ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nila*

N IY1 L AH0   
149 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nila, -nila-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Manila[N] กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์
unilateral[ADJ] ที่เป็นฝ่ายเดียว, See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Syn. independent, uninduced, spontaneous, Ant. multilateral
Manila paper[N] กระดาษทำจากป่านมะนิลา
Manila tamarind[N] มะขามเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manila(มะนิล'ละ) n. เมืองหลวงและเมืองท่าของฟิลิปปินส์,ป่านมนิลา,กระดาษมนิลา
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว,ด้านเดียว,ไม่มีด้านกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secund; unilateralข้างเดียว, ด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strabismus, monolateral; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, unilateral; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strabismus, uniocular; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
occlusion, unilateral balancedการสบ(ฟัน)ได้ดุลข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
monocular strabismus; strabismus, monolateral; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monolateral strabismus; strabismus, monocular; strabismus, unilateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmament, unilateralการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denture, unilateral partialฟันปลอมบางส่วนขยายฐานข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral-ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral; secundข้างเดียว, ด้านเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unilateralฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral disarmamentการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral dischargeการหลุดพ้นฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral mistakeความสำคัญผิดฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐานข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral strabismus; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral surfaceผิวหน้าเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unilateralismเอกภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniocular strabismus; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, unilateralตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilacunar nodeข้อมีลีฟแก็บเดียว [ต่อใบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unilaminar-ชั้นเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unilateralismการกระทำฝ่ายเดียว [การทูต]
Apodia, Unilateralเท้าหายไปเพียงข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft Palate, Unilateral Completeเพดานโหว่ตลอดชนิดข้างเดียว [การแพทย์]
Cleft, Unilateralปากแหว่งข้างเดียว [การแพทย์]
Deafness, Unilateral Nerveหูหนวกข้างเดียว [การแพทย์]
Fractures, Nasomaxillary, Unilateralการแตกที่ขอบล่างของกระบอกตา [การแพทย์]
Grasses, Manilaหญ้านวลน้อย [การแพทย์]
Minilaparotomyเปิดแผลเล็กๆบริเวณหัวเหน่า, การผ่าตัดทางหน้าท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's still in Manila.ยังอยู่ในมะนิลาเนี่ยแหละ The Great Raid (2005)
In 1941. Manila was considered the pearl of the Orient.ปี 1941 กรุงมะนิลาถือเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก The Great Raid (2005)
Manila is 13 hours ahead of Eastern Standard Time.เวลาในกรุงมะนิลาจะเร็วกว่า 13 ชั่วโมง The Great Raid (2005)
You work at the Manila hospital?ทำงานที่โรงพยาบาลมะนิลาเหรอ? The Great Raid (2005)
Why did you stay in Manila when the war started?พอสงครามเริ่มแล้ว.. คุณยังอยู่ที่มะนิลาทำไมเหรอ? The Great Raid (2005)
From Manila, sir.จากมะนิลา ครับ The Great Raid (2005)
We know this woman is the head of an underground movement in Manila... responsible for smuggling stolen medicine into this camp.เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการใต้ดิน.. และถูกตั้งข้อสงสัยว่าลักลอบขนยารักษาโรค มาให้กับเชลยศึก.. The Great Raid (2005)
