Search result for

*machine*

(593 entries)
(0.0395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: machine, -machine-
Possible hiragana form: *まちね*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machine[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องยนต์, กลไก, Syn. device, engine
machine[N] คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง), See also: องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ, Syn. party, gang, system
machine[N] ระบบการปฎิบัติงาน
machinery[N] เครื่องจักร, See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร, Syn. machine, engine, motor
machinery[N] โครงสร้าง, See also: ระบบปฎิบัติงาน
machine gun[N] ปืนกล
machine oil[N] น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร
machine-gun[VT] ยิงปืนกล
machinelike[ADJ] เหมือนเครื่องจักร, Syn. mechanical
cash machine[N] เครื่องสำหรับกดเงินสดจากธนาคาร, See also: เครื่องเอทีเอ็ม, Syn. ATM, cash dispenser, cashpoint
machine code[N] ภาษาคอมพิวเตอร์
machine shop[N] โรงกลึง
machine tool[N] เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machine-made[ADJ] ซึ่งทำด้วยเครื่องจักร, Syn. industrial
machine-tool[ADJ] ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
slot machine[N] เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน, Syn. game machine, fruit machine
slot machine[N] เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
machine screw[N] สกรูขนาดเล็กที่ใช้ยึดเหล็กเข้าด้วยกัน
adding machine[N] เครื่องบวกเลข, Syn. adder
kidney machine[N] ไตเทียม, Syn. artificial kidney
sewing machine[N] จักรเย็บผ้า
submachine gun[N] ปืนอัตโนมัติ
pinball machine[N] เครื่องเล่นไฟฟ้าแบบดีดลูกโลหะลงหลุม, See also: เครื่องพินบอล
vending machine[N] เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ, See also: ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
washing machine[N] เครื่องซักผ้า, Syn. washer
machine language[N] ภาษาคอมพิวเตอร์, See also: ภาษาเครื่อง, รหัสคำสั่งของคอมพิวเตอร์, Syn. machine code
machine-readable[ADJ] ซึ่งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
answering machine[N] เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ, Syn. answerphone
machine translation[N] การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adding machineเครื่องบวกเลข
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
combing machinen. เครื่องสาง,เครื่องหวี
kidney machine() n. ไตเทียม
light machine gunn. ปืนกลเบา มีขนาดลำกล้องไม่มากกว่า.30 นิ้ว
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,
printing machinen. เครื่องพิมพ์
reaping machinen. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
turing machineหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ แบบหนึ่ง A.M.Turing เป็นผู้ออกแบบสร้างขึ้นในราวทศวรรษ 1930 ว่ากันว่า เครื่องนี้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ถ้าส่งปัญหา เข้าไปโดยมีขั้นตอนวิธี (algorithm)
vending machinen. เครื่องจำหน่ายของเล็ก ๆ ที่ใช้หยอดเหรียญ
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
washing machinen. เครื่องซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
WASHING washing machine(n) เครื่องซักผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pincer spot-welding machine; plier spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
political machineตัวจักรทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political machineryกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้กำลังกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portable spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบเคลื่อนย้ายได้ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal cutting machine; gantry cutting machineเครื่องตัดเดี่ยวระหว่างราง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
portal-cantilever cutting machineเครื่องตัดแบบผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
refrigerating machineryชุดเครื่องจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sequential machineเครื่องเชิงลำดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous machineเครื่องจักรแบบสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
single-cantilever cutting machineเครื่องตัดคานยื่นเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
source machineเครื่องต้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
object machineเครื่องจุดหมาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
articulated-arm cutting machineเครื่องตัดแขนพับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
absolute address; machine addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
asynchronous machineเครื่องจักรแบบอสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abstract machineเครื่องเชิงนามธรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
accounting machineเครื่องทำบัญชี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
battery spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดใช้แบตเตอรี่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machinery room; machine roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery, politicalกลไกทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MAT (machine-aided translation)เอ็มเอที (การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย) [มีความหมายเหมือนกับ CAT (computer-aided translation)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine room; machinery roomห้องเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine strokeระยะชักหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine, politicalตัวจักรทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine, votingเครื่องนับและบันทึกคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineryกลการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mechanical machineเครื่องจักรกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine๑. เครื่องกล๒. เครื่องจักร๓. -กล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine address; absolute addressเลขที่อยู่สัมบูรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
motor-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้มอเตอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
machine cycleรอบของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine errorความผิดพลาดของเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine instructionคำสั่งเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine instructionคำสั่งเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ instruction ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

