Search result for

*lans*

(292 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lans, -lans-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clansman[N] สมาชิกของกลุ่ม
upset someone's plans[IDM] ทำลายแผนการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clansmann. สมาชิกของเผ่าพันธ์,พรรคพวก,พวกพ้อง, See also: clansmanship n. ดูclansman
glans(แกลนซ) n. หัวลึงค์,หัวเม็ดลุมุดช่องคลอด -pl. glandes

English-Thai: Nontri Dictionary
clansman(n) พี่น้องร่วมสกุล,พี่น้องร่วมแซ่,พวกพ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spintherism; spintheropia; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spintheropia; spintherism; synchysis scintillansวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchysis scintillans; spintherism; spintheropiaวุ้นตาเหลวระยับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glansส่วนหัว (อวัยวะเพศ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wireless LANsเครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xylans ไซแลนส์ [TU Subject Heading]
Designs and plansแบบและแผนผัง [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลางสาด [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลองกอง [TU Subject Heading]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Photographic reproduction of plans, drawings, etc.การพิมพ์ภาพถ่ายแผนผัง, ภาพวาดเส้น, ฯลฯ [TU Subject Heading]
Wireless LANSแลนไร้สาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, mom. Change of plans.เฮ้ แม่ค่ะ เปลี่ยนแผน New Haven Can Wait (2008)
Maybe about what my plans are for tonight?อย่างเช่น คืนนี้มีแพลนจะทำอะไร New Haven Can Wait (2008)
You might want to make other plans.เธอคงต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
No plans, yet.ไม่ครับ ผมยังไม่ได้กินเลย Scandal Makers (2008)
Does everyone know about the ambitious plans for the City of Music?ทุกท่านทราบเรื่องโครงการเรื่อง เมืองแห่งดนตรีกันหมดแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
- What are your plans?- แผนคุณคืออะไรครับ The Bank Job (2008)
I don't know, it wasn't on the plans.ไม่รู้สิ มันไม่ได้อยู่ในแผน The Bank Job (2008)
In any case, we've ruined Yongmun's plans, so we've avenged the chief a little.เอาเถอะ, พวกเราก็ทำแผนของยองมันพัง อย่างน้อยก็ได้แก้แค้นให้หัวหน้าแล้ว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Everything went according to the Crown Prince's plans.ทุกๆสิ่งขึ้นอยู่กับแผนการของผู้เป็นกษัตริย์ The Kingdom of the Winds (2008)
- I don't think he plans that far ahead. - Yeah.แม่ว่าเขาไม่ได้วางแผนระยะยาว เฮ้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Have any plans after graduation?เธอมีแผนหลังจากเรียนจบรึยัง? My Sassy Girl (2008)
Wolsey has agreed to draw up plans to send the queen to a nunnery.โวลซี่ ตกลงที่จะวางแผนส่งพระราชินีไป สำนักนางชี The Other Boleyn Girl (2008)
Gordon's got plans.กอร์ดอนมีแผน The Dark Knight (2008)
The Mob has plans. The cops have plans.พวกม๊อบมีแผน ตำรวจมีแผน The Dark Knight (2008)
You were a schemer, you had plans and look where that got you.นายเคยเป็นจอมวางแผน นายเคยมีแผน ดุสิ ว่านายไปไหนได้ The Dark Knight (2008)
What with all the wedding plans, I've just been a little stressed.ก็อะไรที่เกี่ยวกับแผนการแต่งงาน ทำให้ฉันเครียด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Nina and I have, you know, plans.นิน่า กับ ฉัน เรา นายคงรู้นะ Day of the Dead (2008)
My father plans to make her his successor.พ่อของผม วางแผนจะให้เธอเป็นผู้สืบทอดของเขา Episode #1.7 (2008)
I have plans already.ผมมีแผนการณ์แล้ว Episode #1.7 (2008)
We must hurry with news of our development plans.เราต้องรีบกับข่าวของแผนพัฒนาของเรา. Episode #1.7 (2008)
Receiving money, making plans.รับเงินมา ทำงานไป Body of Lies (2008)
I'm just sort of done making plans.ฉันเลิกวางแผนมานานแล้ว Marley & Me (2008)
I was on my own until I got a free meal from this lady, Miss Lansing;ผมพึ่งตัวเองจนกระทั่ง คุณแลนซิ่ง ให้อาหารผมกิน Changeling (2008)
