Search result for

*markets*

(93 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: markets, -markets-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Future marketsตลาดซื้อขายอนาคต
ตลาดซื้อขายอนาคตเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตอาจนานเป็น 3-12 เดือนหลังจากการซื้อขายแล้วแต่จะกำหนด ตลาดซื้อขายอนาคตประกอบด้วยบริษัทนายหน้า (broker) จำนวนหนึ่ง บริษัทนายหน้าเพียงแต่ทำหน้าที่ติดต่อในเรื่องของสัญญาซื้อขายเท่านั้น ไม่มีการนำสินค้ามาแสดง เพราะสินค้าต่างๆ ที่ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าจะมีการกำหนดมาตรฐานอย่างละเอียดไว้แล้ว บริษัทนายหน้าเป็นผู้ประกันว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้ซื้อตามเวลา และประกันกับผู้ขายว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่ซื้อสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดดังกล่าว อาจแบ่งเป็นผู้ซื้อที่ต้องการนำสินค้านั้นไปใช้ประโยชน์และผู้ซื้อที่ไม่ต้องการสินค้านั้น แต่เป็นการซื้อแล้วขายเพื่อการเก็งกำไร ตลาดซื้อขายอนาคตที่มีชื่อเสียงประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดซื้อขายอนาคตเงินตราต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ตลาดที่ลอนดอน [ตลาดทุน]
Farmers' marketsตลาดเกษตรกร [TU Subject Heading]
Hypermarketsร้านค้าส่ง [TU Subject Heading]
Marketsตลาด [TU Subject Heading]
Over-the-counter marketsตลาดโอทีซี [TU Subject Heading]
Supermarketsซูเปอร์มาร์เก็ต [TU Subject Heading]
emerging marketsตลาดเกิดใหม่ มี 2 ความหมาย ความหมายที่ 1 คือ ตลาดที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เริ่มเติบโตขึ้นและซับซ้อน มากขึ้น ส่วนความหมายที่ 2 คือ ตลาดในประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are other cities, other supermarkets.แล้วเมืองอื่นๆ ล่ะ ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งอื่น Oh, God! (1977)
The buses, the trains, the markets.รถเมล์ รถไฟ ตลาด Gandhi (1982)
Let me start by saying I was very impressed... with that investigative piece that Dutton did... on pesticides in our supermarkets.ให้ฉันได้เริ่มด้วยการพูด / ว่าฉันประทับใจมากๆ.. กีบการสืบสวน / บางส่วนที่ดัทตัน ทำ... on pesticides in our supermarketsNever Been Kissed (1999)
In 1999, he established Phoenix Software, which exports various games to international markets.ในปี 1999 เขาได้เปิดบริษัท Phoenix Software ซึ่งเป็นบริษัทที่ส่งออกเกมส์ต่างๆ ไปยังนานาประเทศ Crazy First Love (2003)
For big business despotism was often a useful tool for securing foreign markets and pursuing profits.การเข้าฮุบกิจการแบบชกใต้เข็มขัด สำหรับธุรกิจใหญ่ ๆ ระบอบเผด็จการมักเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ The Corporation (2003)
Don't you love early morning markets? And just look at the water.เธอไม่ชอบตลาดสดหรือไง ดูผืนน้ำนั้นสิ! Howl's Moving Castle (2004)
More than opening up markets for a free economy, they're polarizing the rich and the poor!นิยมเปิดการค้าแบบตลาดเสรีนิยม มันทำให้เกิดคนจนและคนรวย Super Rookie (2005)
We didn't do world markets, didn't bother with taxes and it was still a pain in the ass.เราไม่ได้เล่นตลาดโลก ไม่ยุ่งกับภาษี แต่ก็ยังไม่วายโดนจนได้ The Pursuit of Happyness (2006)
Because automakers in China might come in and just steal all our markets.เพราะผู้ผลิตรถยนต์ของจีนจะเข้ามาแย่งตลาดของเรา An Inconvenient Truth (2006)
So you make paper dolls and supply them to street markets, is that it?คุณผลิตตุ๊กตากระดาษ ส่งไปขาย ขายตามตลาดข้างถนน นั่นใช่มั๊ย Unstoppable Marriage (2007)
our investments sway the markets and make or break presidential elections.การลงทุนของเรามีอำนาจเหนือตลาด The Same Old Story (2008)
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
A city of uniformly sized vegetables waits every day for the hundreds of trucks that will take them to the continent's supermarkets.นครแห่งผักที่รอคอยการขนส่งทุกๆ วัน ด้วยรถบรรทุกนับร้อยคันที่จะพามันไปซูเปอร์มาเก็ตทั่วทั้งทวีป Home (2009)
Its water has flown to supermarkets all over the world in crates of fruit and vegetables.น้ำเหล่านี้ไหลไปสู่ ซุเปอร์มาเก็ตทั่วโลก ในรูปของผักและผลไม้สำเร็จรูป Home (2009)
Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened...ใครอ่อนแอก็ตายอยู่ที่นี่ Goemon (2009)
People of the United States of America open your markets to us and come invest in our country.ประชาชนของสหรัฐอเมริกาครับ.. เปิดตลาดให้เรา.. และเข้ามาลงทุนในประเทศเราสิครับ Invictus (2009)