<b>MAchine</b> Readable Cataloging

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced machine control โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามรหัสคำสั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Creep testing machineเครื่องทดสอบการคืบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pumping machineryเครื่องสูบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cool down Chamber Machineเครื่องคูลดาวน์
เครื่องลดอุณหภูมิกระจกให้เย็นตัวลงเร็วกว่าปกติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PECVD Machineพีอีซีวีดี แมสชีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบฟิล์มบางซิลิกอนด้วยวิธีพลาสมา (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition : PECVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pre Heat Chamber Machineเครื่องพรีฮีท
เครื่องเพิ่มอุณหภูมิกระจกก่อนนำไปปลูกผลึกอะมอร์ฟัสซิลิคอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PVD Machineพีวีดี แมสซีน
เครื่องจักรสำหรับเคลือบขั้วโลหะ ZnO และ Ag สำหรับทำขั้วไฟฟ้าให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ (Physical Vapor Deposition : PVD) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine instruction คำสั่งเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Balancing of machineryความสมดุลของเครื่องกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machinery in the workplaceเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic machineryเครื่องจักรพลังน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting machineเครื่องตัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Printing machinery and suppliesเครื่องพิมพ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coordinate measuring machineเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reading machines (Data processing equipment)เครื่องอ่าน (อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล) [คอมพิวเตอร์]
Machine theoryทฤษฎีเครื่องจักรคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
International Business Machineบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของสหรัฐอเมริกา [คอมพิวเตอร์]
Agricultural machineryเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร [TU Subject Heading]
Automatic machineryเครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Bending machinesเครื่องดัดขึ้นรูป [TU Subject Heading]
Boring machineryเครื่องเจาะ [TU Subject Heading]
Chippers (Woodworking machinery)เครื่องย่อยไม้ [TU Subject Heading]
Cleaning machinery and applianceเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทำความสะอาด [TU Subject Heading]
Coin-operated machinesเครื่องหยอดเหรียญ [TU Subject Heading]
Copying machinesเครื่องถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Crushing machineryเครื่องบด [TU Subject Heading]
Dishwashing machinesเครื่องล้างจาน [TU Subject Heading]
Electric machineryเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric machinery indusryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Fans (Machinery)พัดลม [TU Subject Heading]
Fax machinesเครื่องรับ-ส่งโทรภาพ [TU Subject Heading]
Food packaging machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการบรรจุภัณฑ์อาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machineryเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Food processing machinery industryอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการผลิตอาหาร [TU Subject Heading]
Grinding machinesเครื่องขัด [TU Subject Heading]
Harvesting machineryเครื่องมือเก็บเกี่ยว [TU Subject Heading]
Human-machine systemsระบบการทำงานร่วมระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร [TU Subject Heading]
Hydraulic machineryเครื่องจักรไฮดรอลิก [TU Subject Heading]
Machine theoryทฤษฎีเครื่องกล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
flying machineเครื่องร่อน
Gear Hobbing Machineเครื่องกัดเฟือง
metal forming machine (n ) เครื่องรีดเหล็ก หรือ เครื่องรีดโลหะ
revolving machineเครื่องจักรหมุน
Rotational Moulding Machineเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน
sub-machine gun (n) ปืนกลมือ
time machine[ไทม์ แมชชิน] (n) เครื่องย้อนเวลา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And--and you finished the hem on the machine.และ --และเธอทำเสร็จกุ๊นมันด้วยจักรสิ Pret-a-Poor-J (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Did you hook her up to your little machine?อยากให้ใครสักคนทำแบบนี้กับผมและภรรยาเหมือนกัน Committed (2008)
You even beat that machine.เธอหลอกเครื่องนั่นได้. Committed (2008)
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
A passion for fixing coffee machines.ที่จะซ่อมเครื่องต้มกาแฟก็ได้ Not Cancer (2008)
Uh, why is he pretending to fix the coffee machine?แล้วทำไม เขาถึงต้องแสร้งว่ากำลังซ่อมเครื่องต้มกาแฟด้วยล่ะ Not Cancer (2008)
Why does it cost $2,300 to fix a coffee machine?ทำไมค่าซ่อมเครื่องชงกาแฟตั้ง 2,300 ดอลล่าร์ Not Cancer (2008)
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ Adverse Events (2008)
So he saves a fortune on karaoke machines and deodorant.ดังนั้นเค้าก็จะรักษาโชคชะตา/\ ไม่มีเครื่องคาราโอเกะและยาดับกลิ่น Adverse Events (2008)
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
The machinery agrees with you.เครื่องพวกนี้เห็นด้วยกับคุณ Joy (2008)
See the big, heavy machinery?ดูเรื่องสำคัญ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Emancipation (2008)
[heavy machinery pounding][heavy machinery pounding] Emancipation (2008)
[loud buzzer] [machine powers down][loud buzzer] [machine powers down] Emancipation (2008)
I left my ct machine in my other pants.ผมลืมเครื่องซีทีไว้ในกางเกงตัวอื่น Last Resort (2008)
You face the most feared of all foes, the ultimate killing machine.เจ้าจะต้องเจอกับศัตรูที่น่าหลวาดกลัวที่สุด เครื่องจักรสังหารที่เก่งที่สุด Lancelot (2008)
Helicopter? Magic Mole Machine? What?เฮลิคอปเตอร์ เครื่องเจาะอุโองค์วิเศษ อะไร Episode #1.5 (2008)
No. They were organic machines made by man.ไม่ พวกมันเป็นจักรกลอินทรีย์ สร้างด้วยมือมนุษย์ Babylon A.D. (2008)
Machines have evolved infinitely further in the past 200 years.แต่พวกจักรกลพัฒนาไม่หยุดยั้งตลอดช่วง 200 ปีที่ผ่านมา Babylon A.D. (2008)
To save her lover, she travels in a time machine to the present.เพื่อช่วยคนรักของเธอ My Sassy Girl (2008)
Science is advanced then, so they invent a time machine.วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามาก เค้าสร้างไทม์แมชชีนได้ My Sassy Girl (2008)
I think UFOs are time machines.ชั้นคิดว่ายูเอฟโอเป็นไทม์แมชชีน My Sassy Girl (2008)
Sir. Sir, the machine's never been fully tested.ท่านครับๆ แต่เครื่องนี้มัน Superhero Movie (2008)
- Start the machine!เปิดเครื่อง! Superhero Movie (2008)
I went ahead and set up a MySpace page for her under "crazy shit machine."นั่น นั่นมันแย่มาก Superhero Movie (2008)
Twin 30mm belt fed machine guns for offense.และปืนกล30มิลคู่ เอาไว้กราดเล่น Death Race (2008)
Machine Gun Joe's the only one that has male navigators, 'cause he's gay.โจเจ้าปืนกลเป็นคนเดียวที่มีนาวิเกเตอร์เป็นผู้ชาย เพราะแม่งเป็นเกย์ Death Race (2008)
3 time winner Machine Gun Joe!ผู้ชนะ3ครั้ง โจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Audience favorite Frankenstein resumes his bitter grudgematch with Machine Gun Joe!แฟรงเกนสไตน์ขวัญใจผู้ชมกลับมาสู้สนามอีกครั้ง หลังศึกแดงเดือดกับโจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Carson... 3 time winner, Machine Gun Joe.คาร์สัน ผู้ชนะ3ครั้ง โจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Just Frankenstein and Machine Gun Joe survived.เหลือแค่โจเจ้าปืนกลกับแฟรงเกนสไตน์ Death Race (2008)
As long as this machine is at Wayne Enterprises, I won't be.ตราบใดที่เครื่องนี่ยังอยู่ ในเวย์น เอ็นเตอร์ไพรซ์ ผมจะไม่อยู่ The Dark Knight (2008)
