ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lounges*

L AW1 N JH AH0 Z   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lounges, -lounges-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
here on the savanna, the wildebeest lounges, lazy and self-content...ณ ทุ่งสะวันนา วัวเดินทอดน่อง อย่างเกียจคร้านและพึงพอใจ... Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Amongst the Department Store's VIP lounges,ห้องรับรองวีไอพีในห้างสรรพสินค้าทั้งหมด One (2010)
I'm just tired of living in hotel rooms and airplane lounges.Ich habe es satt, in Hotels und Flughafenlounges zu leben. Bridget Jones's Baby (2016)
♪ ♪ [smashing]- Komm nicht auf dumme Gedanken. - Was ist dann mit mir? - Du warst ein Loungesänger. Escape from Earth-2 (2016)
So for example, when we were working on Cathay Pacific Airport lounges, you really need to choose materials that are functional, but yet luxurious.Ein gutes Beispiel waren die Cathay-Pacific-Airport-Lounges. Die Materialien mussten funktional, aber luxuriös sein. Ilse Crawford: Interior Design (2017)
Typically, an airport lounge will often line chairs up rather institutionally, and we didn't want to do that.In Airport-Lounges sind Sitzgelegenheiten oft behördenhaft aneinandergereiht. Ilse Crawford: Interior Design (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loungesTo my mind, the worst part of air travel is the hanging around in airport lounges.
loungesWe will post the announcement in all the staff lounges.

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUNGES    L AW1 N JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounges    (v) lˈaunʤɪz (l au1 n jh i z)
sun-lounges    (n) sˈʌn-launʤɪz (s uh1 n - l au n jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
faulenztlounges [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top