Marci's in Manila till the 26th.Marci's จาก Manila วันที่ 26th. Firewall (2006)
Nilale kalhe, my friend.ราตรีสวัสดิ์ Faith Like Potatoes (2006)
- Next time, let's really go to Manila.- คราวหน้า ไปมะนิลากันจริงๆ A Good Day to Have an Affair (2007)
They were killed in an explosion in Manila.พวกเขาตายในการระเบิดที่มะนิลา S.O.B. (2009)
I've had unilateral control of the thermostat ever since the sweaty night of '06.ฉ้นมีสิทธิ์อย่างเป็นเอกฉันท์ ในการควบคุมเครื่องทำความร้อน ตั้งแต่เหตุการณ์คืนเหงื่อแตกปี 06 The Jiminy Conjecture (2009)
You don't get to unilaterally decide to let a teenager and her infantคุณอย่าตัดสินใจฝ่ายเดียวสิ ที่จะพาเด็กวันรุ่นคนนึงกับลูกน้อย Blink (2010)
So do you, though I do question your manila evening bag.แต่หนูสงสัยเรื่องกระเป๋าที่แม่ถือมากกว่า Touch of Eva (2010)
Do you want to unilaterally cancel the agreement?คุณอยากยกเลิกข้อตกลงข้างเดียวหรืออย่างไร Dae Mul (2010)
- We should have used a manila envelope.- ใส่ซองเอกสารยังได้ Horrible Bosses (2011)
I mean, I remember getting kicked out of preschool because I was having panic attacks when they made us use manila paper, but...จำได้ว่าเคยโดนไล่ ออกจากโรงเรียนอนุบาล เพราะตื่นเต้นตกใจมากเกิน ตอนเขาให้ทำงานฝีมือ จากกระดาษสา แต่... Born This Way (2011)
So what causes bleeding, kidney problems and unilateral numbness?แล้วอะไรทำให้เลือดออก, ปัญหาที่ไต และ การไร้ความรู้สึกข้างเดียว? Bombshells (2011)
Left two hours after Emily's murder on a flight to Manila.บินไปมะนิลา หลังจากที่เอมิลี่ถูกฆ่า 2 ชั่วโมง Ka Ho' Oponopono (2012)
Last call for Hawaiian Airlines flight 455, direct service to Manila.เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับ ฮาวายเอี้ยน แอร์ไลน์ ไฟฟ์ 455 บินตรงไปยังกรุงมะนิลา Pu'olo (2012)
We will have plenty of fresh supplies after we stop in Manila.เราจะมีอาหารสดมากมาย หลังจากเราแวะที่มะนิลา Life of Pi (2012)
It was four days out of Manila, above the Mariana trench, the deepest part on earth.มันเป็นวันที่สี่หลังออกจากมะนิลา เหนือช่องแคบมาเรียนา ส่วนที่ลึกที่สุดบนโลก Life of Pi (2012)
The rematch drew the biggest audience since the Thrilla in Manila nine years earlier.การแข่งขันเข้ามา ผู้ชมที่ใหญ่ที่สุด ... ตั้งแต่ Thrilla ในมะนิลา เก้าปีก่อน Grudge Match (2013)
The Rumble in the Jungle, the Thrilla in Manila.ดังก้องในป่าที่ Thrilla ในมะนิลา Grudge Match (2013)
And then, only six months later the second attack hit Manila.จนกระทั่ง 6 เดือนต่อมา... การโจมตีครั้งที่ 2 เกิดขึ้นที่มะนิลา... Pacific Rim (2013)
- That's right. Manila.- ใช่ครับ ที่มะนิลา Pacific Rim (2013)
And this was harvested in Manila.ส่วนชิ้นนี้มาจากมะนิลา Pacific Rim (2013)
"ophiocordyceps unilateralis from the tropics,"โอฟิโอคอดิเซพส์ ยูนิลาเทอราลิส"ในเขตร้อน A Dish Best Served Cold (2013)
-It's an empty manila envelope.- มันคือซองเปล่า - ครับ The Imitation Game (2014)
But for a star more than 30 times as massive as the Sun-- a star like Alnilam, in Orion's Belt-- there will be no stopping its collapse.แต่สำหรับดาวมากกว่า 30 ครั้งเป็นใหญ่เป็น ดวงอาทิตย์-- ดาวเช่น แอลนีแลม ใน เข็มขัด- Sisters of the Sun (2014)
In a few million years, when Alnilam runs out of fuel, it, too, will go supernova.จะไม่มีการหยุดการล่มสลายของ ในไม่กี่ล้านปี เมื่อ แอลนีแลม ไหลออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง Sisters of the Sun (2014)
The imploding core of Alnilam will be so massive that not even nuclear forces will be strong enough to hold off its collapse.มันเกินไปจะไปซูเปอร์โนวา แกนที่ล้มเหลวของแอลนีแลม จะมีขนาดใหญ่เพื่อให้ได้แม้ กระทั่งกองกำลังนิวเคลียร์ Sisters of the Sun (2014)
And the worst ever, in Manila.และรุนแรงที่สุดในกรุงมะนิลา London Has Fallen (2016)