They have a machine.สามารถเปิดประตูมิติแล้วเปิดค้างไว้ นายกำลังพูดอะไรน่ะ Jumper (2008)
Miraz's men and war machines are on their way.Miraz's กองทัพบก ต่อไปข้างหน้า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I was speaking to an answering machine.คุณก็เลยพูดกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ New York, I Love You (2008)
[Camille on machine] If you're calling for Camille,ถ้าคุณโทรหาคามิล New York, I Love You (2008)
[David on machine] Please leave a message after the beep.กรุณาฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณ New York, I Love You (2008)
I found a voice-over machine, which I still use to this day.ผมได้ค้นพบเครื่องทำเสียงบรรยาย ซึ่งผมยังคงใช้มันในทุกวันนี้ The Love Guru (2008)
I am talking into my voice-over machine.ฉันกำลังใช้เสียงบรรยายอยู่ The Love Guru (2008)
This idea of voting machines sounds really efficient.ไอ้ไอเดียเรื่องเครื่องลงคะแนนเสียงนี่ ฟังดูมีประสิทธิภาพดีนะ Marley & Me (2008)
So I'm in this cave and- and I can feel the machine guns.ฉันก็เลยเข้าไปในถ้ำ และฉันได้ยินเสียงปืนกล Marley & Me (2008)
He once ate an answering machine. Just polished it off.มันยังเคยกินเครื่องตอบคำถามเลย กินซะเรียบ Marley & Me (2008)
He picked 50 of the most violent cops on the force, gave them machine guns and permission to shoot anyone who got in their way;เขาเลือกเอาตำรวจที่โหดร้ายที่สุด 50 คน มอบปืนกลให้กับพวกเขา และอนุญาตให้เขายิงใครก็ตามที่ขวางทาง Changeling (2008)
- Pleasure machine?- ใช้ง่ายมาก WarGames: The Dead Code (2008)
I give you the Thompson submachine gun.พ่อขอแนะ ทอมสัน ปืนกลอัตโนมัติ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
This machine didn't make this kind of mistake.@ เครื่องนี้จะไม่ทำเรื่องผิดพลาดแบบนั้น WarGames: The Dead Code (2008)
This machine was adjusting itself during the game to the situation that just arose.@ เครื่องนี้จะแก้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่น @ ไปตามสถานะการณ์ WarGames: The Dead Code (2008)
And yes, in a purely put-a-bag-over-his-personality, use-him-as-a-pleasure-machine kind of way, he's passable.ใช่ ถ้าเอาเป้ออกจากหลัง ก็พอใช้เขาเป็นเครื่องบำบัดความต้องการได้ เขาผ่าน WarGames: The Dead Code (2008)
But I sincerely hope that, between the two machines, you'll be able to type every word you need.แต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระหว่างสองเครื่องนี้ คุณจะพิมพ์ได้ ทุกตัวอักษรที่คุณต้องการ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
machineA computer is a complex machine.
machineA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
machineAn office machine is cranking out a stream of documents.
machineA pair of leather gloves is a must when you work with these machines.
machineAs the tens and twenties came out of the machine, I handed them to Red.
machineAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
machineAutomatic vending machine is over there.
machineBy whom was this machine invented?
machineCan you explain how this machine works?
machineCan you help me? I can't make out how to start this machine.
machineCan you tell me when to switch the machine off?
machineCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
machineComputer are thought of as mere calculating machines.
machineCould you show me how to use that machine?
machineCould you tell me how to use this washing machine?
machineDo you know how to run this machine?
machineDo you know how to use this machine?
machineDo you know who invented the machine?
machineDo you want the doctors not to use the machine and let your brother die?
machineDo you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?
machineEach robot is equipped with a talking machine.
machineEfficient machinery replaced manual labor.
machineEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
machineEven videogame machines owned by most children today are computers.
machineEven video-game machines owned by most children today are computers.
machineEveryone was really impressed with that machine.
machineFew people can run the machine as well as Mr Smith.
machineFifty of the machines are running at the present time.
machineHe broke the machine by using it incorrectly.
machineHe connected the cord to the machine.
machineHe explained to me how to use the machine.
machineHe gave an explanation of the machine.
machineHe gave me an account of the machine.
machineHe had a brainstorm when he invented that machine!
machineHe had the old machine fixed.
machineHe kept the invaders at bay with a machine gun.
machineHe made good progress in handling this machine.
machineHe managed to run the machine.
machineHe operated the new machine.
machineHe put the machine in motion.
machineHe sketches the outline of the machine.
machineHe taught me how the machine operated.
machineHe tried out that new machine.
machineHe went back to the drug store, located the machine, poured in the sample and deposited the $10.00.
machineHe went on to demonstrate how to use the machine.
machineHow do you find your washing machine?
machine"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."
machineHow do you operate this machine?
machineHowever, they can help him breathe with a machine.
machineHow long does it take to get the hang of this sewing machine?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เอทีเอ็ม[N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
เครื่องจักร[N] machine, See also: machinery, engine
เครื่องเจาะบัตร[N] card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
เครื่องซักผ้า[N] washing machine, Example: เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการซักผ้าให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
เครื่องตัดหญ้า[N] lawnmower, See also: mowing machine, Example: มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์ เช่น ไถ พรวน จอบหนุน เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
เครื่องรีดผ้า[N] ironing machine
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เครื่องเย็บกระดาษ[N] stapler, See also: stapling machine
เครื่องล้างจาน[N] dishwasher, See also: dishwashing machine
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[N] answering machine, Example: ฉันอยากได้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สักเครื่องเพราะช่วงนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[N] answering machine, Thai definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
เอทีเอ็ม[N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
กลไกทางการเมือง[N] political machinery, Syn. กลยุทธ์ทางการเมือง, Example: แผนการนี้คือกลไกทางการเมืองของสภารสช.
ภาษาเครื่อง[N] machine language, Example: ข้อเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษาของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด, Thai definition: ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและขึ้นบนจอภาพได้โดยตรง
เครื่องทอผ้า[N] look, See also: weaving machine, Syn. หูก, Example: เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทอผ้า
ควายเหล็ก[N] tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
เครื่องแปลภาษา[N] machine translation system
เครื่องพิมพ์[N] printer, See also: printing machine, print, Example: ชาวยุโรปคิดเครื่องพิมพ์ได้เขาก็ย่อมมีโอกาสพัฒนาสิ่งพิมพ์ขึ้นมาก่อน, Count unit: เครื่อง
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องยนต์[N] engine, See also: motor, machine, Syn. เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไก, Example: เรือที่ใช้หาปลาในปัจจุบันเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์แทบทั้งสิ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่
