Search result for

*marital*

(127 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marital, -marital-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marital[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงาน
premarital[ADJ] ก่อนสมรส, Syn. before marriage, during courtship
marital status[N] สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marital(แม'ริเทิล) adj. เกี่ยวกับ (การแต่งงาน,การสมรส,สามี) .
premarital(พรีแม'ริเทิล) adj. ก่อนสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
marital(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-marital conceptionการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู bridal pregnancy และ pre-nuptial conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pre-marital examinationการตรวจร่างกายก่อนสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age-specific marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรสจำเพาะอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital conditionภาวะสมรส [ดู nuptiality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital privilegesเอกสิทธิ์ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital rights and dutiesสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพทางการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extramarital relationsสัมพันธภาพนอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์รวมของผู้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Marital therapyการบำบัดคู่สมรส [TU Subject Heading]
Marital violenceความรุนแรงในคู่สมรส [TU Subject Heading]
Premarital examinationsการตรวจก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Counseling, Premaritalให้คำแนะนำก่อนแต่งงาน,การแนะนำก่อนสมรส [การแพทย์]
Fertility Rate, Maritalอัตราเจริญพันธุ์เชิงสมรส [การแพทย์]
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Marital Sexual Problemปัญหาการมีความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรส [การแพทย์]
Marital Statusสภาวะการแต่งงาน, สถานภาพสมรส [การแพทย์]
Marital Therapyสมรสบำบัด, การรักษาชีวิตสมรส, การรักษาชีวิตสมรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- You don't want to hear about my marital problems.- คุณไม่อยากฟังปัญหาชีวิตคู่ผมหรอก Pilot (2009)
You... I'm not happy that you have marital problems. - People talk to me a lot because I'm a guidance counselor.เอ่อ มีคนคุยกับฉันเยอะ เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Pilot (2009)
We're having marital problems.ว่าเรามีปัญหาชีวิตคู่ Don't Walk on the Grass (2009)
Were you aware of any, uh, marital problems?คุณรู้เรื่องสถานภาพชีวิต การแต่งงานเขามั้ย? There Is No Normal Anymore (2009)
She called me in Dublin, probing about our marital status. Can you believe that?เธอโทรมาจากดับลิน ถามเรื่องสถานะการแต่งงาน Leap Year (2010)
You and, uh, Rachel have any marital problems?คุณกับเรเชลมีปัญหา ชีวิตสมรสกันรึเปล่า? Slight of Hand (2010)
No drinking, no gambling, no premarital sex?ไม่เมา ไม่เล่นพนัน ไม่มีเซกส์ 99 Problems (2010)
No premarital.ไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งไง My Bloody Valentine (2010)
And, uh, since we didn't do any premarital counseling...และ เนื่องจากทางเราไม่มี การให้บริการคำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Oh, we don't need any premarital counseling.โอ้ เราไม่ต้องการหรอก คำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Any marital difficulties.ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่การแต่งงาน Episode #1.1 (2010)
Well, Deon was having marital troubles.ดีออนมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ Under the Gun (2010)
Marital troubles?ปัญหาครอบครัวงั้นเหรอ? Under the Gun (2010)
And perhaps the good Father was telling the truth about Carver's marital problems.แล้วคุณพ่อที่แสนดี ก็พูดความจริงเรื่องชีวิต การแต่งงานที่มีปัญหาของคาร์เวอร์ Under the Gun (2010)
I just wanted to date someone, but he always talks about his family and marital conditions, so I always feel like something's missing.ฉันแค่ต้องการเดทกับใครสักคน แต่เขากลับพูดถึงครอบครัวและเงื่อนไขการแต่งงาน ทำให้ฉันรู้สึกว่าบางสิ่งขาดหาย Episode #1.11 (2010)