Is it that failure plans?เพราะว่านายไม่ได้มาคนเดียวเรอะ Quantum of Solace (2008)
We oversee the meal plans, chaperone the social events, make sure the girls stay out of trouble.ดูแลเรื่องอาหารการกิน ก็ค่อยดูแลการออกงาน ให้แน่ใจว่าเค้าไม่มีปัญหา The House Bunny (2008)
I've been meaning to get these glasses fixed, but life just keeps getting in the way of my best plans.แต่โชคชะตามันชอบเล่นตลก WarGames: The Dead Code (2008)
She plans to quit the F.B.l. to get married.เธอวางโครงการเลิกเป็น F. B. I. และไปแต่งงาน Death Note: L Change the World (2008)
Actually, there's been a change of plans.ที่จริงแล้วมีการเปลี่ยนแผน Revolutionary Road (2008)
- Oh, what are you called? - The Stiff Dylans.- โอ้ ชื่อวงอะไร เดอะสติฟฟ์ดีแลน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, what do the Stiff Dylans sound like?แล้ววงสติฟฟ์ดีแลนเล่นแนวไหน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
So, let's step up the party plans. We've got so much to sort out.วางแผนปาร์ตี้ต่อเถอะ เรามีเรื่องต้องคิดอีกเยอะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Good evening, Brighton. We are the Stiff Dylans.อรุณสวัสดิ์ ไบรตัน พวกเราสติฟฟ์ดีแลนส์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Make some noise for the Stiff Dylans!ขอเสียงให้กับ เดอะสติฟฟ์ ดีแลน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
This is not just about Molly's summer plans.นี่ไม่ใช่แค่เรื่องฝึกงานของลูกฉัน Loyal and True (2008)
Have plans to get rid of guards tower?มีแผนกำจัดผู้คุมหอสังเกตุการณ์หรือยัง Under & Out (2008)
Change of plans, Linc.เปลี่ยนแผน ลิงค์ Under & Out (2008)
This is where the plans lead; this is our way to Scylla.ในแผนที่มีแต่ทางนี้ ที่ไปถึงซิลล่า Greatness Achieved (2008)
I had to let Wyatt do what he did because I needed to know what my little bulldog may have known about Whistler and his plans for Scylla.ฉันต้องยอมให้ไวแอ็ตทำยังนั้น เพราะฉันอยากรู้ว่า... ...หมาน้อยของฉันจะรู้เรื่องที่ วิสเลอร์วางแผนขโมยซิลล่าหรือไม่ Greatness Achieved (2008)
So, what are your plans?แล้วคุณละวางแผนไรไว้มั้ง? I Love You, Beth Cooper (2009)
McCullen has plans for him!แม็คคับเลน มีแผน สำหรับเขา! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We must obstruct his plans at any cost.ถ้าท่านทำ Goemon (2009)
It's not Dad's plans, it's all me.ไม่ใช่แผนของพ่อ แต่เป็นฉัน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
I know we have dinner plans.ฉันรู้เรามีนัดมื้อค่ำกัน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You didn't make any other plans,did you?คงไม่ได้มีธุระอะไรใช่ไหมคะคุณ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
What we need is to draw our battle plans.ที่เราต้องการคือ แผนที่ดี Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If he decides to up and leave you tomorrow, you think you're part of his plans?ถ้าเขาตัดสินใจเพิ่ม และทิ้งคุณไปพรุ่งนี้ คุณคิดว่าคุณ เป็นส่วนหนึ่งของแผนเขาหรือ Fighting (2009)
I must meet with my people To discuss post-invasion plans.ผมอยากไปพบคนของผม เพื่อวางแผนการโจมตี Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
I could only arrange tickets for both of us tonight, but I want you to promise not to tell your sister of our plans, at lea not yet.ผมสามารถจัดการเรื่องตั๋วคืนนี้สำหรับเราก่อน แต่คุณต้องสัญญาว่าจะ ไม่บอกเรื่องนี้กับเธอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Samuel's made plans.ซามูแอลเตรียมการไว้แล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I don't know. I might have plans.ไม่รู้สิ.ฉันอาจจะมีแพลนอื่นๆ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lansClans run wild like a storm in a raging sea.
lansOur plans are not yet concrete.
lansWe have some plans in view.
lansIn the car on the way home, he was making plans for the next day.
lansI'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.
lansIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
lansIn our plans we failed to take the weather into account.
lansIt's easier to make plans than to carry them out.
lansAll our plans went wrong.
lansAt last he unfolded his plans for their future.
lansShe give up her plans against her will.
lansWe'll put there plans on ice.
lansThe minister approved the building plans.
lansThe rain set our plans back two weeks.
lansHis plans were regarded with some disfavor.
lansIt is often easier to make plans than it is to carry them out.
lansI believe this is by far the best of all the plans they proposed.
lansDon't tell me you're going to back out (of the plan) after all the plans we've made.
lansNothing will come of his plans.
lansDo you have any plans for Saturday?
lansBoth leaders should be brought together to ring down the curtain on generations of feuding between the two clans.
lansOur plans are advanced toward the city.
lansThe front-roller thrust angle is 2 degrees, probably there were plans to strengthen that angle a little when racing.
lansAccordingly I gave up my plans.
lansThey built the ship in accordance with the plans.
lansLansing is the state capital of Michigan.
lansYou must accommodate your plans to mine.
lansHave you got any plans?
lansShe plans to stay at the Oriental Hotel.
lansWhy did he change his plans?
lansThe bad weather frustrated our plans.
lansTheir plans blew up when the war broke out.
lansHe phoned me to talk about his holiday plans.
lansNone of these plans ever come anywhere near realization.
lansThe company plans to sell the new product for $1,000.
lansThe plans were discarded.
lansThe plans are being made without regard to his schedule.
lansThere has been an alteration in our plans.
lansThe company plans to close its U.S. sales unit in New York.
lansHe always plans a thing out carefully before he does it.
lansHave you acquainted your parents with your plans?
lansWe discussed our plans for the future.
lansThey hoped to change their outlook and plans.
lansMy boyfriend plans to save up and buy a sports car.
lansWe discussed our plans for a trip to Italy over coffee.
lansOur holiday plans are still up in the air.
lansHe explained his plans in detail.
lansI don't have any plans for tomorrow. I'm going to take it easy.
lansThroat and nose membranes hurt by dry air allow cold viruses to enter more easily. It is important to carry out sensible counter plans against the cold with heaters and against the dryness with humidifiers.
lansWhether he agrees or not, we won't change our plans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
บ่าง[N] flying lemur, See also: caleopterus volans, flying sguirrel, colugo, marmot, Syn. พุงจง, พะจง, Example: คนโบราณเชื่อว่า ถ้าบ่างร้องลั่นจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างคล้ายกระรอกแต่มีหนังเป็นพังผืด 2 ข้างของลำตัวตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วตีนและปลายหางสำหรับใช้กางออกคล้ายปีก เล็บโค้งแหลมใช้ปีนป่ายต้นไม้ หากินในเวลากลางคืน กลางวันมักหลบอยู่ตามโพรงไม้
ริอ่าน[V] initiate plans, See also: start, originate plans, Syn. ริ, ริอ่าน, Example: เขาเป็นลม เมื่อทราบว่า หลานสาวริอ่านเขียนเรื่องอ่านเล่นรักๆ ใคร่ๆ ไปลงหนังสือพิมพ์, Thai definition: เริ่มคิดอ่านเพื่อแผนการ
ล้ม[V] cancel, See also: abandon (plans, intention), Syn. เลิกล้ม
ล้ม[V] cancel, See also: abandon (plans, intention), Syn. เลิกล้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำแผนงานมาประสานกัน[v. exp.] (nam phaēn-ngān mā prasān kan) EN: coordinate plans   
ออกแบบ[v. exp.] (økbaēp) EN: design ; lay plans   FR: dessiner un plan ; établir le plan de ; réaliser une esquisse ; présenter un modèle ; concevoir ; établir ; créer
ผิดแบบ[v. exp.] (phit baēp) EN: be out of shape   FR: ne pas respecter les plans
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]