Things were hectic in the capital today... as the Lucian government announced full acceptance... of what some are criticizing as the unilateral peace terms... proposed by Chancellor Izunia of Niflheim.เป็นที่ถกเถียงกัน ในนครหลวงวันนี้ หลังรัฐบาลลูซิส ประกาศยอมรับ ข้อตกลงเจรจาสงบศึก ที่บางฝ่ายเห็นว่า ไม่มีความเป็นธรรม Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
We'll land in Manila and you will requisition your own transportation to the island.เราลงมะนิลา คุณหาทางไปเกาะกันเอง xXx: Return of Xander Cage (2017)
Smead manila, pressboard edges.กลิ่นกระดาษสีน้ำตาล ขอบกระดาษแข็ง The Boss Baby (2017)
Later on, took a look at Manila...Später dann... haben wir uns Manila angeschaut. On the Beach (1959)
- I'll bet. He was sole owner of best restaurant in Manila.- Ihm gehört das allerbeste Restaurant in ManilaOperation Petticoat (1959)
We were en route to Manila and heard it was being bombed... - ...and we had to land here.Wir waren auf dem Wege nach Manila, als wir erfuhren, dass es bombardiert wurde, deshalb sind wir auf der Insel notgelandet. Operation Petticoat (1959)
I gave you the always necessary.Danila, ich hab deine ewigen Launen satt. Hannibal (1959)
In the Philippines, forces drove a bridgehead in their thrust for Manila.Auf den Philippinen marschieren die Truppen nach ManilaKing Rat (1965)
The Daniel Cooper! You know it?Kennst du "Danila Kupor"? War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Hey, Danila!Komm, DanilaAndrei Rublev (1966)
We could go today, Danila. What do you think?Gehen wir nicht lieber heute, DanilaAndrei Rublev (1966)
I won't be able to do anything, Danila.Ich kann nicht, DanilaAndrei Rublev (1966)
I'll be back, Danila.Ich komme zurück, DanilaAndrei Rublev (1966)
I washed Danila's brushes for 3 years before he trusted me with an icon.Ich wusch 3 Jahre Danilas Pinsel, bis er mir eine Ikone anvertraute. Andrei Rublev (1966)
Try to understand, Danila.Versteh doch, DanilaAndrei Rublev (1966)
Danila!DanilaAndrei Rublev (1966)
Listen, Danila!Hör zu, DanilaAndrei Rublev (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nilaThe ship is about to sail for Manila tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะขามเทศ[N] Manila tamarind, Example: เด็กๆ กำลังกินมะขามเทศจากฝักที่ร่วงอยู่ใต้ต้น, Count unit: ต้น, ฝัก, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Pithecellobium dulce Benth. ในวงศ์ Leguminosae ลำต้นและกิ่งมีหนาม ฝักกินได้
เอกภาคี[N] unilateral country, See also: single country, Thai definition: ฝ่ายเดียว หมายถึงประเทศที่ปลีกตัวปฏิบัติการทางการเมืองเป็นต้นโดยลำพัง ไม่มีประเทศอื่นร่วม หรือรับรู้ด้วย
ข้างเดียว[ADV] one-sided, See also: unilaterally, Syn. ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Example: เธอรักผู้ชายคนนี้อยู่ข้างเดียวตลอดมา, Thai definition: อย่างที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเดียว[adv.] (khāngdīo) EN: one-sided ; unilaterally   FR: unilatéral ; unilatéralement
มะขามเทศ[n.] (makhāmthēt) EN: Manila tamarind   
หมากนวล[n. exp.] (māk nūan) EN: Manila palm ; Christmas palm   
มะนิลา = มนิลา[n. prop.] (Manilā) EN: Manila   FR: Manille
นิติกรรมฝ่ายเดียว[n. exp.] (nitikam fāi dīo) EN: unilateral juristic act ; unilateral act   
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā) EN: Royal Thai Embassy in Manila   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NILA    N IY1 L AH0
NILAN    N IY0 L AA1 N
MANILA    M AH0 N IH1 L AH0
UNILAB    Y UW1 N IH0 L AE2 B
NILAND    N AY1 L AH0 N D
MINILAB    M IH1 N IY0 L AE2 B
MINILABS    M IH1 N IY0 L AE2 B Z
MANILA'S    M AH0 N IH1 L AH0 Z
UNILATERAL    Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
UNILATERALLY    Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L IY0
UNILATERALLY    Y UW2 N AH0 L AE1 T R AH0 L IY0
UNILATERALISM    Y UW2 N IH0 L AE1 T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Manila    (n) mˈənˈɪlə (m @1 n i1 l @)
unilateral    (j) jˌuːnɪlˈætrəl (y uu2 n i l a1 t r @ l)
