ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inhale*

IH2 N HH EY1 L   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inhale, -inhale-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
inhaler[N] เครื่องช่วยหายใจ, See also: อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ, Syn. respirator
inhaler[N] ผู้สูด, See also: คนสูบ, คนสูบบุหรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhale(อินเฮล') vt. สูดเข้าปอด,หายใจเข้า. vi. สูด,สูบ., See also: inhalation n., Syn. gasp
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ

English-Thai: Nontri Dictionary
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inhaleสูดหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Sinhaleseศิลปะสิงหล [TU Subject Heading]
Arts, Sinhaleseศิลปกรรมสิงหล [TU Subject Heading]
Inhalers, Metered Doseเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inhale this, but do not touch.ดมมันสิ แต่อย่าแตะต้องมันนะ The Princess Bride (1987)
[FRANK GRUNTS] [inhales DEEPLY][FRANK คำราม] [lNHALES ลึก] Bloodsport (1988)
[ Inhales ] Herr Direktor, don't let things fall apart. I've worked too hard.อย่าปล่อยให้งานของผมสูญเปล่าล่ะ Schindler's List (1993)
- Take a deep breath. Inhale. - Time's up.หมดเวลาแล้ว ตาฉัน Léon: The Professional (1994)
[ Inhales ] Just over three years.[สูด] เพียงกว่าสามปี Pulp Fiction (1994)
- [ Inhales ] But you have to promise not to be offended.- [สูด] แต่คุณต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธเคือง Pulp Fiction (1994)
(Inhales)(สูด) The Shawshank Redemption (1994)
(Inhales)(สูด) The Shawshank Redemption (1994)
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ Don Juan DeMarco (1994)
- Don't inhale.- อย่าสูดหายใจ Bringing Down the House (2003)
Inhale from your stomach, not your chestสูดลมหายใจไปที่ท้อง ไม่ใช่หน้าอก Swing Girls (2004)
What happened last night was he lost his inhaler. He's got asthma. For God's sake.ที่เมื่อคืนเป็นยังงั้นเพราะที่พ่นยาเขาแตก เขาเป็นหอบหืดน่ะ Goal! The Dream Begins (2005)
Inhale some oxygen. You want me to inhale from this fire extinguisher?พ่อ House of Fury (2005)
inhale some oxygen.อาหาว House of Fury (2005)
[Inhales]Just My Luck (2006)
His inhaler untouched at his bedside.ยาพ่นของเขาอยู่ข้างๆ โดยที่ไม่ถูกแตะต้องเลย Hollow Man II (2006)
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง Arang (2006)
It wasn't inhaled.พวกเขาไม่ได้สูด Arang (2006)
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง Arang (2006)
The cage will inhale your soul.\ กรงจะดึงเอาวิญญาณเจ้าเข้าไป! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
But there's no one comes in even to inhale--แต่ก็ไม่มีใครแม้แต่จะเข้ามาหายใจ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
(INHALES DEEPLY)ใช่,เราจะส่ง ฮ.ไปรับครอบครัวเพททริลี่ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
And your inhaler's in the back of your bag.ยาพ่นของลูกอยู่กระเป๋าด้านหลังนะ Eagle Eye (2008)
Careful not to inhale the fumes.ระวัง! อย่าไปสูดควันนั่น Chapter Eight 'Villains' (2008)
Well, he surely inhaled smoke at the fire, so his memory circuit must be in disorder.เขาคงจะสูดเขม่าละอองจากไฟ เพราะอย่างนั้นความทรงจำวงจรไฟฟ้าของเขาถึงสับสน Absolute Boyfriend (2008)
Once inhaled,the effects are felt instantaneously.เมื่อดมเข้าไปแล้ว จะรู้สึกเมาทันที Catching Out (2008)
-I'm afraid not. Dr. Stevens here will be asking you to cough,inhale and exhale.ดร.สตีเวนจะคอยบอกให้คุณขจัดออกโดยการไอ หายใจเข้าและหายใจออก Rise Up (2008)
You think an asthma inhaler could be used as a sex toy?คุณคิดว่าไงยาพ่นขยายหลอดลม อาจใช้เหมือนอุปกรณ์ทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
Yeah, my inhaler is fascinating.ใช่.. ยาพ่นของฉัน Lucky Thirteen (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
Been using your inhaler lately?คุณพ่นยาครั้งสุดท้ายเมื่อไร Lucky Thirteen (2008)
Her asthma inhaler did the same for you, wiped out your mouth's immune system.โรคหืดของคุณ ก็ทำแบบเดียวกันนี้กับคุณ เช็ดปากคุณซะ ระบบภูมิคุ้มกัน Lucky Thirteen (2008)
And sharp pain when I inhale.เจ็บแปลบๆตอนหายใจเข้า Last Resort (2008)
- Inhale it, Chachi. Inhale it.- สูดหายใจเข้า ชาชี หายใจเข้าลึกๆ Pineapple Express (2008)