เสียการ[v. exp.] (sīa kān) EN: lose what one plans to get ; miss the boat ; fail   
วางโครงการ[v. exp.] (wāng khrōngkān) EN: work out a plan ; lay plans ; plan   
วางแผน[X] (wāngphaēn) EN: lay plans ; plan ; plot ; scheme   FR: projeter ; préparer ; planifier

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANS    P L AE1 N Z
CLANS    K L AE1 N Z
KLANS    K L AE1 N Z
LANSER    L AE1 N S ER0
LANSKY    L AE1 N S K IY0
PLANS'    P L AE1 N Z
LANSING    L AE1 N S IH0 NG
LANSTON    L AE1 N S T AH0 N
LANSFORD    L AE1 N S F ER0 D
ANGOLANS    AE1 NG G OW0 L AH0 N Z
MELANSON    M EH1 L AH0 N S AH0 N
PALANSKY    P AH0 L AE1 N S K IY0
POLANSKI    P AH0 L AE1 N S K IY0
POLANSKY    P AH0 L AE1 N S K IY0
WOLANSKI    V AH0 L AE1 N S K IY0
LANSDOWN    L AE1 N Z D AW0 N
BLANSETT    B L AE1 N S IH2 T
KLANSMAN    K L AE1 N Z M AH0 N
KLANSMEN    K L AE1 N Z M EH0 N
LANSBURY    L AE1 N Z B ER2 IY0
LANSDELL    L AE1 N Z D AH0 L
LANSDALE    L AE1 N Z D EY2 L
LANSING'S    L AE1 N S IH0 NG Z
BIELANSKI    B IY0 L AE1 N S K IY0
FLANSBURG    F L AE1 N S B ER0 G
LANSBERRY    L AE1 N Z B EH2 R IY0
LANSDOWNE    L AE1 N S D AW2 N
LANSBURY'S    L AE1 N Z B ER2 IY0 Z
GUATEMALANS    G W AA2 T AH0 M AA1 L AH0 N Z
VENEZUELANS    V EH2 N AH0 Z W EY1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clans    (n) (k l a1 n z)
flans    (n) (f l a1 n z)
plans    (v) (p l a1 n z)
raglans    (n) (r a1 g l @ n z)
Angolans    (n) (a1 ng g ou1 l @ n z)
clansman    (n) (k l a1 n z m @ n)
clansmen    (n) (k l a1 n z m @ n)
ortolans    (n) (oo1 t @ l @ n z)
Anguillans    (n) (a1 ng g w i1 l @ n z)
Guatemalans    (n) (g w aa2 t @ m aa1 l @ n z)
Venezuelans    (n) (v e2 n i z w ei1 l @ n z)
ground-plans    (n) - (g r au1 n d - p l a n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
予定[よてい, yotei] Thai: แผน English: plans (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgaskanal {m} | geflanschter Abgaskanalflue | flanged flue [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Anschlussflansch {m} [techn.]companion flange [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan [Add to Longdo]
Blindflansch {m} [techn.]blank flange [Add to Longdo]
Doppelanschlag {m}doublestrike [Add to Longdo]
Eichel {f} [anat.]glans [Add to Longdo]
Einlassflansch {m}inlet flange [Add to Longdo]
Flansch {m} [techn.] | Flansche {pl} | geneigter Flansch | paralleler Flanschflange | flanges | tapered flange | parallel flange [Add to Longdo]
Flanschabzieher {m} [techn.]flange puller [Add to Longdo]
Flanschbreite {f}flange width [Add to Longdo]
Flanschdichtung {f} [techn.]sealing gasket [Add to Longdo]
Flanschdose {f} [techn.]flange receptacle [Add to Longdo]
Flanschheizung {f} [techn.]flange heating [Add to Longdo]
Flanschkupplung {f} [techn.]half-coupling [Add to Longdo]
Flanschlager {n} [techn.]flange bearing [Add to Longdo]
Flanschverbindung {f} [techn.]flange connection [Add to Longdo]
Flanschverschraubung {f} [techn.]flange bolting [Add to Longdo]
Gegenflansch {m}counterflange [Add to Longdo]
Gewinde {n} | Gewinde in Flanschthread | thread in flange [Add to Longdo]
Heilanstalt {f} | Heilanstalten {pl}sanatorium | sanatoriums [Add to Longdo]
Kabelanschlag {m}cable stop [Add to Longdo]
Kabelanschluss {m}cable junction [Add to Longdo]
Kabelanschlusskasten {m}cable terminal box [Add to Longdo]
Kabelanschlussraum {m}cable terminal compartment [Add to Longdo]
Kältemittelansaugdruck {m} [techn.]cooling agent suction pressure [Add to Longdo]
Kanalanschluss {m}channel interface [Add to Longdo]
Kaplansamt {n} | Kaplansämter {pl}chaplaincy | chaplaincies [Add to Longdo]
Kupplungsflansch {m}coupling flange [Add to Longdo]
Lageplan {m} | Lagepläne {pl}site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Lagerflansch {m} [techn.]bearing flange [Add to Longdo]
Lagerflanschrohr {n} [techn.]bearing flange tube [Add to Longdo]
