Search result for

*injustice*

(98 entries)
(0.2151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: injustice, -injustice-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injustice[N] ความอยุติธรรม, Syn. favoritism, prejudice, unfairness, Ant. right, fairness, just

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So is injustice.แต่นี่มันไม่ยุติธรรม The Mark of Nimueh (2008)
I'm the Dragonfly. And as long as there's crime and injusticeฉัน มนุษย์ แมงปอ ตราบใดที่มีอาชญากรรม และ เหล่าร้าย Superhero Movie (2008)
FOR AN INJUSTICE, WHETHER REAL OR IMAGINED.อย่างเช่นโบสถ์ หรืออาคารของรัฐบาล House on Fire (2009)
I hate injustice.People tell lies about me. Everyone (2009)
Then I can attend tonight's thaw fest unencumbered by... hostile feelings of injustice.งั้นผมจะได้เข้าร่วมงานเทศกาล หิมะละลายคืนนี้ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องรู้สึก แบกภาระไปด้วย... ยังพึ่งพาระบบยุติธรรมได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Ono believed if you see injustice, you can't wait for someone else to fix it.โอโน่เชื่อว่าคนเราถ้าเห็นความอยุติธรรม จะรอให้ใครมาแก้ไขให้ไม่ได้ Senate Murders (2010)
Ah, the injustice.อา, ความไม่ยุติธรรม. The Bozeman Reaction (2010)
Don't you know that I can't stand for injustice for the weak?นายไม่รู้รึไงว่าฉันทนดูคนอ่อนแอถูกรังแกไม่ได้ Episode #1.11 (2010)
If she sees injustice, no matter who it may be for, she'll throw the punch.เมื่อเธอเจอความอยุติธรรมที่ไหน ไม่่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร เธอจะต่อยให้หน้าหงาย Episode #1.14 (2010)
I'm a bit upset at my inability to tolerate injustice.บางครั้ง ฉันก็เกลียดตัวเองที่ไม่สามารถทนได้กับการกระทำไร้สาระ Episode #1.5 (2010)
We're gonna free you from those bonds of injustice. No problem.เราจะปล่อยท่านออกมา ไม่มีปัญหา Kung Fu Panda 2 (2011)
Can anyone see this injustice?มันยุติธรรมมั้ยล่ะ The Lost Bladesman (2011)
Some great injustice I can't remember now.ความไม่ยุติธรรมอะไรซักอย่าง ตอนนี้ฉันจำไม่ได้แล้ว Someone to Watch Over Me (2011)
If your Gods are real and if they are just, why is the world so full of injustice?หากทวยเทพนั่นมีจริง และยุติธรรม เหตุใดจึงมี ความอยุติธรรมอยู่ทั่วโลก Fire and Blood (2011)
Pretty hard to do for the typical workplace killer who's mentally ill or outraged about some perceived injustice.มันยากทีเดียว สำหรับ ฆาตกรในที่ทำงานลักษณะนี้ ที่ป่วยทางจิตหรืออารมณ์รุนแรง ที่จะรับรู้ถึงความอยุติธรรม Dorado Falls (2011)
But when it doesn't... call it injustice, call it treachery...แต่เมื่อมันไม่ใช่... เรียกมันว่าไม่ยุติธรรม เรียกมันว่าทรยศ Salon of the Dead (2012)
♪ I'm tired of injusticeฉันเหนื่อยหน่ายกับความไม่ยุติธรรม Michael (2012)
♪ I was disgusted by all the injusticeฉันขยะแขยงความไม่ยุติธรรมทั้งหมดเหลือเกิน Michael (2012)
(echoing): ♪ All the injustice (Artie screams)ความไม่ยุติธรรมทั้งหมดทั้งปวง Michael (2012)
I heard about what happened. Such an injustice.ผมได้ยินมาว่าเกิดอะไรขึ้น ช่างไม่ยุติธรรม Desperate Souls (2012)
A little embarrassment is better than what grows out of injustice.ขายหน้านิดหน่อยดีกว่า ให้เรื่องลุกลามจากความไม่ยุติธรรมนะ Episode #1.1 (2012)
Tolbert Phamer and Bud having been handled with such manifest injustice and cruelly murdered when they stand before the Lord he will wash away their sins and take them to the promised land.ทอลเบิร์ต เฟเมอร์ และบั้ด Episode #1.2 (2012)
Daniel Grayson's arrest is a terrible injustice.การจับกุมแดเนียล เกรสัน เป็นความอยุติธรรมอันร้ายแรง Scandal (2012)
If so, it would be a grave injustice.ถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลย The Limey (2012)
I see inequality, injustice, the rich getting richer.ผมเห็นความไม่เท่าเทียมกัน, ความอยุติธรรม, คนรวยก็รวยยิ่งขึ้น Fast Times (2012)
Vincent, this was a huge injustice.วินเซนต์นี่เป็นเรื่องของ ความยุติธรรมที่สำคัญมากนะ Proceed with Caution (2012)
It is the purpose of this club to fight injustice, to right all that which is wrong, and to preserve truth, justice and peace in the halls of McKinley High.เป้าหมายของชมรมเรา เพื่อต่อสู้ความอยุติธรรม เพื่อแก้ผิดให้เป็นถูก และเพื่อรักษาความจริง ความยุติธรรม และสันติสุข Dynamic Duets (2012)
Have I not rid it of the cruelties and injustices of the past?ข้าไม่ได้กำจัดความโหดเหี้ยมและ ความอยุติธรรมจากอดีตหรือ The Disir (2012)
I'll protect my patients from harm and injustice.ฉันจะป้องกันผู้ป่วยของฉันจากอันตรายและความอยุติธรรม" Escape Plan (2013)
