ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*patronage*

P AE1 T R AH0 N IH0 JH   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: patronage, -patronage-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patronage[N] ตำแหน่งที่ถูกแต่งตั้ง, See also: เส้นสายทางการเมือง, Syn. backing
patronage[N] การอุปถัมภ์, See also: ราชินูปถัมภ์, ราโชปถัมภ์, อุปการคุณ, Syn. backing, contribution, donation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patronage(แพท'ทระนิจ) n. การอุดหนุน,การอุปถัมม์

English-Thai: Nontri Dictionary
patronage(n) การอุปถัมภ์,การอุดหนุน,ความอุปการะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patronageการอุปถัมภ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronageการอุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
patronage systemระบบอุปถัมภ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, patronageระบบอุปถัมภ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art patronageการอุปถัมภ์ศิลปะ [TU Subject Heading]
Patronage, Politicalระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially one so fortunate as to enjoy the condescension and patronage of Lady Catherine.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่มีโชคดีที่ได้เข้าไปร่วมด้วยการก้มหัวให้ และรับการอุปถัมภ์จากเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก Episode #1.5 (1995)
An honor to receive your patronage, my lord.เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านกรุณามาเยือน นายท่าน Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
This is just a small token gift, but I hope for your continued patronage.ไม่ครับ, มันเป็นพอใจของทางนี้ครับ นี่เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆค่ะ, แต่ฉันหวังว่าจะได้รับการอุปการะจากคุณอยู่นะคะ Eiga: Kurosagi (2008)
To take up the cause of patronage.อยากจะมาอุปภัมภ์เราด้วย Legends (2010)
One of whom fights under ilithyia's patronage.หนึ่งในพวกนั้นต่อสู้ภายใต้การสนับสนุนจากอิลิเธีย Mark of the Brotherhood (2010)
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย Whore (2010)
I regret to say he did not honor me with his patronage.ข้าเสียใจยิ่งนักที่เขาไม่ได้ให้เกียรติข้า ทำอาวุธแก่เขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You granted patronage to that grinning shit Batiatus a breath before his house fell to massacre.คุณได้รับการอุปถัมภ์ ที่อึ Batiatus ยิ้ม ลมหายใจก่อนที่บ้านของเขา ลดลงไปสังหารหมู่ Fugitivus (2012)
I am bound to the House of Batiatus by patronage.ฉันกำลังถูกผูกไว้กับบ้าน ของ Batiatus โดยอุปถัมภ์ Fugitivus (2012)
Under my patronage you've become a knight, you've served as Commander of the City Watch.ด้วยการอุปถัมภ์ของข้า เจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน ได้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาการ ของกองกำลังรักษาเมือง Valar Dohaeris (2013)
There is a balance to be maintained between dominance and patronage.มีความสมดุลให้ได้รับการรักษาคือ ระหว่างการปกครองและการอุปถัมภ์ Last Knights (2015)
What did you think about endingthe ministerial patronage?Was halten Sie davon? Damit beenden wir den Skandal ministerieller PatronageJobs for the Boys (1980)
Helm, all ahead flank.Patronagekreuzer. Eight Bells (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patronageThank you for your patronage.
patronageWe really thank you for your patronage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมราชูปถัมภ์[N] patronage, Example: ความรู้นำไปสู่ความเจริญ” คือ พระราชดำรัสที่พระองค์พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2523, Thai definition: การอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดิน
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
เข้าเจ้าเข้านาย[V] play up to people of power and influence, See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people, Syn. เข้าเจ้านาย, Example: ถ้าใครคิดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็ต้องรู้จักเข้าเจ้าเข้านายเสียบ้าง, Thai definition: รู้จักวิธีเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างสนิทสนม
คุณูปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุโณปการ, Example: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา, Thai definition: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
คุโณปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุณูปการ, Thai definition: การอุดหนุนทำความดี
เส้นแข็ง[ADJ] strong patronage, Syn. เส้นใหญ่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาได้ตำแหน่งนี้มาเพราะเป็นคนเส้นแข็ง, Thai definition: มีผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