It just happens to be above a marital aid store.แค่พอดีว่ามันตั้งอยู่บนร้านเซ็กซ์ทอย Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Marital history, net worth, results of his last physical.ประวัติการแต่งงาน, คนรู้จัก,ผลตรวจร่างกายล่าสุด Then I Really Got Scared (2011)
The first marital fight is supposed to be the worst.การลงมือลงไม้ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งที่แย่ที่สุด The Thirteenth Step (2011)
Garcia, what's Shelly's marital status?การ์เซีย,เชลลี่มีสถานภาพทางสมรสเป็นอะไร? Hanley Waters (2011)
Does Cy know about your recent marital problems?ไซรู้เรื่องปัญหาชีวิตคู่ของคุณรึเปล่า Proof (2011)
Just one of those marital misunderstandings, you know.ก็แค่ไม่ลงรอยกันนิดหน่อย,รู้ไหม Shut Up, Dr. Phil (2011)
For the Graysons' own brand of marital bliss."for the Graysons' own brand of marital bliss." Charade (2011)
I heard Grandfather had a lot of extramarital affairs when he was young.ฉันได้ยินมาว่า คุณปู่ทำธุรกิจมากมาย เมื่อตอนยังเป็นหนุ่ม Episode #1.9 (2011)
You think just because she's a product of your extramarital affair that I would punish Lola.เธอคิดว่าแค่เพียงเพราะโลล่าเป็นผลผลิต ของชู้ลับของเธอ นั่นจะทำให้ฉันลงโทษโลล่า Despicable B (2012)
Having an extramarital affair that leaks into your death, that's not fine.แต่การคบชู้ แม้กระทั่งตอนตายนี่ มันไม่โอเคเลย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Marital status?สถานภาพการสมรสล่ะ? Stealing Home (2012)
These are the investors chirping the loudest about that rumored S.E.C. investigation and your father's marital woes.คนเหล่านี้คือนักลงทุน เกี่ยวกับที่ร่ำลือ S.E.C. การสอบสวน และพ่อของคุณสมรส Chaos (2012)
marital problems? No. Uh, no more than anyone else.ไม่ พวกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน Southern Comfort (2012)
Well, while I can't deny my desire for marital discord,ฉันไม่สามารถปฏิเสธเรื่องความปราถนาของฉันในการทำลายชีวิตสมรสหรอกนะ Monstrous Ball (2012)
Apparently we underestimated their marital discontent.เห็นชัดว่าเราประเมิณ ปัญหาชีวิตคู่ต่ำเกินไป Til Death (2012)
If we don't stop this now, innocent people will get caught in their marital crossfire, and I won't let that happen.ถ้าเราไม่หยุดมันตอนนี้ คนบริสุทธิ์จะโดนลูกหลง จากปัญหาชีวิตคู่ของพวกเขา และผมจะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้น Til Death (2012)
Well we'll have to polish up our act, we can't have you diagnosing our marital problems all in one fell swoop.โอ้ เราจะต้องฟื้นฟูการกระทำของเรา, เราไม่สามารถให้ คุณวินิจฉัยปัญหาชีวิตคู่ของเราในคราวเดียว Oeuf (2013)
Let me give you some free marital advice, J.P.ให้ฉันแนะนำคุณฟรีๆเรื่องการแต่งงานนะ J.P. (Jack Porter) Sacrifice (2013)
No history of marital problems.ประวัติการสมรสไม่มีปัญหา Lost Boys (2015)
"by engaging in a marital union with one Junie Lee Spradley,"โดยการดำเนินการแต่งงานกับ จูนี่ ลี สเปรดลี่ย์ Free State of Jones (2016)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Some kind of extramarital hanky-panky, maybe?พี่? อ่อใช่ครับ Hero (1992)
I don't know what their career slump has to do with our marital problems.ฉันไม่เข้าใจว่า การตกงานของเขา เกี่ยวกับปัญหาของเราตรงไหน The Story of Us (1999)
I guess we could call this your first little bump on the road to marital bliss.ถือซะว่าเป็นอุปสรรคแรก ของชีวิตวิวาห์ก็ได้นะ The Time Machine (2002)
I'm sure a nice B.M. is the perfect solution for marital problems.โอ้, ใช่. ฉันแน่ใจว่า มันสุดยอดยา ที่ใช้แก้ปัญหาพวกที่มีปัญหาคู่สมรส Shrek 2 (2004)
I was speaking to a friend of mine who had marital and financial problems.ผมเคยคุยกับเพื่อน ที่มีปัญหาครอบครัวและการเงิน Faith Like Potatoes (2006)
Oh, dude. I'm gonna marital street the fuck out of this,โอ้ เพื่อน ฉันจะเล่นให้สุดแรงเกิด Zack and Miri Make a Porno (2008)
And let's not forget about marital deductions.และอย่าลืมเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงาน All in the Family (2008)
Not about my tortured marital history.ไม่ใช่ประวัติการแต่งงานของฉัน We're So Happy You're So Happy (2008)