Aw. Well, don't wake him. Did he do his inhaler before he fell asleep?อ่าห์,งั้น ไม่ต้องปลุกเขา เขาสูดยาก่อนนอนหรือเปล่า? Nights in Rodanthe (2008)
As he inhales, he'd activates the vapors.เมื่อเขาสูดเข้าไป เขานำพิษเข้าไปด้วย Pathology (2008)
You inhale it.แค่หายใจเข้าไป.. Gamer (2009)
Don't inhale.อย่าดูดยาล่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Susan, I've been at work since 6:00 this morning, and after I inhale a 5-minute dinner,ซูซาน ผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้า แล้วหลังจากที่ได้พักหายใจซัก 5 นาทีหลังอาหารค่ำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Look, Lynette, you're my friend, and I love you, but as far as knowing if you're any good at your job... (inhales sharply) Enough with the shrugging.ฟังนะ ลินเน็ต เธอเป็นเพื่อนฉัน แล้วฉันก็รักเธอ แต่เท่าที่รู้ว่าเธอทำงานเก่ง ยักไหล่พอแล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
You inhale too much of that stuff, it'll kill you.นายสูดมันมากเกินไปแล้ว มันจะฆ่านายได้นะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
No, you can't. Kyle needs his inhaler.ไม่ต้องไป ไคล์ต้องใช้ เครื่องช่วยหายใจ Showmance (2009)
Your breathing is short. Does it hurt to inhale?นายหายใจถี่มาก ตอนหายใจเข้าเจ็บหรือเปล่า Killing Your Number (2009)
I inhaled that fucker.ฉันแทบจะสูดมันเข้าไป Timebomb (2009)
But obviously, you've inhaled too much patchouli.แต่เห็นๆอยู่ว่า เธอสูดกลิ่นพวกนั้นมากเกินไปแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Here's the thing-- if they inhaled a higher concentration of the strain,นี่ล่ะ ถ้าสายพันธ์มีความเข้มข้น Amplification (2009)
What about nichols' inhaler?ถ้าเป็นที่พ่นยาของนิโคล่ะ Amplification (2009)
(inhales) god, it's a beautiful day.วันนี้อากาศดีจัง Vitamin D (2009)
[ sighs ] [ inhales, exhales deeply ]. . Free to Be You and Me (2009)
[ inhales, exhales deeply ]Free to Be You and Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inhaleI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัด[V] smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
อัดบุหรี่[V] inhale (when smoking), See also: have a whiff, Example: เขาอัดบุหรี่เข้าปอด 3-4 ครั้ง ติดๆ กันอย่างระงับอารมณ์
ดอม[V] inhale, See also: smell, Syn. ดม, ดอมดม, ดมดอม, Example: ผีเสื้อก็เปรียบเสมือนชายหนุ่มที่หมายดมดอมหญิงสาวแสนสวย
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
หายใจเข้า[V] inhale, Ant. หายใจออก, Example: ฝุ่นละอองจากอากาศที่เราหายใจเข้าปอดมีน้ำหนักเบา
สูบบุหรี่[V] smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALE    IH2 N HH EY1 L
INHALED    IH2 N HH EY1 L D
INHALER    IH2 N HH EY1 L ER0
SINHALESE    S IH2 N AH0 L IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhale    (v) ˈɪnhˈɛɪl (i1 n h ei1 l)
inhaled    (v) ˈɪnhˈɛɪld (i1 n h ei1 l d)
inhaler    (n) ˈɪnhˈɛɪlər (i1 n h ei1 l @ r)
inhales    (v) ˈɪnhˈɛɪlz (i1 n h ei1 l z)
inhalers    (n) ˈɪnhˈɛɪləz (i1 n h ei1 l @ z)
Sinhalese    (n) sˌɪnhəlˈiːz (s i2 n h @ l ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] to breathe; to suck in; to absorb; to inhale, #3,272 [Add to Longdo]
吸入[xī rù, ㄒㄧ ㄖㄨˋ, ] to breathe in; to suck in; to inhale, #11,671 [Add to Longdo]
吸入器[xī rù qì, ㄒㄧ ㄖㄨˋ ㄑㄧˋ, ] inhaler [Add to Longdo]
吸气器[xī qì qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] inhaler [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atmet eininhales [Add to Longdo]
einatmen; inhalieren | einatmend; inhalierend | eingeatmet; inhaliert | atmet ein; inhaliertto inhale | inhaling | inhaled | inhales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンハラ語[シンハラご, shinhara go] (n) Sinhalese language; Sinhala [Add to Longdo]
シンハラ人[シンハラじん, shinhara jin] (n) Sinhalese people; Sinhalese person [Add to Longdo]
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhale \In*hale"\, v. t. [imp. & p. p. {Inhaled}; p. pr. & vb.
   n. {Inhaling}.] [L. inhalare to breathe upon; pref. in- in +
   halare to breathe: cf. F. inhaler. Cf. {Exhale}.]
   To breathe or draw into the lungs; to inspire; as, to inhale
   air; -- opposed to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Martin was walking forth to inhale the fresh breeze of
      the evening.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top