Losflansch {m}loose-type flange [Add to Longdo]
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end [Add to Longdo]
Montageflansch {m}; Anbauflansch {m} [techn.]mounting flange [Add to Longdo]
Oberflansch {m}; Obergurt {m} [techn.]upper flange; top flange [Add to Longdo]
Obsttorte {f}; Obstkuchen {m} | Obsttorten {pl}flan | flans [Add to Longdo]
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
Plansoll {n}planned target; planned production target; output target [Add to Longdo]
Planstelle {f}permanent post [Add to Longdo]
Plansumme {f}; Richtsumme {f}; Zielgröße {f}target figure [Add to Longdo]
Porzellanschiffchen {n}sagger [Add to Longdo]
Sanatorium {n}; Heilanstalt {f} | Sanatorien {pl}; Heilanstalten {pl}sanatorium; sanitarium [Am.]; sanitorium [Am.] | sanatoriums; sanatoria; sanitariums [Am.] [Add to Longdo]
Schlüsselanschrift {f}codress [Add to Longdo]
Schnellansicht {f}quick view [Add to Longdo]
Schwimmkopfflansch {m} [techn.]floating head flange [Add to Longdo]
Schwimmkopfgegenflansch {m} [techn.]floating head backing device [Add to Longdo]
Signalanstiegszeit {f}signal rise time [Add to Longdo]
Soll {n}; Plansoll {n}target [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
グランス[, guransu] (n) glans (lat [Add to Longdo]
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
バルーンシャーク[, baru-nsha-ku] (n) balloon shark (Cephaloscyllium sufflans, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
ボツる[, botsu ru] (v5r) (col) (See 没する) to cancel (plans, etc.); to give up (on using) [Add to Longdo]
一年の計は元旦にあり;一年の計は元旦に在り[いちねんのけいはがんたんにあり, ichinennokeihagantanniari] (exp) the whole year's plans should be made on New Year's Day [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
陰核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]
陰茎亀頭[いんけいきとう, inkeikitou] (n,adj-no) glans penis [Add to Longdo]
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido) [Add to Longdo]
雁首;カリ首[かりくび(雁首);カリくび(カリ首), karikubi ( gan kubi ); kari kubi ( kari kubi )] (n) (1) (something resembling a) goose's neck; (2) glans; head of a penis [Add to Longdo]
企画性[きかくせい, kikakusei] (n) ability to make plans [Add to Longdo]
企画力[きかくりょく, kikakuryoku] (n) ability to make plans; planning ability [Add to Longdo]
鬼胡桃[おにぐるみ;オニグルミ, onigurumi ; onigurumi] (n) (uk) Manchurian walnut (Juglans mandshurica) [Add to Longdo]
亀頭[きとう, kitou] (n) glans (esp. glans penis) [Add to Longdo]
亀頭炎[きとうえん, kitouen] (n) (See 亀頭) balanitis (inflammation of the glans penis) [Add to Longdo]
休暇予定[きゅうかよてい, kyuukayotei] (n) holiday plans [Add to Longdo]
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket [Add to Longdo]
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket [Add to Longdo]
蛍烏賊[ほたるいか;ホタルイカ, hotaruika ; hotaruika] (n) (uk) firefly squid (Watasenia scintillans); sparkling enope squid [Add to Longdo]
計画を立てる[けいかくをたてる, keikakuwotateru] (exp,v1) to make plans [Add to Longdo]
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned [Add to Longdo]
源平[げんぺい, genpei] (n) Genji and Heike clans; two opposing sides [Add to Longdo]
皇別[こうべつ, koubetsu] (n) clans supposedly descended from the imperial family [Add to Longdo]
四計[しけい, shikei] (n) plans for one's day, plans for one's year, plans for one's life, and plans for one's family [Add to Longdo]
氏姓制度[しせいせいど, shiseiseido] (n) (See 氏・うじ,姓・かばね・1) uji-kabane system; system of clans and hereditary titles (of the Yamato court) [Add to Longdo]
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
諸蕃[しょばん, shoban] (n) (1) (derog) foreign lands; (2) clans supposedly descended from foreign lineage (i.e. Chinese or Korean) [Add to Longdo]
神別[しんべつ, shinbetsu] (n) clans supposedly descended from the gods [Add to Longdo]
図面[ずめん, zumen] (n) drawing; diagram; plans; blueprint; (P) [Add to Longdo]
組織立つ[そしきだつ, soshikidatsu] (v5t,vi) to have orderly plans; to be systematic [Add to Longdo]
