ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*penetration*

P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penetration, -penetration-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetration(n) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู, Syn. invasion, Ant. departure, evacuation
penetration(n) การได้ส่วนแบ่งตลาด
penetration(n) ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความแหลมคม, Syn. discernment, perception, keen-sightedness
penetration(n) การผ่านทะลุ, See also: การแทรกซึม
penetration(n) การแผ่ขยายอิทธิพล, See also: การแผ่ขยายวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress, entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceful penetrationการแทรกซึมอย่างสงบ (เพื่อให้มีอิทธิพล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrationการล่วงล้ำ (อวัยวะเพศหญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
root penetrationการหลอมลึกที่ฐาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overpenetrationการทะลุทะลวงเกิน (รังสี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deep penetration electrodeลวดเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
full penetration weldingการเชื่อมหลอมลึกเต็มที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion penetrationระยะหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
excess penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึกเกิน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
incomplete root penetrationการหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ฐาน, การหลอมลึกไม่บริบูรณ์ที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
thermopenetration; transthermiaการส่งผ่านความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transthermia; thermopenetrationการส่งผ่านความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Market penetrationการเจาะตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Soil penetration testการทดสอบความลึกเจาะของดิน [TU Subject Heading]
Drug Penetrationการซึมผ่านเข้าของยา [การแพทย์]
Genes, Incomplete Penetration ofยีนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปเมื่อแรกเกิด [การแพทย์]
Genes, Penetration of, Completeยีนแสดงออกเต็มที่ [การแพทย์]
Genital Penetrationความกลัวการถูกร่วมเพศ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนแบ่งการตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งตลาด, Example: ปีนี้สินค้าของบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้น 20%, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ส่วนแบ่งตลาด(n) market share, See also: market penetration, Syn. ส่วนแบ่งการตลาด, Example: ธนาคารและสถาบันการเงินต่างแย่งส่วนแบ่งตลาดกันด้วยการปล่อยสินเชื่อง่ายขึ้น, Thai Definition: เปอร์เซ็นต์ยอดขายของสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายทั้งหมดของสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด
ปรีชา(n) intelligence, See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration, Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้, Example: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การแทรก(n) insertion, See also: infiltration, permeation, penetration, Syn. การคั่น, การสอด, การเข้ายุ่ง, การซึมผ่าน, การเข้าแทรก, Example: เขาประสบความสำเร็จในการแทรกตัวเข้าไปมีบทบาทในทางการเมือง, Thai Definition: การเข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอื่นในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น, การเจือเพียงนิดหน่อย, การเกิดขึ้นในระหว่าง, การเติมเข้าไปในระหว่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจาะ[kān jǿ] (n) EN: drilling  FR: pénétration [f]
การเจาะตลาด[kān jǿ talāt] (n, exp) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATION P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetration (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃən (p e2 n i t r ei1 sh @ n)
penetrations (n) pˌɛnɪtrˈɛɪʃənz (p e2 n i t r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Eindringtiefe {f}penetration [Add to Longdo]
Eindringungsvermögen {n}penetration [Add to Longdo]
Mediendurchbruch {m} [techn.]utility penetration [Add to Longdo]
Penetration {f}; Eindringen {n}; Durchbruch {m}penetration [Add to Longdo]
Penetrationskurve {f}penetration curve [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]
gegenseitige Durchdringung {f}interpenetration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
貫入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs,adj-no) penetration [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
市場浸透[いちばしんとう, ichibashintou] (n) market penetration [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵入テスト[しんにゅうテスト, shinnyuu tesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
浸透(P);滲透[しんとう, shintou] (n,vs) (1) permeation; penetration; soaking; (2) osmosis; (P) [Add to Longdo]
浸透度[しんとうど, shintoudo] (n) degree of penetration; penetrance [Add to Longdo]
進入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs) penetration; entry; (P) [Add to Longdo]
穿通[せんつう, sentsuu] (n,vs) penetration [Add to Longdo]
卓見[たっけん, takken] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]
卓識[たくしき, takushiki] (n) clearsightedness; penetration; farsightedness; excellent idea [Add to Longdo]
釘刺し試験;釘刺試験(io)[くぎさししけん, kugisashishiken] (n) nail penetration test (of batteries) [Add to Longdo]
透り[とおり, toori] (n) penetration (as of light) [Add to Longdo]
透過[とうか, touka] (adj-na,n,vs) penetration; permeation; transmission [Add to Longdo]
透徹[とうてつ, toutetsu] (n,vs) penetration; absolutely clear; not dirty; clearness [Add to Longdo]
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing) [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] (n,vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P) [Add to Longdo]
明察[めいさつ, meisatsu] (n,vs) discernment; penetration; insight; intellectual acumen [Add to Longdo]
溶け込み[とけこみ, tokekomi] (n) integration (e.g. social); mixing; penetration [Add to Longdo]
涵養[かんよう, kanyou] (n,vs) (1) cultivation; fostering; training; (2) penetration, e.g. surface water into an aquifer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetration \Pen"e*tra`tion\, n. [L. penetratio: cf. F.
   p['e]n['e]tration.]
   1. The act or process of penetrating, piercing, or entering;
    also, the act of mentally penetrating into, or
    comprehending, anything difficult.
    [1913 Webster]
 
       And to each in ward part,
       With gentle penetration, though unseen,
       Shoots invisible virtue even to the deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A penetration into the difficulties of algebra.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Acuteness; insight; sharp discoverment; sagacity; as, a
    person of singular penetration. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Discernment; sagacity; acuteness; sharpness;
     discrimination. See {Discernment}, and {Sagacity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetration
   n 1: an attack that penetrates into enemy territory [syn:
      {penetration}, {incursion}]
   2: clear or deep perception of a situation [syn: {penetration},
     {insight}]
   3: the act of entering into or through something; "the
     penetration of upper management by women"
   4: the ability to make way into or through something; "the
     greater penetration of the new projectiles will result in
     greater injuries"
   5: the depth to which something penetrates (especially the depth
     reached by a projectile that hits a target)
   6: the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of
     a woman

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top