I believe that the corporation that is first, that is the most, has an opportunity to manufacture with the highest frequency and in the most desirable markets, and that its shareholders, by extension, have the greatest chance of survival and reinvestment.เชื่อว่าความร่วมมือคือสิ่งแรกและเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุดด้วย ที่จะช่วยให้สามารถทำอะไร ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการ ในตลาดที่มีความต้องการสูงสุด Duplicity (2009)
I believe in free markets, ms. Hewes.ผมเชื่อในการค้าเสรี คุณฮิวส์ Look What He Dug Up This Time (2009)
I call off the feds for good, you forget everything you've learned about the energy markets, the brownouts and the merger.ทำไมคุณถึงอยากพบผม? ฉันรู้ว่าคุณควบคุมธุรกิจพลังงาน Trust Me (2009)
He plays markets all over the world.เขาค้าขายไปทั่วโลก They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
These tokyo markets are killing me.ตลาดหุ้นที่โตเกียว ฆ่าฉันแน่ๆ Pleasure Is My Business (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
Broker. Specialized in foreign markets.เธอเป็นโบรกเกอร์ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ Roadkill (2009)
- of all the supermarkets-จากซุปเปอร์มาเก็ตทั้งหมด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
we need to find out about existing black markets for infants.ขอบคุณ Cradle to Grave (2009)
If we don't cater to all markets, someone else will.ถ้าไม่คนอื่นจะทำแทนเรา คุณพร้อมแค่ไหน หากคิดว่า Daybreakers (2009)
It's amazing. Fresno is like the top 50 markets, isn't it?ดีมากเลย เฟรสโนมีตลาดติดหนึ่งใน50ด้วยใช่มั้ยคะ Monsters vs. Aliens (2009)
And this is in Portsmouth, Virginia, where instead of selling liquor in the supermarkets, they have these ABC stores which close at 5 p.m.และเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองพอร์ตสมัท เวอร์จิเนีย แทนการขายสุรา ในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ABC พวกเขามีร้านค้าเหล่านี้ ซึ่งปิดที่ 5 โมงเย็น No Más (2010)
Strolling the Christmas markets with daddy and Roman, celebrating Beaujolais Nouveau at Le Tambour.เดินเล่น ที่ตลาดคริสมาสต์กับพ่อและโรมัน ฉลองเบโจเลอัส โนเวอู ที่เลแทมโบ Gaslit (2010)
Deliver my orders to the Bureau of Capital Markets.ส่งคำสั่งข้าไปที่สำนักงานตลาดทุน Dong Yi (2010)
In the slave markets of Lur.ตลาดค้าทาส ในกลอร์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
There's a rumor in the stock markets saying it's Head Director Hong Tae Gyun.ข่าวลือแพร่กระจายไปในหมู่ผู้ถือหุ้น ว่านั่นคือผู้อำนวยการ ฮงแทกยุน Episode #1.10 (2010)
Control the whole power enchilada, but, no, these companies wouldn't get you there in emerging markets.เว้นแต่ว่าคุณจะเล่นอยู่ทั้งสองฝั่ง การกุมอำนาจทั้งหมด มีผลอย่างมาก. . Limitless (2011)
As the American people ready themselves for the likelihood of an atomic attack, there are widespread reports of panic-buying, supermarkets cleared, as shelters unused since the Second World War are stocked for what may lie ahead.ชาวอเมริกันต่างเตรียมตัวรับมือ กับการที่อาจจะถูกระเบิดโจมตี เกิดความโกลาหลและการกักตุนสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ทว่างเปล่า ที่หลบภัยซึ่งหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง X-Men: First Class (2011)
They will contaminate a food-processing facility that ships products to supermarkets in six different states.พวกเขาจะปนเปื้อนเชื้อโรค ในโรงงานแปรรูปอาหาร ที่ส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน 6 รัฐ The Beginning of the End (2011)
Yeah, there's lots of markets.มี ... Deadline (2011)
Asian markets are in a tailspin, and I can't get my broker on the phone.ตลาดเอเชีย อ่อนไหว และฉันไม่สามารถติดต่อ เอเย่นฉันได้ทางโทรศัพท์ Intrigue (2011)
Asian markets?ตลาดเอเชียหรอ Intrigue (2011)
NEWS ANCHOR 1: Fears of a second recession have caused panic in Europe's financial markets.ความกลัวเศรษฐกิจตกต่ำอีก Red Dawn (2012)
However, they are, unfortunately, still traded on the world's black markets.อย่างก็ตาม มันไม่ได้ง่ายดาย อย่างที่พวกเขาคิด ยังคงมีการซื้อขายกันอยู่ในตลาดมืด Resident Evil: Damnation (2012)
As uncertainty has grown, many banks have restricted lending... credit markets have frozen... and families and businesses have found it harder to borrow money.ขณะที่ความไม่แน่นอนได้เติบโตขึ้น, ธนาคารหลายแห่งมีการ จำกัด การปล่อยสินเชื่อ ... ตลาดสินเชื่อได้แช่แข็ง ... Killing Them Softly (2012)