เครื่องยนต์กลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Example: มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปผลิตเครื่องยนต์กลไกที่จะให้ความสะดวกสบายกับตัวเอง
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง
เครื่องชั่ง[N] balance, See also: weighing machine, scale, steelyard, Syn. ตาชั่ง, เครื่องตวง, Example: ฉันบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราใช้เครื่องชั่งไม่เป็น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับวัดน้ำหนักของสสาร
เครื่องซักผ้า[N] washer, See also: washing machine, Example: เขารับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ เครื่องซักผ้า เตารีด หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เป็นต้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับใช้ซักผ้า
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว
เครื่องช่วงล่าง[N] lower section of the machine, Syn. เครื่องล่าง, Thai definition: อุปกรณ์ประกอบที่อยู่ใต้พื้นรถยนต์
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
เครื่องคิดเลข[N] calculator, See also: calculating machine, Example: เขาบวกลบคูณหารได้อย่างคล่องและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย, Count unit: เครื่อง
เครื่องจักร[N] machinery, See also: engine, machine, motor, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล, Example: เราลงทุนซื้อเครื่องจักรมาเพื่อทำการผลิตให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เครื่องจักรอัตโนมัติ[N] automatic machine, See also: automatic machinery, Thai definition: เครื่องจักรที่ทำงานอัตโนมัติ
ปืนกล[N] machine gun, Example: ทหารรัวปืนกลยิงอีกพักใหญ่เพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดที่ทำงานโดยใช้กลไกเพื่อให้ยิงเร็ว
สีฝัด[N] thresher, See also: threshing machine, Syn. เครื่องฝัดข้าว, Example: เด็กกรุงเทพอย่างเขาคงไม่เคยเห็นสีฝัด แต่เราเห็นจนชินซะแล้ว, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องฝัดข้าวโดยหมุนกงพัดให้เกิดลมเพื่อพัดแกลบและรำออกจากเมล็ดข้าว
เดินจักร[V] sew with a machine, Example: คนงานกำลังเดินจักร, Thai definition: เย็บด้วยจักร
ติดเครื่อง[V] start up the motor, See also: set the machine in motion, start an engine, Syn. เดินเครื่อง, Example: คนขับเรือติดเครื่อง เตรียมออกเรือในอีก 5 นาที, Thai definition: เปิดเครื่องให้เริ่มการทำงาน
ตีนผี[N] sewing machine's component, Thai definition: ส่วนของจักรที่ใช้กดผ้าเวลาเดินจักร ยกขึ้นลงได้
ไตเทียม[N] kidney machine, Example: ปัจจุบันมีเทคโนโลยีซับซ้อนที่จะสามารถทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ใส่ไตเทียมได้, Count unit: ข้าง
ถีบจักร[V] pedal a sewing machine, Example: เธอถีบจักรจนเหนื่อย, Thai definition: เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักร ให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน
ช่างแท่น[N] printer, See also: pressman, machine man, Example: เขาเป็นช่างแท่นที่ชำนาญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้คุมแท่นพิมพ์หนังสือ
กบ[N] plane, See also: carpenter's plane, planning machine, planer, Syn. กบไสไม้, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
กลไก[N] mechanism, See also: machinery, device, Example: นาฬิกาเรือนนี้มีกลไกทำงานซับซ้อนมาก, Thai definition: ตัวจักรต่างๆ
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[N] machine translation, Syn. การแปลภาษาด้วยเครื่อง
จักร[N] sewing machine, Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า, Example: จักรหลังนี้พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
จักรเย็บผ้า[N] sewing machine, Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า, Example: มารดาของข้าพเจ้าเป็นผู้นำจักรเย็บผ้าไปใช้ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรก, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chinsuan khøng khreūangjak) EN: machine part   
ดีดพิมพ์[v. exp.] (dītphim) FR: taper à la machine
เดินจักร[v.] (doēnjak) EN: sew with a machine   FR: coudre à la machine
จักร[n.] (jak) EN: machine ; mechanism ; machinery   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
จักรเย็บผ้า[n. exp.] (jak yep phā) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē) EN: machine translation   
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine   FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment   FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak samrap phim) EN: printing machine   
เครื่องจักรสำหรับเย็บ[n. exp.] (khreūangjak samrap yep) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak tham bēkēarī) EN: bakery machinery   
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang kamnoēt faifā sathit) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine   FR: machine électrostatique [f]
เครื่องขายของอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang khāikhøng attanōmat) EN: vending machine   FR: distributeur autmatique [m]
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūang khitlēk) EN: calculator ; calculating machine   FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
เครื่องกล[n. exp.] (khreūangkon) EN: machine ; machinery   
เครื่องกลไก[n.] (khreūangkonkai) EN: machinery   
เครื่องออกกำลังกาย[n. exp.] (khreūang økkamlangkāi) EN: exercise machine   FR: exerciseur [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphimdīt) EN: typewriter   FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphimdīt faifā) EN: electric typewriter   FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
เครื่องซักผ้า[n. exp.] (khreūangsakphā) EN: washing machine ; washer   FR: machine à laver [f] ; lave-linge [m] ; lessiveuse [f] (Belg.) ; laveuse [f] (Québ.)
เครื่องซีร็อกซ์[n.] (khreūang Sīrǿk) EN: Xerox machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān) EN: copier ; copying machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]
เครื่องตอบรับโทรศัพท์[n. exp.] (khreūang tøp rap thōrasap) EN: answering machine   FR: répondeur téléphonique [m]
เครื่องยนต์[n.] (khreūangyon) EN: motor ; engine ; machine   FR: moteur [m]
ควายเหล็ก[n.] (khwāilek) EN: tractor ; machine for lowing field   
กล[n.] (kon) EN: machine ; machinery ; mecanism   FR: machine [f]
กลไก[n.] (konkai) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement   FR: mécanisme [m]
กลไกทางการเมือง[n. exp.] (konkai thāng kānmeūang) EN: political machinery   
กลยุทธ์ทางการเมือง[n. exp.] (konlayut thāng kānmeūang) EN: political machinery   
กบ[n.] (kop) EN: carpenter's plane ; planing machine   FR: rabot [m] ; guillaume [m]
มีกำลังมาก[X] (mī kamlang māk) EN: strong (machine)   FR: puissant (machine, moteur)
น้ำมันหยอดเครื่องจักร[n. exp.] (nāmman yøt khreūangjak) EN: machine oil   
ปั้นจั่น[n.] (panjan) EN: crane ; davit ; lifting machine ; derrick   FR: grue [f] ; bigue [f] ; appareil de levage [m] ; chèvre [f]
ปืนกล[n.] (peūnkon) EN: machine gun   FR: mitrailleuse [f]
ภาษาเครื่อง[n. exp.] (phāsā khreūang) EN: machine language   FR: langage machine [m]
พิมพ์ดีด[v.] (phimdīt) EN: type ; typewrite   FR: taper à la machine
รื้อเครื่องจักร[v. exp.] (reū khreūang jak) EN: strip a machine ; strip an engine   FR: démonter un moteur ; démonter une machine
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khreūangphimdīt) EN: typewriter ribbon   FR: ruban pour machine à écrire [m]
ซ่อมเครื่องจักร[v. exp.] (som khreūangjak) EN: repair a machine   
แท่นพิมพ์[n.] (thaen phim) EN: printing press ; press ; printing machine   FR: machine à imprimer [f] ; presse typographique [f]
แท่นไสกบ[n. exp.] (thaen saikop) EN: planing machine ; planer   FR: rabot [m]
ถอยรถ[v. exp.] (thøi rot) EN: back up a car   FR: faire marche arrière ; faire machine arrière
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: sewing machine' s component   
ติดตั้งเครื่องจักร[v. exp.] (tittang khreūang jak) EN: install machinery   FR: installer une machine

