2010)
Although we are innocent, we are stupid idiots as we didn't even know if my new title was plagiarized.แม้ว่าเราจะบริสุทธิ์ แต่เราเป็นพวกปัญญาอ่อนหรือไง ที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเพลงใหม่ถูกขโมยไปน่ะ Episode #1.9 (2010)
Although the case of the plagiarized song was not clarified yet, why do you unreasonably push yourself to come back?คุณยังไม่ได้ชี้เจงเรื่องขโมยเพลงของคนอื่นมา แล้วทำไมคุณถึงได้ผลักดันให้ตัวเองกลับมาอย่างไม่มีเหตุุผล Episode #1.9 (2010)
Now you're saying that I plagiarized. I'm feeling really bad about it.ตอนนี้คุณมาบอกว่านักเรียนของผมคัดลอกผลงานผม ฉันรู้สึกไม่ดีจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ Episode #1.13 (2010)
This dumbass student changed some words around, but he plagiarized C.S. Lewis.นักเรียนสมองทึบพวกนี้ แค่เปลี่ยนคำบางคำ แต่เขาขโมยงานของ ซี.เอส. ลูอิส The Angel of Death (2011)
She plagiarized this.เขาลอกบทความมา Over My Dead Body (2011)
Can you find out who Kwon contacted about the song she plagiarized?เธอช่วยสืบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักแต่งเพลงกับนักร้อง ให้ฉันหน่อยจะได้ไหมล่ะ? Episode #1.15 (2011)
Plagiarized?ลอกงานคนอื่น? Cross Rhodes (2012)
You mean the one you plagiarized?คุณหมายถึงอันที่ลอกคนอื่นมาน่ะหรอ? Cross Rhodes (2012)
Are you saying I plagiarized them?นี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันขโมยความคิดของพวกนั้นหรือ? She Knows (2012)
You plagiarized my work. That's what's wrong.คุณขโมยบทความผม นั่นแหล่ะ เรื่องไม่ดี The Gathering (2013)
I know I can't complain. Your parents literally plagiarized your childhood.พ่อแม่คุณขโมยความคิดคุณตอนเด็กจริงๆด้วย Gone Girl (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLAGIARIZED P L EY1 JH ER0 AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plagiarized (v) plˈɛɪʤəraɪzd (p l ei1 jh @ r ai z d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plagiieren | plagiierend | plagiiert | plagiiert | plagiierteto plagiarize | plagiarizing | plagiarized | plagiarizes | plagiarized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plagiarize \Pla"gia*rize\, v. t. [imp. & p. p. {Plagiarized}; p.
   pr. & vb. n. {Plagiarizing}.]
   To steal or purloin from the writings of another; to
   appropriate without due acknowledgement (the ideas or
   expressions of another).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plagiarized
   adj 1: copied and passed off as your own; "used plagiarized data
       in his thesis"; "a work dotted with plagiarized phrases"
       [syn: {plagiaristic}, {plagiarized}, {plagiarised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top