ราโชปถัมภ์[N] royal patronage, See also: king's patronage, Syn. ราชูปถัมภ์, Thai definition: การที่พระราชาทรงเกื้อกูลอุดหนุน, Notes: (บาลี)
ราชูปถัมภ์[N] royal patronage, See also: the patronage of the king, king's patronage, Syn. ราโชปถัมภ์, Thai definition: การที่พระราชาทรงเกื้อกูลอุดหนุน, Notes: (บาลี)
ราชินูปถัมภ์[N] queen's patronage, Example: สมาคมของเราอยู่ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์, Thai definition: การที่พระราชินีทรงเกื้อกูลอุดหนุน
การอุปถัมภ์[N] patronage, See also: help, support, aid, assistance, sustentation, Syn. การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การค้ำจุน, การอนุเคราะห์, Example: เธอให้การอุปถัมภ์เด็กทารกที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุปถัมภ์[n.] (kān uppatham) EN: patronage ; help ; support ; aid ; assistance ; sustentation   FR: patronage [m] ; parrainage [m]
การอุดหนุน[n.] (kān utnun) EN: patronage   
ในพระบรมราชูปถัมภ์[xp] (nai Phraborom Rāchūpatham) EN: under the royal patronage of the king   
ราชูปถัมภ์[n.] (rāchūpatham) EN: royal patronage ; the patronage of the king ; king's patronage   
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
PATRONAGE    P AE1 T R AH0 N IH0 JH
PATRONAGE    P EY1 T R AH0 N AH0 JH
PATRONAGE(2)    P EY1 T R AH0 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patronage    (n) pˈætrənɪʤ (p a1 t r @ n i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惠顾[huì gù, ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨˋ, / ] your patronage, #51,811 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gönnerschaft {f}patronage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
メセナ[, mesena] (n) corporate patronage of the arts and culture (fre [Add to Longdo]
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor [Add to Longdo]
引き[びき, biki] (n,suf) (1) pull; patronage; influence; (2) tug; (3) discount [Add to Longdo]
引き立て;引立て[ひきたて, hikitate] (n) favor; favour; patronage [Add to Longdo]
恩顧[おんこ, onko] (n) favour; favor; patronage [Add to Longdo]
丸抱え[まるがかえ, marugakae] (n) completely financed; sponsored; under patronage [Add to Longdo]
肩入れ[かたいれ, kataire] (n,vs) support; backing; patronage [Add to Longdo]
賛助[さんじょ, sanjo] (n,vs) support; patronage; (P) [Add to Longdo]
取り立て(P);取立て[とりたて, toritate] (n) (1) collection (of a debt); (2) patronage; promotion; (adj-no) (3) fresh (e.g. freshly picked); (P) [Add to Longdo]
取り立てる;取立てる;取りたてる[とりたてる, toritateru] (v1,vt) (1) to collect (debts); to dun; to exact; to extort; (2) to appoint; to promote; to give patronage; (3) (See 取り立てて) to emphasize; to focus on; to call attention to [Add to Longdo]
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of [Add to Longdo]
庇護[ひご, higo] (n,vs) patronage; protection [Add to Longdo]
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P) [Add to Longdo]
毎度[まいど, maido] (n-adv,n-t) (1) each time; (2) (abbr) (See 毎度有り難うございます) thank you for your continued patronage; (P) [Add to Longdo]
毎度あり[まいどあり, maidoari] (exp) (abbr) (See 毎度有り難うございます) thank you for your continued patronage [Add to Longdo]
毎度ありがとうございます;毎度有難うございます;毎度有り難うございます[まいどありがとうございます, maidoarigatougozaimasu] (exp) thank you for your continued patronage [Add to Longdo]
眷顧[けんこ, kenko] (n) (See 愛顧・あいこ) favor; patronage; being partial to; paying special attention to [Add to Longdo]
贔屓(P);贔負[ひいき, hiiki] (n,vs) favour; favor; patronage; partiality; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronage \Pa"tron*age\, n. [F. patronage. Cf. LL. patronaticum,
   and L. patronatus.]
   1. Special countenance or support; favor, encouragement, or
    aid, afforded to a person or a work; as, the patronage of
    letters; patronage given to an author.
    [1913 Webster]
 
   2. Business custom. [Commercial Cant]
    [1913 Webster]
 
   3. Guardianship, as of a saint; tutelary care. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. The right of nomination to political office; also, the
    offices, contracts, honors, etc., which a public officer
    may bestow by favor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eng. Law) The right of presentation to church or
    ecclesiastical benefice; advowson. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patronage \Pa"tron*age\, v. t.
   To act as a patron of; to maintain; to defend. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top