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHINE    M IH0 SH IY1 N
MACHINEA    M AE2 SH AH0 N IY1 AH0
MACHINED    M IH0 SH IY1 N D
MACHINES    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINE'S    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINES'    M IH0 SH IY1 N Z
MACHINERY    M IH0 SH IY1 N ER0 IY0
MACHINERY    M IH0 SH IY1 N R IY0
SUBMACHINE    S AH2 B M IH0 SH IY1 N
MACHINERIES    M IH0 SH IY1 N ER0 IY0 Z
MACHINERIES    M IH0 SH IY1 N R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machine    (v) (m @1 sh ii1 n)
machined    (v) (m @1 sh ii1 n d)
machines    (v) (m @1 sh ii1 n z)
machinery    (n) (m @1 sh ii1 n @ r ii)
submachine    (n) (s uh1 b m @ sh ii1 n)
machine-gun    (n) - (m @1 sh ii1 n - g uh n)
machine-guns    (n) - (m @1 sh ii1 n - g uh n z)
machine-made    (j) - (m @1 sh ii1 n - m ei d)
slot-machine    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n)
slot-machines    (n) - (s l o1 t - m @ sh ii n z)
adding-machine    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n)
sewing-machine    (n) - (s ou1 i ng - m @ sh ii n)
adding-machines    (n) - (a1 d i ng - m @ sh ii n z)
bathing-machine    (n) - (b ei1 dh i ng - m @ sh ii n)
milking-machine    (n) - (m i1 l k i ng - m @ sh ii n)
sewing-machines    (n) - (s ou1 i ng - m @ sh ii n z)
washing-machine    (n) - (w o1 sh i ng - m @ sh ii n)
bathing-machines    (n) - (b ei1 dh i ng - m @ sh ii n z)
franking-machine    (n) - (f r a1 n k i ng - m @ sh ii n)
franking-machine    (n) - (f r a1 n k i ng - m @ sh ii n z)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n z)
milking-machines    (n) - (m i1 l k i ng - m @ sh ii n z)
stapling-machine    (n) - (s t ei1 p l i ng - m @ sh ii n)
stapling-machine    (n) - (s t ei1 p l i ng - m @ sh ii n z)
washing-machines    (n) - (w o1 sh i ng - m @ sh ii n z)
weighing-machine    (n) - (w ei1 i ng - m @ sh ii n)
weighing-machine    (n) - (w ei1 i ng - m @ sh ii n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
機器[きき, kiki] Thai: อุปกรณ์เครื่องมือ English: machinery and tools