A great injustice has been done to them.ท่านจะดูแลให้พวกเขา มีความเป็นอยู่ที่ดีกินอิ่มหน่ำสำราญ Valar Dohaeris (2013)
"as Dr. King once said, "'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,'ความชั่วร้ายจะคอยคุกคามความยุติธรรม Power (2013)
"and I'm afraid you've suffered a grave injustice."และฉันกลัวว่าคุณจะได้รับ ความอยุติธรรม Power (2013)
"There may times when we are powerless to prevent injustice, but let there never be a time when we fail to protest."อาจมีบางครั้งที่พวกเรา ที่ไร้ซึ่งอำนาจที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรม แต่ไม่เคยมีสักครั้ง ที่พวกเราจะพ่ายแพ้จากการประท้วง Power (2013)
I'm afraid you have suffered a grave injustice."ฉันเกรงว่าคุณจะได้รับความเดือดร้อน ได้รับการฝังศพที่ไม่ยุติธรรม Power (2013)
"He who commits injustice is ever made more wretched than he who suffers it."เขาที่ปราบในสิ่งที่อยุติธรรม ที่มันเคยสร้างความชั่วร้าย เกินกว่าใครจะรับมือได้ In Extremis (2013)
This injustice will never diminish the life and actions of a good man.ความอยุติธรรมนี้จะไม่ถูกลดทอน ต่อชีวิตและการกระทำของคนดีๆ In Extremis (2013)
If the unsub felt victimized or that an injustice had been done to him, it might have motivated his need for revenge, not just against Wade Burke but against the entire city as well.ถ้าอันซับรู้สึกเหมือนเป็นเหยื่อ หรือความไม่ยุติธรรมมีผลต่อเขา มันอาจจะกระตุ้น ความต้องการที่จะล้างแค้น Pay It Forward (2013)
Words cannot begin to describe the injustice that that picture does to you.คำที่ไม่สามารถเริ่มต้นในการอธิบาย ถึงความไม่เป็นธรรมว่าภาพพจน์ของคุณ Sacrifice (2013)
I was enraged at the injustice I felt when you framed me...ผมรู้สึกโมโห ถึงความไม่ยุติธรรม ตอนที่คุณใส่ร้ายผม Confession (2013)
That we will never again endure injustice.ว่าเราจะไม่ทนกับความอยุติธรรม อีกต่อไป The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I did not take this city to preside over the injustice I fought to destroy.ִͧ q The Children (2014)
Well, if it's truly the injustice of corruption which upsets you, then perhaps you might have been so passionately moved to act before you arrived in your own court.ดีถ้ามันเป็นความอยุติธรรมอย่างแท้จริง ของการทุจริตที่ upsets คุณ แล้วบางทีคุณอาจจะมี ถูกย้ายเพื่อจู๋จี๋ที่จะทำหน้าที่ ก่อนที่คุณจะมาถึง ในศาลของคุณเอง Last Knights (2015)
So I come before you a condemned man for having finally stood up to injustice.ดังนั้นผมจึงมาก่อนที่คุณจะ ชายเคราะห์ร้าย ในที่สุดก็มี ลุกขึ้นยืนเพื่อความอยุติธรรม Last Knights (2015)
There will be times where we are powerless to injustice, but there must never be a time when we fail to protest.จะมีเวลาที่ เรามีอำนาจที่จะความอยุติธรรม แต่มีไม่เคยจะต้องมีเวลา เมื่อเราล้มเหลวในการประท้วง Last Knights (2015)
You all come in here with your hearts bleeding' about slum kids and injustice.คุณทุกคนมาที่นี่ด้วยหัวใจของคุณ bleedin 'เกี่ยวกับเด็กสลัมและความอยุติธรรม 12 Angry Men (1957)
But we ask you Hindu, Muslim and Sikh to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice."แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง Gandhi (1982)
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
And through our pain we will make them see their injustice.ความเจ็บปวดของเรา จะทำให้เขาเห็น ความอยุติธรรมของตัวเอง Gandhi (1982)
Where there's injustice, I always believed in fighting.ที่ใดที่มีความอยุติธรรม ผมเชื่อว่าเราต้องต่อสู้ Gandhi (1982)
What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone.เราไม่สามารถ รับความอยุติธรรม จากฮิตเลอร์หรือใครได้ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injusticeCry out against injustice.
injusticeMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
injusticePeople can turn to the law if they want to correct an injustice.
injusticeThe hero of the book rails at the injustices of the world but does nothing about them.
injusticeWoman as I am, I shall stand up against any social injustice.
injusticeYou must speak out against injustice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยุติธรรม[N] injustice, See also: iniquity, partiality, unfairness, Example: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มคนสาวมีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม
อยุติธรรม[N] injustice, See also: partiality, Syn. ความอยุติธรรม, Ant. ยุติธรรม, Example: เขามีอยุติธรรมในตัวเองอย่างมาก, Thai definition: ความไม่เป็นธรรม, ความไม่เป็นกลาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayuttitham) EN: injustice   

