ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*monkey wrench*

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: monkey wrench, -monkey wrench-
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monkey wrench[N] กุญแจเลื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was something about removing my bollocks with a monkey wrench if she ever saw them again.เห็นว่าจะตัดไข่ชั้น ด้วยกุญแจเลื่อนอะไรนี่แหละ ถ้าจานแกเห็นอีกที Everyone (2009)
We have been planning this party for days, but you threw a major monkey wrench into things by moving out.เราวางแผนเรื่องงานวันเกิด กันมาตั้งหลายวัน แต่คุณกลับทำให้มันล่ม ด้วยการย้ายออกมา Shake and Fingerpop (2009)
Before the inevitable monkey wrenchesก่อนที่พวกโง่นั่น Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
But you give Pike a rocket... there's your monkey wrench.แต่แกได้เครื่องดีเป็น ไพค์ เครื่องจรวด น่นยกระดับความรุนแรง ฮันนิบาลไม่ทำอย่างนั้น The A-Team (2010)
It was a false prophet trying to throw a monkey wrench into God's plan.มันเป็นฝีมือของศาสดาผู้หลงผิด พยายามที่จะก่อกวนแผนการของพระเจ้า Ricochet Rabbit (2011)
Sheldon, I know you're a bit of a left-handed monkey wrench but...เธอเป็นพวกกวนประสาทถนัดซ้าย แต่ว่า The Russian Rocket Reaction (2011)
Look, meet me at the Monkey Wrench, nine o'clock. OK? Yeah.Wir treffen uns im Monkey Wrench, um neun Uhr heute Abend. Big Nothing (2006)
'At the same time, Charlie enters the Monkey Wrench 'and pretends we ran out of gas on the road to Mill Creek.'Um dieselbe Zeit betritt Charlie den Monkey Wrench und erzählt, dass uns auf der Straße nach Mill Creek das Benzin ausgegangen ist. Big Nothing (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monkey wrenchFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประแจเลื่อน[n. exp.] (prajaē leūoen) EN: adjustable wrench ; monkey wrench   FR: clé à molette [f] ; clé anglaise [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universalschraubenschlüssel {m}; Franzose {m} [techn.]monkey wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 monkeywrench \monkeywrench\, monkey wrench \monkey wrench\n.
   A wrench or spanner which has one fixed and one adjustable
   jaw.
 
   Syn: monkey wrench.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrench \Wrench\ (r[e^]nch), n. [OE. wrench deceit, AS. wrenc
   deceit, a twisting; akin to G. rank intrigue, crookedness,
   renken to bend, twist, and E. wring. [root]144. See {Wring},
   and cf. {Ranch}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. Trick; deceit; fraud; stratagem. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His wily wrenches thou ne mayst not flee. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent twist, or a pull with twisting.
    [1913 Webster]
 
       He wringeth them such a wrench.    --Skelton.
    [1913 Webster]
 
       The injurious effect upon biographic literature of
       all such wrenches to the truth, is diffused
       everywhere.              --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. A sprain; an injury by twisting, as in a joint.
    [1913 Webster]
 
   4. Means; contrivance. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. An instrument, often a simple bar or lever with jaws or an
    angular orifice either at the end or between the ends, for
    exerting a twisting strain, as in turning bolts, nuts,
    screw taps, etc.; a screw key. Many wrenches have
    adjustable jaws for grasping nuts, etc., of different
    sizes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) The system made up of a force and a couple of
    forces in a plane perpendicular to that force. Any number
    of forces acting at any points upon a rigid body may be
    compounded so as to be equivalent to a wrench.
    [1913 Webster]
 
   {Carriage wrench}, a wrench adapted for removing or
    tightening the nuts that confine the wheels on the axles,
    or for turning the other nuts or bolts of a carriage or
    wagon.
 
   {Monkey wrench}. See under {Monkey}.
 
   {Wrench hammer}, a wrench with the end shaped so as to admit
    of being used as a hammer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top