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine) [Add to Longdo]
Absackmaschine {f}bagging machine [Add to Longdo]
Addiermaschine {f}adding machine [Add to Longdo]
Adressiermaschine {f}addressing machine [Add to Longdo]
Adressiermaschine {f}mailing machine [Add to Longdo]
Aggregat {n}equipment set; set of machines [Add to Longdo]
Aktenvernichter {m}; Reißwolf {m}shredder; shredding machine [Add to Longdo]
Anrufbeantworter {m}answering machine [Add to Longdo]
Apparateraum {m}machine room; mechanical room [Add to Longdo]
Arbeitsmaschine {f}processing machine; work machine [Add to Longdo]
Asynchron-Belastungsmaschine {f} [techn.]asynchronous load machine [Add to Longdo]
Asynchronmaschine {f} [techn.] | umrichtergespeiste Asynchronmaschineasynchronous machine | inverter-fed asynchronous machine [Add to Longdo]
Ausrüstung {f}machinery; plant [Add to Longdo]
Automat {m}automatic machine [Add to Longdo]
Automatenverpackung {f}package for automatic machine [Add to Longdo]
Ballwurfmaschine {f}tennis-ball serving machine [Add to Longdo]
Banderoliermaschine {f}banderoling machine [Add to Longdo]
Bestückautomat {m}mounting machine [Add to Longdo]
Betriebs- und Maschinendatenerfassung {f}operating and machine data logging [Add to Longdo]
Betriebsmittelzeit {f}available machine time [Add to Longdo]
Biegeprüfmaschine {f}bending machine [Add to Longdo]
Bohrmaschine {f}drilling machine [Add to Longdo]
Buchungsmaschine {f}; Abrechnungsmaschine {f}; Fakturiermaschine {f}accounting machine [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Bündelmaschine {f}bounding machine [Add to Longdo]
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine [Add to Longdo]
Büromaschine {f} | Büromaschinen {pl}office machine; business machine | business machines [Add to Longdo]
Chiffriermaschine {f}cipher machine [Add to Longdo]
Datenbankmaschine {f}datadase machine [Add to Longdo]
Diktiergerät {n}dictating machine; dictation machine [Add to Longdo]
Drahterodiermaschine {f} [techn.]wire eroding machine [Add to Longdo]
Drehstrom-Asynchronmaschine {f} [electr.]three-phase induction machine [Add to Longdo]
Drehstrommaschine {f}three-phase machine [Add to Longdo]
Dreschmaschine {f}threshing machine [Add to Longdo]
Druckmaschine {f}printing machine [Add to Longdo]
Einrichter {m} | Einrichter für Werkzeugmaschinen | Einrichter für Maschinensetter | tool setter | machine setter [Add to Longdo]
Erdbaumaschinen {pl}earth-moving-machinery [Add to Longdo]
Erodiermaschine {f}eroding machine [Add to Longdo]
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine [Add to Longdo]
Fahrkartenautomat {m}ticket machine [Add to Longdo]
Fakturiermaschine {f}invoice machine [Add to Longdo]
Faxgerät {n}fax (machine) [Add to Longdo]
Fakturierautomat {m}automatic billing machine [Add to Longdo]
Fernschreiber {m}teletype; teletype machine [Add to Longdo]
Flachkettenwirkmaschine {f}flat warp knitting machine [Add to Longdo]
Flugmaschine {f} | Flugmaschinen {pl}flying machine | flying machines [Add to Longdo]
Fördereinrichtung {f}hoisting device; hoisting machine [Add to Longdo]
Fräse {f}; Fräsmaschine {f}milling machine [Add to Longdo]
Fremdgerät {n}alien machine [Add to Longdo]
Futterautomat {m}automatic chucking machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine [Add to Longdo]
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
イーマシーンズ[, i-mashi-nzu] (n) {comp} eMachines [Add to Longdo]
エフェクトマシン[, efekutomashin] (n) effect machine [Add to Longdo]
エントリーマシン[, entori-mashin] (n) {comp} entry machine [Add to Longdo]
エントリマシン[, entorimashin] (n) {comp} entry machine [Add to Longdo]
オンラインテラーズマシン[, onraintera-zumashin] (n) {comp} online teller-machine [Add to Longdo]
オンライン機械[オンラインきかい, onrain kikai] (n) {comp} online machines [Add to Longdo]
カエリ;かえり[, kaeri ; kaeri] (n) burr (of a machined edge) [Add to Longdo]
カラオケ・ボックス;カラオケボックス[, karaoke . bokkusu ; karaokebokkusu] (n) karaoke box; club with individual rooms that can be rented with karaoke machines [Add to Longdo]
カレンダー(P);カレンダ[, karenda-(P); karenda] (n) (1) calendar; (2) calender (machine for flattening things); (P) [Add to Longdo]
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[, kyasshuko-na] (n) {comp} automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[, kyasshusa-bisuko-na-] (n) automatic teller machine (wasei [Add to Longdo]
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P) [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine [Add to Longdo]
コリントゲーム[, korintoge-mu] (n) pinball machine game (lit [Add to Longdo]
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine [Add to Longdo]
サブマシンガン[, sabumashingan] (n) submachine gun [Add to Longdo]
ジャカード機[ジャカードき, jaka-do ki] (n) Jacquard machine [Add to Longdo]
スロットマシン[, surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[セションプロトコルきかい, seshonpurotokoru kikai] (n) {comp} session protocol machine; SPM [Add to Longdo]
タイムスタンプ[, taimusutanpu] (n) (1) time-stamp; (2) time-stamping machine; (P) [Add to Longdo]
タイムマシン(P);タイムマシーン[, taimumashin (P); taimumashi-n] (n) time machine; (P) [Add to Longdo]
ダレ;だれ[, dare ; dare] (n) undercut (of a machined edge) [Add to Longdo]
チャージ機[チャージき, cha-ji ki] (n) card charger; charge machine [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルプロトコルきかい, chanerupurotokoru kikai] (n) {comp} channel protocol machine; CPM [Add to Longdo]
チューリングマシン[, chu-ringumashin] (n) Turing machine [Add to Longdo]
チューリング機械[チューリングきかい, chu-ringu kikai] (n) Turing machine [Add to Longdo]
ティーチングマシン[, tei-chingumashin] (n) teaching machine [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] (n) {comp} data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[トランザクションしょりプロトコルきかい, toranzakushon shori purotokoru kikai] (n) {comp} Transaction Processing Protocol Machine; TPPM [Add to Longdo]
トランスファーマシーン[, toransufa-mashi-n] (n) transfer machine [Add to Longdo]
トランスファーマシン[, toransufa-mashin] (n) transfer machine [Add to Longdo]
ドラムマシーン[, doramumashi-n] (n) drum machine [Add to Longdo]
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine [Add to Longdo]
ナンバリング[, nanbaringu] (n,vs) numbering; numbering machine [Add to Longdo]
ナンバリングマシーン[, nanbaringumashi-n] (n) numbering machine [Add to Longdo]
ナンバリングマシン[, nanbaringumashin] (n) numbering machine [Add to Longdo]
ハイエンドマシン[, haiendomashin] (n) {comp} high-end machine [Add to Longdo]
ハイエンド機種[ハイエンドきしゅ, haiendo kishu] (n) {comp} high-end machine [Add to Longdo]
ハイパーバイザー[, haipa-baiza-] (n) {comp} hypervisor; virtual machine monitor [Add to Longdo]
バーチャルマシン[, ba-charumashin] (n) {comp} virtual machine; VM [Add to Longdo]
バフ盤[バフばん, bafu ban] (n) buffing machine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国精密机械进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) [Add to Longdo]
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, ] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine) [Add to Longdo]
并卷机[bìng juǎn jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄢˇ ㄐㄧ, / ] ribbon lap machine [Add to Longdo]
停机[tíng jī, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, / ] to stop machine; to stop printing; parking place (for plane at airport); to park (a plane) [Add to Longdo]
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] machine parts or tools kept in reserve; spare parts [Add to Longdo]
传真机[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, / ] fax machine [Add to Longdo]
刨工[bào gōng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ, ] planing; planing machine operator; planer [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery [Add to Longdo]
加工[jiā gōng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] to process; processing; working (of machinery) [Add to Longdo]
加特林机枪[Jiā tè lín jī qiāng, ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, / ] Gatling gun, the first machine gun (1861) [Add to Longdo]
