ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*let go*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: let go, -let go-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let go of(idm) ปล่อย, See also: ปล่อยตัว
let go of(phrv) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ), Syn. let hold of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let go...เหอะน่า The Host (2006)
Let go.ปล่อย Episode #1.4 (2010)
Let go.ปล่อยนะ I Need Romance (2011)
Can't let go.Μr. Cloud Atlas (2012)
-No, tie it tight. -Don't let go.ไม่ผูกมันแน่น อย่าปล่อยให้ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, let go of me!เฮย, ปล่อยให้ไปของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let go!ไปกันเถอะ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let go!ไปกันเถอะ! Pinocchio (1940)
Hey, le-- let go! Run along, ya little... squirt.วิ่งไปตามยาฉีดเล็ก ๆ น้อย ๆ Pinocchio (1940)
Shake my hand, and let God see us together.จับมือผม และให้พระเจ้าเห็นเราด้วยกัน Oh, God! (1977)
Let go. Let go!ปล่อยเขา ปล่อยสิ Gandhi (1982)
-Let go!- ปล่อยนะ Gandhi (1982)
- Let go of the brake.- ปล่อยให้ไปของเบรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Let go of him!ปล่อยให้ไปของเขา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's clamping. Look at 'im. Let go of the pole.-ให้ตายสิ คุณจะเป็นลมแล้วนะ Day of the Dead (1985)
Let go of the goddamn pole.-บอกให้ส่งไม้มา Day of the Dead (1985)
Go ahead. Let go of what you got, now.ว่ามาเลย คุณอยากพูดอะไร Day of the Dead (1985)
Would you like us to let go?อยากให้เราปล่อยไหม Labyrinth (1986)
Let go of my staff, sir!เอาของๆข้ามานะ ท่าน Labyrinth (1986)
Let go, man.ไปกันเถอะ เพื่อน Stand by Me (1986)
Like hell. Let go of me.เหมือนตกนรก ปล่อยให้ไปของฉัน Bloodsport (1988)
Let go!ไปกันเถอะ! 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Let go, Toto.ไปเถอะ, โตโต้. Cinema Paradiso (1988)
If you don't let go, Dr.Jones, we'll both die.ถ้าคุณไม่ปล่อยนะ, ดร.โจนส์, พวกเราตายทั้งคู่. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I can't let go!ผมปล่อยมือไม่ได้! Night of the Living Dead (1990)
Let go!ไปเถอะ Mannequin: On the Move (1991)
Don't ever let goDon't ever let go Mannequin: On the Move (1991)
Don't ever let goDon't ever let go Mannequin: On the Move (1991)
You think I'm going to let Goldie sit here on her behind?นายคิดว่าฉันจะปล่อยให้ โกลด์ดี้นั่งเงียบๆแถวนี้เหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let go of the gun!วางปืนลง Basic Instinct (1992)
Let go of that old mule and talk to me.เลิกยุ่งกับเจ้าล่อแก่นั่น แล้วคุยกับฉัน Of Mice and Men (1992)
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก Of Mice and Men (1992)
Lennie! Let go! Lennie!ปล่อยมือเขา ปล่อยสิ Of Mice and Men (1992)
Let go.ปล่อยได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
Let go.พอเถอะ Of Mice and Men (1992)
Let go. You let go.พอได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
- Let go.- อย่า ๆ Of Mice and Men (1992)
- Let go! - Sssh!- ปล่อยได้แล้ว Of Mice and Men (1992)
- Let go of me!- ปล่อยฉันนะ! The Cement Garden (1993)
- Let go of me!- ปล่อยฉันนะ! The Cement Garden (1993)
- Let go of me!- ปล่อยฉันนะ! The Cement Garden (1993)
- Let go of my little sister.- ปล่อยน้องสาวฉันเดี๋ยวนี้นะ. Hocus Pocus (1993)
Let go now!ตอนนี่ล่ะ ปล่อยเลย! Hocus Pocus (1993)
The deadly nightshade you slipped me wore off, Sally. - Let go!พวกไม้เลื้อยที่ตายแล้ว คุณให้ผมเอามันออกไป แซลลี่ / ไปเถอะ! The Nightmare Before Christmas (1993)
- Let go of him!- ปล่อยให้ไปของเขา! Pulp Fiction (1994)
- Let go of him, or I'm gonna kill you!- ปล่อยให้ไปของเขาหรือฉันจะฆ่าคุณ! Pulp Fiction (1994)
I want you to let go of your gun, put your palms flat on the table and sit your ass down.ฉันต้องการให้คุณจะปล่อยให้ไปของปืนของคุณ ใส่ฝ่ามือของคุณแบนบนโต๊ะและนั่งตูดของคุณลง Pulp Fiction (1994)
Let go!- ปล่อยนะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Don't let go!อย่าปล่อยนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Let go of me. I'll meet you in the car.ปล่อยให้ไปของฉัน ฉันจะได้พบคุณในรถ The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let goAs soon as I let go of the leash, the dog ran away.