大陸鼯鼠[たいりくももんが;タイリクモモンガ, tairikumomonga ; tairikumomonga] (n) (uk) Siberian flying squirrel (Pteromys volans) [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]
断念[だんねん, dannen] (n,vs) abandoning (hope, plans); giving up; (P) [Add to Longdo]
段取り(P);段どり[だんどり, dandori] (n,vs) programme; program; plans; arrangements; (P) [Add to Longdo]
諦める[あきらめる, akirameru] (v1,vt) to give up; to abandon (hope, plans); to resign oneself (to); (P) [Add to Longdo]
渡信天翁[わたりあほうどり;ワタリアホウドリ, watariahoudori ; watariahoudori] (n) (uk) wandering albatross (Diomedea exulans) [Add to Longdo]
入内雀[にゅうないすずめ;ニュウナイスズメ, nyuunaisuzume ; nyuunaisuzume] (n) (uk) russet sparrow (Passer rutilans); cinnamon sparrow [Add to Longdo]
藩閥[はんばつ, hanbatsu] (n) clanship; clannism; clan favoritism; clan favouritism [Add to Longdo]
蕃別[ばんべつ, banbetsu] (n) (See 諸蕃) clans supposedly descended from foreign lineage (i.e. Chinese or Korean) [Add to Longdo]
木積もり;木積り[きづもり, kidumori] (n) person who estimates the variety and quantity of wood necessary to build a house from looking at the plans [Add to Longdo]
有胞子性乳酸菌[ゆうほうしせいにゅうさんきん, yuuhoushiseinyuusankin] (n) Bacillus coagulans, species of lactic acid-forming Bacillus bacteria [Add to Longdo]
予定[よてい, yotei] (n,vs) plans; arrangement; schedule; program; programme; expectation; estimate; (P) [Add to Longdo]
予定を変える[よていをかえる, yoteiwokaeru] (exp,v1) to change the schedule; to change one's plans [Add to Longdo]
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing [Add to Longdo]
旅行計画[りょこうけいかく, ryokoukeikaku] (n) travel planning; travel plans [Add to Longdo]
列藩[れっぱん, reppan] (n) many feudal clans [Add to Longdo]
鉤頭虫類[こうとうちゅうるい, koutouchuurui] (n) acanthocephalans; thorny-headed worms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起草[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, ] draft (a bill); draw up (plans), #9,169 [Add to Longdo]
千方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
冷水[lěng shuǐ, ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ, ] cold water; unboiled water; fig. not yet ready (of plans), #11,286 [Add to Longdo]
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat, #18,650 [Add to Longdo]
决算[jué suàn, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] final account; to calculate the final bill; fig. to draw up plans to deal with sth, #19,279 [Add to Longdo]
出谋划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.), #26,978 [Add to Longdo]
龟头[guī tóu, ㄍㄨㄟ ㄊㄡˊ, / ] glans; head of a turtle, #46,537 [Add to Longdo]
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, / ] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans, #49,011 [Add to Longdo]
蓝山[Lán shān, ㄌㄢˊ ㄕㄢ, / ] (N) Lanshan (place in Hunan), #51,844 [Add to Longdo]
遗教[yí jiào, ㄧˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] work or plans left as a legacy; the views of the departed; posthumous orders or teachings, #121,698 [Add to Longdo]
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else, #770,567 [Add to Longdo]
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, ] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans [Add to Longdo]
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, / ] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky [Add to Longdo]
隐身草[yǐn shēn cǎo, ˇ ㄕㄣ ㄘㄠˇ, / ] legendary grass conferring invisibility; fig. to conceal oneself or one's plans [Add to Longdo]
飞鱼座[fēi yú zuò, ㄈㄟ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Volans (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
藩主[はんしゅ, hanshu] Haupt_eines_Clans, Feudalherr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  lans
     lance; spear
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  lans [lɑns]
     lance; spear
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top