国际商业机器[guó jì shāng yè jī qì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] International Business Machines; IBM [Add to Longdo]
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, / ] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system) [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine) [Add to Longdo]
投票机器[tóu piào jī qì, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] voting machine [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery [Add to Longdo]
挺杆[tǐng gǎn, ㄊㄧㄥˇ ㄍㄢˇ, / ] tappet (machine part) [Add to Longdo]
接机[jiě jī, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧ, / ] jointing machine; riveter; welder; sealer; to meet a plane (i.e. to meet sb at airport); to service a plane (of airport workers) [Add to Longdo]
提花[tí huā, ㄊㄧˊ ㄏㄨㄚ, ] Jacquard weave (machine weaving leaving protruding pattern) [Add to Longdo]
攉煤机[huō méi jī, ㄏㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄐㄧ, / ] coal-shovel machine [Add to Longdo]
时空穿梭[shí kōng chuān suō, ㄕˊ ㄎㄨㄥ ㄔㄨㄢ ㄙㄨㄛ, 穿 / 穿] a time machine [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] machine; opportunity; secret [Add to Longdo]
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, / ] machine [Add to Longdo]
机器翻译[jī qì fān yì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄈㄢ ㄧˋ, / ] machine translation [Add to Longdo]
机床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, / ] machine tool; a lathe [Add to Longdo]
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] machine; machinery; mechanical [Add to Longdo]
机械码[jī xiè mǎ, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] machine code [Add to Longdo]
机械翻译[jī xiè fān yì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄈㄢ ㄧˋ, / ] machine translation [Add to Longdo]
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] machinery [Add to Longdo]
机械语言[jī xiè yǔ yán, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] machine language [Add to Longdo]
机枪[jī qiāng, ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, / ] machine gun [Add to Longdo]
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, / ] case (computer) (lit. machine box) [Add to Longdo]
机制[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism [Add to Longdo]
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, / ] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane [Add to Longdo]
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 機槍|机枪; machine gun [Add to Longdo]
母机[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, / ] machine tool; mother ship [Add to Longdo]
永动机[yǒng dòng jī, ㄩㄥˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, / ] a perpetual motion machine [Add to Longdo]
洗衣机[xǐ yī jī, ㄒㄧˇ ㄧ ㄐㄧ, / ] washer; washing machine [Add to Longdo]
滚筒[gǔn tǒng, ㄍㄨㄣˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] roller; cylinder (machine part); drum [Add to Longdo]
畜力[chù lì, ㄔㄨˋ ㄌㄧˋ, ] animal powered (as opposed to human or machine powered) [Add to Longdo]
磨机[mó jī, ㄇㄛˊ ㄐㄧ, / ] milling machine [Add to Longdo]
缝纫机[féng rèn jī, ㄈㄥˊ ㄖㄣˋ ㄐㄧ, / ] sewing machine [Add to Longdo]
自动售货机[zì dòng shòu huò jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, / ] vending machine [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
叶轮机械[yè lún jī xiè, ㄧㄝˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] turbomachine [Add to Longdo]
虚拟机[xū nǐ jī, ㄒㄩ ㄋㄧˇ ㄐㄧ, / ] virtual machine [Add to Longdo]
冲锋枪[chōng fēng qiāng, ㄔㄨㄥ ㄈㄥ ㄑㄧㄤ, / ] submachine gun [Add to Longdo]
补登机[bǔ dēng jī, ㄅㄨˇ ㄉㄥ ㄐㄧ, / ] passbook entry machine [Add to Longdo]
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ˋ ㄐㄧ, / ] photocopier; Xerox machine [Add to Longdo]
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, / ] stapler; stapling machine; bookbinding machine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM [Add to Longdo]
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM [Add to Longdo]
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
マシンコード[ましんこーど, mashinko-do] machine code [Add to Longdo]
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle [Add to Longdo]
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no) [Add to Longdo]
マシン語[マシンご, mashin go] machine language [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no) [Add to Longdo]
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface [Add to Longdo]
遠隔マシン[えんかくマシン, enkaku mashin] remote machine [Add to Longdo]
遠隔操作プロトコル機械[えんかくそうさぷろとこるきかい, enkakusousapurotokorukikai] remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]
機械の語[きかいのご, kikainogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code [Add to Longdo]
機械機能[きかいきのう, kikaikinou] machine function [Add to Longdo]
機械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word [Add to Longdo]
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal [Add to Longdo]
機械命令[きかいめいれい, kikaimeirei] machine instruction [Add to Longdo]
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] machine-dependent [Add to Longdo]
計算機の語[けいさんきのご, keisankinogo] machine word, computer word [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
状態マシン[じょうたいマシン, joutai mashin] state machine [Add to Longdo]
接続機構インタフェース[せつぞくきこうインタフェース, setsuzokukikou intafe-su] connection-machine interface [Add to Longdo]
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine [Add to Longdo]
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine [Add to Longdo]
特定マシン向け[とくていマシンこくないむけ, tokutei mashin kokunaimuke] machine-specific (a-no) [Add to Longdo]
要求側アソシエーション制御プロトコル機械[ようきゅうがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, youkyuugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] requesting Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
要求側遠隔操作プロトコル機械[ようきゅうがわえんかくそうさぷろとこるきかい, youkyuugawaenkakusousapurotokorukikai] requesting-remote-operation-protocol-machine [Add to Longdo]
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]
イーマシーンズ[いーましーんず, i-mashi-nzu] eMachines [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machine \Ma*chine"\ (m[.a]*sh[=e]n"), n. [F., fr. L. machina
   machine, engine, device, trick, Gr. mhchanh`, from mh^chos
   means, expedient. Cf. {Mechanic}.]
   1. In general, any combination of bodies so connected that
    their relative motions are constrained, and by means of
    which force and motion may be transmitted and modified, as
    a screw and its nut, or a lever arranged to turn about a
    fulcrum or a pulley about its pivot, etc.; especially, a
    construction, more or less complex, consisting of a
    combination of moving parts, or simple mechanical
    elements, as wheels, levers, cams, etc., with their
    supports and connecting framework, calculated to
    constitute a prime mover, or to receive force and motion
    from a prime mover or from another machine, and transmit,
    modify, and apply them to the production of some desired
    mechanical effect or work, as weaving by a loom, or the
    excitation of electricity by an electrical machine.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term machine is most commonly applied to such
      pieces of mechanism as are used in the industrial arts,
      for mechanically shaping, dressing, and combining
      materials for various purposes, as in the manufacture
      of cloth, etc. Where the effect is chemical, or other
      than mechanical, the contrivance is usually denominated
      an apparatus or device, not a machine; as, a bleaching
      apparatus. Many large, powerful, or specially important
      pieces of mechanism are called engines; as, a steam
      engine, fire engine, graduating engine, etc. Although
      there is no well-settled distinction between the terms
      engine and machine among practical men, there is a
      tendency to restrict the application of the former to
      contrivances in which the operating part is not
      distinct from the motor.
      [1913 Webster]
 