let goDo not let go of the rope till I tell you.
let goDon't let go.
let goDon't let go. Hold on tight.
let goDon't let go of my hand.
let goDon't let go of my hand, or you'll get lost.
let goDon't let go of the rope.
let goDon't let go of the rope till I tell you.
let goHe let go his secretary.
let goHe let go of her hands and his voice grew serious.
let goHe let go of the rope.
let goI held onto the rope for as long as I could but I finally had to let go.
let goI let go of the rope.
let goI told her not to let go of the rope, but she did.
let goLet go off the rope.
let goLet go of me!
let goLet go of my arm!
let goLet go of my arm.
let goLet go of my arm! I can't stand people touching me.
let goLet go of your negative outlook on life.
let goPlease let go of my arm. You're hurting me.
let goShe had not let go of her son.
let goShe let go of the boy's hand.
let goThat child wouldn't let go of his mother's hand.
let goThe bullet got the policeman in the leg.
let goThe dog wouldn't let go of the ball.
let goThe policeman wouldn't let go of the suspect.
let goThere is no way out of the siege except to take the bull by the horns and let God judge the outcome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ
ปล่อย(v) to release, See also: to let go, Example: ก่อนปล่อยลูกกุ้งลงบ่อจะต้องสูบน้ำเข้าบ่อไว้ก่อน 1 วัน, Thai Definition: ทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ ผูกอยู่ หรือข้องอยู่
ปล่อยไป(v) allow one to go (by), See also: let one pass (by), let go, Example: รัฐบาลแนะนำให้สถาบันการเงินระมัดระวังเงินกู้ที่ปล่อยไปในภาคธุรกิจที่เป็นปัญหาคือการค้าหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์, Thai Definition: ให้ผ่านไป
ปล่อยไป(v) allow one to go (by), See also: let one pass (by), let go, Example: รัฐบาลแนะนำให้สถาบันการเงินระมัดระวังเงินกู้ที่ปล่อยไปในภาคธุรกิจที่เป็นปัญหาคือการค้าหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์, Thai Definition: ให้ผ่านไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[kat mai plǿi] (v, exp) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go
ปล่อย[plǿi] (v) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way  FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยเลยตามเลย[plǿi loēitāmloēi] (v, exp) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go
ปล่อยไป[plǿi pai] (v) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free  FR: libérer
ตัดไม่ขาด[tat mai khāt] (v, exp) EN: can't let go ; linger on

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks), #347 [Add to Longdo]
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, ] lay down; put down; let go; release, #3,397 [Add to Longdo]
[sā, ㄙㄚ, ] let go, #3,456 [Add to Longdo]
放手[fàng shǒu, ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ, ] let go; have a free hand; let go one's hold, #6,490 [Add to Longdo]
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off, #11,646 [Add to Longdo]
紧握[jǐn wò, ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ, / ] to hold firmly, not let go, #18,257 [Add to Longdo]
撒手[sā shǒu, ㄙㄚ ㄕㄡˇ, ] to let go of sth; to give up, #29,286 [Add to Longdo]
释手[shì shǒu, ㄕˋ ㄕㄡˇ, / ] to let go; to loosen one's grip; to put sth down, #160,692 [Add to Longdo]
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, ] to stick to sth stubbornly; never let go [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
loslassento let go [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s,vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children [Add to Longdo]
取り離す;取離す[とりはなす, torihanasu] (v5s,vt) to release; to let go (of) [Add to Longdo]
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working [Add to Longdo]
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P) [Add to Longdo]
放る(P);抛る[ほうる(P);ほる, houru (P); horu] (v5r,vt) (1) to let go; to abandon; to leave undone; (2) to throw; to toss; to fling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let go
   v 1: release, as from one's grip; "Let go of the door handle,
      please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't
      fall" [syn: {let go of}, {let go}, {release}, {relinquish}]
      [ant: {hold}, {take hold}]
   2: be relaxed; "Don't be so worried all the time--just let go!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top