It might be a husband licking his wounds after a marital battle... or two parents rallying from an attack of doubt.อาจจะเป็นสามีที่เลียแผลตัวเอง หลังจากเิกิดสงครามในชีวิตคู่ หรือคนเป็นพ่อแม่ ที่พยายามต่อสู้กับความเคลือบแคลงสงสัย Me and My Town (2008)
Since Thanksgiving I pretty much hung up the marital "do not disturb" sign.ฉันยังอยากจะแชวนป้าย เอิ่ม It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maritalLet's use our experiences to nurture the sense needed to make marital relations go well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพการสมรส[N] marital status

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARITAL    M EH1 R AH0 T AH0 L
PREMARITAL    P R IY0 M EH1 R AH0 T AH0 L
EXTRAMARITAL    EH2 K S T R AH0 M EH1 R AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marital    (j) (m a1 r i t l)
premarital    (j) (p r ii2 m a1 r i t l)
extramarital    (j) (e2 k s t r @ m a1 r i t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚前[hūn qián, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] pre-marital; pre-nuptual, #14,951 [Add to Longdo]
外遇[wài yù, ㄨㄞˋ ㄩˋ, ] an extramarital affair, #20,722 [Add to Longdo]
琴瑟[qín sè, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ, ] qin and se, two string instruments that play in perfect harmony; marital harmony, #62,697 [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension, #81,329 [Add to Longdo]
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony, #89,545 [Add to Longdo]
续弦[xù xián, ㄒㄩˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] to remarry (of a widow); a second wife; cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony, #101,664 [Add to Longdo]
夫妻反目[fū qī fǎn mù, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ, ] man and wife fall out (成语 saw, from Book of Changes); marital strife, #126,443 [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital), #216,539 [Add to Longdo]
兰因絮果[lán yīn xù guǒ, ㄌㄢˊ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] starts well but ends in separation (of marital relations), #652,486 [Add to Longdo]
琴瑟不调[qín sè bù tiáo, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] out of tune; marital discord, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony, #682,190 [Add to Longdo]
另觅新欢[lìng mì xīn huān, ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢ, / ] to seek happiness elsewhere (euphemism for extra-marital sex); a bit on the side [Add to Longdo]
婚外[hūn wài, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ, ] extramarital [Add to Longdo]
婚外性接触[hūn wài xìng jiē chù, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] extramarital sex [Add to Longdo]
断絃[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] a widow; lit. a single string, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Familienstand {m}marital status; family status [Add to Longdo]
Personenstand {m}; Zivilstatus {m}marital status; civilian status [Add to Longdo]
ehelichmarital [Add to Longdo]
ehelich {adv}maritally [Add to Longdo]
vorehelichpremarital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling [Add to Longdo]
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family [Add to Longdo]
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse [Add to Longdo]
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce [Add to Longdo]
比翼連理[ひよくれんり, hiyokurenri] (n) marital vows [Add to Longdo]
夫の権利[おっとのけんり, ottonokenri] (n) marital rights [Add to Longdo]
夫権[ふけん, fuken] (n) husband's marital rights [Add to Longdo]
夫婦の道[ふうふのみち, fuufunomichi] (n) marital virtues [Add to Longdo]
夫婦関係[ふうふかんけい, fuufukankei] (n) marital relationship [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marital \Mar"i*tal\ (m[a^]r"[i^]*tal), a. [F., fr. L. maritalis,
   fr. maritus belonging to marriage, n., a husband. See
   {Marry}, v.]
   1. Of or pertaining to a husband; as, marital rights, duties,
    authority. [archaic] "Marital affection." --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to marriage; matrimonial.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top