   2. Any mechanical contrivance, as the wooden horse with which
    the Greeks entered Troy; a coach; a bicycle. --Dryden.
    --Southey. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who acts mechanically or at the will of another.
    [1913 Webster]
 
   4. A combination of persons acting together for a common
    purpose, with the agencies which they use; as, the social
    machine.
    [1913 Webster]
 
       The whole machine of government ought not to bear
       upon the people with a weight so heavy and
       oppressive.              --Landor.
    [1913 Webster]
 
   5. A political organization arranged and controlled by one or
    more leaders for selfish, private or partisan ends; the
    Tammany machine. [Political Cant]
    [1913 Webster]
 
   6. Supernatural agency in a poem, or a superhuman being
    introduced to perform some exploit. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {Elementary machine}, a name sometimes given to one of the
    simple mechanical powers. See under {Mechanical}.
 
   {Infernal machine}. See under {Infernal}.
 
   {Machine gun}.See under {Gun.}
 
   {Machine screw}, a screw or bolt adapted for screwing into
    metal, in distinction from one which is designed
    especially to be screwed into wood.
 
   {Machine shop}, a workshop where machines are made, or where
    metal is shaped by cutting, filing, turning, etc.
 
   {Machine tool}, a machine for cutting or shaping wood, metal,
    etc., by means of a tool; especially, a machine, as a
    lathe, planer, drilling machine, etc., designed for a more
    or less general use in a machine shop, in distinction from
    a machine for producing a special article as in
    manufacturing.
 
   {Machine twist}, silken thread especially adapted for use in
    a sewing machine.
 
   {Machine work}, work done by a machine, in contradistinction
    to that done by hand labor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machine \Ma*chine"\, v. t. [imp. & p. p. {Machined}
   (m[.a]*sh[=e]nd"); p. pr. & vb. n. {Machining}.]
   To subject to the action of machinery; to make, cut, shape,
   or modify with a machine; to effect by aid of machinery; to
   print with a printing machine.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 machine [maʃin]
   engine; machine
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 machine [mɑʃinə]
   engine; machine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top