unilaterally    (a) jˌuːnɪlˈætrəliː (y uu2 n i l a1 t r @ l ii)
unilateralism    (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪzm (y uu2 n i l a1 t r @ l i z m)
unilateralist    (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪst (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t)
unilateralists    (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪsts (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片面[piàn miàn, ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] unilateral; one-sided, #11,353 [Add to Longdo]
单方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
马尼拉[Mǎ ní lā, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ, / ] Manila (capital of Philippines), #23,524 [Add to Longdo]
磺胺[huáng àn, ㄏㄨㄤˊ ㄢˋ, ] sulfa drugs; sulfanilamide (used to reduce fever), #44,185 [Add to Longdo]
单边主义[dān biān zhǔ yì, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] unilateralism, #55,381 [Add to Longdo]
单边[dān biān, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ, / ] unilateral, #77,669 [Add to Longdo]
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, ] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide, #133,600 [Add to Longdo]
马尼拉大学[Mǎ ní lā Dà xué, ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄌㄚ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Manila, #564,079 [Add to Longdo]
单侧[dān cè, ㄉㄢ ㄘㄜˋ, / ] one-sided; unilateral [Add to Longdo]
退烧药[tuì shāo yào, ㄊㄨㄟˋ ㄕㄠ ㄧㄠˋ, 退 / 退] antipyretic (drug to reduce fever, such as sulfanilamide) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papier {n} | Papiere {pl} | holzfreies Papier | alkalifestes Papier | braunes Papier | marmoriertes Papierpaper | papers | woodfree paper; paper free from lignin | alkali-resistant paper | manila paper | marble-paper [Add to Longdo]
Politik des Alleingangs; einseitige Abrüstung {f} [pol.]unilateralism [Add to Longdo]
Vertrag {m} | Verträge {pl} | laut Vertrag | einseitiger Vertrag | Vertrag abschließen | einen Vetrag schließen | den Vertrag ändern | einen Vertrag annehmen | einen Vertrag aufsetzen | den Vertrag beglaubigen | einen Vertrag bestätigen | einen Vertrag stornieren; einen Vertrag kündigen | Vertrag verlängern | jdn. unter Vertrag nehmen | Vertrag läuft auscontract | contracts | as per contract | unilateral contract | to make a contract; to enter into a contract | to conclude a contract | to amend the contract | to accept a contract | to draft a contract | to certify the contract | to confirm a contract | to cancel a contract | to extend a contract | to sign someone on | contract expires [Add to Longdo]
einseitig; unilateral {adj}unilateral [Add to Longdo]
einseitig {adv}unilaterally [Add to Longdo]
Manilapapageiamadine {f} [ornith.]Green-faced Parrot Finch [Add to Longdo]
Manila (Hauptstadt der Philippinen)Manila (capital of Philippines) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スルファニルアミド[, surufaniruamido] (n) sulfanilamide; sulphanilamide [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マニラ[, manira] (n) Manila; (P) [Add to Longdo]
マニラ麻[マニラあさ, manira asa] (n) (See アバカ) Manila hemp (Musa textilis) [Add to Longdo]
ミニラボ[, minirabo] (n) minilab [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[, yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
浅蜊;蛤仔;鯏[あさり;アサリ, asari ; asari] (n) Manila clam (Ruditapes philippinarum) [Add to Longdo]
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act [Add to Longdo]
単独行動主義[たんどくこうどうしゅぎ, tandokukoudoushugi] (n) unilateralism [Add to Longdo]
単独主義[たんどくしゅぎ, tandokushugi] (n) (See 単独行動主義) unilateralism [Add to Longdo]
茶封筒[ちゃぶうとう, chabuutou] (n) brown envelope; manila envelope [Add to Longdo]
片務契約[へんむけいやく, henmukeiyaku] (n) a unilateral contract [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top