Here's a scenario that's paid sexual dividends, particularly in the Asian markets, and I think, Jess, you can back me up on this.ในสถานการณ์ตอนนี้ นั่นเป็นการจ่ายเงินปันผลทาง sex โดยเฉพาะ ในตลาด เอเชีย และชั้นคิดว่า เจส คุณสามารถกลับมาช่วยชั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ Jess & Julia (2012)
Five words... debt management and emerging markets.ห้าคำ... การบริหารจัดการหนี้และตลาดเกิดใหม่ Who Can Say What's True? (2012)
I've been to about 50 different markets.ผมแวะตลาดราว 50 แห่ง The Bump in the Road (2012)
Have you been following the markets and Exotrol's stock?คุณสนใจ เรื่อง ตลาดการลงทุน ของ เอ็กซ์โซโทรลไหม Time's Up (2012)
Volker had a geothermal project in the Amazon rain forest which was going to double his presence in the emerging markets.โวลกเกอร์มีโปรเจคเกี่ยวกับความร้อนใต้พิภพในป่าเขตฝนอเมซอน จะทำให้เขารวยขึ้นสองเท่า ในตลาดเกิดใหม่ If It Bleeds, It Leads (2012)
David handled the Asian markets, so he usually got in by 4:00.เดวิดดูแลตลาดเอเชีย เขาต้องมาำงานตอนตี 4 ครับ Undead Again (2012)
Sheriff, if we expand the search of the second intersection by a few square blocks, would we find any markets or restaurants?นายอำเภอ ถ้าเรา ขยายวงค้นหาของสี่แยกที่ 2 ไปอีก 2-3 ช่วงตึก เราจะเจอ ตลาดหรือร้านอาหารบ้างไหม The Good Earth (2012)
I... can't believe I left out all the revenue from the new markets.ผมไม่อยากเชื่อว่า ผมละเลยรายรับทั้งหมด จากตลาดใหม่ Portrait of a Lady Alexander (2012)
Its markets known far and wide.ที่นั่นคือนครแห่งเดล The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketsCurrency and bond markets are relatively calm.
marketsIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
marketsMom-and-pop bakeries were overwhelmed by supermarkets.
marketsMy town has two supermarkets.
marketsThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.
marketsThe company is turning to export markets to make up for a decline in domestic sales.
marketsThere are many department stores and supermarkets in Shinjuku.
marketsThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
marketsThe supermarkets are now closed, so we'll have to make do with what is left in the refrigerator.
marketsWhat is the percentage of overseas markets for your products?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETS    M AA1 R K AH0 T S
MARKETS'    M AA1 R K AH0 T S
EUROMARKETS    Y UW1 R OW0 M AA2 R K AH0 T S
MARKETSCOPE    M AA1 R K AH0 T S K OW2 P
HYPERMARKETS    HH AY1 P ER0 M AA2 R K AH0 T S
SUPERMARKETS    S UW1 P ER0 M AA2 R K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
markets    (v) (m aa1 k i t s)
hypermarkets    (n) (h ai1 p @ m aa k i t s)
supermarkets    (n) (s uu1 p @ m aa k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投机[tóu jī, ㄊㄡˊ ㄐㄧ, / ] to speculate (on financial markets); opportunistic; congenial; agreeable, #6,817 [Add to Longdo]
加码[jiā mǎ, ㄐㄧㄚ ㄇㄚˇ, / ] to raise the price of commodities; to raise stakes (in gambling); to increase a position (e.g., in futures markets); to encode; mark-up, #39,133 [Add to Longdo]
佳世客[Jiā shì kè, ㄐㄧㄚ ㄕˋ ㄎㄜˋ, ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, ] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer [Add to Longdo]
吉之岛[Jí zhī dǎo, ㄐㄧˊ ㄓ ㄉㄠˇ, / ] JUSCO, Japanese chain of hypermarkets [Add to Longdo]
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, / ] access to markets [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Finanzmarkt {m} | Finanzmärkte {pl}financial market | financial markets [Add to Longdo]
Markt {m} | Märkte {pl}; Absatzgebiete {pl} | auf den Markt bringen | auf den Markt kommenmarket | markets | to put on the market | to come onto the market [Add to Longdo]
Schwarzmarkt {m} | Schwarzmärkte {pl}black market | black markets [Add to Longdo]
Supermarkt {m} | Supermärkte {pl}supermarket | supermarkets [Add to Longdo]
Weltmarkt {m} | Weltmärkte {pl}world market | world markets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海外進出[かいがいしんしゅつ, kaigaishinshutsu] (n) advance (e.g. of Japanese exports) into overseas markets [Add to Longdo]
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top