CMU English Pronouncing Dictionary
INJUSTICE    IH2 N JH AH1 S T AH0 S
INJUSTICES    IH2 N JH AH1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injustice    (n) (i1 n jh uh1 s t i s)
injustices    (n) (i1 n jh uh1 s t i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungerechtigkeit {f} | Ungerechtigkeiten {pl}injustice | injustices [Add to Longdo]
himmelschreiend {adj} | himmelschreiende Ungerechtigkeit | himmelschreiender Unsinnblatant | blatant injustice | blatant nonsense [Add to Longdo]
Besser Unrecht leiden als Unrecht tun.Better suffer injustice than commit injustice.. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude [Add to Longdo]
不公正[ふこうせい, fukousei] (n,adj-na) injustice; unfairness [Add to Longdo]
不公平[ふこうへい, fukouhei] (adj-na,n) unfairness; injustice; partiality; (P) [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不正を矯める[ふせいをためる, fuseiwotameru] (exp,v1) to redress injustice [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不公正[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] injustice [Add to Longdo]
不平[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful [Add to Longdo]
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice [Add to Longdo]
不白之冤[bù bái zhī yuān, ㄅㄨˋ ㄅㄞˊ ㄓ ㄩㄢ, ] unrighted wrong; unredressed injustice [Add to Longdo]
不义[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, / ] injustice [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] injustice; grievance; wrong [Add to Longdo]
冤屈[yuān qū, ㄩㄢ ㄑㄩ, ] to receive unjust treatment; injustice [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
冤抑[yuān yì, ㄩㄢ ㄧˋ, ] to suffer injustice [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile [Add to Longdo]
冤气[yuān qì, ㄩㄢ ㄑㄧˋ, / ] unfair treatment; injustice [Add to Longdo]
冤苦[yuān kǔ, ㄩㄢ ㄎㄨˇ, ] suffering from injustice [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, ] trad. variant of 冤; injustice; grievance; wrong [Add to Longdo]
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] be outraged by an injustice [Add to Longdo]
洗冤[xǐ yuān, ㄒㄧˇ ㄩㄢ, ] lit. to wash out a grievance; fig. to right a wrong; to redress and injustice [Add to Longdo]
申雪[shēn xuě, ㄕㄣ ㄒㄩㄝˇ, ] to right a wrong; to redress an injustice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injustice \In*jus"tice\, n. [F. injustice, L. injustitia. See
   {In-} not, and {Justice}, and cf. {Unjust}.]
   1. Lack of justice and equity; violation of the rights of
    another or others; iniquity; wrong; unfairness;
    imposition.
    [1913 Webster]
 
       If this people [the Athenians] resembled Nero in
       their extravagance, much more did they resemble and
       even exceed him in cruelty and injustice. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. An unjust act or deed; a sin; a crime; a wrong.
    [1913 Webster]
 
       Cunning men can be guilty of a thousand injustices
       without being discovered, or at least without being
       punished.               --Swift.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top