ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*numbers game*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: numbers game, -numbers game-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This barbershop was being used by Salvatore and his crew as a front for a numbers game they were running out of this back room.ร้านตัดผมนี้ถูกใช้เป็นที่บังหน้า ให้กับซัลวาทอเรและลูกน้องของเขา สำหรับซื้อขายหวยเถื่อน จากห้องทางด้านหลัง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
What? It's a numbers game.อะไรกัน มันคืการเก็บแต้ม Til Death Do Us Part (2012)
With the four keys, its just numbers game to identify the correct sequence.รหัสสี่ตัวเป็นเพียงตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเกม Escape Plan (2013)
It's a numbers game.มันคือเกมส์หาตัวเลข The Teens, They Are a Changin' (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  numbers game
      n 1: an illegal daily lottery [syn: {numbers pool}, {numbers
           game}, {numbers racket}, {numbers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top